Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

22 találat a megadott garantált bérminimum tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Falugondnok: minimálbér vagy garantált bérminimum

Kérdés: Gimnáziumi érettségivel rendelkező falu-gondnokot "C" fizetési osztályba sorolták. Elvégezte a munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyamot, erről tanúsítványt állított ki a szervező. E képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, de álláspontunk szerint nem minősül szakképzésnek (nem OKJ-s képzés). A vonatkozó kormányrendelet értelmében a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumra jogosult. Fenti végzettségű falugondnok jogosult-e a garantált bérminimumra?
Részlet a válaszból: […]meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A falugondnok esetében tehát legfeljebb az "E" fizetési osztályra előírt végzettség, szakképzettség vehető figyelembe.A kérdésben szereplő falugondnok érettségi végzettséggel rendelkezik, ami "C" fizetési osztályba történő besorolást tesz lehetővé.A Kjt. 63. §-ának (3) bekezdését figyelembe véve, nem érinti a besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen túl egyéb más képesítés is szükséges. Amennyiben tehát a falugondnok munkakör betöltéséhez előírt tanfolyam nem ad végzettséget, szakképzettséget (nincs OKJ-száma, csak egy tanfolyam jellegű képzésről van szó), akkor az a besorolást nem befolyásolja.Ahogyan az a kérdésben is szerepel, garantált bérminimumra a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4732

2. találat: Mikor jár a garantált bérminimum a közalkalmazottnak?

Kérdés: Szociális segítő képzettséggel - ha 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik - lehet-e a garantált bérminimumot megadni a dolgozónak, ha a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatják?
Részlet a válaszból: […]osztályba sorolást, illetve képesítési követelményt határoz meg.A szakképesítés szintje tekintetében az általános iskolai végzettséggel és szociális segítő szakképzettséggel rendelkező személyt akkor illeti meg a garantált bérminimum, ha a szociális segítő szakképesítése legalább alsó középfokú szakképesítésnek minősül. Erre az OKJ-szám első két számjegyéből lehet következtetni (31-től felfelé).Figyelemmel kell lenni a Kjt. 61. §-a (3a) bekezdésének rendelkezéseire is, miszerint azon szakképesítés esetében, ahol a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye a szakképzésben való részvétel feltételeként az iskolai végzettség megléte helyett a bemeneti kompetenciák meglétét is elfogadja, a szakképesítéssel rendelkező személyt a besorolás szempontjából minden[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4678
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Garantált bérminimumra történő kiegészítés

Kérdés: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmezésében kérem a segítséget. Közalkalmazott esetében jár-e olyan esetben, akinek a besorolás szerinti alapilletménye nem éri el a 2017. évre vonatkozó 161 000 Ft garantált bérminimumot - 150 495 Ft az alapilletménye -, viszont munkáltatói döntésen alapuló bért is kap - 350 000 Ft-ot -, így az összes illetménye 500 495 Ft? Jár-e számára a 10 505 Ft garantált bérminimumra történő kiegészítés?
Részlet a válaszból: […]szolgált.Közalkalmazottak esetében illetmény alatt mind a garantált illetményt, mind a munkáltatói döntésen alapuló részt értjük (kvázi alapbér). Ehhez jönnek hozzá a további illetményelemek, mint az illetménypótlék, illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom.Míg a garantált illetmény és a további illetményelemek jogszabályon alapuló - kötelező mértékű - juttatások, addig a munkáltatói döntésen alapuló rész nem jár alanyi jogon, az munkáltatói mérlegelésen alapul. Az első csoportba tartozó illetményelemek a jogszabályi rendelkezések megváltozásával automatikusan, külön munkáltatói intézkedés nélkül is változnak, viszont a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész módosításához szükséges a munkáltató kifejezett döntése és írásbeli intézkedése. Ennek hiányában a legutolsó munkáltatói intézkedésben közölt összeg érvényes továbbra is.Tehát - bár a munkáltatónak joga van ahhoz, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt csökkentse az illetmény összegének változatlanul hagyása mellett - erre nem kerül sor automatikusan a garantált bérminimum összegének jogszabályi emelésével. Ha a garantált illetmény mértéke jogszabályon alapulóan emelkedik, a munkáltató ezt az emelést csak akkor biztosíthatja az összilletmény változatlanul hagyásával, a munkáltatói döntésen alapuló rész csökkentésével, ha erre írásban intézkedik.A kérdéses esetben tehát a 10 505 Ft garantált bérminimumra történő kiegészítés alaphelyzetben jár a közalkalmazott részére, függetlenül attól, hogy az illetménye a munkáltatói döntésen alapuló résszel együtt meghaladja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4547
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Két munkakörbe tartozó feladatok ellátása - garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: A Költségvetési Levelek 244. számában feltett 4485. számú kérdést kiegészítenénk azzal, hogy az önkormányzatunk olyan sportcsarnokot működtet, amelyben uszoda, tornaterem, szauna, konditerem és szolárium található. A szauna és a szolárium igénybevételéből származó bevétel vonatkozásában online pénztárgéppel teszünk eleget nyugtaadási kötelezettségünknek. A sportcsarnokban az önkormányzati tulajdonú kft. két munkavállalója takarítói munkakörben végez munkát, akik a takarítási feladatok ellátása mellett beszedik a bevételeket és kezelik a pénztárgépet. A két munkavállaló pénztárgépkezelői képesítéssel rendelkezik, azonban nem pénztáros, hanem takarítói munkakörben vannak alkalmazva, a pénzbevételek beszedése és a pénztárgép kezelése a napi munkaidőnek csak a töredékét teszi ki, és nincs érvényben pénztárgépkezelői vagy más képesítési követelményre vonatkozó munkáltatói rendelkezés. Ebben az esetben kötelezi-e valamilyen jogszabály a kft.-t mint munkáltatót a garantált bérminimum megfizetésére? Eljárhatunk-e úgy, hogy az önkormányzat nem a kft.-t, hanem a két munkavállalóját közvetlenül bízza meg a pénzbevételek beszedésével és a pénztárgép kezelésével?
Részlet a válaszból: […]ír elő képesítési követelményt, mint ahogyan a takarítói munkakörre sem. Ha erre munkáltatói rendelkezés, következetesen alkalmazott gyakorlat sincs az adott munkáltatónál, abban az esetben megállapítható, hogy sem pénztárgépkezelőként, sem takarítóként a munkavállalót nem illeti meg a garantált bérminimum, hiszen e munkakörök nem igényelnek középfokú szakképesítést vagy iskolai végzettséget.Amennyiben valamelyik munkakör a képesítési követelmény alapján garantált bérminimumra jogosítana, véleményünk szerint akkor járna el helyesen a munkáltató, ha megadná a garantált bérminimumot.Nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4510

5. találat: Garantált bérminimum és ágazati pótlék egymáshoz való viszonya

Kérdés: Az önkormányzat által fenntartott család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőjét az F/4 fizetési kategóriába kell besorolni, melynek összege nem éri el a garantált bérminimum összegét. Helyesen jártunk-e el, ha a családsegítő alapilletményét 161 000 Ft-ban állapítottuk meg, és ehhez adtuk hozzá a szociális ágazati összevont pótlék összegét?
Részlet a válaszból: […]szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg.Tehát a kérdéses esetben a garantált illetménynek kell elérnie a garantált bérminimum összegét.A Kjt. 66. §-ának (7) bekezdése alapján a garantált illetménybe a tábla szerinti illetmény és az illetménynövekedés számítanak bele, az illetménypótlékok, illetménykiegészítés azonban nem. Ennek megfelelően az ágazati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4486
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Napközi otthonos óvoda és konyha kisegítő dolgozóira vonatkozó végrehajtási rendelet

Kérdés: A napközi otthonos óvoda és konyha esetében a konyhalányok részére meg kell állapítani a garantált bérminimumot, vagy a kötelező legkisebb munkabér jár a részükre? A konyhán dolgozó konyhalányok felett a munkáltatói jogkört az óvodavezető gyakorolja. Az intézmény törzskönyvi kivonata alapján a konyha ellátja a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, szociális étkeztetés kormányzati funkciókat. Ebben az esetben a konyhalányokra is a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 31-32/A. §-a alkalmazandó "A"-"C" besorolással, vagy a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletet kell alkalmazni? Ebben az esetben a konyhalányt csak "A" fizetési osztállyal lehet besorolni. Mivel a konyhában nem csak a köznevelési feladatokhoz kapcsolódó segítő feladatokat látják el, melyik kormányrendelet hatálya alá tartoznak?
Részlet a válaszból: […]ki. A konyhalányok tehát - meglévő végzettségüket figyelembe véve - az "A"-"C" fizetési osztályok valamelyikébe sorolhatók be. Garantált bérminimum "B" fizetési osztályba sorolás esetén akkor jár, ha a konyhalány (kisegítő dolgozó) rendelkezik legalábbb középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel), vagy bármilyen középfokú
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4457

7. találat: Garantált bérminimumra kiegészítés, pótlékok beszámíthatósága a jubileumi jutalom alapjába

Kérdés: Közalkalmazott jubileumi jutalom összegének számításánál 2017. január 1-jétől milyen bérelemeket lehet figyelembe venni (garantált bérminimumra való kiegészítés, szociális összevont ágazati pótlék, pedagógus-bértábla szerinti pótlékok)?
Részlet a válaszból: […]illetménynövekedés számítanak bele. A garantált illetménynek el kell érni a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegét. Ebből következően a minimálbérre, illetve a garantált bérminimumra történő kiegészítést (mint a garantált illetmény részét) a jubileumi jutalom számításánál is figyelembe kell venni. Figyelmen kívül maradnak viszont az illetménykiegészítés és az illetménypótlékok.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4440
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Kisegítő munkakörben foglalkoztatottakat megillető garantált bérminimum

Kérdés: Szociális ágazatban a kisegítő munkakörben foglalkoztatottakat (pl. konyhai kisegítő, takarító, segédmunkás) megilleti-e a garantált bérminimum, amennyiben "B" fizetési osztályba kerülnek besorolásra? A közművelődési ágazatban a végrehajtási rendelet a segédmunkás és kisegítő alkalmazott munkaköröket akár "D" fizetési osztályig is megengedi besorolni. A "C" vagy "D" fizetési osztályba sorolt takarítónőnek is jár a garantált bérminimum?
Részlet a válaszból: […]valamelyikével a közalkalmazott rendelkezik is.A kérdés tehát az, hogy a “B” fizetési osztályba sorolás alapjául szolgáló szakképesítés középfokú szakképesítésnek minősül-e.A szakképesítések szintjeit a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. számú mellékletéhez fűzött jelmagyarázat tartalmazza, mely szerint az OKJ-szám 1-2. számjegye alapján a következő szinteket különíthetjük el. 1   Szint (1-2. számjegy)   Meghatározás 2   21   alapfokú részszakképesítés, amely befejezett iskolai végzettséget nem igényel, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg3   31   alsó középfokú részszakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre, vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti elméleti és gyakorlati tudáselemekre (a továbbiakban: bemeneti kompetencia) épül, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg4   32   alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre, vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg5   33   alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül6   34   középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre, vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg7   35   középfokú szakképesítés-ráépülés, amely alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül   1   Szint (1-2. számjegy)   Meghatározás   8   51   felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött, és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg  9   52   felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött, és elsősorban iskolarendszeren[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4432
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Konyhai kisegítő besorolása - kell-e alkalmazni a garantált bérminimumot?

Kérdés: Gyermekétkeztetés területen foglalkoztatott konyhai kisegítő közalkalmazott besorolása ügyében kérnék tájékoztatást. A dolgozó ruházati eladói szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik. Helyesen teszem-e, ha a "B" fizetési osztályba sorolom? A másik kérdésem, hogy "B" fizetési osztályban mindenképp jár-e a garantált bérminimum, vagy lehet "B" fizetési osztály besorolásnál minimálbért alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]meglévő végzettsége, szakképzettsége alapján, mely egyébként nem szükséges, hogy szakirányú legyen - "A" vagy "B" fizetési osztályba kell besorolni. Tekintettel arra, hogy az érintett rendelkezik ruházati eladói bizonyítvánnyal, őt a "B" fizetési osztályba kell besorolni. Amennyiben ez a szakképesítés középfokú szakképesítésnek minősül (szakmunkás-bizonyítvány tanúsítja, illetve legalább 31-el kezdődő OKJ-száma van), az érintett jogosult a garantált bérminimumra.Amennyiben tehát a jogszabály több fizetési osztályba sorolást tesz lehetővé (pl. "A"-"B" vagy "A"-"C" fizetési osztályba sorolást), a Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján a közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4406

10. találat: Köztisztviselői illetmény garantált bérminimumra történő kiegészítése

Kérdés: A köztisztviselői illetményem a középiskolai végzettségűekre vonatkozóan, a 13. fizetési fokozatban nem éri el a garantált bérminimumot. Ki kellene-e egészíteni a munkáltatónak a garantált bérminimumra? Ha a munkáltató eltérítené az illetményt, akkor az eltérítés a garantált bérminimumra jönne rá?
Részlet a válaszból: […]elérni legalább a garantált bérminimum összegét (teljes munkaidő esetén). Amennyiben ezek összege nem éri el a garantált bérminimumot, az érettségi végzettségű köztisztviselő illetményét arra ki kell egészíteni. A hivatali szerv vezetője a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.Abból a szempontból, hogy a köztisztviselő illetménye eléri-e a garantált bérminimumot, az illetmény-eltérítés figyelembevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4388
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 22 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést