Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

126 találat a megadott fizetési osztály tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Falugondnok besorolása

Kérdés: Falugondnok munkakör betöltője A-E közalkalmazotti fizetési osztályba is sorolható, tekintettel arra, hogy a munkakör főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel is betölthető az alapfokú végzettség mellett. Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők, a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni. Ezek alapján a szakmunkásvégzettséggel rendelkező falugondnokot B vagy C fizetési osztályba kell sorolni?
Részlet a válaszból: […]címnek, tudományos fokozatnak az alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.A hivatkozott paragrafus (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak.A "B" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, a "C" fizetési osztályba a középfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5172

2. találat: Terápiás munkatárs besorolása

Kérdés: Szociális intézményünkben dolgozókra az 1/2000. SzCsM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a munkakörökre vonatkozó képesítési előírásokat. Terápiás munkatárs esetében a felsorolást kezdi a főiskolai végzettségekkel, azonban a felsorolás végén már találhatók olyan végzettségek, amelyek középfokúak, illetve OKJ 54 és OKJ 55 végzettségek. Ezekbe a munkakörökbe beletartoznak a gerontoló-giai gondozó, mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens és a pszichiátriai gondozó. A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a munkakörökre vonatkozó fizetési osztályokat. Terápiás munkatárshoz az F, G, H, I, J fizetési osztály van meghatározva. A 257/2000. Korm. rendelet alapján legalább F fizetési osztályba kell besorolni, az 1/2000. SzCsM rendelet alapján azonban főiskolai végzettségnél alacsonyabb iskolai végzettséggel is betölthető a munkakör? Ha valaki nem rendelkezik az előírt képesítési követelménnyel, de nem találunk megfelelő végzettséggel rendelkezőt, hogyan sorolható be?
Részlet a válaszból: […]fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött munkakör.Az első esetben "F"-"J" fizetési osztályba sorolható be a közalkalmazott a meglévő iskolai végzettségei, szakképzettségei alapján, figyelemmel egyrészt a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdésére, másrészt az 1/2000. SzCsM rendelet előírásaira is, míg a második esetben "C"-"E" fizetési osztályokba.Az SzCsM rendelet a két csoporthoz tartozó képesítési követelményeket ugyan nem jelöli meg külön-külön, de amennyiben valaki nem rendelkezik legalább főiskolai végzettséggel, hanem csak valamely, az SzCsM rendelet szerinti középfokú képesítéssel, a kormányrendelet 2. pontja irányadó rá, tehát a "C"-"E" fizetési osztályokba sorolás.A képesítési előírások alóli felmentésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4814
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Fizetési osztályba sorolás a végzettség, szakképzettség alapján

Kérdés: Egy 100% önkormányzati tulajdonú egészségügyi tevékenységet végző nonprofit kft. munkavállalója az alábbi képzést végezte: Szakképesítés megnevezése: Fizioterápiás szakasszisztens; Szakképesítés OKJ-száma: 55 725 05; Szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés; Szakképesítés szintje: emelt szintű szakképesítés-ráépülés. A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 1. sz. melléklete alapján "E" kategóriába kell-e átsorolni?
Részlet a válaszból: […]alkalmazni.A Kjt. 61. §-ának (2)-(3) bekezdései alapján a szakképesítés-ráépülést szakképesítésre épülő szakképesítésnek, az emelt szintű szakképesítést pedig felsőfokúnak kell tekinteni a besorolás szempontjából.Ugyanakkor a besorolásnál minden esetben először az ellátott munkakörből kell kiindulni, mivel bármilyen végzettséget is szerzett a közalkalmazott, a besorolásánál csak azon végzettség, képzettség, szakképesítés ismerhető el, amelyet az adott munkakörre előírt osztályba sorolás [356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet] megenged. Azaz a kérdésben szereplő végzettség ugyan "E" fizetési osztályba sorolásra jogosít, de oda csak akkor sorolható be a közalkalmazott (munkavállaló), ha a munkakörére megengedett az "E" osztályba sorolás.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4560
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Napközi otthonos óvoda és konyha kisegítő dolgozóira vonatkozó végrehajtási rendelet

Kérdés: A napközi otthonos óvoda és konyha esetében a konyhalányok részére meg kell állapítani a garantált bérminimumot, vagy a kötelező legkisebb munkabér jár a részükre? A konyhán dolgozó konyhalányok felett a munkáltatói jogkört az óvodavezető gyakorolja. Az intézmény törzskönyvi kivonata alapján a konyha ellátja a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, szociális étkeztetés kormányzati funkciókat. Ebben az esetben a konyhalányokra is a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 31-32/A. §-a alkalmazandó "A"-"C" besorolással, vagy a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletet kell alkalmazni? Ebben az esetben a konyhalányt csak "A" fizetési osztállyal lehet besorolni. Mivel a konyhában nem csak a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó segítő feladatokat látják el, melyik kormányrendelet hatálya alá tartoznak?
Részlet a válaszból: […]ki. A konyhalányok tehát - meglévő végzettségüket figyelembe véve - az "A"-"C" fizetési osztályok valamelyikébe sorolhatók be. Garantált bérminimum "B" fizetési osztályba sorolás esetén akkor jár, ha a konyhalány (kisegítő dolgozó) rendelkezik legalábbb középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel), vagy bármilyen középfokú
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4457

5. találat: Konyhai kisegítő besorolása - kell-e alkalmazni a garantált bérminimumot?

Kérdés: Gyermekétkeztetés területen foglalkoztatott konyhai kisegítő közalkalmazott besorolása ügyében kérnék tájékoztatást. A dolgozó ruházati eladói szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik. Helyesen teszem-e, ha a "B" fizetési osztályba sorolom? A másik kérdésem, hogy "B" fizetési osztályban mindenképp jár-e a garantált bérminimum, vagy lehet "B" fizetési osztály besorolásnál minimálbért alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]meglévő végzettsége, szakképzettsége alapján, mely egyébként nem szükséges, hogy szakirányú legyen - "A" vagy "B" fizetési osztályba kell besorolni. Tekintettel arra, hogy az érintett rendelkezik ruházati eladói bizonyítvánnyal, őt a "B" fizetési osztályba kell besorolni. Amennyiben ez a szakképesítés középfokú szakképesítésnek minősül (szakmunkás-bizonyítvány tanúsítja, illetve legalább 31-el kezdődő OKJ-száma van), az érintett jogosult a garantált bérminimumra.Amennyiben tehát a jogszabály több fizetési osztályba sorolást tesz lehetővé (pl. "A"-"B" vagy "A"-"C" fizetési osztályba sorolást), a Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4406

6. találat: Egészségügyi asszisztens besorolása

Kérdés: A háziorvos mellé felvett közalkalmazott asszisztens OKJ-s iskolai végzettsége érettségire épülő emelt szintű képesítés. "E" vagy "D" fizetési osztályba sorolandó az érintett?
Részlet a válaszból: […]az illetménynövekedés alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek kell tekinteni, ennek megfelelően megalapozza az "E" fizetési osztályba történő besorolást. Tehát az asszisztenst,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4359
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Egyéb ügyintéző munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott illetmény­növekedésre való jogosultsága

Kérdés: Intézményünk 2012-ben alapított gazdasági és műszaki ellátó és szolgáltató szervezet, dolgozóink közalkalmazottak (többségük áthelyezéssel került hozzánk iskolákból, óvodákból). Egyéb ügyintéző munkakörben dolgozó kollégánk besorolása "H", ennek alapja a gazdasági agrármérnök végzettsége. Jogosult-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti szakképesítési szorzóra, mivel rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel államháztartási szakon, továbbá vállalkozási szakon is? Munkája: könyvelés, előirányzat-módosítás, beszámoló készítése, beruházási statisztika készítése, áfabevalláshoz adatszolgáltatás. Ehhez kapcsolódik a másik kérdésünk. Több kollégánk rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel államháztartási szakon, illetve vállalkozási szakon is, mivel a régebbi képzési rendszerben az államháztartási szak elvégzésének előfeltétele volt a vállalkozói szak megléte. Besorolásuk "E" fizetési osztály, munkakörük szintén egyéb ügyintéző, felada­taik megegyeznek a fent említettekkel. Jogosultak-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti szakképesítési szorzóra?
Részlet a válaszból: […]besorolásnál figyelembe nem vett végzettség, szakképesítés megléte esetén jár, amely a munkakör ellátásához szükséges, az érintett azt legalább munkaideje 10%-ában hasznosítja. Az illetménynövekedés azon időszak alatt illeti meg a közalkalmazottat, amely alatt a további szakképesítést alkalmazza. Ez az időszak azonban egy hónapnál rövidebb nem lehet.Véleményünk szerint a hivatkozott munkakörökben, a felsorolt feladatok ellátása mellett az államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés szükséges, azt az érintettek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3982

8. találat: Munkaviszonyok beszámítása közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításához

Kérdés: GAMESZ-intézménynél könyvelő munkakörben foglalkoztatottnak az alábbi jogviszonyok közül mi számítható be közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek?
Munkaviszony gimnáziumban: 1995. 09. 11.-1999. 11. 14.
Munkaviszony banknál: 1999. 11. 15.-2000. 08. 18.
Munkaviszony postánál: 2000. 11. 16.-2001. 06. 30.
Kft.-alkalmazott: 2001. 07. 01.-2006. 11. 26.
Bt.-alkalmazott: 2004. 12. 01.-2006. 12. 31.
Általános iskola és gimnázium: 2005. 02. 01.-2006. 01. 31.
Általános iskola: 2006. 03. 27.-2012. 06. 30.
Polgármesteri hivatal: 2012. 07. 01.-2012. 10. 31.
GAMESZ: 2012. 11. 01.-2013. 03. 31.
KLIK: 2013. 04. 01.-2014. 04. 30.
Végzettségek és megszerzésük ideje:
érettségi: 1994. 06. 17.
mérlegképes könyvelő: 2004. 12. 08.
Részlet a válaszból: […]a jelenlegi munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel, képesítéssel. A Kjt. vhr. a könyvelő munkakörre "D"-"E" fizetési osztályba sorolást ír elő, más különös jogszabályi előírás nem érvényesül e munkakör tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a munkakörre előírt minimális képesítési követelmény a "D" fizetési osztálynak megfelelő, azaz - figyelemmel a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdésére - a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítés vagy középiskolai végzettséget igénylő szakképesítés. A közalkalmazott középiskolai végzettséggel 1994-től rendelkezik, azonban - a "D" fizetési osztálynak megfelelő - középiskolai végzettséget igénylő szakképesítését (mérlegképes könyvelő) csak 2004. december 8-án szerezte meg.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3981

9. találat: Szociális segítő besorolása

Kérdés: 2013. 09. 20-án egy felnőttoktatási kft. szervezésében "szociális asszisztens" szakképesítés elágazás - OKJ-jegyzékben 547620100105402 azonosító számú - szakképesítést szereztem. Munkáltatóm a "D" besorolási osztályba sorolt be. A szociális étkeztetés területen dolgozom szociális segítő munkakörben. Helyes-e a besorolás?
Részlet a válaszból: […]fizetési osztályokba sorolható be, és ahhoz a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése alapján milyen végzettség szükséges. Szociális segítő munkakörben dolgozó közalkalmazott "D"-"E" fizetési osztályokba sorolható be abban az esetben, ha a gondozó munkakörök közé tartozik a szociális segítő munkaköre, és "A"-"C" fizetési osztályba, amennyiben a szociális segítő munkakört mint kisegítő munkakört látja el.A Kjt. 61. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést (54-es azonosító számmal kezdődőek) a besorolás, valamint az illetménynövekedés alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek, a középszintű szakképesítést középfokú szakképesítésnek kell tekinteni.Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3604

10. találat: Gazdasági ügyintéző besorolása

Kérdés: A közalkalmazott középfokú oktatási intézmény dolgozója. Mérlegképes könyvelői (vállalkozási szak), valamint igazságügyi szakértő főiskolai végzettséggel rendelkezik. Az intézménynél gazdasági ügyintéző munkakörben foglalkoztatott. Végzettsége alapján az "F" fizetési osztályba van besorolva. Kérdésem, hogy a közigazgatási szakmenedzser egyetemi végzettség megszerzésekor "H" fizetési osztályba sorolható-e? Tudomásom szerint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) melléklete alapján a munkakör erre nem ad lehetőséget, hisz a legmagasabb fizetési osztály, amelybe a munkakör besorolható, az "F" fizetési osztály.
Részlet a válaszból: […]osztályba sorolható be, az ügyintéző szakértő "H"-"J" fizetési osztályba. Jelen esetben vélhetően az előzőről van szó, mivel ügyintéző szakértő munkakörben egyetemi végzettség nélkül nem is foglalkoztatható közalkalmazott. Tekintettel arra, hogy a gazdasági dolgozó munkakörre előírt besorolási osztályok közül a legmagasabb az "F" fizetési osztály, az ilyen munkakörben foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3213
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést