Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott bérkompenzáció tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérkompenzáció felmentési idő alatt

Kérdés: Felmentési idő tartamára jár-e a bérkompenzáció?
Részlet a válaszból: […]kormányrendelet 2. §-ának (14) bekezdése rögzíti, hogy nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A felmentési idő tartamát azonban nem veszi ki a jogosító időből.A felmentési idő munkavégzés alóli mentesítéssel nem érintett részére a dolgozó illetményére jogosult, beleértve a kompenzációt is. Arra az időszakra, amelyre a felmentett munkavállalót mentesítik a munkavégzés alól, távolléti díjat kell fizetni. A távolléti díj célja, hogy meghatározott esetekben a munkavégzésért járó díjazással közel azonos mértékű bér illesse meg a munkavállalót akkor is, ha nem végez munkát.Véleményünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3584
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Közalkalmazotti és köztisztviselői jubileumi jutalom számítása - bérkompenzáció

Kérdés: A jubilleumi jutalom megállapításához figyelembe kell-e venni a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzációt?
Részlet a válaszból: […]illetménykiegészítés és a bérkompenzáció is figyelmen kívül maradnak [Kjt. 85/A. § i) pont].A Kttv. 150. §-ának (2) bekezdése alapján a jubileumi jutalom mértéke két-, három-, négy- vagy öthavi illetménynek megfelelő összeg. A Kttv. 131. § (2) bekezdése szerint az illetmény alapilletményből, valamint illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. Ezek képezik
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3318
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Közalkalmazottak 2012. évi bérkompenzációja

Kérdés: A 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre hivatkozva kérdezzük, hogy a következő esetekben megilleti-e közalkalmazottjainkat a 2012. évi bérkompenzáció?
1. munkavállaló
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2012. január 2.,
- a munkavállalónak sem 2011. december 31-én, sem 2012. január 1-jén nem volt sem jelenlegi, sem pedig más munkáltatóval semmilyen munkaviszonya.
2. munkavállaló
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2012. január 2.,
- a munkavállaló 2011. december 3-ig közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott volt a települési önkormányzatnál.
Részlet a válaszból: […]állt munkavégzésre irányuló jogviszonyban, a 2. § (2)-(13) bekezdései alkalmazásával jogosult a kompenzációra. A rendelet mellékleteként szereplő munkavállalói nyilatkozathoz fűzött magyarázat szerint az érintett jogviszonyának keletkezési időpontjaként azt a dátumot kell tekintenie, amikor jogviszonya a költségvetési szervnél (a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál) létrejött. Amennyiben a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál 2011-ben létesített jogviszonyt, de azt közvetlenül megelőzően is e foglalkoztatók valamelyikénél állt alkalmazásban, akkor ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybevétele szempontjából folyamatosnak kell tekinteni, és a legkorábban keletkezett jogviszony létrejöttének dátumát kell figyelembe venni a kitöltéskor. A jogviszony folytonosságát nem szakítja meg álláskeresési támogatás igénybevételének időszaka, ha az érintett azt megelőzően és azt követően is a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál létesített jogviszonyt. Amennyiben valaki 2012-ben, év közben létesít jogviszonyt a kompenzációs rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatónál, de azt közvetlenül megelőzően is e foglalkoztatók valamelyikénél állt alkalmazásban, ezeket a jogviszonyokat a kompenzáció igénybevétele szempontjából szintén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3208
Kapcsolódó tárgyszavak: ,