Értékvesztés

Kérdés: A követelésre (nem közhatalmi bevétel) korábban elszámolt értékvesztést év közben vissza kell írni, amennyiben az pénzben ténylegesen befolyik az év során? A pénzügyi teljesítés dátumával kell az értékvesztés-visszaírást könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 54-56. §-ai, valamint az Áhsz. 18. §-a szerint a követelések minősítése alapján a költségvetési év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
Kapcsolódó címke:

Közfoglalkoztatottak által előállított termények értékesítése

Kérdés: 1. A közfoglalkoztatottak által előállított mezőgazdasági termény értékesíthető-e önköltségi ár alatt külső szerv vagy magánszemély részére, ha a piaci ár alacsonyabb, mint az önköltségi ár? (Az önkormányzatnál feleslegessé vált, a közétkeztetésben történő felhasználást és a természetbeni szociális juttatás formáját már kimerítettük.)
2. Ha a közfoglalkoztatottak által előállított termény önköltségi ára magasabb, mint a piaci ár, melyik áron kell a saját konyhának közétkeztetési felhasználásra átadni, vagy természetbeni szociális ellátás formájában kiosztani?
3. A közfoglalkoztatásra kötött hatósági szerződésben szereplő kedvezményezett (önkormányzat) kötelezettségeinek felsorolásai között az alábbi mondat szerepel: "a kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a programból származó bevételeiből kizárólag közfoglalkoztatási programjait vagy a Kftv. szerint létrehozott szociális szövetkezetek működését segíti elő."
Konkrétan milyen kötelezettséget jelent ez az önkormányzat számára? Milyen bevételeket kell ez alatt érteni? Csak a külső szerv vagy magánszemély részére történő értékesítésből befolyó tényleges befolyt bevételeket? Vagy a közétkeztetés, illetve a szociális alapon történő saját felhasználás esetén a számviteli elszámolással kimutatott bevételeket is?
Részlet a válaszából: […] ...érinti.Az Áhsz. 8. §-ának (1) bekezdése alapján az Szt.-ben meghatározott eszközök után értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztés elszámolására a (2)-(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 54-56. §-át kell alkalmazni.Az Szt. 56. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Értékvesztés

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a követelések után az értékvesztést a pénzügyi és a költségvetési számvitelben? Milyen kötelező egyezőségek vannak a két számvitel között az értékvesztés elszámolásakor?
Részlet a válaszából: […] ...áfa nélkül09/52/2109/53/21 0041- kiszámlázott áfa Hköv-ként09/406/21 00413. Év végi kapott információ szerinti százalékos mértékű értékvesztés elszámolásaA) Pénzügyi számvitel- e/bevétel áfa nélkül 8452 35852- kiszámlázott áfa 8452 35842B)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.
Kapcsolódó címke:

Értékvesztés elszámolása

Kérdés: Hogyan kell szabályozni az értékvesztés elszámolását egy GAMESZ-nek? Mikor alkalmazhatja a csoportos, illetve egyszerűsített értékelési eljárást? Hogyan kell meghatározni az egyes minősítési kategóriákat?
Részlet a válaszából: […] ...értékvesztés elszámolását az Szt. 54-56. §-ai szabályozzák, de előírásait az Áhszr. 18. §-ában foglaltak szerint eltérésekkel kell alkalmazniuk a költségvetési szerveknek.Az Szt. 55. §-ának (2) bekezdése szerint a vevőnként, adósonként kis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.
Kapcsolódó címke:

Egyszerűsített értékelési eljárás keretében értékvesztés elszámolása

Kérdés: 2014-ben az új Áhsz. szerint az önkormányzatoknak a közhatalmi bevételeik (helyi adók) utáni egyszerűsített értékelési eljárással elszámolt értékvesztést negyedévente vagy évente egyszer év végén kell elszámolniuk, könyvelniük?
Részlet a válaszából: […] ...e) pontja szerint a negyedéves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni az egyszerűsített értékelés alá vont követelések esetén az értékvesztés elszámolását az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.
Kapcsolódó címke:

Vevők minősítése, az értékvesztés meghatározása

Kérdés: Hogyan kell értékelni a mérlegben a vevők tartozását? A december 31-i vevőnyilvántartás egy 65 ezer forintos és egy 140 ezer forintos tartozást mutat. A mérlegkészítés időpontjáig a tartozást nem fizették meg. Elő kell-e írni mindkét tartozást, mivel az nem haladja meg a kis összegű követelés értékhatárát? Milyen összegű értékvesztést kell elszámolni, ha a vevő minősítése során megállapításra kerül, hogy pl. a 140 ezer forintos tartozásból csak 20 ezer forint térül meg, vagy ha pl. 120 ezer forint?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válaszokat a kérdező költségvetési szervértékelési szabályzatának kellene tartalmaznia. Feltételezhető, hogy asajátosságoknak megfelelő értékelési szabályzattal nem rendelkeznek.Amennyiben a kis összegű követelést nem minősíti aköltségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

Térítési díj előírása követelésként

Kérdés: A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szerint személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjának megállapításával kapcsolatban kérdezzük, hogy amennyiben jelzálog terhére történik a térítési díj megállapítása, azt havonta elő kell-e írni, és követelésként (hátralékként) ki kell-e mutatni a mérlegben amellett, hogy a 0-s számlaosztályban az ingatlant terhelő jelzálog összegét szerepeltetni kell? Ha igen, mely jogszabályok írják elő a mérlegben való szerepeltetés kötelezettségét?
Részlet a válaszából: […] ...az előzőekenkívül figyelembe venni az Szt-vhr. 5. §-ának 3. pontjában foglaltakat, illetve31. §-ának (2) bekezdésében foglalt értékvesztés elszámolásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Követelés értékvesztésének rendezése a követelés kiegyenlítésével

Kérdés: A követelések értékvesztése számlának 2006. január 1-jén nyitóállománya van. A követelés az év folyamán teljes összegben rendeződik. Mi a helyes könyvelési tétel?
Részlet a válaszából: […] A helyes könyvelési tételek:T 28... - K 59525 értékvesztésvisszaírásaT 59525 - K 41236 értékvesztésvisszaírásával összefüggő tőkeváltozás elszámolásaT 4122 - K 28... követeléskiegyenlítésével összefüggő tőkeváltozás és állománycsökkenés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 6.
Kapcsolódó címkék:  

Visszterhesen adott lakáskölcsön értékvesztésének főkönyvi számlái

Kérdés: A központi költségvetési szervnek melyik főkönyvön kell szabályosan elszámolni a dolgozóknak visszterhesen adott lakáskölcsön-állományra év végén elszámolt értékvesztés összegét? (Eddig hivatkozást csak a 288-as főkönyvre találtam, de szerintem a 19-ben kellene könyvelni.)
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szerveknek (önkormányzati, kincstári) adolgozóknak visszafizetéssel adott lakásépítési támogatást a befektetettpénzügyi eszközök között kell kimutatni.Az év végi értékelés alapján értékvesztést a következőfőkönyvi számlákon kell elszámolni:198124...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.

Értékvesztés elszámolása

Kérdés: Önkormányzati intézményünk egyik vevője már két éve nem fizeti meg tartozását. Követelésünk behajtására szinte semmi reményünk nincsen, annak ellenére, hogy a vevő intézkedésünkre minden alkalommal közli, hogy fizetni fog. Az utóbbi időben olyat is hallottunk, hogy felszámolási eljárás folyik a cég ellen. Értékvesztést szeretnénk elszámolni, hogyan könyveljük azt?
Részlet a válaszából: […] ...szabályzatában rögzíti az adós minősítési szempontjait. A szóban forgó esetben a vevő fizetőképessége vitatható, ezért az értékvesztés elszámolása indokolt. Az értékvesztést a 2882. Vevőkkel szembeni követelések értékvesztése és annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.
1
2