Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott eszközök tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Eszközök térítés nélküli átadása

Kérdés: Központi költségvetési szerv eszközöket ad át térítés nélkül részben egy másik központi költségvetési szerv, részben pedig egy 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság részére. Hogyan kell kivezetni az eszközöket?
Részlet a válaszból: […]részére történő átadás esetén csökken az állami vagyon, így a kivezetés a térítés nélküli átadás szabályai szerint történik. Központi költségvetési szerv részére történő átadás Az eszköz kivezetése Bruttó érték kivezetése T 412 - K 11/ 121-151Értékcsökkenés kivezetése (terv szerinti, terven felüli) T 118-158/ 119-149 - K 412Értékhelyesbítés kivezetése T 415 - K 116-146Az eszközökhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése T 443 - K 412 100%-os állami tulajdonú társaság részére történő átadás Az eszköz kivezetése Pénzügyi számvitel Bruttó érték kivezetése T 8434 - K 11/121-151Értékcsökkenés kivezetése (terv szerinti, terven felüli) T 118-158/119-149 - K 8434Értékhelyesbítés kivezetése T 415 - K 116-146 Általános forgalmi adó elszámolása, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5195
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Eszközök nyilvántartása

Kérdés: Kulturális intézményünk a vásárolt anyagokat készletre veszi, a központi raktárban tárolja, ahonnan különböző, ún. táraknak (pl. asztalos, szabó, lakatos) ad ki anyagokat, amelyek tárgyi eszközt (jelmezt, díszletet) állítanak elő belőlük, melyeket állományba is veszünk. Az év végi mérlegben a tárakban lévő anyagokat kell-e szerepeltetni, és ha igen, melyik soron?
Részlet a válaszból: […]felvétellel,- egyeztetéssel (nyilvántartások alapján).A mennyiségi felvétel az eszközök és a források tényleges megmérését, megszámlálását, míg az egyeztetés a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességét igazoló egyéb okmányokkal (bankkivonatok, folyószámla-kivonatok, egyeztető levelek, analitikus nyilvántartások, számítások stb.) való egybevetését, összehasonlítását jelenti. Folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás vezetése mellett lehetőség van egyeztető leltár elkészítésére. Tényleges mennyiségi felvétellel történő leltározást a leltározási szabályzatukban meghatározott időszakonként, de legalább 3 évente kell végrehajtani.Amennyiben nagy mennyiségű és bontatlancsomag-anyagok vannak a tárakban, akkor megtehetik, hogy visszavételezik a raktárba visszavételi, illetve raktári bevételi bizonylattal ugyanazon az értéken, amin kiadták, így belekerül a mérlegbe készletértékként. Az anyagokból elkészült díszleteket, jelmezeket attól függően kell tárgyi eszköznek vagy készletnek tekinteni, hogy egy éven túl szolgálja-e a tevékenységet, vagy sem. A díszleteket és jelmezeket jellemzően többször átalakítják, újrahasznosítják, felhasználják másképpen, ezért jellemzően a készletek között szokás nyilvántartani.Amennyiben az előállított díszleteket, jelmezeket a tárgyi eszközök között tartják nyilván, és új tárgyi eszközöket állítanak elő saját munkaerővel, akkor a saját előállítású új tárgyi eszköz az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5109
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Önkormányzati kerékpárút aktiválása

Kérdés: Önkormányzatunk kerékpárutat létesített. A megvalósított beruházás (nyomvonal) állami tulajdonú ingatlant is érintett, ezért önkormányzatunk ingatlanhasznosítási szerződést kötött az állami vagyonkezelővel. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ingatlan a magyar állam tulajdonát képezi, erre tekintettel a beruházó a kivitelezési időszak alatt a beruházást idegen dolgon végzett beruházásként tartja nyilván könyveiben. A beruházást követően a létesítmény számviteli nyilvántartását továbbra is az önkormányzat végzi értéknövelő beruházásként, és azt továbbra is a saját könyveiben tartja nyilván. Továbbá a létesítmény - a fennmaradásig tartó időszak alatt az üzemeltetéssel kapcsolatos - valamennyi költsége szintén az önkormányzatot terheli. A beruházásaktiváláskor az állami tulajdonú területet is érintett. Az önkormányzati ASP szakrendszerben hogyan vételezem be és tartom nyilván a beruházást a KATI és az ingatlanvagyon-kataszterekben, hogy két szakrendszer bruttó értékei megegyezzenek? Illetve számviteli szempontból hogyan tartom nyilván az ilyen jellegű beruházást?
Részlet a válaszból: […]alrendszerben. A vagyon besorolásának tulajdoni különválasztása az eszközértékelés osztályban, a tulajdonkód meghatározásával történik. A rendszer nyilvántartja az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyont, és kezeli a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletébe foglalt adatlapokat.A kormányrendelet szerint nem tartoznak az önálló ingatlanok közé az önkormányzatok számviteli nyilvántartásában a 12. számlacsoportban szereplő idegen (nem önkormányzati tulajdonú) ingatlanon végzett beruházási, felújítási, rekonstrukciós munkák aktivált értékei.A KATI programban a beruházás, felújítás, idegen kivitelezésben történő beruházás, felújítás, idegen tulajdonú eszközön végzett beruházás, felújítás, egyéb növekedés) rögzítését a mozgástípusok alkalmazásával biztosítja a rendszer.A kataszter szerkezete az építőkocka elvére épül. Az "I" Ingatlan adatlap tartalmazza az ingatlanra vonatkozó minden lényeges összesítő, gyűjtő adatot a járási hivatal és a számvitel nyilvántartásaiból. A többi betétlap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5059
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Leltári többlet

Kérdés: Önkormányzatunkhoz tartozó művelődési házunkban év elején leltároztunk, és a leltározáskor derült ki, hogy a leltárban valamilyen téves nyilvántartás miatt nem szerepelt egy szakkörökön használt, nagy méretű szövőszék, amit pár évvel ezelőtt vásároltunk. Így nincs leltárba véve. Hogyan szerepeltessük a könyveinkben, hogyan könyveljük le, és milyen értéken mutassuk ki?
Részlet a válaszból: […]értéket miként határozzák meg (pl. a jelenleg kapható szövőszékek vásárlási ára, vagy kapott árajánlatok alapján), továbbá javasoljuk azt is meghatározni, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátása melyik munkakörben dolgozó kolléga feladata lesz.Térítés nélküli átvett, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök számviteli elszámolása a következő:1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerintT 11 Immateriális javak, vagyT 121 Ingatlanok, vagyT 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagyT 141 Tenyészállatok, vagyT 151 Befejezetlen beruházásokK 9242 Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközökK 9243 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerintT 9242 Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközökT 9243 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközökK 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek3. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a költségvetési számvitel szerinta) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségkéntT 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlaK053512[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5045
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kórházi könyvek számviteli elszámolása

Kérdés: Kórházunk könyvtárában lévő könyvek nyilvántartását és számviteli elszámolását szeretnénk ellenőrizni, és ezt követően a nyilvántartást rendbe tenni. A könyvtári könyveinket milyen szempontok szerint és hogyan szükséges nyilvántartani, illetve a beszerzéseket könyvelni?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdésének 4. pontja szerint: "kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök."Ha tehát a beszerzett könyv egyedi bekerülési értéke kettőszázezer forint feletti érték, akkor az nagy értékű tárgyi eszköz lesz. Amennyiben viszont nem haladja meg a kettőszázezer forintot a beszerzett könyv értéke (és ez a jellemző), akkor azt kis értékű tárgyieszköz-beszerzésként szükséges nyilvántartásba venni és elszámolni. A kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értékét egy összegben fogják elszámolni értékcsökkenésként.Az Áhsz. 20. § (2) szerint:"Az egyidejűleg beszerzett, azonos beszerzési árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkező, egyidejűleg használatba vett tárgyi eszközöket, értékpapírokat, készleteket csoportosan is nyilván lehet tartani. A csoportosan nyilvántartott eszközök esetén az értékelést külön-külön, csoportonként kell elvégezni. A csoportos értékelést addig lehet alkalmazni, amíg az egyedi eszköz nyilvántartási értékében elkülönült változás nem következik be."Amennyiben tehát egyszerre szereztek be több, azonos paraméterrel bíró könyvet és ugyanolyan áron, akkor arra is van lehetőségük, hogy ezeket a könyveket mint tárgyi eszközöket csoportosan tartsák nyilván.Az Áhsz. 10. §-ának (7) bekezdése kimondja:"Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vagy forgóeszközök közé sorolni. Ha az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, azok besorolását módosítani kell."A fent leírtak okán a kórház könyvtárába beszerzésre kerülő CD-k, DVD-k, elektronikus és egyéb információhordozók a rendeltetésük, használatuk szerint kerülnek besorolásra, azaz a kérdéses esetben egy éven túl a tevékenységet szolgálók tárgyi eszközök lesznek, és ugyanúgy, mint a könyvek, értékük szerint (kétszázezer forint alatti vagy feletti egyedi bekerülési érték) kerülnek kis értékű vagy nagy értékű tárgyi eszközként könyvelésre. Itt is tudják érvényesíteni az Áhsz. 20. §-ának (2) bekezdésében leírtakat. Ha a kettőszázezer forintot nem haladja meg az egyedi bekerülési érték, akkor a használatbavételt követően a bekerülési értéket terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben fogják elszámolni.A tárgyi eszköz beszerzésével, vásárlásával kapcsolatos számviteli elszámolás az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, "II. fejezet - immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások" szerint a következő:1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) Nettó érték T0021 - K05612/05622 /05632/05642b) Általános forgalmi adó T0021 - K056722. Előleg a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó előleg a kifizetés alapján T36511/36512 - K32/33b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36411 - K32/33c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36413 - K32/33d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K364143. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó érték T05612/05622/ 05632/05642 T0022 - K0021 K05612/05622 /05632/05642b) Általános forgalmi adó T05672 T0022 - K0021 K05672c) Nettó előleg teljesítésként T05613/05623/ 05633/05643 - K003d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T05673 - K0034. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó összeg (előleggel együtt) T11/151 - K4216b) Előleg rendezése T4216 - K36511/36512c)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4985
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Vásárolt eszköz továbbértékesítése

Kérdés: Költségvetési szervünk kazánt vásárolt bruttó 1 300 000 Ft-ért, de nem a vagyonhasználatában lévő ingatlanába lesz beszerelve, hanem átszámlázza megállapodás alapján a kazán értékének 60%-át egy hónapon belül. Hogyan lehet helyesen elszámolni a költséget és a bevételt? Az áfát nem visszaigényelhetőként állítanánk be a beszerzéskor. Kell-e értékesítéskor áfásan továbbszámlázni? Kell-e tárgyi eszközként bevenni a nyilvántartásunkba, majd készletté minősíteni, és azután értékesíteni, vagy van egyszerűbb módja is? A beszerzési ár és az értékesítési ár között keletkező 520 000 Ft különbözetet hová kell helyesen könyvelni?
Részlet a válaszból: […]előzetesen felszámított áfát vagy sem.A bevételt áruértékesítés bevételeként kell könyvelni. A beszerzés és az értékesítés között keletkező különbözet a beszerzés (ráfordítás) és a bevétel különbözeteként fog megjelenni, és az eredmény elszámolásban kerül kimutatásra.A könyvelési lépéseket a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet előírásai szerint kell megtenni.A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT0021 - K053112/  053122/  053132b) Általános forgalmi adóT0021 - K0535123. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT053112/ - K0021  053122/ K053112053132 053122/T0022 - 053132b) Általános forgalmi adóT053113/ - K0021T0022 K053512c) Nettó előleg teljesítéskéntT053113/ - K003053123/ 053133d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítéskéntT053513 - K0034. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerinta) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt)T211/212 - K4213b) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó összegben (előleggel együtt)T51 - K4213T6/7 K591c) Előleg rendezéseT4213 - K36513d) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T36412 - K4213e) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezéseT4213 - K364115. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerinta) Nettó összeg (előleg nélkül)T053113/ - K003053123/053133b)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4737
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: IPhone leírási kulcsa

Kérdés: Egy 200 E Ft alatti iPhone (VTSZ: 8517) leírási kulcsára vonatkozóan a Tao-tv. mellékletében nem találtam meg kifejezetten ezt a vtsz-számot. A 14,5%-os vagy ettől eltérő leírási kulcs is alkalmazható?
Részlet a válaszból: […]immateriális javak bekerülési értéke a beszerzést, a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezést, használatbavételt követően, legkésőbb az 53. § (6) bekezdésének d) pontja szerinti elszámolások során terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó.Az Áhsz. szerint a kis értékű eszközök leírása tekintetében az államháztartás szervezeteinek nincs választási lehetősége, kötelező az egyösszegű értékcsökkenési leírás alkalmazása. A 200 000 Ft feletti eszközök esetében a Tao-tv. 1. és 2. sz. mellékletében foglaltak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4652

8. találat: Könyvtári könyv beszerzése

Kérdés: Helyesen járunk-e el, ha a 2014. január 1-jét követően a könyvtárba beszerzésre kerülő könyveket - feltételezve, hogy éven túli az elhasználódás és a bekerülési érték 200 ezer Ft alatt van - a kis értékű tárgyi eszközök között, a 13. számlacsoportban és a K6. Beruházások rovaton számoljuk el, majd ezzel egyidejűleg történik a 100%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás? Amennyiben az elhasználódás éven belüli, akkor a dologi kiadások (K3. rovat) között történik az elszámolás? Az általunk leírtak helytállóak? Szeretnénk kérni a könyvtári könyvek beszerzésének mint gazdasági esemény számviteli elszámolásának levezetését.
Részlet a válaszból: […]negyedévenként.Viszont ezek a nagy értékű könyvek lehetnek olyan muzeális értékűek is, amelyek folyamatos értékkel bírnak (mint pl. a régi hangszerek is), ezek a könyvek nem veszítenek az értékükből, ezért ezek után a könyvek után nem fognak elszámolni értékcsökkenést, a könyv szerinti értéke változatlan marad. A számviteli politikájukban kell erről rendelkezni.Nyilvántartás vezetése kötelező, de külön-külön szükséges az analitikus nyilvántartás vezetése a könyvtári könyvekről, attól függően, hogy terv szerinti értékcsökkenést számolnak el utána (vagy egyáltalán nem számolnak el), vagy a könyv beszerzési értékét egy összegben a rendeltetésszerű használatbavételkor terv szerinti értékcsökkenési leírásként számolják el.Számviteli elszámolása a következő nagy értékű, illetve kis értékű tárgyi eszköz beszerzése esetén:1. Előirányzat nyilvántartásba vétele  Költségvetési számvitel- bekerülési érték tervezett összege áfa nélkül05/62/105/63/1   00105/64/1- egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/1   0012. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele  Költségvetési számvitel- vételár, felár “sima” kötelezettségvállalás áfa nélkül  05/62/210021   05/63/21  05/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa0021   05/67/213. Állományba vétel számla alapján  Pénzügyi számvitel  Állományba vétel- áfa nélkül1511   4216- egyenes adózás alá tartozó levonható áfa3641   4216- egyenes adózás alá tartozó le nem vonható áfa84331   4216Költségvetési számvitel“sima” kötelezettségvállalás csökkentése- vételár áfa nélkül05/62/2105/63/21   002105/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/21   0021  végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel “sima” kötelezettségvállalás elmaradása esetében- vételár áfa nélkül  05/62/22  0022   05/63/22  05/64/22- egyenes adózás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4250
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Tárgyi eszközök forgóeszközzé történő átminősítésének szabályai

Kérdés: Milyen szabályok szerint kell eljárni a tárgyi eszközök átminősítésénél?
Részlet a válaszból: […]az állományba vétel időpontja szerinti könyv szerinti értéken kell a könyvekbe felvenni. A tárgyi eszközöknél akkor kötelező az átsorolás a forgóeszközök közé, ha az adott eszközt a használatból kivonták, de az értékesítése hosszabb időszakot vesz igénybe. A hosszabb időszakot a jogszabály nem definiálja. Az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 873
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Eszközök egyedi értékelési módszerei

Kérdés: Az egyedi értékelés elvét hogyan kell a gyakorlatban végrehajtani, és milyen bizonylat fogadható el a nagy értékű tárgyi eszközök tekintetében? Intézetünknek kb. 3700 db ilyen eszköz van a tulajdonában, és ennek megközelítőleg az 50 százaléka 0-ra íródott. Sok esetben már a cég sem létezik, akitől annak idején a gépet, berendezést beszereztük, illetve ilyen vagy ehhez hasonló eszközt nem gyártanak.
Részlet a válaszból: […]egyik részénél, a 0-ra íródott, de még használatban lévő eszközökre az év végi forgalmi értéket vagy utánpótlási értéket kizárólag abban az esetben kell megállapítani, ha a költségvetési szerv az eszközeire alkalmazni akarja a forgalmi értéken történő nyilvántartást. A terven felüli értékcsökkenéshez szükséges forgalmi érték megállapításánál a 0-ra leírt eszközöket ki kell hagyni, mivel ezeknél az eszközöknél a forgalmi érték nem lehet alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték. A könyvekben még értékkel szereplő eszközök utánpótlási, forgalmi értékét sajnos egyedileg, eszközönként kell megállapítani. Ennek módjai: hasonló típusú eszköz beszerzési árának alapulvételével, árjegyzékek, katalógusok árainak összehasonlításával, központosított közbeszerzés körébe tartozó eszközök árlistái alapján, egyedi eszközöknél az utánpótlási árat árképzéssel, kalkulációval[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 466
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést