Középfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakember foglalkoztatása

Kérdés: 1. Önkormányzatainknál a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet alapján a közösségi színtér működésének személyi feltétele legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakember foglalkoztatása. A munkakör betöltéséhez szükséges, OKJ 54 345 02 azonosító számon elvégzett (Közművelődési szakember II. szakirány) felső középfokú szakképesítés, amelyhez az érettségi vizsga megléte alapkövetelmény - régi elnevezéssel felsőfokú szakképzésnek számít-e? Ha igen, akkor közalkalmazotti besorolásnál az "E" fizetési osztály a megfelelő?
2. Közösségi Ház esetében - amely nem intézményként működik - a foglalkoztatott közalkalmazott rendelkezik "háztartásökonómiai-életvitel" szakos tanári diplomával, de nem rendelkezik a 475/2020. Korm. rendelet alapján elvárt, a fizetési osztálynak megfelelő közművelődési szakképesítéssel vagy felsőfokú közművelődési szakképzettséggel, emiatt a közalkalmazott besorolásánál a legmagasabb iskolai végzettséget, a gimnáziumi érettségit vettük figyelembe, "C" fizetési osztályba soroltuk be. Megfelelő-e a besorolási osztály?
Részlet a válaszából: […] ...túl a 475/2020. Korm. rendelet is, mely 16. §-ának (1) bekezdése szerint a kulturális munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, valamint a munkakör betöltéséhez a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.
Kapcsolódó címkék:    

Falugondnok besorolása

Kérdés: Falugondnok munkakör betöltője A-E közalkalmazotti fizetési osztályba is sorolható, tekintettel arra, hogy a munkakör főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel is betölthető az alapfokú végzettség mellett. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján a szakmunkásvégzettséggel rendelkező falugondnokot B vagy C fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 61. §-ának (3) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Terápiás munkatárs besorolása

Kérdés: Szociális intézményünkben dolgozókra az 1/2000. SzCsM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a munkakörökre vonatkozó képesítési előírásokat. Terápiás munkatárs esetében a felsorolást kezdi a főiskolai végzettségekkel, azonban a felsorolás végén már találhatók olyan végzettségek, amelyek középfokúak, illetve OKJ 54 és OKJ 55 végzettségek. Ezekbe a munkakörökbe beletartoznak a gerontoló-giai gondozó, mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens és a pszichiátriai gondozó. A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a munkakörökre vonatkozó fizetési osztályokat. Terápiás munkatárshoz az F, G, H, I, J fizetési osztály van meghatározva. A 257/2000. Korm. rendelet alapján legalább F fizetési osztályba kell besorolni, az 1/2000. SzCsM rendelet alapján azonban főiskolai végzettségnél alacsonyabb iskolai végzettséggel is betölthető a munkakör? Ha valaki nem rendelkezik az előírt képesítési követelménnyel, de nem találunk megfelelő végzettséggel rendelkezőt, hogyan sorolható be?
Részlet a válaszából: […] ...segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött munkakör.Az első esetben "F"-"J" fizetési osztályba sorolható be a közalkalmazott a meglévő iskolai végzettségei, szakképzettségei alapján, figyelemmel egyrészt a Kjt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Fizetési osztályba sorolás a végzettség, szakképzettség alapján

Kérdés: Egy 100% önkormányzati tulajdonú egészségügyi tevékenységet végző nonprofit kft. munkavállalója az alábbi képzést végezte: Szakképesítés megnevezése: Fizioterápiás szakasszisztens; Szakképesítés OKJ-száma: 55 725 05; Szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés; Szakképesítés szintje: emelt szintű szakképesítés-ráépülés. A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 1. sz. melléklete alapján "E" kategóriába kell-e átsorolni?
Részlet a válaszából: […] ...előírt osztályba sorolás [356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet] megenged. Azaz a kérdésben szereplő végzettség ugyan "E" fizetési osztályba sorolásra jogosít, de oda csak akkor sorolható be a közalkalmazott (munkavállaló), ha a munkakörére megengedett az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.
Kapcsolódó címkék:    

Napközi otthonos óvoda és konyha kisegítő dolgozóira vonatkozó végrehajtási rendelet

Kérdés: A napközi otthonos óvoda és konyha esetében a konyhalányok részére meg kell állapítani a garantált bérminimumot, vagy a kötelező legkisebb munkabér jár a részükre? A konyhán dolgozó konyhalányok felett a munkáltatói jogkört az óvodavezető gyakorolja. Az intézmény törzskönyvi kivonata alapján a konyha ellátja a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, szociális étkeztetés kormányzati funkciókat. Ebben az esetben a konyhalányokra is a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 31-32/A. §-a alkalmazandó "A"-"C" besorolással, vagy a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletet kell alkalmazni? Ebben az esetben a konyhalányt csak "A" fizetési osztállyal lehet besorolni. Mivel a konyhában nem csak a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó segítő feladatokat látják el, melyik kormányrendelet hatálya alá tartoznak?
Részlet a válaszából: […] ...a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet előírásai terjednek ki. A konyhalányok tehát - meglévő végzettségüket figyelembe véve - az "A"-"C" fizetési osztályok valamelyikébe sorolhatók be. Garantált bérminimum "B" fizetési osztályba sorolás esetén akkor jár, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Konyhai kisegítő besorolása - kell-e alkalmazni a garantált bérminimumot?

Kérdés: Gyermekétkeztetés területen foglalkoztatott konyhai kisegítő közalkalmazott besorolása ügyében kérnék tájékoztatást. A dolgozó ruházati eladói szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik. Helyesen teszem-e, ha a "B" fizetési osztályba sorolom? A másik kérdésem, hogy "B" fizetési osztályban mindenképp jár-e a garantált bérminimum, vagy lehet "B" fizetési osztály besorolásnál minimálbért alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...kisegítőt - a meglévő végzettsége, szakképzettsége alapján, mely egyébként nem szükséges, hogy szakirányú legyen - "A" vagy "B" fizetési osztályba kell besorolni. Tekintettel arra, hogy az érintett rendelkezik ruházati eladói bizonyítvánnyal, őt a "B"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Egészségügyi asszisztens besorolása

Kérdés: A háziorvos mellé felvett közalkalmazott asszisztens OKJ-s iskolai végzettsége érettségire épülő emelt szintű képesítés. "E" vagy "D" fizetési osztályba sorolandó az érintett?
Részlet a válaszából: […] ...besorolás, valamint az illetménynövekedés alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek kell tekinteni, ennek megfelelően megalapozza az "E" fizetési osztályba történő besorolást. Tehát az asszisztenst, aki emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, "E" fizetési osztályba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaviszonyok beszámítása közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításához

Kérdés: GAMESZ-intézménynél könyvelő munkakörben foglalkoztatottnak az alábbi jogviszonyok közül mi számítható be közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek?
Munkaviszony gimnáziumban: 1995. 09. 11.-1999. 11. 14.
Munkaviszony banknál: 1999. 11. 15.-2000. 08. 18.
Munkaviszony postánál: 2000. 11. 16.-2001. 06. 30.
Kft.-alkalmazott: 2001. 07. 01.-2006. 11. 26.
Bt.-alkalmazott: 2004. 12. 01.-2006. 12. 31.
Általános iskola és gimnázium: 2005. 02. 01.-2006. 01. 31.
Általános iskola: 2006. 03. 27.-2012. 06. 30.
Polgármesteri hivatal: 2012. 07. 01.-2012. 10. 31.
GAMESZ: 2012. 11. 01.-2013. 03. 31.
KLIK: 2013. 04. 01.-2014. 04. 30.
Végzettségek és megszerzésük ideje:
érettségi: 1994. 06. 17.
mérlegképes könyvelő: 2004. 12. 08.
Részlet a válaszából: […] ...érintett rendelkezett a jelenlegi munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, képesítéssel. A Kjt. vhr. a könyvelő munkakörre "D"-"E" fizetési osztályba sorolást ír elő, más különös jogszabályi előírás nem érvényesül e munkakör tekintetében. Ez azt jelenti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.

Egyéb ügyintéző munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott illetmény­növekedésre való jogosultsága

Kérdés: Intézményünk 2012-ben alapított gazdasági és műszaki ellátó és szolgáltató szervezet, dolgozóink közalkalmazottak (többségük áthelyezéssel került hozzánk iskolákból, óvodákból). Egyéb ügyintéző munkakörben dolgozó kollégánk besorolása "H", ennek alapja a gazdasági agrármérnök végzettsége. Jogosult-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti szakképesítési szorzóra, mivel rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel államháztartási szakon, továbbá vállalkozási szakon is? Munkája: könyvelés, előirányzat-módosítás, beszámoló készítése, beruházási statisztika készítése, áfabevalláshoz adatszolgáltatás. Ehhez kapcsolódik a másik kérdésünk. Több kollégánk rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel államháztartási szakon, illetve vállalkozási szakon is, mivel a régebbi képzési rendszerben az államháztartási szak elvégzésének előfeltétele volt a vállalkozói szak megléte. Besorolásuk "E" fizetési osztály, munkakörük szintén egyéb ügyintéző, felada­taik megegyeznek a fent említettekkel. Jogosultak-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti szakképesítési szorzóra?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. vhr. nem határoz meg különös előírást a további szakképesítés elismerésére vonatkozóan, ezért a Kjt. szabályai irányadók a kérdésben.A Kjt. 66. §-a rendelkezik a további szakképesítés esetén járó illetménynövekedésről. Ez olyan további, a besorolásnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 16.

Szociális segítő besorolása

Kérdés: 2013. 09. 20-án egy felnőttoktatási kft. szervezésében "szociális asszisztens" szakképesítés elágazás - OKJ-jegyzékben 547620100105402 azonosító számú - szakképesítést szereztem. Munkáltatóm a "D" besorolási osztályba sorolt be. A szociális étkeztetés területen dolgozom szociális segítő munkakörben. Helyes-e a besorolás?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmazza az egyes munkakörökre vonatkozó képesítési előírásokat, azt, hogy egy adott munkakörben foglalkoztatott személy mely fizetési osztályokba sorolható be, és ahhoz a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése alapján milyen végzettség szükséges. Szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.
1
2
3
13