Garanciális csere

Kérdés: Intézményünk televíziót vásárolt. Meghibásodott a készülék, és mivel nem volt javítható, garanciális csere történt. Kaptunk egy új készüléket, ugyanazt a típust, ami elromlott. Az elromlott készüléknek még volt értéke, és természetesen értékcsökkenést is számoltunk rá. A szolgáltató csereértéket nem határozott meg. Jól gondolom, hogy az elromlott készüléket ki kell vezetnünk, majd terven felüli értékcsökkenést is el kell számolnunk rá? A cserekészüléket milyen értéken kell nyilvántartásba venni?
Részlet a válaszából: […] ...a terméket ugyanolyan termékre cserélik ki, akkor nincs az ügyletnek áfavonzata, nem kell számlát kiállítani. Ebben az esetben az új eszközt az eredetileg beszerzett eszköz nyilvántartási értékén és annak a csere időpontjáig elszámolt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Ingatlancsere elszámolása

Kérdés: Az önkormányzat és saját tulajdonú kft.-je ingatlant cserél. A két ingatlan nettó értéke azonos, az önkormányzat ingatlanértékesítése egyenes áfás, a kft. ingatlanértékesítése azonban fordított adós. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 12 700 000 forintot számláz a kft. részére, a kft. viszont 10 000 000 forintot számláz, mert a 2 700 000 forint áfát az önkormányzatnak a NAV felé kell fizetnie, nem a kft.-nek. Az önkormányzatnál és a kft.-nél hogyan tudjuk elszámolni a gazdasági eseményt?
Részlet a válaszából: […] ...csere eszközök kölcsönös adásvételét jelenti, a két fél mindegyike eladja saját eszközét, és megveszi a másikét. A cserére emiatt az adásvétel szabályait kell alkalmazni. A csere feltételezi az elcserélendő eszközök értékazonosságát, tehát ahhoz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Önkormányzat és az egyház közötti ingatlan-csereszerződés

Kérdés: Az önkormányzat és az egyház ingatlan-csereszerződést kötött. A csereszerződésben az önkormányzat 1/1 tulajdonú ingatlanát adta el, az egyház pedig 2/3 tulajdonát (1/3 már az önkormányzaté volt). Az ingatlan-értékbecslő és igazságügyi szakértő által készített értékbecslés szerint a csere tárgyát képező ingatlanok értékét egyformán állapította meg. A szerződés szerint nincs egymás felé fizetési kötelezettség. Az önkormányzati 1/1 tulajdonú ingatlan könyv szerinti értéke több, mint az értékbecslés által megállapított. Szabályosan hogyan kell levezetni az ingatlancsere folyamatát (könyvelését)?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat és az egyház közötti csereszerződést adásvételként kell kezelni. Az önkormányzat ezáltal egyben vevő és eladó is, továbbá az egyház is egyben vevő és eladó is lesz. Az önkormányzatnak figyelembe kell vennie azt, hogy az Nvt. 13. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Tartozékok cseréjének elszámolása

Kérdés: Intézményünk több olyan orvosi géppel rendelkezik, amelyeknek jelentős értékű tartozéka van, és azok beszerzéskor a bruttó érték részét képezik (például ultrahangos vizsgálófej). Jól tudjuk-e, hogy a tartozék cseréje fenntartási költségnek minősül - értéktől függetlenül -, és a beszerzésükre fordított kiadást a 5. számlaosztályban kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […]

A tartozékok cseréje karbantartási tevékenységnek minősül, mert a csere következtében nem változik meg az eszköz kapacitása, élettartama, funkciói nem bővülnek s eredeti rendeltetése nem változik meg.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.

Csereügylet áfája

Kérdés: Bérleti szerződés kiegyenlítésétől eltekintünk. Ezzel egy időben megállapodunk ugyanolyan nagyságrendben vásárolt eszközök beszerzésére a bérbeadó részére. Szabályosan jártunk-e el? (Gondolok itt az áfára.)
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben felvázolt esetben tulajdonképpen csereügyletről van szó. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy bérleti díj elengedése fejében egy meghatározott nagyságrendben eszközöket vásárol a bérbeadó javára. A bérlő részéről termékértékesítés történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.

Garancia keretében történő csere

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a költségvetési számvitelben a garancia keretében cserélt tárgyi eszközt, ha az új eszköz ára magasabb, mint az eredetié?
Részlet a válaszából: […] ...kell tenni, hogy a csere következtében a költségvetési szervnek keletkezett-e kiadása az értékesebbre cserélt eszköz miatt, vagy nem.Amennyiben kiadásai növekedtek, akkor annak összegét az általános szabályok szerint kell elszámolni a pénzforgalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.