Címpótlék a köznevelési intézményeknél

Kérdés: Általános iskolában – most a KLIK-hez tartozik – közalkalmazottként érettségivel rendelkező, "D" fizetési osztályba sorolt dolgozó 15 000 Ft-os címpótlékban részesül, illetve egyéb pótlékként szerepel a bérjegyzéken évek óta, mert címet csak pedagógus kaphatott volna annak idején. A pedagógus-életpálya bevezetésével a pedagógusoktól automatikusan megvonták többek között a címpótlékokat is. Kérdésem, hogy a technikai dolgozónál is meg kell szüntetni, vagy ő kaphatja tovább?
Részlet a válaszából: […] ...intézményben alkalmazott technikai dolgozók tekintetében a Kjt. és – az abban rendelt mértékben – a Vhr. előírásait kell alkalmazni. A címpótlékról a Kjt. 71. §-a és 39. §-ának (3) bekezdése rendelkezik, mely továbbra is vonatkozik a technikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

Gazdasági vezető illetményének megállapítása 2009-től

Kérdés: Az intézményünkben dolgozó gazdasági vezető státusza a Kjt. módosítása következtében vezető munkakörré alakul át, kinevezett vezetőnek számít. Intézményünk önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, fenntartó a kerületi önkormányzat. Az illetmény megállapítása szempontjából lényeges különbség áll fenn. Eddig a fizetési fokozat és a vezetői pótlék szerint állapítottuk meg, a módosítás értelmében a vezetői illetményalap és az 1,70 szorzó összességéből állna. Kérdés továbbá az, hogy ebben az esetben jár-e a vezetői pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...§, 74. és 75. §, 77. §, valamint a 79/B-79/E. § nemalkalmazható, tehát a kinevezett vezetőnek nem jár vezetői pótlék, címpótlék,idegennyelv-tudási pótlék, meghatározott munkateljesítmény elérésének, átmenetitöbbletfeladatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Kinevezett és megbízott vezetők az általános iskoláknál

Kérdés: A 2008. évi LXI. tv. módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, amely szerint a vezetők és magasabb vezetők esetében a garantált illetmény a vezetői illetményalap és a vezetői munkakör képzettségi osztályához tartozó szorzószám szorzatából áll. Ezeket a szorzószámokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ugyanezen törvény kimondja, hogy a vezető illetménykiegészítésben és jutalomban nem részesíthető. A kérdésünk az lenne, hogy önkormányzati fenntartású általános iskola igazgatójára, annak helyetteseire, valamint a gazdasági vezetőre alkalmazható-e ez a módosítás?
Részlet a válaszából: […] ...75. §, a 77. §, valamint a 79/B.-79/E. § nemalkalmazható. Ez azt jelenti, hogy a kinevezett vezetőnek nem jár vezetőipótlék, címpótlék, idegennyelv-tudási pótlék, meghatározott munkateljesítményelérésének, átmeneti többletfeladatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.

Kinevezett és a megbízott közalkalmazott vezetőkre vonatkozó új szabályok 2009-től

Kérdés: 2009-től módosultak a Kjt. szabályai. Mit kell érteni pontosan kinevezett és megbízott vezetőn? A módosítás alapján úgy értjük, hogy a kinevezett vezető illetményét és szabadságát másként kell megállapítani. A vezetői pótlék a kinevezett vezetőnek is jár? Ha nem, akkor egy eddigi vezetőnek az új szabályok alapján jelentősen alacsonyabb lehet az illetménye. Az illetmény csökkenése miatt hogyan kell eljárni?
Részlet a válaszából: […] ...és 75. §, 77. §, valamint a 79/B-79/E. § nemalkalmazható. Ez azt jelenti, hogy a kinevezett vezetőnek nem jár vezetőipótlék, címpótlék, idegennyelv-tudási pótlék, meghatározott munkateljesítmény elérésének,átmeneti többletfeladatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Közalkalmazott illetménypótléka

Kérdés: Az 1/2000. Korm. rend. alapján létszámarányosan 2 fő osztályvezető ápolót kellene foglalkoztatnunk, melyből az egyik vezető, a másik helyettes. Pótlékaikkal kapcsolatban adódik a kérdés, hogy helyes-e, ha munkahelyi pótlék címén 22 680 Ft-ot, vezetői pótlék címén 28 350 Ft-ot, összesen 51 030 Ft-ot állapítunk meg mindkét osztályvezető ápolónak külön-külön?
Részlet a válaszából: […] ...A munkáltató tartósan magas színvonalú munkavégzésvagy kiemelkedő munkateljesítmény esetén különböző címeket adományozhat,melyekhez címpótlék járul.Az egészségre ártalmas munkátvégző közalkalmazott illetménypótlékra jogosult, míg ha olyan munkakört töltbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 14.

Személyi alapbér fogalma

Kérdés: A közalkalmazotti kifizetéseknél mi tartozik a személyi alapbérbe? Mi a 13. havi bér és a jutalom alapja (garantált illetmény, hasznosítás százaléka, munkáltatói döntés)?
Részlet a válaszából: […] ...mértéke a pótlékalap 100-300 százalék lehet. Mértékét az itt meghatározott keretek között a miniszter állapítja meg. (Kjt. 70. §) címpótlék, melynek mértéke a pótlékalap 25-100 százaléka lehet. Amennyiben a közalkalmazott vezetői és címpótlékra is jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. augusztus 26.