Eszközök térítés nélküli átadása

Kérdés: Központi költségvetési szerv eszközöket ad át térítés nélkül részben egy másik központi költségvetési szerv, részben pedig egy 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság részére. Hogyan kell kivezetni az eszközöket?
Részlet a válaszából: […] ...eszközök kivetésének elszámolásakor azt kell figyelembe venni, hogy a térítés nélküli átadás az állami vagyon csökkenésével jár-e. Ha másik központi költségvetési szerv részére történik az átadás, abban az esetben az állami vagyon nem csökken, a kivezetés a 412...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.
Kapcsolódó címkék:  

Eszközök nyilvántartása

Kérdés: Kulturális intézményünk a vásárolt anyagokat készletre veszi, a központi raktárban tárolja, ahonnan különböző, ún. táraknak (pl. asztalos, szabó, lakatos) ad ki anyagokat, amelyek tárgyi eszközt (jelmezt, díszletet) állítanak elő belőlük, melyeket állományba is veszünk. Az év végi mérlegben a tárakban lévő anyagokat kell-e szerepeltetni, és ha igen, melyik soron?
Részlet a válaszából: […] ...alapvetően kétféle módon lehet elvégezni:- mennyiségi felvétellel,- egyeztetéssel (nyilvántartások alapján).A mennyiségi felvétel az eszközök és a források tényleges megmérését, megszámlálását, míg az egyeztetés a főkönyvi számláknak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati kerékpárút aktiválása

Kérdés: Önkormányzatunk kerékpárutat létesített. A megvalósított beruházás (nyomvonal) állami tulajdonú ingatlant is érintett, ezért önkormányzatunk ingatlanhasznosítási szerződést kötött az állami vagyonkezelővel. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ingatlan a magyar állam tulajdonát képezi, erre tekintettel a beruházó a kivitelezési időszak alatt a beruházást idegen dolgon végzett beruházásként tartja nyilván könyveiben. A beruházást követően a létesítmény számviteli nyilvántartását továbbra is az önkormányzat végzi értéknövelő beruházásként, és azt továbbra is a saját könyveiben tartja nyilván. Továbbá a létesítmény - a fennmaradásig tartó időszak alatt az üzemeltetéssel kapcsolatos - valamennyi költsége szintén az önkormányzatot terheli. A beruházásaktiváláskor az állami tulajdonú területet is érintett. Az önkormányzati ASP szakrendszerben hogyan vételezem be és tartom nyilván a beruházást a KATI és az ingatlanvagyon-kataszterekben, hogy két szakrendszer bruttó értékei megegyezzenek? Illetve számviteli szempontból hogyan tartom nyilván az ilyen jellegű beruházást?
Részlet a válaszából: […] ...Áhsz. 47. §-ának (2) bekezdése szerint a 01. Befektetett eszközök számlacsoporton belül kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkező befektetett eszköznek minősülő eszközöket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Idetartoznak a bérbe vett, letétbe, bizományba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.
Kapcsolódó címkék:    

Leltári többlet

Kérdés: Önkormányzatunkhoz tartozó művelődési házunkban év elején leltároztunk, és a leltározáskor derült ki, hogy a leltárban valamilyen téves nyilvántartás miatt nem szerepelt egy szakkörökön használt, nagy méretű szövőszék, amit pár évvel ezelőtt vásároltunk. Így nincs leltárba véve. Hogyan szerepeltessük a könyveinkben, hogyan könyveljük le, és milyen értéken mutassuk ki?
Részlet a válaszából: […] ...értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök. A nagy méretű szövőszék értéke, ha meghaladja a kétszázezer forintot, akkor viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.
Kapcsolódó címkék:  

Kórházi könyvek számviteli elszámolása

Kérdés: Kórházunk könyvtárában lévő könyvek nyilvántartását és számviteli elszámolását szeretnénk ellenőrizni, és ezt követően a nyilvántartást rendbe tenni. A könyvtári könyveinket milyen szempontok szerint és hogyan szükséges nyilvántartani, illetve a beszerzéseket könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...vegyszerek beszerzése után fizetett vételár,c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papíralapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, előfizetése után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.
Kapcsolódó címkék:    

Vásárolt eszköz továbbértékesítése

Kérdés: Költségvetési szervünk kazánt vásárolt bruttó 1 300 000 Ft-ért, de nem a vagyonhasználatában lévő ingatlanába lesz beszerelve, hanem átszámlázza megállapodás alapján a kazán értékének 60%-át egy hónapon belül. Hogyan lehet helyesen elszámolni a költséget és a bevételt? Az áfát nem visszaigényelhetőként állítanánk be a beszerzéskor. Kell-e értékesítéskor áfásan továbbszámlázni? Kell-e tárgyi eszközként bevenni a nyilvántartásunkba, majd készletté minősíteni, és azután értékesíteni, vagy van egyszerűbb módja is? A beszerzési ár és az értékesítési ár között keletkező 520 000 Ft különbözetet hová kell helyesen könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...eszközöket akkor lehet befektetett eszközök közé sorolni, ha tartósan egy éven túl szolgálják a tevékenységet. Abban az esetben, ha a beszerzéskor már tudják, hogy értékesíteni fogják éven belül az eszközt, akkor a készletek közé, áruként kell könyvelni. Mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.
Kapcsolódó címkék:    

IPhone leírási kulcsa

Kérdés: Egy 200 E Ft alatti iPhone (VTSZ: 8517) leírási kulcsára vonatkozóan a Tao-tv. mellékletében nem találtam meg kifejezetten ezt a vtsz-számot. A 14,5%-os vagy ettől eltérő leírási kulcs is alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] ...Áhsz. 1. §-ának 4. pontja szerint kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.Az Áhsz. 17. §-ának (2) bekezdése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Könyvtári könyv beszerzése

Kérdés: Helyesen járunk-e el, ha a 2014. január 1-jét követően a könyvtárba beszerzésre kerülő könyveket - feltételezve, hogy éven túli az elhasználódás és a bekerülési érték 200 ezer Ft alatt van - a kis értékű tárgyi eszközök között, a 13. számlacsoportban és a K6. Beruházások rovaton számoljuk el, majd ezzel egyidejűleg történik a 100%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás? Amennyiben az elhasználódás éven belüli, akkor a dologi kiadások (K3. rovat) között történik az elszámolás? Az általunk leírtak helytállóak? Szeretnénk kérni a könyvtári könyvek beszerzésének mint gazdasági esemény számviteli elszámolásának levezetését.
Részlet a válaszából: […] ...eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni.Véleményünk az, hogy a könyvtári könyvekre épp az a jellemző és életszerű, hogy éven túl, tartósan vannak használatban. Ezért álláspontunk szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
Kapcsolódó címkék:    

Tárgyi eszközök forgóeszközzé történő átminősítésének szabályai

Kérdés: Milyen szabályok szerint kell eljárni a tárgyi eszközök átminősítésénél?
Részlet a válaszából: […] ...Szt-vhr. 32. § (8) bekezdése szerint a tárgyi eszközök közül a forgóeszközök közé - értékesítési céllal - átsorolt és raktárra vett eszközöket az állományba vétel időpontja szerinti könyv szerinti értéken kell a könyvekbe felvenni. A tárgyi eszközöknél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.
Kapcsolódó címkék:  

Eszközök egyedi értékelési módszerei

Kérdés: Az egyedi értékelés elvét hogyan kell a gyakorlatban végrehajtani, és milyen bizonylat fogadható el a nagy értékű tárgyi eszközök tekintetében? Intézetünknek kb. 3700 db ilyen eszköz van a tulajdonában, és ennek megközelítőleg az 50 százaléka 0-ra íródott. Sok esetben már a cég sem létezik, akitől annak idején a gépet, berendezést beszereztük, illetve ilyen vagy ehhez hasonló eszközt nem gyártanak.
Részlet a válaszából: […] ...szabályok szerint kell végrehajtaniuk.A kérdésben felvetett probléma egyik részénél, a 0-ra íródott, de még használatban lévő eszközökre az év végi forgalmi értéket vagy utánpótlási értéket kizárólag abban az esetben kell megállapítani, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 7.
Kapcsolódó címkék:  
1
2