Melegétkezés térítési díja

Kérdés: Hogyan történik a dolgozók által igénybe vett melegétkezés számviteli elszámolása a saját konyhával rendelkező költségvetési szerv esetében, ha a térítési díj alacsonyabb az élelmiszer tényleges bekerülési értékénél, és a különbözet utáni adófizetési kötelezettség a MÁK KIR-rendszerén keresztül teljesül?
Részlet a válaszából: […] ...térített összeg különbözete lesz a béren kívüli juttatás, amely után a munkaadónak adó- és ehofizetési kötelezettsége keletkezik.Az étkezési hozzájárulás mértéke a munkaügy bérfeladása alapján, a MÁK KIR-rendszerén keresztül történik hónap közben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Természetbeni juttatás

Kérdés: Szabályos-e az a gyakorlat, hogy egy munkavállaló egy hónapon belül két napot dolgozik, 2 reggelit, 2 ebédet fogyaszt el az üzemi konyhában, az étkezési díját befizeti a házipénztárba (1800 Ft-ot), helyette kéri a 6000 Ft-os étkezési utalványt, vagy csak az egyik juttatást veheti igénybe (melegétkezés 12 000 Ft-ig, vagy hidegétkezési utalvány 6000 Ft-ig)?
Részlet a válaszából: […] ...meg nem haladó része. A munkáltatótermészetben biztosítja munkavállalójának az étkeztetést, ami ingyenes juttatáslesz. Amennyiben az étkezési hozzájárulás estében az ingyeneskorlátot meghaladó mértékű az ingyenesen nyújtott étkezési hozzájárulás, akkoraz csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Polgármesteri juttatások

Kérdés: Községünk polgármestere havonta 102 000 Ft költségátalányban részesül. Ezenkívül minden egyéb juttatást megkap, amely a köztisztviselőket megilleti, így ruházati költségtérítést, étkezési hozzájárulást, mobiltelefon-költségtérítést. Kérdésem, hogy fenti költségek térítésére jogosult-e a költségátalány mellett?
Részlet a válaszából: […] A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és azönkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. §-aszabályozza, hogy a polgármesternek tisztsége ellátásával összefüggő számlávaligazolt, szükséges költségeit meg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Étkezési hozzájárulás jár-e a felmentési időre, vagy ezt kollektív szerződésben kell szabályozni?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. rendelkezései alapján a természetbeni juttatásokköréből 10 000 Ft/hó értékhatárig adómentes étkezési hozzájárulás a munkáltatóáltal munkavállalója részére juttatott munkahelyi étkeztetés, ideértve amelegétkeztetésre szolgáló utalványt is. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.

Dolgozói étkeztetés

Kérdés: Intézményünk egy idősek otthona, mely melegkonyhával rendelkezik. Dolgozóink egy része igénybe veszi a kedvezményes étkezést, ők az élelmezési nyersanyagnorma 100 százalékát fizetik meg. A dolgozók másik része nem veszi igénybe az étkezést, részükre adható-e étkezési hozzájárulás? Ebben az esetben igénybe vehetik-e esetenként az étkezést a rezsiköltséggel növelt térítési díj megfizetése esetén?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által nyújtott melegétkezés, illetve étkezésiutalvány - törvényben meghatározott mértékű - adómentességének nem feltétele,hogy valamennyi alkalmazott azonos formában kapja az étkezési juttatást. Ígynincs akadálya annak, hogy az alkalmazottak egy része...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Előírhatja-e a munkáltató a köztisztviselő számára, hogy a 9000 forint étkezési hozzájárulást csak saját intézményben történő étkezéshez biztosítja?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 49/F. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselőtermészetben nyújtott étkezésre vagy étkezési utalványra jogosult. Amunkáltatót tehát megilleti a választás joga a tekintetben, hogy mely formábanteljesíti ezt a köztisztviselőt megillető jogosultságot. Célszerűnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 6.

Melegétkeztetéshez nyújtott étkezési hozzájárulás

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozói közül többen a 9000 forint összegű meleg étel fogyasztására biztosított étkezési hozzájárulást veszik igénybe. Az ételfogyasztásról készpénzfizetési számlát hoz a dolgozó a vendéglátóegységtől (az ország bármely területéről, ahol épp igénybe vette a szolgáltatást), mely az önkormányzat nevére szól, és tartalmazza a dolgozó nevét, valamint az ételfogyasztás összegét. Éves szinten a számlák összege nem haladja meg a 12x9000 forintos adómentes értékhatárt. Számla ellenében a dolgozónak házipénztárból kerül kifizetésre a számlán szereplő összeg. Helyesen járunk-e el, a fentiek alapján? Belső ellenőrünk szerint kizárólag utalvány formájában veheti igénybe a dolgozó a 9000 forint összegű melegétkeztetésre biztosított hozzájárulást, és csak olyan vendéglátóegységben étkezhet, amellyel az önkormányzatnak szerződése van. A vendéglátóegység részére történhet kifizetés a leadott utalványok alapján. Szerinte az általunk gyakorolt módszer adóköteles bevételnek minősül.
Részlet a válaszából: […] Akkor járnak el helyesen, ha az önkormányzat nevérekiállított számla alapján térítik meg az önkormányzati dolgozók étkezését. Az Szja-tv. a természetbeni juttatásként biztosítottétkezést mentesíti - legfeljebb havi 9000 forintig - az adókötelezettség alól.Az Szja-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

Étkezési hozzájárulás adókötelezettsége

Kérdés: Az étkezési hozzájárulás után a 3% munkaadói hozzájárulást el kell-e számolni? És az APEH 0608 bevallásban személyhez kapcsolódóan be kell-e vallani?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontjában foglaltfeltételeknek megfelelően nyújtott étkezési hozzájárulás adómentes, és az utánmunkaadói járulékot sem kell fizetni. Az Szja-tv. 2006.évben hatályos 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 18.

Étkezési hozzájárulás

Kérdés: Az ételbeszállítótól rendeli meg az intézmény naponta a dolgozók részére az ebédet. Egyhavi összevont számlát nyújt be a beszállító, ami átutalással lesz kiegyenlítve. A dolgozó havi 9000 Ft természetbeni étkezési hozzájárulásban részesül. Kérdés, ha a dolgozó nem dolgozik egész hónapban, például csak 8, 10 vagy 15 napot, és az étkezési hozzájárulás és az elfogyasztott havi ebédek mértéke kevesebb, mint a hozzájárulás mértéke, akkor a különbséget a dolgozó részére ki kell-e fizetni? Például az egyik dolgozó január hónapban 9000 Ft étkezésre jogosult. 8 napot étkezik, akkor az 8x401 Ft = 3208 Ft. A dolgozónak a különbséget, 5792 Ft-ot ki kell-e fizetnem?
Részlet a válaszából: […] ...stb.) vállalta volna az intézmény. Nem is lenne célszerű ilyenkötelezettséget vállalni, hiszen a pénzben kifizetett étkezési hozzájárulás,annak összegétől függetlenül, a munkavállaló bérjövedelmeként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.
Kapcsolódó címke:

Közlekedési, valamint étkezési hozzájárulás elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk képviselőinek határozat alapján fizetett üzemanyaggal kapcsolatos költségtérítés könyvelésének mi a helyes megoldása? A jelenlegi gyakorlat szerint a végleges kiadásként történő könyvelésre csak az IMI-programban való rögzítés és a MÁK-tabló beérkezését követően kerül sor. Javaslatot kérnénk az idei évtől hatályba lépő bérlet és étkezési juttatás adóköteles részének, valamint a számlázott tételek könyvelésére is. Önkormányzatunknál havi megrendelés alapján vásároljuk meg a bérletet, melyről számlát kapunk. Mivel a havi rendelés darabszáma a hóközi változások miatt nem pontos, így előfordul, hogy 1-2 db bérlet megmarad. Ezeket a bérleteket a BKV visszaveszi, de már nem a bérlet teljes árát utalja vissza, hanem csökkenti a kezelési költség összegével. Az étkezési jegyeknél évi megrendelés alapján egy számlát kapunk. Az életbe lépő jogszabályi változások alapján a bérlet és az étkezési jegyek egy része adóköteles természetbeni juttatás. Véleményünk szerint az adóköteles részt az IMI-programban rögzíteni szükséges. Így a leszámlázott tétel egy része a MÁK által megküldött tablóban is megjelenik.
Részlet a válaszából: […] ...képviselők részére kifizetett költségtérítést, valamint abérletjuttatásként, étkezési hozzájárulásként kifizetett összegek könyvelésétnem az alkalmazott számítástechnikai program határozza meg, hanem a vonatkozókormányrendelet előírásait kell alkalmazni. Vagyis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.
1
2