Evás adóalany halála miatti korrekciós kötelezettség

Kérdés: Városunk egyik lakója az alábbi kérdéssel fordult önkormányzatunkhoz. Az adózó az édesapjával vásárolt 1999-ben egy ingatlant a hozzá kapcsolódó telekkel 1/3-2/3 arányban úgy, hogy a rájuk áthárított forgalmi adót mindketten levonásba helyezték. 2005-ben az adózó és édesapja a tulajdoni hányaduk arányában beruházást hajtottak végre, melynek eredményeként emeletráépítés történt az ingatlanon. A ráépítés során felmerült áfa 1/3-át az adózó levonásba helyezte, míg édesapja levonási jogot nem gyakorolt, tekintettel arra, hogy időközben bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá. 2011-ben az édesapa elhunyt, és a tulajdonát képező ingatlan 2/3 részét megörökölte az adózó úgy, hogy nyilatkozott az édesapja vállalkozásának folytatásáról. Az ingatlan 1999 óta bérbeadás keretében került hasznosításra. Az ingatlan adómentes értékesítése esetén az Áfa-tv. rendelkezései és az Eva-tv. szabályai alapján, hogyan alakul az adózó esetleges áfakorrekciója az ingatlan 2/3-os tulajdoni hányada tekintetében az adómentes értékesítés okán?
Részlet a válaszából: […] ...határidőig megfizeti".Az Eva-tv. idézett rendelkezésének "kivonja a bevételszerző tevékenysége alól" fordulata alatt érteni kell az evaalany halálát is, tehát az Áfa-tv. vállalkozásból történő termékkivonásra vonatkozó szabályai szerint, jelen esetben az Áfa-tv. 11...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Bankszámlanyitásra kötelezettek köre

Kérdés: Bankszámlanyitásra kötelezettnek számít-e a közalkalmazott az Art. 172. § (20) bekezdés szerinti ügyletek vonatkozásában? Másképp fogalmazva: számíthat-e mulasztási bírságra az a költségvetési szerv, amely – például – idős munkavállalójának a neki járó jubileumi jutalmat postán küldi meg?
Részlet a válaszából: […] ...általános forgalmi adófizetésére kötelezett természetes személy (ideértve a vállalkozót is),közkereseti társaság, betéti társaság, evaalany, Art. szerinti pénzügyiképviselő, cégbejegyzésre kötelezett jogi személy, cégbejegyzésre nemkötelezett jogi személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 28.

Takarító vállalkozó áfamegállapítása

Kérdés: Önkormányzatunk ingatlantakarítással evaalany vállalkozót bízott meg. Kérdésünk, hogy az evás vállalkozó a május 1-jei törvényváltozás következtében melyik számláját állítja még ki fordított adózással?
Részlet a válaszából: […] Az átmeneti rendelkezések értelmében, ha a takarítóvállalkozás a számláján teljesítési időpontként május 1-je előtti dátumottüntet fel, akkor arra a számlára mindenképpen alkalmazandó a fordított adózás,még akkor is, ha az adót Önöknek május hónapban kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 29.

Szeméttelep karbantartásának fordított adózása

Kérdés: Önkormányzatunk szeméttelepet működtet társulásban két másik községgel. A szeméttelep-karbantartási feladatot ellátó vállalkozó evás, alanyi adómentes, de továbbszámlázásnál áfát is szerepeltetünk a számlán. Hogyan történik a számla kiállítása az evás vállalkozó esetében és továbbszámlázás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...szervezetre abban az esetben kellalkalmazni, ha arról az Eva-tv. így rendelkezik.Az új Áfa-tv. 142. § (4) bekezdése értelmében az evaalanyok– kizárólag a fordított adózás szempontjából – áfaalanynak minősülnek, mindértékesítőként, mind beszerzőként....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Evaalany ingatlan-bérbeadása

Kérdés: Önkormányzatunk egy, az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként bejegyzett ingatlant vett bérbe evaadóalanytól. Számlázhatja-e a bérbeadást az általános szabályok szerint 20 százalékos adókulccsal, vagy csak tárgyi adómentesen adhatja bérbe az ingatlant?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 30. § (2) bekezdése alapján, a jogszabály 2.számú mellékletének 10. pontjában meghatározott ingatlan-bérbeadás esetén azáltalános szabályok szerinti adózási mód választásának joga csak azáfaalanyokat illeti meg. A törvény 2. § (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.

Importáfa szabályainak változása

Kérdés: Hogyan alakulnak az importáfa szabályai 2004. május 1-je után?
Részlet a válaszából: […] ...áfamentesnek, kizárólag tárgyi mentesként bejelentkezett áfaalanynak, kompenzációs felárat alkalmazó mezőgazdasági termelőnek, illetve evaalanynak, nem áfaalany magánszemélynek és minden más személynek, szervezetnek a vámhatóság továbbra is kivetéssel állapítja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 8.

Evaalanytól történő vásárlás

Kérdés: Ha jövőre evát választó adóalanytól vásárol tangazdaságunk, magasabb összegű ellenértéket kell-e fizetnünk, mert áfát nem vonhatunk le?
Részlet a válaszából: […] ...evaalany az értékesítéseiről, szolgáltatásnyújtásairól az Áfa-tv.-nek megfelelő bizonylatot (számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát, számlát helyettesítő okmányt) állít ki, amelyben az Áfa-tv.-nek megfelelő adómértéket köteles áthárítani. Ha az Áfa-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.