Köztisztviselői illetmény garantált bérminimumra történő kiegészítése

Kérdés: A köztisztviselői illetményem a középiskolai végzettségűekre vonatkozóan, a 13. fizetési fokozatban nem éri el a garantált bérminimumot. Ki kellene-e egészíteni a munkáltatónak a garantált bérminimumra? Ha a munkáltató eltérítené az illetményt, akkor az eltérítés a garantált bérminimumra jönne rá?
Részlet a válaszából: […] ...számított alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét kell megvizsgálni. Ezt támasztja alá a költségvetési szervek bérkompenzációjára vonatkozó útmutató is, ahol a kötelező (garantált bérminimum emelkedése miatti) béremelés mértékét (ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Bérkompenzáció felmentési idő alatt

Kérdés: Felmentési idő tartamára jár-e a bérkompenzáció?
Részlet a válaszából: […] ...közszolgálatban dolgozók bérkompenzációjának részletszabályait megállapító 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet biztosítja a közszférában foglalkoztatottak részére a 2011-2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációt, mely az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.

Közalkalmazotti és köztisztviselői jubileumi jutalom számítása – bérkompenzáció

Kérdés: A jubilleumi jutalom megállapításához figyelembe kell-e venni a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzációt?
Részlet a válaszából: […] ...kell figyelembe venni, beleértve a munkáltatói döntésen alapuló részt is, viszont az illetménypótlékok, illetménykiegészítés és a bérkompenzáció is figyelmen kívül maradnak [Kjt. 85/A. § i) pont].A Kttv. 150. §-ának (2) bekezdése alapján a jubileumi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.

Közalkalmazottak 2012. évi bérkompenzációja

Kérdés: A 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre hivatkozva kérdezzük, hogy a következő esetekben megilleti-e közalkalmazottjainkat a 2012. évi bérkompenzáció?
1. munkavállaló
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2012. január 2.,
- a munkavállalónak sem 2011. december 31-én, sem 2012. január 1-jén nem volt sem jelenlegi, sem pedig más munkáltatóval semmilyen munkaviszonya.
2. munkavállaló
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2012. január 2.,
- a munkavállaló 2011. december 3-ig közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott volt a települési önkormányzatnál.
Részlet a válaszából: […]  A 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ának (1)bekezdése úgy rendelkezik, hogy a foglalkoztatott a 2011-2012. évi adó- ésjárulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra a 2012. évhónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2011....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.