Mérlegfordulónap után érkezett folyamatos teljesítésű számlák

Kérdés: A Költségvetési Levelek 207. számában a 3879. kérdésre az a válasz, hogy a mérlegforduló napja után érkezett közüzemi számlákat passzív időbeli elhatárolásként kell könyvelni, mivel a közüzemi számlán a számla kelte, teljesítése és a fizetési határidő is a mérlegfordulónap utáni. A Költségvetési Levelek 254. számában a 4641. kérdésre adott válasz szerint a folyamatos szolgáltatásnyújtás vonatkozásában a számlákat szállítói kötelezettségként kell kezelni az adott év beszámolójának mérlegében. Milyen módon lehet rögzíteni szállítói kötelezettségként az olyan számlát, amelyen minden dátum (kelte, teljesítés, fizetési határidő) a mérlegfordulónap utáni? A mérlegfordulónap után beérkezett folyamatos teljesítésű közüzemi számlákat melyik módon kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Gyakran merül fel a számviteli szakemberekben az a kérdés, hogy az adott gazdasági eseményt szállítói kötelezettségként vagy passzív időbeli elhatárolásként kell-e könyvelni. A kérdés megválaszolásához induljunk ki a számviteli alapelvekből. A gazdálkodónak könyvelnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Teljesítési időpont meghatározása folyamatos teljesítésű ügylet esetében

Kérdés: Költségvetési intézményünk folyamatos szolgáltatást nyújtott az egyik ügyfelének. A felek a megállapodásukat írásbeli szerződéssel is megerősítették, melyben a szolgáltatás ellenértéke fix havi díjban került megállapításra, és a felek a szerződés alapján időszakonként számoltak el egymással.
A határozott időre szóló írásbeli szerződés azonban 2012. december 31-i hatállyal megszűnt, viszont intézményünk a szolgáltatást mégis tovább nyújtotta 2015. november 30-ig partnerének. A 2012. december 31-ei hatállyal megszűnt szerződés nem került írásban megújításra, és az ezt követő időszakokban a felek a szolgáltatás fenntartása ellenére nem számoltak el egymással. Ugyanakkor egy rövid 4 hónapos időszak vonatkozásában volt a felek között érvényes írásbeli szerződés, mely 4 hónapos időszakra vonatkozóan a felek között megtörtént a szolgáltatási díj pénzügyi elszámolása és a szolgáltatási díj kiszámlázása. A felek azonban a teljes, 2013. január 1-jétől 2015. november 30-ig tartó időszakra vonatkozóan most kívánnak elszámolni egymással, és ezt a helyzetet rendezni szeretnék mind pénzügyi, mind adó szempontból. Ennek érdekében megállapodtak, hogy 2016-ban 2016-os fizetési határidővel számolnának el egymással a szerződéssel le nem fedett időszakok vonatkozásában. Ennek megfelelően most történne meg a számlák kiállítása is. A felek a jelen elszámolással érintett időszakokra eső teljes ellenérték összegét is meghatározták, a kalkulációhoz pedig a korábbi írásbeli szerződésükben meghatározott egyhavi fix díjat vették alapul. A felek közötti utólagos elszámolással érintett időintervallumok a következőek:
- 2013. január 1.-2013. október 31.: szerződéssel le nem fedett 10 hónapos időszak, mely során nem történt meg a felek között az erre az időszakra esedékes szolgáltatási díj pénzügyi elszámolása, illetve annak kiszámlázása.
- 2013. november 1.-2014. február 28.: szerződéssel lefedett és pénzügyileg elszámolt időszak, melyről a számlák is kiállításra kerültek.
- 2014. március 1.-2015. november 30.: szerződéssel le nem fedett 21 hónapos időszak, mely során nem történt meg a felek között az erre az időszakra esedékes szolgáltatási díj pénzügyi elszámolása, illetve annak kiszámlázása.
Intézményünk valamennyi, fentiekben említett időszak vonatkozásában tartalmilag ugyanazt a szolgáltatást nyújtotta a partner számára. Kérdésünk a folyamatosan nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának meghatározására - ezen belül is az Áfa-tv. 58. §-a (3) bekezdésnek b) pontjában foglalt szabály értelmezésére -, valamint az ügyletek adóalapjának meghatározására vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell megállapítani, hogy az Áfa-tv. 58. §-ának mely időszakban hatályos rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Az Áfa-tv. 297. §-a kimondja, hogy az Áfa-tv. 2016. január 1-jétől hatályos 58. §-ának (1) és (1a) bekezdéseit az olyan 2015....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Folyamatos teljesítésű ügyletek

Kérdés: Úgy értesültünk, hogy 2015. július 1-jével változik a folyamatos teljesítésű ügyletek teljesítési időpontja. Mely területeken számíthatunk változásokra? Önkormányzatunk ingatlan-bérbeadással is foglalkozik. Jelenleg a számlákon a teljesítés időpontjaként a fizetési határidőt (az ellenérték megtérítésének esedékességét) tüntetjük fel. Július 1-je után hogyan kell kiállítanunk a számlákat a folyamatos teljesítésű ügyletekről?
Részlet a válaszából: […] Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja valóban változik, de az új szabályok bevezetésére két fázisban kerül sor. A kérdésben szereplő ingatlan-bérbeadás kapcsán a szabályok csak 2016. január 1-jével változnak.2015. július 1-jétől az időszakos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Közüzemi díjak továbbszámlázása

Kérdés: Az orvosokkal kötött szerződésünkben foglalt számlázási arányokat módosítottuk, azonban nem tudom, hogy továbbszámlázásnál melyik időszak az irányadó. A módosítás 2011. július 1-jén lépett hatályba. Továbbszámlázás esetén mi az irány­adó nekem? A számlázási időszakot (amely a közüzemi számlán szerepel, pl. 2011. 05. 01.-2011. 06. 01.) is kell mérlegelnem, s ez esetben még a régi szerződést veszem figyelembe, vagy pedig csak a továbbszámlázás időpontját? Ez esetben ha pl. 2011. 05. 01.-2011. 06. 01-jére vonatkozik a közüzemi számla, de én most számlázom tovább, akkor is a 2011. július 1-jén hatályba lépett arányokat veszem?
Részlet a válaszából: […] ...közüzemi díjak úgynevezett határozott időszakoselszámolású ügyletek, amit a köznyelv folyamatos teljesítésű szolgáltatásnaknevez. Az Áfa-tv. 58. §-alapján ilyen esetben a fizetési esedékességnek megkell egyeznie a teljesítési időponttal. Figyelemmel kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.

Teljesítés időpontja

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. A távközlési hálózatok és nyilvános távbeszélő-állomások fenntartási és hibaelhárítási munkálataival az intézmény egy külső céget bízott meg. A szerződés szerint a külső cég csak akkor számláz, ha karbantartási munkák ténylegesen felmerültek, azzal, hogy a díjakat egy összegben, negyedévente kell fizetni a cég által kibocsátott karbantartási igazolás alapján 60 napon belül. Rendelkezésre állási díj nem merül fel. Kérdésünk, hogy folyamatosan teljesített karbantartásnál mi a teljesítés időpontja? Lehet-e a teljesítés időpontja a karbantartási igazolás dátuma vagy a tényleges fizetési határidő? Jól gondoljuk, hogy a fizetési határidő a teljesítés napja?
Részlet a válaszából: […] 2003. január 1-jétől az Áfa-tv. jelentősen módosult. Afolyamatosan teljesített szolgáltatások köre szűkült, így jelenleg csak aközüzemi szerződések keretében nyújtott termékértékesítés ésszolgáltatásnyújtás, valamint olyan távközlési szerződések keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Vízdíj áfája

Kérdés: Vízdíjat óraleolvasás alapján számlázó adóalany 2002. 01. 01-jétől 2006. 09. 10-éig terjedő időtartamra utólag számláz, mert az üdülő vízórájához nem lehetett bejutni. Jogszerű-e a teljes összeget 12%-os áfa felszámításával számlázni?
Részlet a válaszából: […] A folyamatosan teljesített termékértékesítésnél ésszolgáltatásnyújtásnál az Áfa-tv. 16. § (6) bekezdése szerint azadókötelezettség a részkifizetés esedékességének időpontjában keletkezik. Ezazt jelenti, hogy folyamatosan teljesített szolgáltatás utáni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

A 2006-os évre vonatkozó áfaszabályokról

Kérdés: Az adótörvények 2006. évi módosítása és a 25 százalékos adókulcs 20 százalékra történő csökkentése sok kérdést vetett fel, melyeket az átmeneti rendelkezések alapján nem tudtunk megnyugtatóan értelmezni. Amennyiben lehetséges, szeretnénk, ha részletesebb tájékoztatást kaphatnánk ezzel kapcsolatban.
Részlet a válaszából: […] A 2005. évi XCVII. törvény(áfamódosító törvény) 1. §-a a következő hatálybalépési időpontokkalmódosította az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. tv. (Áfa-tv.)28. § (1) bekezdését - a 25 százalékos áfakulcsot 20 százalékra csökkentette:A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 31.

Szemétszállítási díj számlázása

Kérdés: A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit csekken fizetnek be. Ki kell-e állítani minden befizetés mellé számlát, vagy esetleg lehetőség van bizonyos időszakonként összesítő számla vagy számlát helyettesítő okmány kiállítására?
Részlet a válaszából: […] A csekk nem elegendő bizonylat az Áfa-tv. hatálya alá tartozó szolgáltatás bizonylatolására, márpedig a díjért végzett szemétszállítás ilyen. Azt, hogy számlát vagy számlát helyettesítő okmányt kell-e kiállítani, az dönti el, hogy a szemétszállítás folyamatosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.

Az adótörvények évközi módosítása

Kérdés: Az adótörvények évközi módosítása érintette-e az Áfa-tv.-t, s ha igen, hogyan?
Részlet a válaszából: […] ...ügyvédi szolgáltatás, fuvarozás, raktározás), amelyeknél az adómérték 2003-ban megemelkedett, és a tavalyi szabályok szerint lehetett folyamatos teljesítésre irányuló szerződést kötni, a tavalyról áthúzódó elszámolási időszak díjára még a tavaly...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.

Decemberről áthúzódó telefonszámla áfája

Kérdés: A decemberi telefonszámla áfája levonható-e?
Részlet a válaszából: […] A 278. kérdésre adott válaszban már említett, visszamenőleges hatályú törvénymódosítás okán a decemberről áthúzódó telefonszámlára nem vonatkozik a 30 százalékos levonási tiltás, azaz ha a költségvetési szerv adóköteles és tárgyi mentes tevékenységére is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 13.
1
2