Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott cégnévváltozás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Cégnévváltozás hatályosulása

Kérdés: Intézményünkben az őrzés-védelmet ellátó kft. cégnevet változtatott, erről 2013. május 7-ei keltezésű levelében tájékoztatott bennünket.
1. A cégbírósági végzésben szereplő két dátum közül (változás időpontja: 2013. 03. 11.; bejegyzés kelte: 2013. 04. 26.) melyik időponttól használhatja a cég az új nevét?
2. A cégnek helyiségbérleti díjat számláznánk ki. Ha a számlát május 8-ai dátummal állítjuk ki, és a számlázási időszakok 2013. március, április, május hónapok, akkor melyik időszakról, milyen cégnévre állítsuk ki a vevőszámlát?
Részlet a válaszból: […]kérelem előterjesztésének határideje a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított harminc nap.A kérelmi nyomtatványokon, ha jogszabály előírja, a változás időpontját is fel kell tüntetni. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy a hatályos cégtörvényben nem található meg a korábbi törvény azon rendelkezése, amely előírta, hogy az egyes változásbejegyzést a változás időpontjára visszaható hatállyal kell megtenni.A cégbíróság végzése tartalmazza a változás cég által meghatározott időpontját is, ám ez csak a Cégközlönyben történő közzétételkor vagy az iratok cégbíróságon történő megtekintésekor válik hozzáférhetővé.A cégtörvény a cégtől független, harmadik személyek szempontjából mérvadó hatályról a cégnyilvántartás közhitelességével foglalkozó részben foglalkozik.E szerint:- a cég a cégjegyzékbe bejegyzett adatra, illetve a cégnyilvántartásban szereplő - az adat igazolására szolgáló - okiratra harmadik személlyel szemben csak azt követően hivatkozhat, hogy az adatot a Cégközlönyben közzétették, kivéve ha bizonyítja, hogy a harmadik személy az adatot, illetve okiratot már korábban ismerte (de a közzétételt követő 16. napig a harmadik személy bizonyíthatja, hogy az adat, okirat megismerésére nem volt lehetősége),- jóhiszemű személlyel szemben a cég nem hivatkozhat arra, hogy a bejelentett és a cégjegyzékbe bejegyzett valamely adat nem felel meg a valóságnak.A fentiek alapján a cég neve 2013. 03. 11-től változott meg, ha erről a partnereit ettől az időponttól értesítette, akkor azoknak is módjukban állt erről tudomást szerezni, ha azonban nem vagy később, csak májusban értesítette a partnereit, akkor azok legkorábban a cégbejegyzéskor, vagyis 04. 26-án értesülhettek a változásról. A Cégközlönyben való közzététel utáni időponttól, vagy ha a cég ezt megelőzően értesítette volna Önöket, akkor attól az időponttól kötelezhetők az új névre történő számlázásra.A kérdés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3483
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,