Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Polgármesteri hivatal köztisztviselője 2015. 04. 20-án létesített közszolgálati jogviszonyt a hivatallal. 2012. 02. 23-án született gyermeke tartós betegsége okán 2017. november 1-jétől 2018. november 30-ig gyermekgondozás céljából - GYES mellett - igénybe vett fizetés nélküli szabadságot. A közszolgálati jogviszonyáról 2018. november 30-ával lemondott. A fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó időarányos szabadságmegváltási igényt nyújtott be. Tekintettel arra, hogy a köztisztviselő a gyermek születésekor nem állt jogviszonyban a hivatallal, így is jogosult az 5 éves tartósan beteg gyermek után igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó időarányos szabadságra?
Részlet a válaszából: […] ...után jár szabadság. Ez pedig a gyermek hároméves koráig igénybe vehető fizetés nélküli szabadságot jelenti. A?gyermek 10 éves koráig a GYES folyósításának időtartama alatt igényelhető fizetés nélküli szabadságra viszont nem jár szabadság. Tehát az Önöknél 2017...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságról visszatérő dolgozó részére járó szabadság

Kérdés: Egyik dolgozónknak most járt le a GYES ideje, gyermeke 2014. augusztus 22-én született. Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatjuk 2009. január 1. óta. Mennyi szabadság illeti meg a dolgozót erre az időszakra (2014. 08. 22.- 2017. 08. 22.)?
Részlet a válaszából: […] A szabadság a munkában töltött időre jár. A szülési szabadság és a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja munkában töltött időnek minősül, tehát szabadságra jogosít.A kérdéses esetben a dolgozó részére jár a 2014. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
Kapcsolódó címkék:    

Gyermek gondozása miatti távollét idejére járó szabadság

Kérdés: Közalkalmazott dolgozónk második gyermeke 2012. 06. 19-én született, terhességi-gyermekágyi segélyen volt 2012. 05. 21.-2012. 11. 04. között, 2012. 11. 05-től gyermekgondozási díjon van, ami 2014. 06. 19-ig jár neki. 2014. 06. 20-tól GYES jár részére, de 2014. 09. 1-jével szeretne újból munkába állni. Hány nap szabadság jár részére?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az érintett 2014. szeptember 1-jétől meg kívánja szüntetni a fizetés nélküli szabadságát, és munkába szeretne állni, ki kell számolni a részére járó szabadságot, mely két részből áll össze. Egyrészt a részére a személyi akadályoztatás (gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.
Kapcsolódó címkék:    

Keresőtevékenység folytatása főállású anya által; határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése GYES alatt

Kérdés: Főállású anya dolgozhat-e 40 órát hetente, vagy csak 30 órás lehet? Ha a GYES-en lévő anyának megszűnik a határozott idejű közalkalmazotti szerződése, meg kell szüntetni a jogviszonyát, és a ki nem vett szabadságát meg kell váltani (kifizetni)?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy (főállású anya) keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.A határozott időre létesített közalkalmazotti jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.
Kapcsolódó címkék:  

Gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság után személyi illetmény visszavonása

Kérdés: Városunkhoz csatlakozott két község, közös hivatalt hoztunk létre, a dolgozókat átvettük. Egy személy GYES-en volt, és most is azon van. Korábbi munkahelyén személyi illetményt állapítottak meg részére. Az új közös hivatalban személyi illetmény nincs, senki nem részesül ilyen bérben. Kötelező-e a GYES-ről visszatérő dolgozó részére továbbra is a személyi illetmény folyósítása, vagy végzettségének megfelelő besorolással alkalmazhatjuk az új közös hivatal szervezetében?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 235. §-ának (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hivatalánál minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.
Kapcsolódó címkék:  

2013 decemberében született ikergyermekek után járó ellátások, juttatások

Kérdés: December végén születtek ikergyerme­keim. A szülés előtt táppénzben részesültem, azt megelőzően folyamatosan dolgoztam, munka­viszonyom állt fenn hosszú évek óta. Milyen ellátásokra vagyok jogosult 2014-től? Miért nem vonatkoznak rám a "GYED extra" szabályai? Van egy földem, ami után területalapú támogatást kapok. Kizárja ez a terhességi-gyermekágyi segélyre, GYED-re való jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] ...megállapított gyermekgondozási díjakra.Egyéb esetekben, tehát Önnél is, a törvény 2013. de­cember 31-én hatályos szövege irányadó.GYES a jelenlegi szabályok alapján Önnek - ikergyermekek után - a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.
Kapcsolódó címkék:  

Szabadság számítása a gyermek gondozására tekintettel kért fizetés nélküli szabadság idejére

Kérdés: Önkormányzatunk köztisztviselője 2008. december 7-én fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte, hogy nevelni tudja a 2008. június 23-án született Anna nevű gyermekét (GYES-időtartam). Ezen időszakot megszakította a 2010. március 18-án született Zoltán nevű gyermeke miatt, akinek nevelésére szintén fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte 2010. szeptember 1-jétől 2012. március 18-ig, melynek letelte után munkába kíván állni. Hogyan számoljuk ki, hogy összesen hány nap szabadság illeti meg a dolgozót, amennyiben munkába kíván állni 2012. március 18-án?
Részlet a válaszából: […]  A Munka Törvénykönyve köztisztviselők esetében isalkalmazandó 130. §-ának (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a munkaviszonyszünetelésének időtartamára mely esetekben jár szabadság. Ennek c) pontja úgyszól, hogy a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.
Kapcsolódó címkék:    

Szabadság számítása a 2011. augusztus 1-je után kezdődött, gyermek gondozására tekintettel kért fizetés nélküli szabadság idejére

Kérdés: Önkormányzatunk intézményénél közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónk 2009. június 6-án született Simon nevű gyermeke után fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte, valamint ez idő alatt 2011. március 15-én megszületett Dóra nevű második gyermeke is (GYES-időtartam). Hogyan számoljuk ki, hogy hány nap szabadság illeti meg a dolgozót összesen, mivel a szabadság letelte után munkába kíván állni?
Részlet a válaszából: […]  Figyelemmel a 3107. számú kérdésben leírtakra is, a kérdésalapján az első gyermekre tekintettel szabadság jár a szülési szabadság idejéreés a gyermek gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére. Azérintett Dóra nevű gyermekét illetően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.
Kapcsolódó címkék:  

Közlekedési költségtérítés elszámolása

Kérdés: Települési önkormányzat közgyűlése határozattal elfogadta, hogy a GYED-en, GYES-en lévő szülők ún. "kedvezményes kisgyermekek bérletre" jogosultak a helyi tömegközlekedési eszközökön, ami azt jelenti, hogy a felnőttbérlet árának kb. feléért vásárolhatnak közlekedési bérletet. A közlekedési közszolgáltatók ebből származó bevételkiesését - elszámolás alapján - az önkormányzat megtéríti részükre. Kérdésem, hogy milyen szakfeladaton és kiadási főkönyvi számlán számolandó el a közszolgáltatónak fizetett összeg?
Részlet a válaszából: […] ...közlekedési közszolgáltató a GYED-en, GYES-en lévőkrészére szolgáltatást teljesít ellenérték fejében. Az igénybe vett szolgáltatásellenértékének arányos részét az önkormányzat fizeti meg. Ennek megfelelőenszemélyszállítási szolgáltatási díjat fizet. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 9.

Szülési szabadság időtartamára járó juttatások köztisztviselők esetében

Kérdés: Köztisztviselőnk várhatóan 2009. április 3-án fog szülni. Dolgozónk 2009. március 13-ig szeretne dolgozni. Március 16-tól kezdi meg a szülési szabadságát. A szülési szabadság időtartama alatt milyen különjuttatások és milyen mértékben járnak neki (étkezési utalvány, ruházati költségtérítés, 13. havi illetmény)? GYES és GYED ideje alatt jár-e neki valamilyen különjuttatás?
Részlet a válaszából: […] ...év folyamán, és ezek időtartama együttesen meghaladja a hathónapot, akkor csak a ruházati költségtérítés időarányos része jár.Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény,munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló 2008. évi CX...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.
Kapcsolódó címkék:      
1
2
3