Az Áfa-tv. változásai 2021. áprilistól és július 1-jétől

Kérdés: A Költségvetési Levelek 303. számában az 5392. számú kérdés válaszában írták, hogy 2021-ben változnak a távértékesítés szabályai, a termékimportra vonatkozóan új rendelkezések lépnek életbe, és a jelenlegi egyablakos rendszert, a MOSS-t – amelyet jelenleg kizárólag az Áfa-tv. 45/A. §-ának (1) bekezdése szerinti távolról is nyújtható szolgáltatások (telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetében lehet alkalmazni – más ügyletekre is kiterjesztik (a MOSS-t az OSS rendszer fogja "leváltani"). Ugyanakkor nem világos számomra, hogy mi változik 2021 áprilisától, és mi az, ami csak 2021. júliustól. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban foglalják össze a tudnivalókat!
Részlet a válaszából: […] 2021. július 1-jétől az Európai Unióban az elektronikus (digitális) kereskedelemre vonatkozó új szabályozás lép életbe, az ún. elektronikus kereskedelmi áfacsomag. Az új szabályokat a Mód. tv. ülteti át a magyar jogrendszerbe. A Mód. tv.-t. a Magyar Közlöny 261. számában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Elektronikus kereskedelmi áfacsomagra vonatkozó kérdések

Kérdés: Ismereteim szerint 2021 júliusától jelentős változások lépnek életbe az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban. Szeretném megtudni, hogy mely területeken várhatóak változások, milyen új szabályok lépnek életbe.
Részlet a válaszából: […] 2021. július 1-jétől az elektronikus vagy más néven digitális kereskedelemre uniós szinten új szabályok fognak vonatkozni. Az új szabályozás célja, hogy megkönnyítse a határokon átnyúló kereskedelmet (ezen belül egyszerűsödjön az adófizetés, adóbeszedés), támogassa az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Online piacterek, platformok számlakibocsátási kötelezettsége

Kérdés: A 2021. július 1-jével életbe lépő elektronikus kereskedelmiáfa-csomaggal kapcsolatban az alábbi kérdésünk merült fel. Úgy tudjuk, hogy az Áfa-tv. 2021. április 1-jétől hatályos szabályai értelmében bizonyos esetekben az online piactereket – függetlenül attól, hogy ténylegesen nem az online piacterek, hanem a rajtuk keresztül termékeket értékesítő adóalanyok adják el termékeiket a vevőknek – is számlaadási kötelezettség fogja terhelni a rajtuk keresztül történő termékértékesítésekkel kapcsolatban. Az Áfa-tv. szabályaiból tényleg ez következik? Mely esetekben kell egy online piactérnek, elektronikus platformnak számlát kibocsátania?
Részlet a válaszából: […] Az elfogadott uniós hozzáadottértékadó-szabályok (Héa-irányelv) értelmében 2021. július 1-jétől bizonyos esetekben adófizetésre kötelezettek lesznek azok az adóalany elektronikus felületek (a továbbiakban: platform), amelyek más adóalany által történő termék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Külföldi színházi szolgáltatás számlázása

Kérdés: Önkormányzatunk (áfaalany) meghívott egy román színházat, ami szintén adóalany, hogy adjon műsort a településen. Az lenne a kérdésem, hogy a román színháznak milyen számlát kell kiállítani, és kell-e az önkormányzatnak áfát fizetni?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha két különböző tagállambeli adóalany között szolgáltatás bonyolódik, akkor először a szolgáltatás teljesítési helyét kell megvizsgálni. A teljesítési helyét a határon átnyúló ügyletek esetében az határozza meg, hogy melyik állam adóhatósága...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 14.

Határon átnyúló ügyletek áfája

Kérdés: Alanyi adómentes intézmény vagyunk. Megrendeltünk Norvégiából egy adatbázis-elő-fizetési szolgáltatást. Kérte a partner a közösségi adószámunkat, de nekünk nincs olyan. Mi a teendőnk ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] A határon átnyúló szolgáltatások teljesítési helyét az Áfa-tv. 37-49. §-ai alapján kell meghatározni. A teljesítési hely a határon átnyúló ügyletek esetében azt határozza meg, hogy melyik állam adóhatósága felé kell az adófizetési kötelezettséget teljesíteni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Külföldi rendezvények belépődíja

Kérdés: Intézményeink pályázat keretében külföldi (közösségen belüli és kívüli államban is) kirándulásokon vesznek részt, melynek keretében múzeumi, illetve más kulturális rendezvényeken is részt vesznek. A belépődíjakról szóló számlák esetében az Áfa-tv. 42. §-a alkalmazandó, vagyis könyvelhetjük áfa nélkül bruttó módon?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 42. §-a alapján az adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Utalványok adózása

Kérdés: Önkormányzatunk utalványokat ad települési támogatás keretében a településen lakó újszülöttek részére, amelyet a helyi gyógyszertárban lehet beváltani. Az utalvány gyógyszerekre és babaápolási cikkekre váltható be. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettségünk az utalványok után 2019. évtől, illetve levonhatjuk-e az utalványok áfáját?
Részlet a válaszából: […] 2018. december 31-ig az utalványok kibocsátása nem keletkeztet áfafizetési kötelezettséget. A jelenleg hatályos szabályok szerint az áfafizetési kötelezettség minden esetben az utalványokkal történő vásárláskor, vagyis az utalványok beváltásakor keletkezett az utalvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.