Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott fizetési fokozat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szociális gondozó, szociális segítő besorolása

Kérdés: Szociális intézménybe szeretnénk egy közalkalmazottat felvenni gondozó munkakörbe. Végzettsége ruhakészítő, amelyet 1983-ban szerzett meg.
1988. 06. 20.-2002. 12. 31-ig varrónő,
2003. 02. 03.-2008. 07. 21-ig összeszerelő,
2009. 09. 14.-2014. 08. 31-ig varrónő,
majd ezek után közfoglalkoztatásban dolgozott. A vagy B besorolási osztályba soroljuk be? Mely időszakok számíthatók be a fizetési fokozatba soroláshoz?
Részlet a válaszból: […]az adott munkakörök képesítésiminimum-alkalmazási feltételei esetében százalékos arányok jelzik, hogy az adott munkakörben hány százalékban szükséges a felsorolt képesítéssel rendelkező szakembereket alkalmazni. Azon munkaköröknél, ahol ez az arány nem éri el a 100%-ot, az intézményvezető döntésére bízott, hogy az adott munkakörben a feladatellátás és kompetencia igénye szerint milyen képesítéssel rendelkező szakembert alkalmaz [ezen szakemberek a 6. § (1) bekezdése vonatkozásában szakképzettnek tekintendők]. Tehát képesítés hiányában csak azokon a területeken, azokban az intézményekben van lehetőség gondozó foglalkoztatására, ahol azt a rendelet melléklete lehetővé teszi.A kérdésben szereplő személy esetében nincs információ arról, hogy rendelkezne gondozó munkakör betöltésére jogosító szakképesítéssel. Ha ez így van, csak abban az esetben alkalmazható gondozó munkakörben jogszerűen, ha az említett miniszteri rendelet 3. számú melléklete azt lehetővé teszi. Ezen túlmenően a képesítési követelmény hiányában történő foglalkoztatás érvénytelenséget eredményez.Ha az érintett közalkalmazott nem rendelkezik a szükséges gondozói vagy szociális segítői munkakörre előírt szakképesítéssel, de a miniszteri rendelet alapján enélkül is van lehetőség foglalkoztatni, akkor ha az érintettnek nincs szakmunkás végzettsége vagy érettségije, csak alapfokú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4615
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Munkanélküli-ellátás figyelembe- vétele közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapításánál

Kérdés: Új költségvetési intézményként átvett közalkalmazottaink személyi anyagait felülvizsgáltuk. A fizetési fokozat megállapításához a munkanélküli-ellátás időtartamának beszámítására többféle példát láttunk, ezért kétség merült fel:
- jogszerző idő-e az 1992. július 1-je előtti munkanélküli-ellátás időtartama a fizetési fokozat szempontjából?
- jogszerző idő-e a fizetési fokozat szempontjából a munkanélküli-ellátás időtartama 1992. július 1-jétől 1992. december 31-ig a 6 hónapos szabályra tekintettel?
Részlet a válaszból: […]hat hónapot be kell számítani, azzal, hogy a sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a tizennégy éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot teljesítő dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát figyelembe kell venni. Rendelkezik továbbá a hivatkozott paragrafus arról is, hogy az 1992. július 1-jét megelőzően munkaviszonyban töltött időként jogszabály alapján elismert időtartamból - tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4000

3. találat: Bölcsődei kisgyermeknevelő fizetési fokozatának megállapítása

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő besorolás szempontjából történő meghatározásához kérünk segítséget. Közalkalmazottunk 2000. szeptember 1. óta dolgozik különböző kft.-knél, egyéni vállalkozóknál. Volt munkanélküli 4 hónapig, amit természetesen nem vettünk figyelembe a munkaviszony idejének meghatározásánál. 2010-ben OKJ-s szakképesítést szerzett kisgyermekgondozóként (54 761 02 0010 54 02 alap), majd 2012. január 1-jétől intézményünknél dolgozik. Az E-kategóriával nincs problémánk, de a fokozatnál a teljes (járulékfizetéses) munkaviszonyt vegyük figyelembe? Ekkor E/5 lenne, vagy ragaszkodjunk ahhoz, hogy 2010 óta eltelt idővel számoljunk, ekkor E/2 lenne a besorolása?
Részlet a válaszból: […]képesítési előírás meghatározásánál azt is figyelembe kell venni, hogy létezik-e olyan különös jogszabályi rendelkezés, amely meghatároz - a fizetési osztályba soroláson túlmenően - az adott munkakörre speciális képesítési követelményt. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határoz meg az ágazatra vonatkozóan speciális képesítési előírásokat. Ez alapján a kisgyermeknevelő munkakörben a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkezni: kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) [utóbbi kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén].A fizetési fokozat megállapításához szükséges közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő kiszámításához szintén fontos, hogy milyen képesítési követelmény vonatkozik az adott munkakörre. Azon munkaviszony, amely nem a Kjt., Ktv., Kttv., Ktjv. hatálya alá tartozó szervnél, bíróságnál, ügyészségnél állt fent, a következők szerint vehető figyelembe a besorolásnál:- az 1992. július 1-jét megelőző munkaviszony teljes időtartama,- az 1992. július 1-jét követő munkaviszony(ok) időtartamából az a rész, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3983

4. találat: Munkaviszonyok beszámítása közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításához

Kérdés: GAMESZ-intézménynél könyvelő munkakörben foglalkoztatottnak az alábbi jogviszonyok közül mi számítható be közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek?
Munkaviszony gimnáziumban: 1995. 09. 11.-1999. 11. 14.
Munkaviszony banknál: 1999. 11. 15.-2000. 08. 18.
Munkaviszony postánál: 2000. 11. 16.-2001. 06. 30.
Kft.-alkalmazott: 2001. 07. 01.-2006. 11. 26.
Bt.-alkalmazott: 2004. 12. 01.-2006. 12. 31.
Általános iskola és gimnázium: 2005. 02. 01.-2006. 01. 31.
Általános iskola: 2006. 03. 27.-2012. 06. 30.
Polgármesteri hivatal: 2012. 07. 01.-2012. 10. 31.
GAMESZ: 2012. 11. 01.-2013. 03. 31.
KLIK: 2013. 04. 01.-2014. 04. 30.
Végzettségek és megszerzésük ideje:
érettségi: 1994. 06. 17.
mérlegképes könyvelő: 2004. 12. 08.
Részlet a válaszból: […]a jelenlegi munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, képesítéssel. A Kjt. vhr. a könyvelő munkakörre "D"-"E" fizetési osztályba sorolást ír elő, más különös jogszabályi előírás nem érvényesül e munkakör tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a munkakörre előírt minimális képesítési követelmény a "D" fizetési osztálynak megfelelő, azaz - figyelemmel a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdésére - a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítés vagy középiskolai végzettséget igénylő szakképesítés. A közalkalmazott középiskolai végzettséggel 1994-től rendelkezik, azonban - a "D" fizetési osztálynak megfelelő - középiskolai végzettséget igénylő szakképesítését (mérlegképes könyvelő) csak 2004. december 8-án szerezte meg.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3981

5. találat: Mesterpedagógus illetménye 2015. januártól

Kérdés: Intézményünkben dolgozó óvónőnek főiskolai végzettsége és vezetőképző végzettsége van. Ez alapján a Pedagógus I. besorolás, "39-41 év fizetési fokozat" illette meg. Minősítése alapján 2015. január 1-jével a Mesterpedagógus besorolásra jogosult, a "39-41 év fizetési fokozatba" kellene átsorolni. Melyik illetménytáblát kell az ő esetében figyelembe venni? Pontosabban mennyi lesz most az ő illetménye?
Részlet a válaszból: […]fizetési kategóriát még nem lép, 39-41 év közötti közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel rendelkezik.A Köznevelési tv. alapján a fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában a törvény 7. melléklete állapítja meg. A Köznevelési tv. azt is rögzíti, hogy 2015. január 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alapa) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.Korábbi szabályozás szerint a pedagógusok bérezése minden évben a minimálbért követve januártól emelkedett volna, az előmenetelre meghatározott emelésen felül. 2015-től kezdve azonban - a Köznevelési tv. decemberi módosítása révén - a minimálbér helyett ezentúl egy úgynevezett vetítési alap lép be, amelyet a mindenkori költségvetési törvényben határoznak meg. Ezzel az automatikus minimálbérhez kötöttség megszűnt. A 2015. évre vonatkozóan a vetítési alapot úgy határozták meg,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3935
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítése esetén

Kérdés: Abban az esetben, ha a pedagógus még nem kötelezett a továbbképzésre, mert a diplomáját kevesebb mint 7 éve szerezte meg, de teljesítette a 120 órát, jár-e számára a bértábla szerinti várakozási idejének egy évvel történő csökkentése ebben a továbbképzési időszakban? Melyik törvény vagy rendelet az, amelyik kizárja ezt a rövidülési lehetőséget?
Részlet a válaszból: […]hétévenkénti továbbképzésben történő részvételt a pedagógus munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától annak az évnek az augusztus hónap utolsó munkanapjáig írja elő, amelyben a pedagógus az ötvenedik életévét betölti. Tehát ha ezen időszak alatt a pedagógus teljesíti a továbbképzés követelményeit, akkor a várakozási idő csökkentése kötelező. Amennyiben a továbbképzés követelményeinek teljesítésére még a kötelező továbbképzési időszakon kívül, tehát az oklevél megszerzését követő 7 éven belül kerül sor, úgy a jogszabályok nem írják elő a várakozási idő csökkentését. Véleményünk szerint - figyelemmel arra, hogy az iskolák költségvetésből gazdálkodó szervezetek, melyek számára az államháztartási jogszabályok előírják a takarékos gazdálkodás követelményét - nem nyílik lehetőség olyan pluszjuttatás vagy kedvezmény megállapítására, melyet a jogszabályok nem írnak elő, kivétel ha valamely jogszabály kifejezetten utal annak - a munkáltató választása szerinti - megállapíthatóságára. A várakozási idő kötelező eseteken[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3016
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Fizetési fokozatban történő várakozási idő csökkentése

Kérdés: Ha egy pedagógus 1998-ban szerezte meg a munkaköréhez szükséges főiskolai oklevelet, majd ezt követően 2000. évben az egyetemi végzettséget is megszerezte, akkor a munkáltató köteles-e a fizetési fokozata emeléséhez a várakozási idejét egy évvel csökkenteni, tekintettel arra, hogy a rá vonatkozó kötelező továbbképzési időszak még nem kezdődött meg?
Részlet a válaszból: […]a közoktatásról szóló törvény 19. §-ának (8) bekezdésében szabályozott továbbképzésben (hétévenkénti továbbképzés), addig az évig, amelyben az ötvenedik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig. A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14. §-a a várakozási idő csökkentését rendeli el (hétévente egyszer), ha a közalkalmazott teljesítette a külön jogszabályban meghatározott továbbképzés követelményeit. Az érintett dolgozó esetében a külön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2880
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,