Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

23 találat a megadott GYES tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Polgármesteri hivatal köztisztviselője 2015. 04. 20-án létesített közszolgálati jogviszonyt a hivatallal. 2012. 02. 23-án született gyermeke tartós betegsége okán 2017. november 1-jétől 2018. november 30-ig gyermekgondozás céljából - GYES mellett - igénybe vett fizetés nélküli szabadságot. A közszolgálati jogviszonyáról 2018. november 30-ával lemondott. A fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó időarányos szabadságmegváltási igényt nyújtott be. Tekintettel arra, hogy a köztisztviselő a gyermek születésekor nem állt jogviszonyban a hivatallal, így is jogosult az 5 éves tartósan beteg gyermek után igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó időarányos szabadságra?
Részlet a válaszból: […]nélküli szabadság (128. §) első hat hónapja. A 115. § (2) bekezdésének d) pontja tehát utal rá, hogy csak a 128. § szerinti fizetés nélküli szabadság első hat hónapja után jár szabadság. Ez pedig a gyermek hároméves koráig igénybe vehető fizetés nélküli szabadságot jelenti. A?gyermek 10 éves koráig a GYES folyósításának időtartama alatt igényelhető fizetés nélküli szabadságra viszont nem jár szabadság.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4932

2. találat: Gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságról visszatérő dolgozó részére járó szabadság

Kérdés: Egyik dolgozónknak most járt le a GYES ideje, gyermeke 2014. augusztus 22-én született. Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatjuk 2009. január 1. óta. Mennyi szabadság illeti meg a dolgozót erre az időszakra (2014. 08. 22.- 2017. 08. 22.)?
Részlet a válaszból: […]az érintett közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje a besoroláshoz (ez nem feltétlen csak az Önök által történő foglalkoztatás időtartama).A szülési szabadság időtartama 168 nap, amely -?feltéve, hogy a gyermek születésének napjával kezdődött - 2015. február 6-án járt le. Ettől számítva még hat hónapra jár szabadság, azaz 2015. augusztus 6-ig.Összességében tehát jár részére a szabadság (méghozzá a teljes, alap- és pótszabadság) a teljes 2014. évre. Figyelemmel arra, hogy a gyermek a 2014. évben született, a gyermekek utáni pótszabadság (egy gyermek esetén +2 nap, ha a második gyermek született +4 nap, ha a harmadik, akkor +7 nap) a teljes évre megilleti a közalkalmazottat, azt a gyermek születésének időpontjához nem kell arányosítani. A?teljes évi szabadságnapok számából azonban le kell vonni azt, amit már a szülési szabadság előtt igénybe vett. A 2015. évre ki kell számolni a közalkalmazott részére járó éves szabadságnapok számát (hozzáadva a gyermekek utáni pótszabadságot is), és ezt a teljes szabadságot kell learányosítani a naptár szerint 2015. augusztus 6-ig. 2016-ra nem jár részére szabadság, 2017-re pedig onnantól kezdve jár részére a szabadság, amikortól újra munkába áll a fizetés nélküli szabadság letelte után (2017. augusztus 22., tehát az augusztus 22.-december 31. közötti naptári napok száma alapján kell elvégezni az arányosítást).A 2014. évi szabadságnapok számítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4582
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság után személyi illetmény visszavonása

Kérdés: Városunkhoz csatlakozott két község, közös hivatalt hoztunk létre, a dolgozókat átvettük. Egy személy GYES-en volt, és most is azon van. Korábbi munkahelyén személyi illetményt állapítottak meg részére. Az új közös hivatalban személyi illetmény nincs, senki nem részesül ilyen bérben. Kötelező-e a GYES-ről visszatérő dolgozó részére továbbra is a személyi illetmény folyósítása, vagy végzettségének megfelelő besorolással alkalmazhatjuk az új közös hivatal szervezetében?
Részlet a válaszból: […]állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző.A törvény a személyi illetmény visszavonhatóságáról nem rendelkezik, ugyanakkor a személyi illetmény megállapításának lehetősége a teljesítményértékelés eredményéhez kötött, amiből arra lehet következtetni, hogy annak megállapítása csak legfeljebb egy évig terjedő határozott időre szólhat, ennek a munkáltató intézkedéséből ki kell tűnnie. A határidő előtti visszavonásra nincsen lehetőség, azonban véleményünk szerint azt követően, különösen a kérdésükben szereplő esetben (tartós távollét[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3676
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Keresőtevékenység folytatása főállású anya által; határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszűnése GYES alatt

Kérdés: Főállású anya dolgozhat-e 40 órát hetente, vagy csak 30 órás lehet? Ha a GYES-en lévő anyának megszűnik a határozott idejű közalkalmazotti szerződése, meg kell szüntetni a jogviszonyát, és a ki nem vett szabadságát meg kell váltani (kifizetni)?
Részlet a válaszból: […]határidő lejártával automatikusan megszűnik akkor is, ha az érintett gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadságon van, nem kell hozzá munkáltatói megszüntetésre irányuló egyoldalú jognyilatkozat. Ugyanakkor célszerű a jogviszony határozott idő lejárta miatti megszűnésének tényéről egy értesítést küldeni a dolgozónak. Természetesen a munkáltatónak meg kell tennie a jogviszony megszűnésével kapcsolatos intézkedéseket, így legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3673
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Gyermek gondozása miatti távollét idejére járó szabadság

Kérdés: Közalkalmazott dolgozónk második gyermeke 2012. 06. 19-én született, terhességi-gyermekágyi segélyen volt 2012. 05. 21.-2012. 11. 04. között, 2012. 11. 05-től gyermekgondozási díjon van, ami 2014. 06. 19-ig jár neki. 2014. 06. 20-tól GYES jár részére, de 2014. 09. 1-jével szeretne újból munkába állni. Hány nap szabadság jár részére?
Részlet a válaszból: […]kezdeni).Szabadság (alap- és pótszabadság) jár a szülési szabadság idejére, és 2011. augusztus 1-je után igényelt fizetés nélküli szabadság esetén (jelen esetben ez áll fent a második gyermekkel történt távollét kapcsán) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára.Ennek megfelelően ki kell számolni az éves rendes szabadság (beleértve a gyermek után járó 2+2 nap pótszabadságot is) ezen időszakra (2012. 05. 21.-2013. 05. 03.) járó arányos részét. A 2012-ben született gyermek után járó két nap pótszabadságot az év egészére hozzá kell számolni az éves szabadság mértékéhez (azaz a gyermek születéséhez nem kell arányosítani a két napot).A 2012. év szülési szabadságot megelőző időtartamára az általános szabályok szerint jár a szabadság, figyelembe kell azonban venni, hogy 2012-től keresőképtelenség esetén csak a naptári évenként 30 napot meg nem haladó keresőképtelenség időtartamára jár szabadság. Amennyiben az érintett ezt meghaladó mértékben volt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3671
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: 2013 decemberében született ikergyermekek után járó ellátások, juttatások

Kérdés: December végén születtek ikergyerme­keim. A szülés előtt táppénzben részesültem, azt megelőzően folyamatosan dolgoztam, munka­viszonyom állt fenn hosszú évek óta. Milyen ellátásokra vagyok jogosult 2014-től? Miért nem vonatkoznak rám a "GYED extra" szabályai? Van egy földem, ami után területalapú támogatást kapok. Kizárja ez a terhességi-gyermekágyi segélyre, GYED-re való jogosultságot?
Részlet a válaszból: […]születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított GYED-re (tehát arra, akinek korábban született gyermeke, aki után GYED-re jogosult, és most 2014. január 1-je után is születik egy gyermeke).GYED az Ön részére szintén egyszeresen jár az Ebtv. 42/B. §-ának (1) bekezdése szerint, azaz legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a szülést megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig. Az Ön esetében a megadott információk alapján vélhetően a 2. életév betöltéséig.Az új kedvező szabály, miszerint ikergyermekek esetén további egy évig jár a GYED, sajnos Önre még nem alkalmazható, mert az csak a 2013. december 31-ét követően született gyermekek után igényelt ellátásokra vonatkozik.A dupla GYED pedig csak a következő esetekben jár:- a 2014. január 1-je után született gyermekekre tekintettel igényelt ellátások esetében,- a 2013. december 31-ét követően született újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított GYED-re (tehát arra, akinek korábban született gyermeke, aki után GYED-re jogosult, és most 2014. január 1-je után is születik egy gyermeke),- a 2014. január 1-jét megelőzően megállapított gyermekgondozási díjakra.Egyéb esetekben, tehát Önnél is, a törvény 2013. de­cember 31-én hatályos szövege irányadó.GYES a jelenlegi szabályok alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3632
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Szabadság számítása a 2011. augusztus 1-je után kezdődött, gyermek gondozására tekintettel kért fizetés nélküli szabadság idejére

Kérdés: Önkormányzatunk intézményénél közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónk 2009. június 6-án született Simon nevű gyermeke után fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte, valamint ez idő alatt 2011. március 15-én megszületett Dóra nevű második gyermeke is (GYES-időtartam). Hogyan számoljuk ki, hogy hány nap szabadság illeti meg a dolgozót összesen, mivel a szabadság letelte után munkába kíván állni?
Részlet a válaszból: […]szülési szabadság idejére és a gyermek gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére. Az érintett Dóra nevű gyermekét illetően a fizetés nélküli szabadság már 2011. augusztus 1-je után kezdődött, így a második gyermek után a
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3108
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Szabadság számítása a gyermek gondozására tekintettel kért fizetés nélküli szabadság idejére

Kérdés: Önkormányzatunk köztisztviselője 2008. december 7-én fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte, hogy nevelni tudja a 2008. június 23-án született Anna nevű gyermekét (GYES-időtartam). Ezen időszakot megszakította a 2010. március 18-án született Zoltán nevű gyermeke miatt, akinek nevelésére szintén fizetés nélküli szabadság engedélyezését kérte 2010. szeptember 1-jétől 2012. március 18-ig, melynek letelte után munkába kíván állni. Hogyan számoljuk ki, hogy összesen hány nap szabadság illeti meg a dolgozót, amennyiben munkába kíván állni 2012. március 18-án?
Részlet a válaszból: […]augusztus 1-jét) követően kezdődött fizetés nélküli szabadság esetében kell alkalmazni. Ez a rendelkezés azonban - vélhetően tévedésből - a Mód. tv. 126. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján csak december 1-jén lépett hatályba, ezért bizonytalan volt, hogy mi a teendő akkor, ha a fizetés nélküli szabadságot az érintett 2011. augusztus 1-je és 2011. november 30-a között kezdte meg. Az Mt. 211. §-a a 2011. évi CLXVI. törvény 31. §-a alapján kiegészült egy - 2011. december 10-től hatályos - (5a) bekezdéssel, mely szerint az (5) bekezdésre tekintettel a szabadságra jogosító időt a 130. § (2) bekezdésének c) pontja szerint kell megállapítani akkor is, ha a munkavállaló a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság igénybevételét 2011. augusztus 1-je és 2011. november 30-a között kezdte meg. E kiegészítés tehát egyértelművé teszi, hogy minden esetben a 2011. augusztus 1-jét követően kezdődött fizetés nélküli szabadságnál kell alkalmazni az új előírást. (Megjegyzés: A Ktv.-t ugyan nem módosították az Mt. 211. §-ának alkalmazását illetően, de véleményünk szerint az abban foglalt, a főszabály végrehajtására vonatkozó átmeneti rendelkezéseket értelemszerűen esetükben is alkalmazni kell.) A kérdés alapján tehát az érintett köztisztviselő esetében a gyermek gondozása miatti fizetés nélküli szabadság 2010. szeptember 1-jétől kezdődött, tehát 2011. augusztus 1-je előtt, így rá még a korábbi, kedvezőbb szabály alkalmazandó. Ez azt jelenti, hogy mindkét gyermekre tekintettel szabadságot kell számolni a szülési szabadság időtartamára, illetve a fizetés nélküli szabadság első évére (2008. december 6-ig tartó fizetés nélküli szabadság idejére; a 2008. december 7-től kezdődő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3107
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Közlekedési költségtérítés elszámolása

Kérdés: Települési önkormányzat közgyűlése határozattal elfogadta, hogy a GYED-en, GYES-en lévő szülők ún. "kedvezményes kisgyermekek bérletre" jogosultak a helyi tömegközlekedési eszközökön, ami azt jelenti, hogy a felnőttbérlet árának kb. feléért vásárolhatnak közlekedési bérletet. A közlekedési közszolgáltatók ebből származó bevételkiesését - elszámolás alapján - az önkormányzat megtéríti részükre. Kérdésem, hogy milyen szakfeladaton és kiadási főkönyvi számlán számolandó el a közszolgáltatónak fizetett összeg?
Részlet a válaszból: […]önkormányzat fizeti meg. Ennek megfelelően személyszállítási szolgáltatási díjat fizet. A főkönyvi nyilvántartásban az 552. Különféle szolgáltatási kiadások számla megfelelő alszámláján kell a közszolgáltató részére teljesített átutalásokat elszámolni. A tevékenységenkénti elszámolásoknál szakfeladatként a számviteli politikában meghatározottak az irányadók.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2379
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

10. találat: Szülési szabadság időtartamára járó juttatások köztisztviselők esetében

Kérdés: Köztisztviselőnk várhatóan 2009. április 3-án fog szülni. Dolgozónk 2009. március 13-ig szeretne dolgozni. Március 16-tól kezdi meg a szülési szabadságát. A szülési szabadság időtartama alatt milyen különjuttatások és milyen mértékben járnak neki (étkezési utalvány, ruházati költségtérítés, 13. havi illetmény)? GYES és GYED ideje alatt jár-e neki valamilyen különjuttatás?
Részlet a válaszból: […]szülési szabadság időtartamára nem jár étkezési hozzájárulás (természetben biztosított étkeztetés vagy utalvány). A Ktv. 49/G. § (3) bekezdése szerint a ruházati költségtérítés a közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladó szünetelése esetén időarányosan jár. A szülési szabadság időtartama 24 hét, mely alatt a közszolgálati jogviszony szünetel. Ez önmagában tehát kevesebb, mint hat hónap, ha azonban a szülési szabadságon felül a közszolgálati jogviszony más okból is szünetel az adott év folyamán, és ezek időtartama együttesen meghaladja a hat hónapot, akkor csak a ruházati költségtérítés időarányos része jár. Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló 2008. évi CX. törvény által megállapított új rendelkezések 2010. január 1-jén lépnek hatályba. A 2009. évre a tizenharmadik havi illetményre vonatkozó szabályok pedig hatályon kívül helyezésre kerültek az egyes jogviszony törvényekből, így a Ktv. 49. §-a is. A 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmény összegének kifizetésére és elszámolására a 2008.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2323
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést