Elektronikus kereskedelmi áfacsomagra vonatkozó kérdések


Ismereteim szerint 2021 júliusától jelentős változások lépnek életbe az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban. Szeretném megtudni, hogy mely területeken várhatóak változások, milyen új szabályok lépnek életbe.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2021. február 9-én (303. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5392

[…] céllal letelepedett adóalanyoknak, illetve a Közösség területén gazdasági célú letelepedéssel nem rendelkező adóalanyoknak lehetőségük van arra, hogy a Közösség tagállamában nem adóalany részére teljesített, ún. távolról is nyújtható szolgáltatások {telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások [Áfa-tv. 45/A. § (1) bek.]} után keletkező bevallási és adófizetési kötelezettségüknek egy tagállamban tegyenek eleget, amennyiben nem telepedtek le gazdasági céllal abban a tagállamban, ahol a szolgáltatást a nem adóalany igénybe veszi.A változások kicsit részletesebben az alábbiakban foglalhatóak össze:1. 2021. július 1-jétől a jelenlegi MOSS rendszert – amely az ún. távolról is nyújtható szolgáltatások {telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások [Áfa-tv. 45/A. § (1) bek.] kapcsán alkalmazható – az OSS (One Stop Shop – egyablakos ügyintézés} rendszer fogja felváltani, így ettől az időponttól már nemcsak a jelenleg a MOSS rendszer hatálya alá tartozó, távolról is nyújtható szolgáltatások után, hanem minden, nem adóalanynak nyújtott szolgáltatás után be lehet vallani és fizetni az áfát, azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás nyújtója nem telepedett le a teljesítési hely szerinti tagállamban.2. 2021. július 1-jétől az egyablakos rendszer alkalmazási hatálya kiterjed a termékek Közösségen belüli távértékesítésére is, így az adóalanyok által a letelepedésüktől eltérő tagállamban teljesített termék Közösségen belüli távértékesítése esetén is lehetővé válik az egyablakos rendszer használata az áfa bevallására és megfizetésére.[Az új szabályozás külön egyablakos rendszert állapít meg a Közösségen kívül letelepedett adóalanyok által a közösségi nem adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások (nem uniós különös szabályozás – Áfa-tv. 253/D.-G. §), valamint a Közösségen belüli távértékesítések, az elektronikus felület által elősegített egyes belföldi termékértékesítések és a belföldön letelepedett adóalany által nyújtott szolgáltatások utáni általános forgalmi adó megfizetésére és bevallására (uniós különös szabályozás – Áfa-tv. 253/H.-L. §).]3. A fentieken túl a kisvállalkozások adminisztratív kötelezettségeinek enyhítése érdekében az egyablakos rendszer kiterjesztése kapcsán az Áfa-tv. kiegészül egy új rendelkezéssel (Áfa-tv. 49/A. §), amely a Közösség tagállamában nem adóalany részére nyújtott elektronikus, távközlési vagy műsorszolgáltatási szolgáltatás, valamint a Közösségen belüli távértékesítések kapcsán kivételt határoz meg a teljesítési helyre vonatkozó szabályok alól. A kivétel akkor alkalmazható, ha az adóalany a Közösségen belül csak egyetlen tagállamban telepedett le, és az adott, valamint az azt megelőző naptári évben 10 000 eurónak megfelelő összeget meg nem haladóan nyújtott a letelepedésétől eltérő tagállami nem adóalany részére az Áfa-tv. 45/A. §-a szerinti távolról is nyújtható szolgáltatást, illetve teljesített Közösségen belüli távértékesítést.4. A termékimporttal kapcsolatban is lényeges változások lépnek életbe. Jelenleg a 22 eurót meg nem haladó értékű importküldemények áfamentességet élveznek. Egyrészt 2021. július 1-jétől ez az adómentesség megszűnik, másrészt új szabályok lépnek életbe a 150 euró belső értéket meg nem haladó importküldemények utáni áfa megfizetésével kapcsolatban. A jelenlegi megoldás, azaz az importot terhelő áfa kivetése mellett a módosítás két alternatívát vezet be, így az áfa megfizetése három módon alakulhat: 1. az adóalanyok alkalmazhatják az import egyablakos rendszert […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.