Üzlet bérleti díjának mérséklése

Kérdés: Önkormányzatunk az üzlethelyiségek bérbeadására áfakötelezettséget választott. Egyik bérlőnk a koronavírus miatt kénytelen volt bezárni az üzletét, ezért bérletidíj-mérséklést kért. A testület engedélyezte, hogy három hónapig a bérleti díj felét fizesse. Hogyan kell ezt számlázni, és az áfabevallásban szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározottak közeli hozzátartozója.Amennyiben az előzőek alapján a bérlő független fél, akkor a kérdéses eset előre adott engedmény, amelynél a számlán a csökkentett árat kell adóalapként szerepeltetni, erre számítjuk fel az áfát. Nem szükséges a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Kedvezmény szerepeltetése a számlán

Kérdés: Konferenciát szervezünk, és a meghatározott időpontig jelentkezők részére early bird kedvezményt biztosítunk, a teljes belépő árának meghatározott százalékát engedjük el, továbbá kedvezményt biztosítunk akkor is, ha egy cégtől legalább két fő jelentkezik, ezt is a belépőjegy százalékában határozzuk meg. Mindkét engedményt meghirdetjük nyilvánosan. A számla kiállítása hogyan helyes, ha csak a kedvezményes ár van feltüntetve rajta, vagy úgy, hogy a számla első sorába beírjuk a teljes árat, a következőben pedig mínusszal a kedvezmény összegét?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele:a) az olyan ár- és díjengedmény vagy ár- és díjvisszatérítés (a továbbiakban együtt: árengedmény), amelyet az eredeti esedékességhez képest az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Engedmény áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Az önkormányzat részére egy közüzemi szolgáltató árengedményt biztosít. A felek megállapodása alapján a közüzemi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el az Áfa-tv. 58. §-a szerint. A felek a szerződésben fizetésihatáridő-tartási kedvezmény alkalmazásáról állapodtak meg. A szerződés szerint a közüzemi szolgáltató akkor nyújtja az önkormányzat részére a fizetésihatáridő-tartási kedvezményt, amennyiben az önkormányzat a fizetési határidőket pontosan teljesíti.
A szerződés szerint a számla fizetési határideje (esedékesség napja) az eredeti papíralapú számla kézhezvételétől számított 30 nap. A felek között létrejött szerződésben meghatározott fizetésihatáridő-tartási kedvezmény tekinthető-e az általános forgalmi adó szempontjából olyan árengedménynek, amelyet az eredeti esedékességhez képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel az Áfa-tv. 77. §-ának (3) bekezdése alapján a teljesítést követően adnak?
Részlet a válaszából: […] ...a) pontja kimondja, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele az olyan ár- és díjengedmény vagy ár- és díjvisszatérítés (a továbbiakban együtt: árengedmény), amelyet az eredeti esedékességhez képest az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Engedmény a munkáltatói kölcsönből

Kérdés: 2009-ben olyan munkáltatóikölcsön-megállapodás került aláírásra a munkáltató és a munkavállaló között, amelyben a munkáltatói kölcsönben részesített dolgozót a folyamatosan eltöltött jogviszonyának ideje alapján bizonyos összegű kedvezmény illeti meg, amely a kölcsön futamidejét is arányosan csökkenti, továbbá a kölcsön megállapított törlesztési idő lejárta előtti egyösszegű visszafizetéskor fennálló tartozás összegének 40%-a, de legfeljebb a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban meghatározott adómentes határig terjedő engedmény illeti meg. Hogyan kell a 2014-ben esedékes engedményeket lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...céljára nyújtott kölcsön kivételével - a kölcsön egyösszegű, a törlesztési idő lejárta előtti visszafizetése esetén engedmény illeti meg. Az engedmény mértéke a visszafizetéskor fennálló tartozás összegének 40%-a, de legfeljebb a mindenkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Engedmény számlázása

Kérdés: Szerződés szerint az elkészült munkák kiegyenlítése 2 db részszámla kállítása után történik. Az I. részszámla kiállítása, illetve kiegyenlítése megtörtént. A II. részszámla kiállítása előtt a partnerek szóban megegyeztek e részszámla összegének az elengedésében. Milyen formában számlázzanak, illetve ne számlázzanak vagy dokumentáljanak, hogy a forgalmi adót ne kelljen megfizetni?
Részlet a válaszából: […]  A szóbeli megállapodás nem szerencsés megoldás, különösen haaz eredeti megállapodást írásban kötötték. Mindenképpen az lenne a helyesmegoldás, ha a felek az eredeti szerződést módosítanák. A II. részszámla"elengedésének" okát a szerződésben kell rögzíteni. Ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.

Utólagos árengedmény

Kérdés: Sportrendezvényekre szóló jegyeket vásároltunk idén különböző rendezvényekre ugyanattól a cégtől, és a vásárlásaink mennyiségére tekintettel utólagos kedvezményt kaptunk. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy ilyen esetben köteles-e helyesbítő számlát kiállítani a cég. Értelmezésük szerint ez nem szükséges, mivel az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdése pusztán lehetőségként biztosítja a szolgáltatást nyújtó adóalany számára ilyen esetben az adóalap-csökkentést és nem kötelezettségként. Éppen ezért vonakodik is kiállítani azt, mivel úgy gondolja, hogy minden egyes árcsökkentésére alapot adó ügylet bizonylatát helyesbíteni kell, valamint önellenőrizni a bevallási időszakot, ugyanakkor a kedvezményt ugyanúgy meg kell adózni. Álláspontunk szerint ugyanakkor mindenképpen ki kell állítani a helyesbítő bizonylatot. Kérjük, segítsenek a probléma tisztázásában!
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy a pénz-visszatérítésre az engedményrejogosító termékértékesítést követően kerül sor, megítélésünk szerint az adottügyletre az Áfa-tv. 77. § (3) bekezdése alkalmazandó. Eszerint az adó alapjautólag csökkenthető, ha a teljesítést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Vásárlási utalvány formájában utólag kapott árengedmény

Kérdés: Intézményünk megállapodást kötött egy céggel, hogy a vásárlások forgalomnövekedései után időszakonként, utólag az árengedményt vásárlási utalvány formájában kapjuk meg. Hogyan kell elszámolni, nyilvántartani a kapott és levásárolt utalványt?
Részlet a válaszából: […] ...könyvviteli elszámolásnál abból kell kiindulni, hogy azutólag kapott engedmény szokásos rendezése szerint - az adott esetben -pénzmozgás nincsen, a tranzakció számlában nem jelenik meg. Ezért azelszámolásoknál a pénzforgalom nélküli elszámolás szabályai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Vásárlási összeghatáron felül a szállítótól kapott ajándék elszámolása

Kérdés: Önkormányzati költségvetési intézményünk alkalmanként a szállítótól - vásárlási öszszeghez kötve - ajándékot kap. Pl. ha 300 E Ft értékben vásárolunk, akkor új tv-t vagy videót kapunk, erről - vagy átvételi elismervényt íratnak alá az értéket megjelölve, - vagy értéket nem jelölnek meg, - vagy egyáltalán semmi iratot nem írunk alá, - vagy számlát írnak és engedményként a 100%-os értéket jelölik meg. Mi a teendő az így ajándékba kapott eszközökkel, ha a forgalmi értékük alapján állóeszköznek, illetve fogyóeszköznek minősülnek?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelő összegű vásárlás esetén kapott ajándék aszámviteli elszámolások tekintetében természetben kapott engedménynek minősül.Sem az Szt., sem az Szt-vhr. a természetben kapott engedményekre nem tartalmaziránymutatást. Hatályos rendelkezés hiányában a könyvekbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.