Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott beszerzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Használt tűzoltóautó vásárlása

Kérdés: Önkormányzatunk az Európai Unió egyik tagországából kíván használt tűzoltóautót vásárolni. Ennek lebonyolításához szükséges-e devizaszámlát nyitni, illetve mi az eljárás ezzel kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]akinek azt a számlán szerepeltetni kell. A közösségen belül más tagállami eladó nem számít fel áfát. A 27%-os áfát az önkormányzatnak kell bevallani, megfizetni a magyar adóhatóság felé. A közösségi termékbeszerzésről az A60-as adatszolgáltatást is be kell nyújtani az áfabevallással egyidejűleg.Ez alól kivétel az az eset, ha az eladó a különbözet szerinti adózást választotta. Ez esetben nem keletkezik a magyar adóhatóság felé adófizetés.A vételár kiegyenlítéséhez nem szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5315
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Előlegfizetés szabályai

Kérdés: Központi költségvetési szervként működő intézmény milyen gazdasági események kapcsán fizethet ki előleget, különös tekintettel az évi végi maradványelszámolási szabályokra? A szakmai programok szervezése kapcsán az intézményben jellemzően az alábbi belföldi és közösségi beszerzések esetében merül fel az előrefizetés igénye:
- bérleti díjak,
- szállás- és utazási költségek,
- regisztrációs díjak,
- szervezési feladatok,
- eszköz- és készletbeszerzések.
Jogszerűen járunk-e el ezekben az esetekben az előlegszámlák befogadásával? Kapott előlegek: Intézményünk által szervezett tanfolyamok kapcsán a hallgatók az online jelentkezéssel egy időben jelentkezési díjat fizetnek, melyről a számla (nem előlegszámla) a jóváírást követően kerül kiállításra. Ez így megfelelő? Ha az adott esetben előlegszámla kiállítása szükséges, akkor van-e arra lehetőség - mivel a hallgató a teljes összeget kifizeti -, hogy a kiállított számla egyben előleg- és végszámlának is minősüljön?
Részlet a válaszból: […]annak jóváírásakor, kézhezvételekor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani.Előleg után az áfafizetési kötelezettség az előleg jóváírásakor keletkezik. Előlegről csak akkor beszélhetünk, ha azt ténylegesen meg is fizetik a szolgáltatás elvégzése vagy a termék beérkezése előtt, emiatt nem lehet előre kiállítani előlegszámlát, hanem csak a pénz jogosulthoz való megérkezése után.Főszabály szerint az előlegről is ki kell állítani számlát és a teljesítéskor végszámlát, amelyen az előleg levonásra kerül.Abban az esetben, ha a teljes ellenértéket bekérik előlegként, és ismert az előlegfizetéskor a tényleges teljesítés időpontja (pl. előre fizetett előadás részvételi díja), akkor lehetőség van arra, hogy előleg- és végszámlát egy számlában állítsanak ki. Az ilyen számla után az adófizetési kötelezettség az előleg beérkezésének napján keletkezik, ezt a dátumot kell teljesítési időpontként a számlán szerepeltetni, ugyanakkor kötelező a végteljesítés időpontját is szerepeltetni a számlán, és a számlára rá kell írni, hogy előleg- és végszámla egyben.Az Ávr. 150. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni a költségvetési szerv költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos, az Áht. 4/A. §-ának (5) bekezdése szerinti kifizetést, valamint a fordított adózás hatálya alá tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5308
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Beszerzési szabályzat

Kérdés: A települési önkormányzat egyszeri szolgáltatási szerződést kötött a gazdasági vezető házastársával úgy, hogy kiválasztása a beszerzési szabályzatban meghatározott módon történt. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzője a gazdasági vezető által kijelölt személy volt, akit a gazdasági vezető többek között összeférhetetlensége esetére jelölt ki. A kijelölést a gazdálkodási szabályzat tartalmazza. Jogszabályellenes volt-e a szerződés megkötése a gazdasági vezető házastársával, vagy a gazdasági vezető esetében fennáll-e összeférhetetlenség vagy más etikai vétség?
Részlet a válaszból: […]etikai vétség. A leírtak szerint a kiválasztás megfelelt a beszerzési szabályzatban foglaltaknak, továbbá figyelembevételre került a pénzügyi ellenjegyzésnél az összeférhetetlenség, ezért
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5232

4. találat: Udvari játékok

Kérdés: Az önkormányzat pályázati forrásból 3 db óvodai, udvari játékot szerzett be, amelyek telepítése megtörtént. A kiállított számlán az egyes eszközök ára mellett minden udvari eszközhöz kapcsolódóan szerepel annak telepítési költsége, valamint egy összegben a műszaki ellenőrzés költsége. A beszerzett eszközöket a gépek, berendezések, felszerelések számlacsoportban vagy építményként kell aktiválnunk? Mely költségelemek képezik a bekerülési érték részét?
Részlet a válaszból: […]távolítható el.Az udvari játékokat biztonsági okokból a talajhoz kell rögzíteni, amennyiben azonban az a helyéről úgy eltávolítható, hogy a játék eredeti rendeltetése nem sérül, és funkciójának megváltoztatása nélkül alkalmas az áthelyezésre (vagyis a leszerelést követően máshol újra felállítható, és ott eredeti rendeltetésének megfelelően újra használható), az udvari játékokat a gépek, berendezések, felszerelések, járművek között javasoljuk kimutatni.Az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése szerint a vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5209
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Üzemanyag-értékesítés áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy társaság üzemanyag-kiszolgálási (beszerzési és értékesítési) tevékenységet végez. A jelenlegi gyakorlat az, hogy áfa szempontjából a légitársaságok felé az úti cél a meghatározó. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az üzemanyag-kiszolgálási bizonylaton a "Hová" rovatba nem magyarországi úti cél kerül feltüntetésre, akkor áfamentesen, amennyiben magyarországi úti cél kerül feltüntetésre, akkor áfával növelten történik a számlázás. Ezt a bizonylatot a pilóta aláírja, neve nyomtatott betűvel is rákerül a dokumentumra. A fent vázolt tényállással kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás történik az üzemanyag értékesítése és kiszolgálása során. Ebből adódóan a termék/szolgáltatás értékesítése után keletkezik-e fizetendő áfa, esetleg az ügylet mentes az áfa alól, vagy az áfa hatályán kívül esik?
További kérdéseink:
- A fentebb vázolt jelenlegi gyakorlat helyes-e?
- A vevő székhelye, tevékenységének jellege befolyásolja-e az ügylet áfabeli megítélését?
- Hogyan minősíthető az áfában a teljesítés jellege (pl. folyamatos)?
Részlet a válaszból: […]megtett út alatt részben vagy egészében felhasznál - nem tekinthető úgy, mint amelyet elfuvaroznak vagy feladnak, így az üzemanyag-értékesítés teljesítési helyét az általános szabály alapján kell meghatározni, vagyis az üzemanyag-értékesítés teljesítési helye az a hely, ahol a termék az értékesítés teljesítésekor ténylegesen van.A fent kifejtettek alapján, amennyiben az üzemanyag-értékesítés Magyarországon történik, az üzemanyag értékesítését általános forgalmi adó terheli. Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek.1. Az Áfa-tv. 104. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy mentes az adó alól a kizárólag vagy túlnyomó részben a nemzetközi légi kereskedelmi forgalomban részt vevő vállalkozás által használt légi közlekedési eszköz üzemeltetését, fedélzeti ellátását szolgáló termék értékesítése. E rendelkezés alapján, amennyiben a vevő kizárólag vagy túlnyomó részben a nemzetközi légi kereskedelmi forgalomban részt vevő vállalkozás, akkor a részére történő üzemanyag-értékesítés mentes az áfa alól. Nemzetközi légi kereskedelmi forgalom alatt a nemzetközi járatokat üzemeltető gazdasági szereplők által végzett személy- és teher(rakomány)-szállítási szolgáltatást kell érteni.Fontos, hogy az Áfa-tv. 104. §-ában foglalt szabály alkalmazásakor figyelemmel kell lenni az Európai Bíróság C-185/89. számú ítéletében foglaltakra is, amelynek értelmében az Áfa-tv. 104. §-a alapján csak azon termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás élvezhet adómentességet, amely közvetlenül a nemzetközi légi kereskedelmi forgalomban részt vevő vállalkozás (üzemeltető) részére történik. (Arra vonatkozóan, hogy az adott vállalkozás esetében milyen jelentős a nemzetközi, illetve nem nemzetközi tevékenysége, különösen az üzleti forgalma adhat eligazítást - az Európai Bíróság C-382/02. számú ítélete.)2. Az Áfa-tv. 107. §-a (1) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy mentes az adó alól a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az az Észak-atlanti Szerződés tagállamának belföldön állomásozó fegyveres ereje - ide nem értve a Magyar Honvédséget - részére történik, feltéve, hogy az a közös védelmi erőfeszítés keretében a fegyveres erő, illetőleg az azt kísérő polgári állomány használatára, vagy éttermük, kantinjuk ellátására szolgál. E rendelkezés értelmében - a Magyar Honvédség kivételével - a NATO tagállamának belföldön állomásozó fegyveres ereje részére történő üzemanyag-értékesítés mentes az áfa alól.A fenti két pontban említett kivételeken túl a vevő tevékenységének jellege (például az egészségügyi mentőrepülés), valamint a vevő székhelye az üzemanyag-értékesítés áfakötelezettségét nem befolyásolja.Az üzemanyag-értékesítésnek a fent részletezett áfarendszerbeli megítélése alapján álláspontunk szerint nem felel meg az Áfa-tv. előírásainak az a - kérdésében röviden vázolt - jelenlegi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5190
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Immateriális javak beszerzése

Kérdés: Intézményünk szoftvereit továbbfejlesztették. Hogyan kell a könyvekben a szoftverfejlesztést könyvelni?
Részlet a válaszból: […]szellemi termékek felhasználási joga, a licencek. Ha a szoftver használati jogát szerezték meg, és a használati jog egy évnél hosszabb időre szól, akkor a vagyoni értékű jogok között kell nyilvántartani. A vagyoni értékű jogok között szereplő szoftvert annak tulajdonosa fejlesztheti tovább, tehát az a licencszerződés alapján számlázott díjban jelenik meg Önöknél. A díjnövekedést is vagyoni értékű jogok növekedéseként kell könyvelni.Szellemi termékek közé sorolandók:a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név),b) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: szoftvertermékek, műszaki tervek),c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak, függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem.Ha olyan egyedi szoftvert fejlesztettek, amelynek intézményük a tulajdonosa,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5135
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Beszerzési szabályok

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk. Mely jogszabály tartalmazza, hogy a 200 ezer forintot meghaladó, de 1 millió forintot el nem érő beszerzések esetében szükséges három árajánlat bekérése? Ebben az esetben szükséges a három árajánlat bekérése?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének b) pontja szerint a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. A szabályozás során figyelembe kell venni a Kbt., illetve a 459/2016. Korm. rendelet előírásait.A Kbt. 4. §-ának (3) bekezdése 2017. január 1-jétől az egymillió forintot elérő, ugyanakkor a közbeszerzési értékhatár alatti szerződésekre is előírja a versenyeztetési kötelezettséget legalább három ajánlat bekérésével.Fenti kötelezettség a Kbt. 195. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szervezeti körre vonatkozik:- a kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményei;- a kormány közalapítványai;- azon többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az állam nevében a tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat, miniszteri rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási szerződés alapján, központi költségvetési szerv vagy intézménye gyakorolja.A Kbt. előírásai szerint, ha az előbbi körbe tartoznak, akkor 1 millió Ft feletti beszerzés esetén a Kbt. 9. §-ában meghatározott kivételi szabályok figyelembevételével három árajánlatot kell kérni, és ezt a szabályzatukban előírni.Amennyiben nem tartoznak a Kbt. 195. §-ában felsorolt körbe, akkor saját maguknak kell meghatározni a beszerzési szabályokat. Meghatározhatják alacsonyabb értékben is a három árajánlat bekérését. Magasabb értékben nem javasoljuk meghatározni az Ávr. 91/A. §-ában meghatározott általános elvek betartása érdekében.A pályázati útmutatók szerint a kedvezményezettek a 200 ezer Ft-ot el nem érő értékű szerződések esetében nem kötelesek beszerzési eljárás lefolytatására. Tilos azonban egy szerződést a beszerzési eljárási kötelezettség alóli mentesség érdekében részekre bontani (pl. egy szolgáltatóval[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5091
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Szakmai anyag vagy üzemeltetési anyag beszerzése

Kérdés: Mindig nehézséget okoz számunkra annak eldöntése, hogy a beszerzett anyagokat a K311 vagy a K312 rovatra számoljuk-e el. Milyen szempontok szerint tudjuk besorolni egyik vagy másik rovatba? A K311 rovaton a jogszabály által felsorolt anyagokon túl mik számolhatók el, illetve a K312 rovaton történő elszámolásnál vannak-e a meghatározásra szempontok? A beszerzésnek milyen számviteli elszámolási lépései vannak?
Részlet a válaszból: […]áruk vásárlásának számviteli elszámolása a következő:1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint:a) Nettó értékT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaK 053112/053122/053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzésére vagy árubeszerzésreb) Általános forgalmi adóT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaK 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adóra2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint:a) Nettó előleg a kifizetés alapjánT 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagyT 36512 Beruházásokra adott előlegekK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákb) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolásaK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlákc) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT 843 Különféle egyéb ráfordításokK 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagyK 33 Fizetési számlák3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint:a) Nettó értékT 053112/053122/053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzésére vagy árubeszerzésreésT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaésK 053112/053122/053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzésére vagy árubeszerzésreb) Általános forgalmi adóT 053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítéseésT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaK 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség-nyilvántartási ellenszámlaésK 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adórac) Nettó előleg teljesítéskéntT 053113/053123/053133 Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése, árubeszerzés teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámlad) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítéskéntT 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítéseK 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint:a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt)T 211/212 Anyagok, árukK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokrab) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó összegben (előleggel együtt)T 51 AnyagköltségT 6/7 Költségek, általános költségek/Tevékenységek költségeiK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 591 Költségnem-átvezetési számlac) Előleg rendezéseT 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 36513 Készletekre adott előlegekd) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T 36412 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adóK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokrae) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezéseT 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 36411 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adóf) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adóK 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokrag) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezéseT 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokraK 36413 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított, nem levonható általános forgalmi adóh) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetéseT 8435 Más különféle egyéb ráfordításokK 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint:a) Nettó összeg (előleg nélkül)T 053113/053123/053133 Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5041
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Magánszemélytől vásárolt könyvek

Kérdés: Könyvet vásárolnánk magánszemélytől központi költségvetési szervként 500 Ft/db áron. A magánszemély számlát nem tud kibocsátani, adásvételi szerződéssel tudnánk megvenni. Ebben az esetben elegendő az adásvételi szerződés? Milyen számviteli bizonylat szükséges a tranzakcióhoz?
Részlet a válaszból: […]gazdasági tevékenység fogalmát az Szja-tv. 3. §-ának 46. pontja határozza meg. E szerint gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel, független formában történő folytatása, amennyiben ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi (Szja-tv. 46. pont). Ha a könyveket a magánszemély gazdasági tevékenység keretében értékesíti, akkor arról számlát kell kiállítani.Abban az esetben, ha a magánszemély nem értékesítési céllal vásárolt könyveket ad el, hanem pl. saját gyűjteményét, örökségét értékesíti nem gazdasági tevékenység keretében, és az éves szinten összesen értékesített ingóságainak értéke nem haladja meg a 600 000 Ft-ot, akkor nem kötelezett számlaadásra, és az Szja-tv. 11. §-ának (3) bekezdése alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5003
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalása

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzat esetében a gazdasági feladatot ellátó hivatal nem szabályozta a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzések eljárásrendjét. Ebben az esetben a 100?E Ft feletti kötelezettségvállaláshoz elegendő egy ajánlat, megrendelő, szükséges-e ezenfelül külön szerződés, megállapodás?
Részlet a válaszból: […]megelőzően, írásban lehet.Az Ávr. alapján eltérő rendelkezés hiányában nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amelya) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége, vagyc) a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségnek minősül.Az ilyen kifizetésre e rendeletnek a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4567
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést