Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott esedékesség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk jelenleg is nyilvántart egy 2013. évi szállítói kötelezettséget. A szállítói partner egyik évben sem küldött fizetési felszólítást és egyenlegközlőt sem. Elévülésre hivatkozva kivezethetjük-e a könyveinkből a tartozásunkat? Milyen dokumentumok szükségesek ehhez?
Részlet a válaszból: […]kizáró megállapodás semmis (Ptk. 6:22. §).Az elévülési időt a behajtás érdekében tett cselekmények megszakítják. A kérdés szerint a szállító semmilyen behajtási cselekményt nem tett, feltehetően elévülésre vonatkozó megállapodást nem kötöttek, így a 2013 óta fennálló kötelezettség elévültnek tekinthető, kivezethető.Az Szt. előírása szerint egyéb bevételként kell elszámolni az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik.Ha a kötelezettség a könyvekben kimutatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5339
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Fizetési határidő értelmezése

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk. Az utóbbi időben többször előfordult, hogy részünkre a polgári szállító partnerek késedelmi kamatot számoltak fel. Az átutalási megbízásaink alapján a MÁK a számlán szereplő fizetési határidő napján fizetési számláinkat megterhelte. Ezt követően került jóváírásra az átutalt pénzösszeg a szállító partner fizetési számláján. A szállítókkal megkötött szerződésekben a fizetési határidőre vonatkozóan egyéb kikötés, rendelkezés nincs. Kérem a Tisztelt Szerkesztőséget, szíveskedjenek tájékoztatást adni, hogy a számlán szereplő fizetési határidő értelmezésénél a terhelés vagy a szállító partnereknél a jóváírás napját kell-e figyelembe venni ahhoz, hogy a késedelmi kamat felszámítása elkerülhető legyen.
Részlet a válaszból: […]pénztáránál vagy postán befizeti. De a pénztartozás teljesítésének minősül a bankszámlák közötti elszámolás is [232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 10. §]. Ennek értelmében - törvény vagy kormányrendelet, illetve a felek eltérő rendelkezésének hiányában - a fizetési megbízás teljesítésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás jogosultjának bankszámláján jóváírták. A kötelezett késedelmes teljesítése esetén beáll a kamatfizetési kötelezettség a Ptk. 301. és 301/A. §-ai szerint. Az előzőek alapján a szállító[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2726
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Teljesítés időpontjának meghatározása őrzés-védelmi szolgáltatás esetén

Kérdés: Önkormányzatunk különböző ingatlanjainak védelmére őrző-védő szolgáltatást vesz igénybe egy cégtől. Mikor van a teljesítés időpontja, minek kell szerepelnie a számlán, ha a fizetés havi átalánydíj alapján történik, illetve ha a fizetés a teljesített őrzés-védelmi órák alapján elszámolással történik?
Részlet a válaszból: […]meg, a teljesítés időpontja, ellentétben az Áfa-tv. 55. §-ában megfogalmazott főszabállyal, az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Az Áfa-tv. 55. § (1) bekezdése szerint az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (teljesítés). A kérdés szerinti esetekben az őrzés-védelmi szolgáltatás tekintetében vagy a tárgyhóban teljesített őrzés-védelmi órák alapján elszámolás történik, vagy pedig fix havi átalánydíj fizetése történik, de ilyenkor is leigazolják a teljesített órákat. Abban az esetben, ha a felek az őrzés-védelmi órák alapján havonta elszámolnak egymással a teljesítésről, és a szolgáltatás ellenértékét a leigazolt órák alapján állapítják meg, akkor a szolgáltatás teljesítésének időpontja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2064

4. találat: Fordított adózási kötelezettség határidői

Kérdés: Központi költségvetési intézmény vagyunk. A fordított adózásnál mikor kell befizetni és bevallani az áfát, ha éves bevallók vagyunk?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó rendelkezései szerint tesz bevallást, és az általa fizetendő adót legkésőbb az abban foglalt esedékességig fizeti meg az állami adóhatóságnak. Fordított adózás esetén tehát csak az adófizetésre kötelezett személye tér el az általános szabálytól (termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett), az adóbevallás és -megfizetés időpontjával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok nem állapítanak meg különleges szabályt. Az Art. 1. számú melléklet I./B) fejezet 3. ag) pontja szerint az éves adóbevallásra kötelezett adóalanynak az adót a tárgyév első napjától a tárgyév utolsó napjáig terjedő időszakra kell megállapítania, ez - a fentieknek megfelelően - vonatkozik a fordított adózás alá tartozó ügyletekből keletkező adófizetési kötelezettségre is. Amennyiben tehát éves bevallásra kötelezett adóalany van a fordított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2059

5. találat: Teljesítés időpontja folyamatos jogviszony esetén

Kérdés: Kérem, segítsenek az Áfa-tv. 58. §-ának értelmezésében! Önkormányzatunk iskolabuszjáratot üzemeltet. A szolgáltatást nyújtó céggel 2006. május 1-jétől határozatlan tartamú időre szóló szerződésben állapodtunk meg. A szállítást a cég hétfőtől péntekig munkanapokon végzi. A számla kiegyenlítése a hónapot követő 20-a. Kérdésem a teljesítési időre vonatkozik. Az áfabevallásban a tényleges teljesítés hónapjában, vagy a pénzügyi teljesítés hónapjában kell szerepeltetni a fizetendő adót?
Részlet a válaszból: […]ellenérték megtérítésének időpontja. Ilyen esetekben tehát a teljesítés és a pénzügyi teljesítés napjaként ugyanazt a napot kell megjelölni az ügyletről kiállított bizonylatban. A beadványában előadottakból vélelmezhető, hogy a szolgáltatással összefüggésben a felek nem elszámolásban, hanem részletfizetésben állapodtak meg. A leírtakból feltételezhetően a határozatlan időszakra megkötött szerződésben előre megállapították a felek a havi díjat, melynek esedékessége a tárgyhónapot követő hó 20. napja. Ez esetben az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja az 58. § szerint az esedékesség napja. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját nem befolyásolja az sem, ha a munkásszállítással kapcsolatban ténylegesen úgy állapodtak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2047

6. találat: Gyűjtőszámla teljesítési időpontja

Kérdés: Intézményünk gyakran vesz igénybe fuvarozási szolgáltatást, ezért általában ugyanattól a cégtől rendeljük meg a szolgáltatást havonta többször is, mely szállításokról fuvarlevelek készülnek. A szerződés szerint, az adott hónap utolsó napján az elkészült menetlevelek alapján gyűjtőszámlát készít a cég. Kérdésünk a gyűjtőszámla teljesítési időpontjára vonatkozik. Több előadáson azt hallottuk, hogy ebben az esetben a teljesítési időpont az elszámolás utolsó napja (hónap utolsó napja). A fuvarozó cég szerint a fizetési határidő a teljesítés napja. Ebben az esetben más hónapra esik a cég fizetési kötelezettsége, illetve a levonási jog keletkezésének időpontja. Kérem, segítsenek beazonosítani az adófizetési kötelezettség keletkezésének napját!
Részlet a válaszból: […]ha a felek nem időszakonkénti elszámolásban állapodtak meg, akkor azok teljesítési időpontját az Áfa-tv. 55. § (1) bekezdésében foglalt főszabály szerint szükséges megállapítani. Ezekről az ügyletekről az Áfa-tv. 163. §-ában foglalt főszabály szerint a teljesítést követő 15 napon belül kell az eladónak számla kiállításáról gondoskodnia. A felek azonban úgy is megállapodhatnak, hogy ha egy adott időszakban több számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet teljesül, akkor e kötelezettség teljesítéséről a szolgáltatás nyújtója úgy is gondoskodhat, hogy egy számlát bocsát ki az ügyletekről. Ez a jogszabály által engedélyezett megoldás nem teremt teljesítési időpontot, csupán a számlázásban jelent egyszerűsítést. Ez tehát egy számlázási technika, amely több ügylettel összefüggésben felmerülő számlázási kötelezettség egy bizonylatban történő teljesítését teszi lehetővé. Az ilyen gyűjtőszámlát legkésőbb a számla kibocsátására kötelezett adóalany adómegállapítási időszakának utolsó napjától számított 15. napig ki kell bocsátani. A gyűjtőszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet tételesen, egymástól elkülönítetten, úgy kell feltüntetni, hogy az egyes ügyletek adóalapjai - az alkalmazott adómérték, illetőleg adómentesség szerinti csoportosításban - szerepeljenek. Az egyes ügyletek teljesítési időpontját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2043

7. találat: Teljesítési időpont megállapítása III.

Kérdés: Mi lesz a teljesítési időpont abban az esetben, ha egy általános iskola tornatermét bérbe adja fél évre havi számlázással, a bérleti díjat csekken fizetik a tárgyhót követő 5-éig utólagos számlázással?
Részlet a válaszból: […]és a bérlő minden hónap 5-éig fizeti meg a bérleti díjat. Mivel ebben az esetben a gazdasági esemény teljesülése ellenértékének megfizetését időszakonként állapították meg, ezért a teljesítési időpont
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2040

8. találat: Teljesítési időpont megállapítása II.

Kérdés: Mi lesz a teljesítési időpont abban az esetben, ha az intézményi telefonbeszélgetésekből a dolgozók a magánjellegű beszélgetéseket csekken fizetik utólagos számlakiállítással?
Részlet a válaszból: […]folyamatosan történnek, akkor helyesen abban az esetben járnak el, ha a teljesítési és a fizetési határidőt megelőzően állítják ki a számlát, és a számlán megjelölt teljesítési határidőnek következetesen a tárgyhót követő ugyanazon
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2039
Kapcsolódó tárgyszavak: ,