Felmondási idő számítása

Kérdés: Egyik dolgozónk 2017. június 30-ával szerzi meg a 40 éves szolgálati jogviszonyt, ekkor nyugdíjba szeretne menni. A 40 év alatt kb. 30 évig közalkalmazottként dolgozott, a többit vállalkozásnál szerezte. A felmentési idő kiszámításánál minden közalkalmazottként töltött évet figyelembe kell-e venni, vagy csak az intézményünknél töltött időt? Nálunk 14 év közalkalmazotti jogviszonya van. Egyik munkahelyéről sem ment áthelyezéssel. Jár-e neki a 8 hónap felmentési idő, vagy csak 5 hónap?
Részlet a válaszából: […] ...ha az érintett rendelkezik legalább 30 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel, részére 8 hónap felmentési idő jár. A felmondási idő mértékét a felmondási idő utolsó napjának figyelembevételével kell meghatározni. A felmondási idő tartama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Szabadságra jogosító idők

Kérdés: A Munka Törvénykönyvének módosítása alapján szabadság a munkában töltött idő alapján jár. A 115. § (2) bekezdése rögzíti, hogy mi minősül munkában töltött időnek. A kérdésünk az lenne, hogy a felmondási idő alatti munkavégzés alóli mentesítés idejére jár-e szabadság, mivel ez alatt az idő alatt már nincs tényleges munkavégzés?
Részlet a válaszából: […] ...ez idő alatt szabadság nem adható ki, hiszen az érintett eleve mentesítve van a munkavégzés alól, illetve távolléti díjban részesül. A felmondási időnek csak a munkavégzési kötelezettséggel érintett időtartama alatt adható ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Korengedményes nyugdíj megállapítása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Egyik dolgozónk korengedményes nyugdíjba szeretne elmenni. Ebben az évben betölti a 57. évét, és 39 év 5 hónap szolgálati ideje lesz december 31-éig, így csak csökkentett összegű nyugdíjat kaphat. A 60/2009. (III. 27.) Korm. rend. szerint a jogviszony megszűnése áthúzódhat 2010. évre objektív okok miatt. Mit ért a jogalkotó objektív ok alatt felmentésen kívül? Ebben az esetben a jogviszony megszüntethető-e felmondással? Ha a jogviszony december 31-én szűnik meg, és január 1-jén már nyugdíjas, jár-e a kötelező nyugdíjemelés?
Részlet a válaszából: […] A 2009. március 27-én kihirdetésre került 60/2009. (III.27.) Korm. rendelet alapján a korengedményes nyugdíj 2009. december 31-e utánis megállapítható azon igénylők részére, akiknek a biztosítási jogviszonya2009. évben objektív okok miatt (pl. felmentési idejük nem jár le),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Felmentési idő számítása

Kérdés: Egyik dolgozónk 1992 előtti jogviszonya átszervezés és nem áthelyezés címén szűnt meg. A felmentési idő számításakor figyelembe lehet-e venni azt a jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] A kérdésbőlsajnálatos módon nem állapítható meg, hogy a Kjt. hatálya alá tartozóközalkalmazotti jogviszonyban, vagy a Ktv. hatálya alá tartozó közszolgálatijogviszonyban történik-e a foglalkoztatás. 1992 óta a két foglalkoztatási formaszabályozása bár igen sok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.

Felmondási idő

Kérdés: A munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnik. A dolgozó kéri a munkaadót, hogy az 5 nap helyett csupán 1 nap felmondási időben állapodjanak meg, amit a munkáltató elfogad. Szabályos-e a felmondási idő lerövidítése?
Részlet a válaszából: […] ...megszüntetés bármikor történhet, azonnali hatállyal, vagy szabadon kijelölhető későbbi időpontban is. Ilyenkor nincs kötelező felmondási idő, de megállapodás alapján helye lehet például a munkavégzés alóli mentesítésnek.A kötelező felmondási időt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 9.