Műszakpótlékra való jogosultság szociális ágazatban

Kérdés: 2012. július 1-jétől hogyan alakul a műszakpótlék a szociális ágazatban? Beosztás reggel 7-től este 7-ig, este 7-től reggel 7-ig mindig azonos kezdettel, megszakítás nélküli beosztással.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 141. §-ának (1) bekezdése alapján önmagában az, hogy valakit a munkáltató megszakítás nélküli tevékenység keretében foglalkoztat, nem teszi szükségessé műszakpótlék fizetését.Műszakpótlék akkor jár a munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 18.

Műszakpótlék

Kérdés: Intézményünk 2 portást foglalkoztat hetenkénti váltással délelőtti és délutáni műszakban, egy napon belül egymást váltva. Műszakbeosztásuk: délelőtt 6-14 óráig, délután 13.30-20.30 óráig. Jár-e a dolgozóknak műszakpótlék a délutános műszak után? Ha igen, hány százalék?
Részlet a válaszából: […] A Munka Törvénykönyvének (Mt.) 117. §-a értelmében több műszakosmunkarendről akkor beszélhetünk, ha a munkáltató napi üzemelési idejemeghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a munkavállalókidőszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 22.

Műszakpótlék közalkalmazottaknak

Kérdés: Bölcsődei gondozók váltott műszakban dolgoznak. Munkarendjük a következők szerint alakul: délelőtt 6.00 órától 14.00 óráig, illetve délután 10.00 órától 18.00 óráig. A 14.00 óra és 18.00 óra közötti időszakra jár-e műszakpótlék, és ha igen, fizethető-e az esetleg valamiféle átalány formájában?
Részlet a válaszából: […] A több műszakos munkaidő-beosztásban foglalkoztatottközalkalmazottnak műszakpótlék jár [Mt. 146. § (2) bek.]. Több műszakos amunkaidő-beosztás, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja amunkavállaló napi teljes munkaidejét, és a munkavállalók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 18.

Pedagógusi munka ügyeleti díja

Kérdés: Kollégiumban ügyeletes (éjszakai) munkakörben foglalkoztatott pedagógus vasárnap és munkaszüneti napon (este 10-től másnap reggel 6-ig) végzett munkaideje rendkívüli munkavégzésként figyelembe vehető-e? Főleg a fizetett ünnepen végzett idő vonatkozásában érdekel, hogy a teljes 8 óra rendkívüli munkavégzésként vehető-e figyelembe? Megilleti-e az éjszakai pótlék a rendszeres éjszakai munkát végzőket?
Részlet a válaszából: […] A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szabályozza aközalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtását a közoktatásiintézményekben.E kormányrendelet 11/C. §-a értelmében ügyelet és készenlétrendelhető el a tanulók éjszakai felügyeletének megszervezéséhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai túlszolgálati díjának elszámolása

Kérdés: Fegyveres szervek hivatásos állományába tartozók délutáni-éjszakai pótlékát és a készenléti pótlékát melyik főkönyvi számlára könyveljem? Melyiket kell az 511244. egyéb kötelező, illetve pótlékra és melyiket a 512244. készenléti, ügyeleti helyettesítés díjára könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A fegyveres szervek hivatásos állományú tagját atúlszolgálatért megillető díjazást, valamint hatályos jogszabályi előírásokszerinti megállapított műszakpótlék összegét a költségvetési szervek elemiköltségvetésének összeállításáról szóló Tájékoztató alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Portások juttatásai

Kérdés: Költségvetési intézménynél 3 fő dolgozik portási munkakörben 24/48-as munkarendben. Így a havi munkaidejük 204 óra lesz. Kérdésem, hogy mi illeti meg a portási munkakörben dolgozókat a munkabéren kívül?
Részlet a válaszából: […] Vizsgáljuk meg először azt a kérdést, hogy a portásmunkakörben dolgozó alkalmazott jogviszonya hogyan illeszkedik az általánosfoglalkoztatási tényállásokhoz.A 24/48 órás munkarendben foglalkoztattak az Mt.megfogalmazása szerint készenlét jellegű munkakört látnak el.Készenlét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.

Gyermekfelügyelő éjszakai pótléka és szabadsága

Kérdés: A közalkalmazott munkaköri feladata: a pedagógus munkáját segítő gyermekfelügyelő munkaideje állandóan este 10-től reggel 6-ig tart, iskolai végzettsége gimnáziumi érettségi. Jár-e neki éjszakai pótlék a besorolási bérén felül? A téli, tavaszi, nyári szünetekben ő hogyan dolgozik, hogyan jár részére a szabadság (mint a pedagógusnak, vagy mint egyéb, nem pedagógus munkakörbe besorolt technikai közalkalmazottnak)?
Részlet a válaszából: […] A rendszeres éjszakai munkavégzés definiálása és ezt követően díjazása kérdésében az Mt. szabályait kell megvizsgálnunk és alkalmaznunk.Az Mt. a munkaidővel kapcsolatos fogalmakat már a vonatkozó európai uniós irányelvben foglaltakkal összhangban definiálja, s ez a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Közalkalmazottak délutáni pótléka

Kérdés: Intézményünkben a takarítónők – közalkalmazottként – délután 14.00-22.00-ig tartó munkarendben dolgoznak. Kell-e részükre délutáni pótlékot fizetni, s ha igen, mennyi a pótlék mértéke?
Részlet a válaszából: […] Az éjszakai és a délutáni műszakpótlék kérdését az Mt. 146. §-a szabályozza. A Kjt. nem szabályozza külön ezt az esetet, hanem visszautal az Mt. szabályaira. E szerint a több műszakos munkaidő-beosztásban, illetve a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Nappali és éjszakai ügyeleti díj, éjszakai pótlék

Kérdés: A polgármesteri hivatal épületében hó- és árvízügyeletet tartottunk. Hogyan kell elszámolni a bért a nappali és az éjszakai ügyeletért, ha az hétköznapra vagy ha hétvégére esik? Köztisztviselőnek ügyeletre jár-e az éjszaki pótlék?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 40. § (4) bekezdése szerint a köztisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a köztisztviselő heti pihenőnapján, illetve munkaszüneti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.

Közalkalmazottak éjszakai pótléka

Kérdés: Intézményünknek szándékában áll éjszakai őrzésre részmunkaidőben foglalkoztatni dolgozókat. Munkaidejük 19-05 óráig tartana. Nem folyamatos munkarendben váltanák egymást (éjjeliőr váltja a mérlegkiadót). A jelenleg érvényes Kjt. előírásai szerint jár-e éjszakai pótlék a dolgozónak?
Részlet a válaszából: […] Az éjszakai pótlék kérdésére vonatkozóan a Kjt. nem tartalmaz előírást, az Mt.-t mint mögöttes jogszabályt kell figyelembe venni ebben a kérdésben.Általános szabályként rögzíteni kell, hogy a törvény minden bérpótlékra vonatkozóan – vagyis nemcsak a törvényben, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.