Költségvetési szervek belső kontrollrendszerének követelményrendszere

Kérdés: Hogyan hatnak a Bkr. 1. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra? Kiterjeszthető-e, és ha igen, milyen módon a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének követelményrendszere az önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra?
Részlet a válaszából: […] ...jogokat vagy vagyonkezelői jogokat gyakorolnak.A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre a Bkr. 1-10. §-ait kell alkalmazni.Gazdasági társaságnál is működhet belső ellenőrzés saját döntésük alapján. Az ilyen belső ellenőrzés alkalmazhatja a Bkr...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Önkormányzati gazdasági társaság alapítása

Kérdés: 2012. január 1-jéig az önkormányzatok gazdasági társaság alapítására, részesedés vásárlására vonatkozó előírásait az Áht. és az Ámr. tartalmazták. Ezek az előírások 2012. január 1-je után hol találhatók, mi a lényegük?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzati gazdasági társaság alapításáról azállamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gazdasági társaságokrólszóló 2006. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásárólszóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzat részvétele gazdasági társaságban

Kérdés: Két tulajdonos (amelyből az egyik egy önkormányzat) meghatározott alaptőkével gazdasági társaságot (rt.-t) hozott létre, ahol a jegyzett tőke arányában határozták meg a szavazati arányt. A szavazati arány megváltozása érdekében az önkormányzat a másik tulajdonostól megvette a tulajdoni részét (részvényjegyet vásárolt), a jegyzett tőkerész feletti (piaci) értéken. Az eredeti jegyzett tőke 100 millió Ft, amelyből az önkormányzati rész 40 millió Ft volt. A 60 millió Ft tulajdoni részt 85 millió Ft-ért vette meg az önkormányzat. A vásárlás lekönyvelésével az önkormányzat mérlegében kimutatott tulajdoni részesedés összege (125 millió Ft) eltér - magasabb lett - a cégbíróságon jegyzett tőke (változatlanul 100 millió Ft) összegétől. Hogyan kellett volna helyesen könyvelni a tulajdonrész vásárlását, illetve a vásárlás hogyan befolyásolja az önkormányzat mérlegének sorait?
Részlet a válaszából: […] ...észrevétel, hogy az önkormányzat nem is lehetett volnaa gazdasági társaság tagja az eredeti állapot szerint, mivel nem rendelkezetttöbbségi befolyással. A helyi önkormányzatok gazdasági társaságban valórészvétele az önkormányzati kötelező feladatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.
Kapcsolódó címkék: