Gépjárműadó

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha idén nem kaptunk gépjárműadó-fizetésre vonatkozó határozatot, emiatt az I. negyedéves cégautó-bevallásban nem tudtuk érvényesíteni a gépjárműadó adott időszakra eső összegét kedvezményként? Az adófolyószámlánkat lekérve azt láttuk, hogy sem februárban, sem márciusban nem került még előírásra az összeg, azonban a fizetési határidő napjával felkönyvelésre került az előírás. Van-e mód arra, hogy ebben az esetben visszamenőleg érvényesítsük az utólag befizetett gépjárműadó összegét a negyedéves cégautóadó--bevallásokban?
Részlet a válaszából: […] ...Gjt. 17/F. §-a alapján a negyedévre fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére megállapított gépjárműadó. Levonásra a negyed-év azon hónapjaira jutó gépjárműadó esetén van lehetőség, amelyben a személygépkocsi utáni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.
Kapcsolódó címkék:      

Gépjárműadó-fizetési kötelezettség egyidejűleg két országban

Kérdés: Egy ügyfél a Magyarországon nyilvántartásba vett gépjárműve után Németországban gépjárműadót (Kraftfahrzeugsteuer) fizet. Erre való tekintettel kéri a magyarországi gépjárműadó törlését. A gépjárműadó mint adónem nincs nevesítve a két ország között a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben (2011. évi LXXXIV. törvény). Ennek ellenére részesülhet adómentességben az ügyfél?
Részlet a válaszából: […] ...(nyilvántartásba vételi) kötelezettségre nincsen uniós szabályozás. A kettős adóztatási egyezmény hatálya szintén nem terjed ki a gépjárműadóra. Ezek szabályozása tehát tagállami hatáskörbe tartozik.Általánosságban elmondható, hogy az Európai Unión belül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.
Kapcsolódó címkék:  

Gépjárműadó-hátralék értékelése

Kérdés: Kell-e értékvesztést elszámolni a gépjárműadó-hátralék után? Önkormányzatunk az értékelési szabályzatában a központi, a helyi adókkal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések értékelésénél az egyszerűsített értékelés eljárást választotta. Pl.: az ONKA program által készített kimutatás alapján a gépjárműadósokkal kapcsolatos követelések állománya bruttó 100 E Ft. Az adósminősítési kategóriák szerint kimutatott értékvesztések összege 20 E Ft. Milyen értékben kell a gépjárműadóval kapcsolatos követeléseket a helyi önkormányzat mérlegében kimutatni ebben az esetben? 100 E Ft-tal vagy 80 E Ft-tal?
Részlet a válaszából: […]  A központi, a helyi adókkal és az adók módjára behajtandóköztartozásokkal kapcsolatos követelések - ideértve az adó-, az adó jellegű, azilleték, a járulék-, a járulék jellegű, a vám-, a vám jellegű tételek -értékelése során az értékvesztés összegének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.
Kapcsolódó címkék:    

Cégautóadó

Kérdés: Önkormányzatunk - üzemeltetésre - személygépkocsikat adott át többségi tulajdonú gazdasági társaságainak. A személygépkocsik - hatósági nyilvántartás szerinti - tulajdonosa az önkormányzat. A személygépkocsik után ki kötelezett a cégautóadó megfizetésére (önkormányzat vagy a gazdasági társaságok)?
Részlet a válaszából: […] ...vagyoni értéket képvisel. Ezzelösszefüggésben hatályon kívül kerültek az Szja-tv. vonatkozó rendelkezései, azúj szabályok pedig a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban:Gjt.) 17/A-17/G. §-aiban találhatók.A Gjt. 17/A. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.
Kapcsolódó címkék:    

Cégautóadó

Kérdés: Önkormányzatunk lízingel 1 dízelüzemű kisbuszt. 9 személyes személygépkocsi van a forgalmi engedélyben. Hengerűrtartalom: 1870 cm3, saját tömeg: 1900 kg. Legnagyobb tömeg: 2960 kg. Van-e cégautóadó-fizetési kötelezettségünk ?
Részlet a válaszából: […] ...gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A §-aértelmében cégautóadó fizetésére kötelezett az a személyi jövedelemadóról szóló1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) szerinti személygépkocsi -ide nem értve a kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 8.

Gépjárműadó-fizetési kötelezettség

Kérdés: Mikortól mentes a gépjárműadó megfizetése alól az a magánszemély, akinek a súlyos mozgáskorlátozottságról az orvos 2009. évben kiállította a szükséges igazolást, és amelyben az állapot fennállásának kezdetét 2005. év 06. hónapban állapította meg. Ki minősül súlyos mozgáskorlátozottnak? A helyi adóhatóságnak hogyan kell eljárni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...súlyos mozgáskorlátozottságról szóló gépjárműadó alólimentességi szabályokat a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény(továbbiakban: Gjt.) 5. § f) pontja határozza meg. Ez alapján mentes az adóalól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Hivatali, üzleti utazás kiküldetési rendelvény alapján

Kérdés: Jól gondoljuk-e, hogy 2009-től megbízási szerződés esetén is lehet a hivatali utazáshoz kiküldetési rendelvényt kiállítani, ebben az esetben van-e cégautóadó-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...a kifizetőérdekében tevékenykedő személy részére is ki lehet állítani hivatali, üzletiutazás esetén kiküldetési rendelvényt. A Gépjárműadó tv. cégautóadóra vonatkozó új szabályai 2009.február 1-jétől lépnek hatályba, ezt megelőzően, tehát januárban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.