Köztisztviselői illetmény garantált bérminimumra történő kiegészítése

Kérdés: A köztisztviselői illetményem a középiskolai végzettségűekre vonatkozóan, a 13. fizetési fokozatban nem éri el a garantált bérminimumot. Ki kellene-e egészíteni a munkáltatónak a garantált bérminimumra? Ha a munkáltató eltérítené az illetményt, akkor az eltérítés a garantált bérminimumra jönne rá?
Részlet a válaszából: […] ...megállapított – alapilletményből, valamint – a Kttv.-ben meghatározott feltételek esetén – illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.A Kttv. 131. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy az alapilletmény és az illetménykiegészítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Közalkalmazotti és köztisztviselői jubileumi jutalom számítása – bérkompenzáció

Kérdés: A jubilleumi jutalom megállapításához figyelembe kell-e venni a 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzációt?
Részlet a válaszából: […] ...a közalkalmazott "alapilletményét" kell figyelembe venni, beleértve a munkáltatói döntésen alapuló részt is, viszont az illetménypótlékok, illetménykiegészítés és a bérkompenzáció is figyelmen kívül maradnak [Kjt. 85/A. § i) pont].A Kttv. 150...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.
Kapcsolódó címkék: