Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott engedmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Üzlet bérleti díjának mérséklése

Kérdés: Önkormányzatunk az üzlethelyiségek bérbeadására áfakötelezettséget választott. Egyik bérlőnk a koronavírus miatt kénytelen volt bezárni az üzletét, ezért bérletidíj-mérséklést kért. A testület engedélyezte, hogy három hónapig a bérleti díj felét fizesse. Hogyan kell ezt számlázni, és az áfabevallásban szerepeltetni?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját egyébként az adólevonási jog nem egészben illeti meg;b) az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék beszerzőjét, szolgáltatás igénybevevőjét az adólevonási jog nem egészben illeti meg;c) az ellenérték aránytalanul alacsony a termék, szolgáltatás szokásos piaci árához képest, és a termék értékesítőjét, szolgáltatás nyújtóját az adólevonási jog nem egészben illeti meg, valamint a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése, 86. § (1) bekezdése és 87. §-a szerint mentes az adó alól.A nem független felek meghatározását az Áfa-tv. 259. §-ának 13. pontjában találjuk. E szerint nem független felek: olyan, jogilag egyébként egymástól független felek, akik (amelyek)a) egymás viszonylatában kapcsolt vállalkozások;b) között névre szóló tulajdonosi (tagsági) jogviszony áll fenn;c) között az egyik fél a másik félnek vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottsági tagja;d) között a 6. § (5)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5176
Kapcsolódó tárgyszavak: , , , ,

2. találat: Kedvezmény szerepeltetése a számlán

Kérdés: Konferenciát szervezünk, és a meghatározott időpontig jelentkezők részére early bird kedvezményt biztosítunk, a teljes belépő árának meghatározott százalékát engedjük el, továbbá kedvezményt biztosítunk akkor is, ha egy cégtől legalább két fő jelentkezik, ezt is a belépőjegy százalékában határozzuk meg. Mindkét engedményt meghirdetjük nyilvánosan. A számla kiállítása hogyan helyes, ha csak a kedvezményes ár van feltüntetve rajta, vagy úgy, hogy a számla első sorába beírjuk a teljes árat, a következőben pedig mínusszal a kedvezmény összegét?
Részlet a válaszból: […]üzletpolitikai célú-e, ugyanis, amennyiben nem az, akkor nem csökkenthető vele az áfaalap.Az üzletpolitikai engedmény kritériumait az Áfa-tv. 71. §-a tartalmazza, e szerint akkor üzletpolitikai célú az engedmény,- ha az árengedményt adó féltől független féllel kötött és más független fél számára is elérhető (azonos feltételek mellett, észszerűen) megállapodásban,- vagy az árengedmény nyújtójától független féllel kötött, azonos feltételek mellett észszerűen elérhető megállapodásbanelőre rögzítik, illetve az árengedmény pénzben kifejezett értéke kisebb, mint az eredeti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adó nélküli ellenértéke. Amennyiben nem kötnek a felek megállapodást, a kritériumoknak az is megfelel, ha nyilvános oldalon hirdetik az árengedményt, és az bárki részére azonos feltételekkel elérhető.A kérdésben leírtak szerinti early bird kedvezmény és a két fő jelentkezése esetén adott kedvezmény, üzletpolitikai árengedmény is teljesítésig adott engedmény.A számlán kötelezően szerepeltethető adattartalmakat az Áfa-tv. 169. §-a sorolja fel, amelynek i) pontja szerint az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5115
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Engedmény áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Az önkormányzat részére egy közüzemi szolgáltató árengedményt biztosít. A felek megállapodása alapján a közüzemi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el az Áfa-tv. 58. §-a szerint. A felek a szerződésben fizetésihatáridő-tartási kedvezmény alkalmazásáról állapodtak meg. A szerződés szerint a közüzemi szolgáltató akkor nyújtja az önkormányzat részére a fizetésihatáridő-tartási kedvezményt, amennyiben az önkormányzat a fizetési határidőket pontosan teljesíti.
A szerződés szerint a számla fizetési határideje (esedékesség napja) az eredeti papíralapú számla kézhezvételétől számított 30 nap. A felek között létrejött szerződésben meghatározott fizetésihatáridő-tartási kedvezmény tekinthető-e az általános forgalmi adó szempontjából olyan árengedménynek, amelyet az eredeti esedékességhez képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel az Áfa-tv. 77. §-ának (3) bekezdése alapján a teljesítést követően adnak?
Részlet a válaszból: […]a teljesítésig adnak. Az Áfa-tv. 77. §-ának (3) bekezdése rögzíti, hogy az adó alapja utólag csökkenthető, ha a teljesítést követően adnak a szerződés módosulása vagy megszűnése nélkül a 71. § (1) bekezdésnek a) vagy b) pontja szerinti árengedményt.A kérdésben foglaltak szerint a felek az Áfa-tv. 58. §-a szerint időszakonként számolnak el a közüzemi szolgáltató által értékesített villamos energiával, továbbá a fizetés határideje (esedékesség napja) az eredeti papíralapú számla kézhezvételétől számított 30. nap. Amennyiben az önkormányzat az így megállapított fizetési határidő - azaz a 30. nap vége - előtt megtéríti a számlában foglalt ellenértéket, akkor az az ellenérték[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4620
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Engedmény a munkáltatói kölcsönből

Kérdés: 2009-ben olyan munkáltatóikölcsön-megállapodás került aláírásra a munkáltató és a munkavállaló között, amelyben a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozót a folyamatosan eltöltött jogviszonyának ideje alapján bizonyos összegű kedvezmény illeti meg, amely a kölcsön futamidejét is arányosan csökkenti, továbbá a kölcsön megállapított törlesztési idő lejárta előtti egyösszegű visszafizetéskor fennálló tartozás összegének 40%-a, de legfeljebb a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban meghatározott adómentes határig terjedő engedmény illeti meg. Hogyan kell a 2014-ben esedékes engedményeket lekönyvelni?
Részlet a válaszból: […]folyósításra kerülő összeg és annak kamatrésze is követelésként kerül előírásra.Számviteli elszámolása a következő:Pénzeszköz-átvezetések csak pénzügyi számvitel szerint:Lakáskölcsönszámlára pénzeszköz átvezetéseT 361 - K 33/34Lakáskölcsönszámlán pénzeszköz jóváírásaT 3314 - K 361Kötelezettségvállalás csak a költségvetési számvitel szerint:KötelezettségvállalásT 0021 - K 0586(2)Kölcsön folyósítása a kezelési költséggel együtt:Költségvetési számvitel szerint, az a) és b) a teljesítéssel egyidejűleg, míg a c) és d) az általános szabályok szerinta) Végleges kötelezettségvállalásT 0586(2) - K 0021T 0022 - K 0586(2)b) TeljesítéskéntT 0586(3) - K 003c) Követelés előírása a folyósított összeggel megegyezőenT 0972(2) - K 0041d) Követelés előírása a folyósított kölcsön összegének kamatával megegyezőenT 09408(2) - K 0041Kölcsön visszafizetéseKöltségvetési számvitel szerintT 005 - K 972(3)Pénzügyi számvitel szerintT 3314 - K 3517Kapott kamat, ahol a követelés előírása már az előzőekben megtörtént:Költségvetési számvitel szerintT 005 - K 9408(3)Pénzügyi számvitel szerintT 3314 - K 3514Munkáltatót terhelő kezelési költség:Költségvetési számvitel szerintVégleges kötelezettségvállalásT 0022 - K 05337(2)TeljesítésT 05337(3) - K 003Pénzügyi számvitel szerintKötelezettségT 52 - K 4213T 6/7 - K 591TeljesítésT 4213 - K 3314Késedelmi kamatKöltségvetési számvitel szerintKövetelés előírásaT 09410(2) - K 0041TeljesítésT 005 - K 09410(3)Pénzügyi számvitel szerintKövetelés előírásaT 3514 - K 923TeljesítésT 3314 - K 3514Követelés csökkentése adott engedmény miattKövetelés csökkentése adott engedmény miatt, ha a követelés még nem került előírásra a dolgozó részére:1) Követelés csökkentéseA) Pénzügyi számvitel szerintT átm. - K átm.B) Költségvetési számvitel szerintT átm. - K átm.2) Bevételi előirányzat átrendezése a jogcímek között, vagy csökkentése valamely KEI-tal egy­­idejűlegB) Költségvetési számvitel szerint2a) Bevételi előirányzatok átcsoportosítása:- szerződés, megállapodás módosítása miatti bevételi jogcím BEI csökkentéseT 09/12/1-09/16/1T 09/22/1-09/25/1T 09/3xx/1T 09/4xxx/1T 09/5x1/1T 09/6x/1T 9/7x/1, 09/8x/1 - K 001- valamely bevételi jogcím BEI növeléseT 001 - K 09/12/1-09/16/1K 9/22/1-09/25/1K 9/3xx/1,K 09/4xxx/1,K 09/5x1/1,K 09/6x/1, 09/7x/1,K 09/8x/12b) Előirányzatok csökkentése:- szerződés, megállapodás módosítása miatti bevételi jogcím BEI csökkentése:T 09/12/1-09/16/1T 09/22/1-09/25/1T 09/3xx/1T 09/4xxx/1T 09/5x1/1T 09/6x/1T 09/7x/1, 09/8x/1 - K 001- valamely KEI csökkentéseT 001 - K 05/1xxx/1,K 05/2/1,K 05/3xxx/1,K 05/4x/1,K[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3883
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Engedmény számlázása

Kérdés: Szerződés szerint az elkészült munkák kiegyenlítése 2 db részszámla kállítása után történik. Az I. részszámla kiállítása, illetve kiegyenlítése megtörtént. A II. részszámla kiállítása előtt a partnerek szóban megegyeztek e részszámla összegének az elengedésében. Milyen formában számlázzanak, illetve ne számlázzanak vagy dokumentáljanak, hogy a forgalmi adót ne kelljen megfizetni?
Részlet a válaszból: […]polgárjogilag és az áfa szempontjából is jelentősége van. Az elengedés oka lehet pl. az ügylet hibás teljesítése, vagy a jogosult ár díjleszállítást kap. Ha az említett okok valamelyike miatt kerül sor a második részszámlában leszámlázandó összeg elengedésére, akkor az adó alapjának utólagos csökkenése történik. Ilyen esetben is ki kell állítani a végszámlát, amely jelen esetben megegyezik az I. részszámlában leszámlázott összeggel. Mivel a kérdés szerint a II. részszámla, illetve a végszámla kiállítására még nem került sor, ezért számlamódosítás nem jön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3066
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Utólagos árengedmény

Kérdés: Sportrendezvényekre szóló jegyeket vásároltunk idén különböző rendezvényekre ugyanattól a cégtől, és a vásárlásaink mennyiségére tekintettel utólagos kedvezményt kaptunk. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy ilyen esetben köteles-e helyesbítő számlát kiállítani a cég. Értelmezésük szerint ez nem szükséges, mivel az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdése pusztán lehetőségként biztosítja a szolgáltatást nyújtó adóalany számára ilyen esetben az adóalap-csökkentést és nem kötelezettségként. Éppen ezért vonakodik is kiállítani azt, mivel úgy gondolja, hogy minden egyes árcsökkentésére alapot adó ügylet bizonylatát helyesbíteni kell, valamint önellenőrizni a bevallási időszakot, ugyanakkor a kedvezményt ugyanúgy meg kell adózni. Álláspontunk szerint ugyanakkor mindenképpen ki kell állítani a helyesbítő bizonylatot. Kérjük, segítsenek a probléma tisztázásában!
Részlet a válaszból: […]§ (1) bekezdés szerint az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdésén alapuló adóalap-csökkentésnek a feltétele az, hogy az adóalany az ügylet teljesítését tanúsító számla adattartalmának módosításáról gondoskodjon. Amennyiben a gazdasági társaság az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdésében meghatározott lehetőséggel nem kíván élni, és a természetben nyújtott engedmény (a plusztermék) értékét nem kívánják adóalap-csökkentő tételként figyelembe venni, akkor azon jegyek értékesítéséről kiállított számlák adattartalmát nem kell módosítani, melyek az árengedményt alapozzák meg. Abban az esetben azonban, ha az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdés szerinti adóalap-csökkentés lehetőségével élni kíván az adóalany, akkor a jegyértékesítésekről szóló számlákat számlával egy tekintet alá eső okirat adattartalmával megegyező bizonylattal kell módosítani, megjelölve benne a módosítással érintett számla sorszámát és az adóalapot csökkentő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2502

7. találat: Vásárlási utalvány formájában utólag kapott árengedmény

Kérdés: Intézményünk megállapodást kötött egy céggel, hogy a vásárlások forgalomnövekedései után időszakonként, utólag az árengedményt vásárlási utalvány formájában kapjuk meg. Hogyan kell elszámolni, nyilvántartani a kapott és levásárolt utalványt?
Részlet a válaszból: […]utalványok ellenértékének elszámolása követelésként és pénzforgalom nélküli bevételként T 28 - K 98532 T 98532 - K 412 2. Az utalványok beváltásának elszámolása T 59832 - K 28 T 412 - K 59832 Az átvett utalványokról és azok felhasználásáról (beváltásáról) analitikus nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja: - az átadó cég megnevezése, címe, - a cég adószáma, - a nyilvántartásba vétel kelte, - a forgalomnövekedés értéke, - az árengedmény összege, - az átvett utalványok darabszáma, - az utalványon feltüntetett érték, - az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2257
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Vásárlási összeghatáron felül a szállítótól kapott ajándék elszámolása

Kérdés: Önkormányzati költségvetési intézményünk alkalmanként a szállítótól - vásárlási öszszeghez kötve - ajándékot kap. Pl. ha 300 E Ft értékben vásárolunk, akkor új tv-t vagy videót kapunk, erről - vagy átvételi elismervényt íratnak alá az értéket megjelölve, - vagy értéket nem jelölnek meg, - vagy egyáltalán semmi iratot nem írunk alá, - vagy számlát írnak és engedményként a 100%-os értéket jelölik meg. Mi a teendő az így ajándékba kapott eszközökkel, ha a forgalmi értékük alapján állóeszköznek, illetve fogyóeszköznek minősülnek?
Részlet a válaszból: […]engedményekre nem tartalmaz iránymutatást. Hatályos rendelkezés hiányában a könyvekbe mint térítésmentesen kapott eszköz vehető állományba a juttatott ajándék. Amennyiben az eszköz éven túl szolgálja az intézmény tevékenységét (pl.: televízió), akkor a tárgyi eszközök, amennyiben éven belül elhasználandó, akkor a forgóeszközök körébe sorolandó. Az Szt. előírásainak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1175
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,