Munkába járás, helyi közlekedés számvitele

Kérdés: Intézményünk (fővárosi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény) dolgozói részére az alábbi munkába járással, helyi közlekedéssel kapcsolatos kifizetéseket teljesíti:
1. Vidéki dolgozók részére a távolságibusz-, illetve vonatbérletek árának 86%-át megtéríti.
2. Azoknak a vidéki dolgozóknak, akik nem tudják igénybe venni a tömegközlekedést (távolsági busz, vonat), sajátgépkocsi-használatot fizet (9 Ft/km).
3. Valamint a helyi közlekedési költségeit téríti azoknak a dolgozóknak, akik év elején éves BKK-bérletet kérnek (cafeteriakereten belül), továbbá ha év közben új dolgozó érkezik, aki szintén a cafeteriakeretén belül igényel havi BKK-bérletet, neki(k) havonta veszi meg a bérletszelvényt.
Hogyan kell a fenti tételeket könyvelni (kötelezettségvállalás, végleges kötelezettségvállalás, teljesítés) a pénzügyi és a költségvetési számvitelben? Mindegyik kifizetés személyi kifizetésnek minősül, és egyazon számlaszámon kell őket kezelni, vagy kell különbséget tenni az egyes térítések között?
Részlet a válaszából: […] K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai között, azon belül is a K1107. Béren kívüli juttatások rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatásokat és egyes meghatározott juttatásokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Melegétkezés térítési díja

Kérdés: Hogyan történik a dolgozók által igénybe vett melegétkezés számviteli elszámolása a saját konyhával rendelkező költségvetési szerv esetében, ha a térítési díj alacsonyabb az élelmiszer tényleges bekerülési értékénél, és a különbözet utáni adófizetési kötelezettség a MÁK KIR-rendszerén keresztül teljesül?
Részlet a válaszából: […] Az élelmiszer-beszerzés az 5412. főkönyvi számon jelenik meg pénzforgalomban a bankkal vagy pénztárral szemben. A saját konyhával rendelkező költségvetési szervnél előállított meleg élelem bekerülési értéke az adott esetben magasabb lesz, mint a térítési díj. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Egyidejűleg több részmunkaidős jogviszony fennállása egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Az előző tanévben a közalkalmazott teljes állásban volt egy kulturális intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban. 2009. szeptember 1-jétől három zeneiskolában tanít. A tanároknak heti 22 óra megtartása jelenti a 40 órás munkahetet. Az egyik iskolában félállásban, heti 11 órára alkalmazzák, egy másikban heti 8, a harmadikban hetente 5 órát tart. Ez összesen heti 24 óra. Minden intézmény megfizeti a jogszabály szerinti járulékot, a béréből is levonásra kerülnek előírás szerint. Művésztanár lévén több együttesben is fellép, egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik. Amikor egy munkahelyen volt 36 órában közalkalmazotti jogviszonya, akkor ilyen időtartamú foglalkoztatás után adófizetési kötelezettsége kisebb volt, mert "másodállásban" végezte vállalkozását. Kérdések: 1. Ha több részmunkaidős foglalkoztatásból "áll össze" egy teljes közalkalmazotti státusznyi foglalkoztatás, akkor a magánvállalkozást adózás szempontjából ez hogyan érinti? Ugyanolyan járulékfizetési kötelezettség illeti-e a vállalkozót, ha egy főállású helyen van legalább 36 órában foglalkoztatva, mint ha több helyen összesen legalább 36 órában történik a foglalkoztatása? 2. Maradhat-e ezek után is "másodállásban" a vállalkozó, vagy főállású vállalkozóvá kell válnia? 3. Összeszámíthatók-e a három helyről a jogviszonyai? Pl.: Betegség esetén arányosan mindhárom helyről számíthat táppénzre? 4. A félállású – őt legnagyobb óraszámban alkalmazó – munkahelyről kaphat csak béren felüli juttatásokat (étkezési utalvány, utazási kedvezmény, szakirodalom-vásárlási hozzájárulás), vagy a többi intézményben is? 5. Amiatt, hogy különböző helyeken dolgozik részmunkaidőben, éri-e hátrány a nyugdíj megállapításkor? Valamennyi jogviszony beszámít a – jelenleg érvényes – nyugdíjszámítási alapjába?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján mindenekelőtt arra kell felhívni afigyelmet, hogy a pedagógusok kötelező óraszáma és a munkaidő mértéke nemazonos fogalmak. Ennek megfelelően az, hogy egy pedagógusnak heti 22 óra akötelező órája, még nem jelenti azt, hogy esetében ez felelne meg a heti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Természetbeni juttatás

Kérdés: Szabályos-e az a gyakorlat, hogy egy munkavállaló egy hónapon belül két napot dolgozik, 2 reggelit, 2 ebédet fogyaszt el az üzemi konyhában, az étkezési díját befizeti a házipénztárba (1800 Ft-ot), helyette kéri a 6000 Ft-os étkezési utalványt, vagy csak az egyik juttatást veheti igénybe (melegétkezés 12 000 Ft-ig, vagy hidegétkezési utalvány 6000 Ft-ig)?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.17. pontja alapjánadómentes természetbeni juttatás a munkavállaló által a munkavállaló részérevagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtásarévén juttatott bevételének a havi 12 000 Ft-ot meg nem haladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Természetbeni juttatás

Kérdés: Saját konyhával rendelkező oktatási intézmény vagyunk. A költségvetésünkben 12 000 Ft/hó természetbeni juttatást tervezhettünk dolgozóink étkeztetésére. A munkahelyi vendéglátást igénybe vevőnél a havi étkezési díj csak 10 000 Ft. A maradék 2000 Ft-ból más, vendéglátóhelyről is elfogadható-e a megfelelően kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv.1. számú melléklet 8.17. pontja definiálja atermészetben biztosított adómentes étkeztetés feltételeit. Ennek értelmébentermészetbeni adómentes juttatásnak számít, amikor a munkáltató a munkavállalórészére vagy étkezőhelyi vendéglátást, munkahelyi étkeztetést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Szülési szabadság időtartamára járó juttatások köztisztviselők esetében

Kérdés: Köztisztviselőnk várhatóan 2009. április 3-án fog szülni. Dolgozónk 2009. március 13-ig szeretne dolgozni. Március 16-tól kezdi meg a szülési szabadságát. A szülési szabadság időtartama alatt milyen különjuttatások és milyen mértékben járnak neki (étkezési utalvány, ruházati költségtérítés, 13. havi illetmény)? GYES és GYED ideje alatt jár-e neki valamilyen különjuttatás?
Részlet a válaszából: […] A szülési szabadság időtartamára a köztisztviselőt nemilletmény, hanem – társadalombiztosítási ellátásként – terhességi-gyermekágyisegély illeti meg. A Ktv. 49/F. §-a szabályozza az étkezéshez nyújtotttámogatás formáit, összegét és a jogosultsági feltételeket....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Étkezési jegy beszerzésének minősítése

Kérdés: Étkezési jegy beszerzése áru- vagy szolgáltatásszerzésnek minősül-e?
Részlet a válaszából: […] Az étkezési utalvány beszerzése nem minősül semárubeszerzésnek, sem szolgáltatási kiadásnak. Az étkezési utalvány az adottköltségvetési szerv munkavállalói részére biztosított költségtérítés, melynek abeszerzését az 51424. Étkezési hozzájárulás főkönyvi számlán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 23.

Előre megvásárolt étkezési jegyek elszámolása

Kérdés: Melegétkezési jegyeket kívánunk 10-15 millió Ft értékben előre vásárolni 2009. évre. A jegyeket leltárba vesszük év végén, és 2009-ben havonta az adójogszabály adómentes értékével azonosan átvétel igazolásával átadják munkatársainknak. Kérdésünk: a 2009. évre előre megvásárolt étkezési jegyeket melyik főkönyvi számlán számoljuk el, a mérlegben kell-e szerepeltetni, ha igen, hol? Készlet, értékpapír? El kell határolni?
Részlet a válaszából: […] Az étkezési utalványok előre történő beszerzését az átfutókiadások forgalmi számlán kell elszámolni. A munkavállalók részére átadottutalványok összegét át kell vezetni az 51424. Étkezési hozzájárulás főkönyviszámlára. Az év végéig át nem adott étkezési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 23.

"Prémiumévesek" tizenharmadik havi juttatása

Kérdés: Prémiumévek programban részt vevő dolgozónak jár-e a 13. havi juttatás bizonyos százaléka (70%-a)? Ha nem jár, tervezik-e náluk is bevezetni ezt a juttatást?
Részlet a válaszából: […] A Pép. tv. 4. § (5) bekezdése alapján a programban résztvevőre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek(Kjt.) az illetményrendszerre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, aprémiumévek programban részt vevők juttatásait a Pép. tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Természetbeni juttatás

Kérdés: Óvodánkban a közalkalmazottak 9000 Ft-ig adómentesen juttatható melegétkeztetést vehetnek igénybe az Szja-tv. szerint. A melegétkeztetésre a mellettünk lévő iskolában van lehetőség. Az iskolakonyha augusztusban két hétre leáll. Ilyenkor, mivel gazdaságilag félig vagyunk önállóak, nem engedik meg, hogy az étkezésről máshonnan hozzunk számlát, pedig mi ekkor is dolgozunk. További kérdésünk szabadság idejére, amit év közben felváltva veszünk ki, jár-e az étkezési hozzájárulás? Többről szólhat-e a számla, mivel nehéz úgy étkezni, hogy forintra pont annyi legyen, mint amennyit térítenek?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja szabályozzale, hogy a természetben nyújtott étkezés adómentességének milyen feltételeivannak. Ennek alapján adómentes természetbeni juttatás a munkavállaló részére amunkáltató által vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.
1
2
3
6