Bankszámla-hozzájárulás

Kérdés: GYED-en levő munkavállalónak adható-e bankköltségtérítés, azaz lakossági folyószámla pénzintézeti költségeinek térítése?
Részlet a válaszából: […] A gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló részére véleményünk szerint nem adható bankszámla-hozzájárulás, tekintettel arra, hogy erre az időszakra munkabérre, illetményre nem jogosult a munkavállaló. Ezt az adózási szabályok is kétségessé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások melletti munkavégzés

Kérdés: Főállású polgármester jelenleg csecsemőgondozási díjban részesül, de a település életében továbbra is tevékeny részt vállal. Gyermeke 3 éves kora előtt részmunkaidőben foglalkoztatható-e?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet.A csecsemőgondozási díj tartamának letelte után az érintett gyermekgondozási díjra (GYED) lehet jogosult (a gyermek kétéves koráig, ikergyermekek esetén további egy évig). 2016. január 1-jétől a gyermekgondozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Gyermek gondozása miatti távollét idejére járó szabadság

Kérdés: Közalkalmazott dolgozónk második gyermeke 2012. 06. 19-én született, terhességi-gyermekágyi segélyen volt 2012. 05. 21.-2012. 11. 04. között, 2012. 11. 05-től gyermekgondozási díjon van, ami 2014. 06. 19-ig jár neki. 2014. 06. 20-tól GYES jár részére, de 2014. 09. 1-jével szeretne újból munkába állni. Hány nap szabadság jár részére?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az érintett 2014. szeptember 1-jétől meg kívánja szüntetni a fizetés nélküli szabadságát, és munkába szeretne állni, ki kell számolni a részére járó szabadságot, mely két részből áll össze. Egyrészt a részére a személyi akadályoztatás (gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.
Kapcsolódó címkék:    

2013 decemberében született ikergyermekek után járó ellátások, juttatások

Kérdés: December végén születtek ikergyerme­keim. A szülés előtt táppénzben részesültem, azt megelőzően folyamatosan dolgoztam, munka­viszonyom állt fenn hosszú évek óta. Milyen ellátásokra vagyok jogosult 2014-től? Miért nem vonatkoznak rám a "GYED extra" szabályai? Van egy földem, ami után területalapú támogatást kapok. Kizárja ez a terhességi-gyermekágyi segélyre, GYED-re való jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] ...a 2013. december 31-ét követően született újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított GYED-re (tehát arra, akinek korábban született gyermeke, aki után GYED-re jogosult, és most 2014. január 1-je után is születik egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.
Kapcsolódó címkék:  

"GYED extra" I. "diplomás GYED"

Kérdés: Negyedéves vagyok egyetemen, és jelenleg terhes. A szülés várható napja 2014. július 15. 2014-től már nemcsak GYES-re, hanem GYED-re is jogosult lehetek? Mennyi ennek az összege?
Részlet a válaszából: […] ...vagy másik EGT-tagállam állampolgára, és- a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.A "diplomás GYED" a gyermek születésének napjától a gyermek egyéves koráig jár."Diplomás GYED-re" a jogosultsági feltételeknek megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.
Kapcsolódó címkék:  

Egészségügyi ágazati előmenetel

Kérdés: A 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev-tv.) 2. sz. melléklete vonatkozik-e az egészségügyi alap­ellátásban dolgozókra, pl. éjszakai ügyelet, védőnői szolgálat, iskolaorvosi szolgálat? Az orvosokat 2012-től érintő illetménynövekedés hogyan érinti a táppénzen, GYED-en vagy TGYÁS-on lévő orvost?
Részlet a válaszából: […] A 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev-tv.) 11/A. §-ának (1)-(2) bekezdései rögzítik, hogy a törvény meghatározza a közalkalmazotti és a munkaviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók (alkalmazott egészségügyi dolgozók), valamint a kormány által rendeletben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.
Kapcsolódó címkék:    

Felmondási tilalom gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Egyik kolléganőnk 2009 augusztusa óta doktori disszertáció írása miatt fizetés nélküli szabadságon volt. Közben 2011-ben gyermeke született, de mivel jövedelme más munkahelyről származott, GYED-re onnan ment. Nálunk továbbra is fizetés nélküli szabadságon van 2011 augusztusa óta a gyerek születésére hivatkozva. Ha nem tőlünk ment GYED-re, a felmentési védelem akkor is fennáll?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek hároméves koráig terjedőidőtartam alatt. A Munka Törvénykönyve nem tartalmaz olyan korlátot, hogy atilalom ne érvényesülne, ha GYED-re egy másik jogviszony alapján váltjogosulttá az érintett. A felmondási tilalom szempontjából csak annak vanjelentősége, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Közlekedési költségtérítés elszámolása

Kérdés: Települési önkormányzat közgyűlése határozattal elfogadta, hogy a GYED-en, GYES-en lévő szülők ún. "kedvezményes kisgyermekek bérletre" jogosultak a helyi tömegközlekedési eszközökön, ami azt jelenti, hogy a felnőttbérlet árának kb. feléért vásárolhatnak közlekedési bérletet. A közlekedési közszolgáltatók ebből származó bevételkiesését - elszámolás alapján - az önkormányzat megtéríti részükre. Kérdésem, hogy milyen szakfeladaton és kiadási főkönyvi számlán számolandó el a közszolgáltatónak fizetett összeg?
Részlet a válaszából: […] ...közlekedési közszolgáltató a GYED-en, GYES-en lévőkrészére szolgáltatást teljesít ellenérték fejében. Az igénybe vett szolgáltatásellenértékének arányos részét az önkormányzat fizeti meg. Ennek megfelelőenszemélyszállítási szolgáltatási díjat fizet. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Szülési szabadság időtartamára járó juttatások köztisztviselők esetében

Kérdés: Köztisztviselőnk várhatóan 2009. április 3-án fog szülni. Dolgozónk 2009. március 13-ig szeretne dolgozni. Március 16-tól kezdi meg a szülési szabadságát. A szülési szabadság időtartama alatt milyen különjuttatások és milyen mértékben járnak neki (étkezési utalvány, ruházati költségtérítés, 13. havi illetmény)? GYES és GYED ideje alatt jár-e neki valamilyen különjuttatás?
Részlet a válaszából: […] A szülési szabadság időtartamára a köztisztviselőt nemilletmény, hanem - társadalombiztosítási ellátásként - terhességi-gyermekágyisegély illeti meg. A Ktv. 49/F. §-a szabályozza az étkezéshez nyújtotttámogatás formáit, összegét és a jogosultsági feltételeket. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.
Kapcsolódó címkék:      

Fizetett szabadság időtartamára jutó GYES

Kérdés: Intézményünk dolgozója második gyermekét 2005. 07. 25-én szülte. A szülési szabadság lejártát követően a GYED-et, majd a GYES-t is igénybe vette. Visszamenőleges szabadságát 2007. 07. 26-tól, a GYED lejártát követően vette igénybe. A fizetett szabadság ideje alatt részére a GYES összegét nem folyósítottuk. (Iskolánk akkor még a családtámogatásokat is kezelte.) Ténylegesen járt volna-e nevezett munkavállaló részére a GYES havi összege a fizetett szabadság ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] ...részesülő személy keresőtevékenységet korlátozásnélkül folytathat a gyermek egyéves kora után. Az intézményük dolgozója tehát aGYED lejártát követően, a gyermek kétéves kora után vissza kívánt menni dolgozni,mely esetben a munkáltatónak kötelessége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.
Kapcsolódó címkék:    
1
2