Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott éjszakai pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyermekfelügyelő éjszakai pótléka és szabadsága

Kérdés: A közalkalmazott munkaköri feladata: a pedagógus munkáját segítő gyermekfelügyelő munkaideje állandóan este 10-től reggel 6-ig tart, iskolai végzettsége gimnáziumi érettségi. Jár-e neki éjszakai pótlék a besorolási bérén felül? A téli, tavaszi, nyári szünetekben ő hogyan dolgozik, hogyan jár részére a szabadság (mint a pedagógusnak, vagy mint egyéb, nem pedagógus munkakörbe besorolt technikai közalkalmazottnak)?
Részlet a válaszból: […]váltva végzik azonos tevékenységüket. Amennyiben olyan intézmény foglalkoztatja a gyermekfelügyelőt, ahol az általa ellátott munkakörben folyamatosan foglalkoztatnak közalkalmazottakat, azaz reggel hat órától délután kettőig is, majd délután kettőtől este tíz óráig is, akkor ezt a tevékenységet több műszakos munkarendben látják el. Ekkor kerülhet sor éjszakai műszak ellátására. Amennyiben kizárólag éjszaka foglalkoztatják a gyermekfelügyelőt, akkor éjszakai munkát végez. Az elhatárolásnak a díjazás szempontjából van jelentősége. Éjszakai munkavégzés esetén a munkavállalót tizenöt százalékos bérpótlék illeti meg. (A bérpótlék alapjául szolgáló jövedelem meghatározását elsősorban a felekre bízza a jogalkotó. Eltérő megállapodás hiányában irányadó az Mt., amely szerint a munkavállaló személyi alapbére a bérpótlék számításának alapja.) Többműszakos munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalónak délutáni, illetőleg éjszakai műszakpótlék jár. Délutáni műszakban történő munkavégzés esetén a műszakpótlék mértéke tizenöt százalék, éjszakai műszakban történő munkavégzés esetén a műszakpótlék mértéke harminc százalék. Ezen pótlék megállapításának feltétele azonban, hogy a közalkalmazottat is több műszakos munkaidő-beosztásban foglalkoztassák. A szabadság mértékének meghatározásakor a Kjt., valamint a 138/1992. Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. A hivatkozott Korm. rendelet melléklete határozza meg, hogy mely munkakörök tekintendők pedagógus-munkakörnek (pl.: óvodapedagógus, tanító, tanár, napközis foglalkozást tartó pedagógus, kollégiumi nevelő, könyvtáros), és mely munkakörök jelentik a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő kategóriát (pl.: szakorvos, gyógytornász, családgondozó, gyermek- és ifjúsági felügyelő, védőnő, szabadidő-szervező, gondozónő). Mindkét munkaköri csoportban foglalkoztatott közalkalmazottat megilleti a Kjt. 56. §-ában meghatározott mértékű alapszabadság és a Kjt. 57. § (1)-(2) bekezdés szerinti pótszabadság. A Kjt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 911
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Közalkalmazottak délutáni pótléka

Kérdés: Intézményünkben a takarítónők - közalkalmazottként - délután 14.00-22.00-ig tartó munkarendben dolgoznak. Kell-e részükre délutáni pótlékot fizetni, s ha igen, mennyi a pótlék mértéke?
Részlet a válaszból: […]óra közötti időszakban teljesített munkavégzés - esetén a műszakpótlék mértéke tizenöt százalék, az éjszakai műszakban történő munkavégzés - a több műszakos munkarend alapján végzett éjszakai munka - esetén a műszakpótlék mértéke harminc százalék. Fentiek alapján megállapítható, hogy a több műszakos munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalót az Mt. alapján bérpótlék illeti meg. Meg kell tehát vizsgálni, hogy azon közalkalmazott, aki rendszeresen 14.00 és 22.00 óra között végzi takarítói tevékenységét, az intézmény működése szempontjából több műszakos munkarendben dolgozik-e. Az Mt. meghatározása szerint több műszakosnak az a munkarend tekintendő, amikor a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 305
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Nappali és éjszakai ügyeleti díj, éjszakai pótlék

Kérdés: A polgármesteri hivatal épületében hó- és árvízügyeletet tartottunk. Hogyan kell elszámolni a bért a nappali és az éjszakai ügyeletért, ha az hétköznapra vagy ha hétvégére esik? Köztisztviselőnek ügyeletre jár-e az éjszaki pótlék?
Részlet a válaszból: […]köztisztviselő a rendes munkaidején felül előre meghatározott helyen és módon, előre meghatározott ideig köteles a munkavégzésre készen állni. Az ügyelet a készenlétnek egy sajátos módja, amelynek időtartama alatt a köztisztviselő a munkaköréhez kapcsolódó rövid időtartamú munkát is köteles ellátni. Az ügyeletre a készenlét szabályait kell megfelelően alkalmazni. Fő szabályként - ellentételezésként - szabadidőt kell biztosítani. Ily módon nem az a kérdés, hogy hogyan kell elszámolni az ügyeletért járó bért a nappali, éjszakai, illetve a hétvégi ügyeletért, hanem az, hogyan kell a munkáltatónak a szabadidőt biztosítania ennek ellentételezéseként. A Ktv. 40. § (6) bekezdése szerint a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb 30 napon belül. Bár elsődlegesen szabadidőt kell biztosítani a köztisztviselő részére, a törvény nem zárja ki a pénzbeni megváltás lehetőségét sem, amennyiben a szabadidő kiadása nem lehetséges. A megváltás mértéke a köztisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos része. További kérdés, hogy miként kell eljárni, ha az ügyeletre éjszaka kerül sor. Mint az kifejtettük, azt ügyelet nem jelent tényleges munkavégzést, ez a készenlétnek egy fajtája, amikor a munkavégzésre készen állás időtartama alatt esetlegesen rövid időtartamú munkát is el kell végezni. Ugyanakkor a Ktv. az éjszakai pótlék kérdését abból a szempontból szabályozza, amikor a tényleges munkavégzés a nap egy meghatározott szakára esik. A munkabeosztást a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg, heti 40 órás időkereten belül.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 240
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Közalkalmazottak éjszakai pótléka

Kérdés: Intézményünknek szándékában áll éjszakai őrzésre részmunkaidőben foglalkoztatni dolgozókat. Munkaidejük 19-05 óráig tartana. Nem folyamatos munkarendben váltanák egymást (éjjeliőr váltja a mérlegkiadót). A jelenleg érvényes Kjt. előírásai szerint jár-e éjszakai pótlék a dolgozónak?
Részlet a válaszból: […]alapja a közalkalmazott illetménye. Éjszakai munkavégzés esetén a közalkalmazottat 15 százalékos bérpótlék is megilleti. Vizsgálni kell, hogy a 19-05 óráig foglalkoztatott éjszakai őr munkavégzésének kritériumai megfelelnek-e az Mt. 117. § (1) bek. d) pontjában meghatározott éjszakai munkavégzés feltételeinek. Éjszakai munkavégzésről abban az esetben beszélhetünk, ha a közalkalmazott rendszeresen éjszakai műszakban dolgozik, vagy éves munkaidejének egynegyedében éjszakai munkát végez. Bírósági ítélkezési gyakorlat szerint a munkáltató kollektív szerződésben nem zárhatja ki a munka jellege miatt éjszakai munkát végző munkavállalókat, pl. a portásokat az éjszakai pótlék fizetéséből. Az átlagos szintnél magasabb összegű bérmegállapításból egymagában nem következik, hogy ez az éjszaka is teljesítendő munka külön pótlék nélküli elismerését célozza. Ezért az ilyen munkavállalót -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 219
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,