Szociális gondozó, szociális segítő besorolása

Kérdés: Szociális intézménybe szeretnénk egy közalkalmazottat felvenni gondozó munkakörbe. Végzettsége ruhakészítő, amelyet 1983-ban szerzett meg.
1988. 06. 20.-2002. 12. 31-ig varrónő,
2003. 02. 03.-2008. 07. 21-ig összeszerelő,
2009. 09. 14.-2014. 08. 31-ig varrónő,
majd ezek után közfoglalkoztatásban dolgozott. A vagy B besorolási osztályba soroljuk be? Mely időszakok számíthatók be a fizetési fokozatba soroláshoz?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. vhr. 2. számú mellékletének I./2./c) pontja alapján szociális területen a gondozó munkakörök "B" fizetési osztálytól "E" osztályig sorolhatók be. A gondozó munkakörben tehát "A" fizetési osztályba sorolás nem lehetséges. A kisegítő munkakörök között található...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.
Kapcsolódó címkék:    

Munkanélküli-ellátás figyelembe- vétele közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapításánál

Kérdés: Új költségvetési intézményként átvett közalkalmazottaink személyi anyagait felülvizsgáltuk. A fizetési fokozat megállapításához a munkanélküli-ellátás időtartamának beszámítására többféle példát láttunk, ezért kétség merült fel:
- jogszerző idő-e az 1992. július 1-je előtti munkanélküli-ellátás időtartama a fizetési fokozat szempontjából?
- jogszerző idő-e a fizetési fokozat szempontjából a munkanélküli-ellátás időtartama 1992. július 1-jétől 1992. december 31-ig a 6 hónapos szabályra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A közszolgálati tisztviselők besorolásánál [Kttv. 8. § (5) bekezdés] valóban rendelkezik a törvény arról, hogy a besorolásnál beszámítandó, felsorolt jogviszonyok alatt fennállt, munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Munkaviszonyok beszámítása közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításához

Kérdés: GAMESZ-intézménynél könyvelő munkakörben foglalkoztatottnak az alábbi jogviszonyok közül mi számítható be közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek?
Munkaviszony gimnáziumban: 1995. 09. 11.-1999. 11. 14.
Munkaviszony banknál: 1999. 11. 15.-2000. 08. 18.
Munkaviszony postánál: 2000. 11. 16.-2001. 06. 30.
Kft.-alkalmazott: 2001. 07. 01.-2006. 11. 26.
Bt.-alkalmazott: 2004. 12. 01.-2006. 12. 31.
Általános iskola és gimnázium: 2005. 02. 01.-2006. 01. 31.
Általános iskola: 2006. 03. 27.-2012. 06. 30.
Polgármesteri hivatal: 2012. 07. 01.-2012. 10. 31.
GAMESZ: 2012. 11. 01.-2013. 03. 31.
KLIK: 2013. 04. 01.-2014. 04. 30.
Végzettségek és megszerzésük ideje:
érettségi: 1994. 06. 17.
mérlegképes könyvelő: 2004. 12. 08.
Részlet a válaszából: […] ...ezen időponttól kezdődően rendelkezik. A felsorolt munkaviszonyokból tehát csak az ezen időpontot követő időszak(ok) számíthatók be a fizetési fokozat megállapításához, azaz a bt.-nél fennállt munkaviszony 2004. december 8-tól. A jubileumi jutalomra jogosító...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.

Bölcsődei kisgyermeknevelő fizetési fokozatának megállapítása

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő besorolás szempontjából történő meghatározásához kérünk segítséget. Közalkalmazottunk 2000. szeptember 1. óta dolgozik különböző kft.-knél, egyéni vállalkozóknál. Volt munkanélküli 4 hónapig, amit természetesen nem vettünk figyelembe a munkaviszony idejének meghatározásánál. 2010-ben OKJ-s szakképesítést szerzett kisgyermekgondozóként (54 761 02 0010 54 02 alap), majd 2012. január 1-jétől intézményünknél dolgozik. Az E-kategóriával nincs problémánk, de a fokozatnál a teljes (járulékfizetéses) munkaviszonyt vegyük figyelembe? Ekkor E/5 lenne, vagy ragaszkodjunk ahhoz, hogy 2010 óta eltelt idővel számoljunk, ekkor E/2 lenne a besorolása?
Részlet a válaszából: […] ...vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) [utóbbi kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén].A fizetési fokozat megállapításához szükséges közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő kiszámításához szintén fontos, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.

Mesterpedagógus illetménye 2015. januártól

Kérdés: Intézményünkben dolgozó óvónőnek főiskolai végzettsége és vezetőképző végzettsége van. Ez alapján a Pedagógus I. besorolás, "39-41 év fizetési fokozat" illette meg. Minősítése alapján 2015. január 1-jével a Mesterpedagógus besorolásra jogosult, a "39-41 év fizetési fokozatba" kellene átsorolni. Melyik illetménytáblát kell az ő esetében figyelembe venni? Pontosabban mennyi lesz most az ő illetménye?
Részlet a válaszából: […] ...- a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.
Kapcsolódó címkék:  

Várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítése esetén

Kérdés: Abban az esetben, ha a pedagógus még nem kötelezett a továbbképzésre, mert a diplomáját kevesebb mint 7 éve szerezte meg, de teljesítette a 120 órát, jár-e számára a bértábla szerinti várakozási idejének egy évvel történő csökkentése ebben a továbbképzési időszakban? Melyik törvény vagy rendelet az, amelyik kizárja ezt a rövidülési lehetőséget?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. végrehajtási rendelete, a 138/1992. (X. 8.)kormányrendelet 14. §-a úgy rendelkezik, hogy a közoktatási intézménydolgozójának a fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvelcsökkenteni kell, ha teljesítette a külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Fizetési fokozatban történő várakozási idő csökkentése

Kérdés: Ha egy pedagógus 1998-ban szerezte meg a munkaköréhez szükséges főiskolai oklevelet, majd ezt követően 2000. évben az egyetemi végzettséget is megszerezte, akkor a munkáltató köteles-e a fizetési fokozata emeléséhez a várakozási idejét egy évvel csökkenteni, tekintettel arra, hogy a rá vonatkozó kötelező továbbképzési időszak még nem kezdődött meg?
Részlet a válaszából: […] A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése úgyrendelkezik, hogy a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélmegszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától vesz részt aközoktatásról szóló törvény 19. §-ának (8)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.
Kapcsolódó címkék: