Online piacterek, platformok számlakibocsátási kötelezettsége


A 2021. július 1-jével életbe lépő elektronikus kereskedelmiáfa-csomaggal kapcsolatban az alábbi kérdésünk merült fel. Úgy tudjuk, hogy az Áfa-tv. 2021. április 1-jétől hatályos szabályai értelmében bizonyos esetekben az online piactereket - függetlenül attól, hogy ténylegesen nem az online piacterek, hanem a rajtuk keresztül termékeket értékesítő adóalanyok adják el termékeiket a vevőknek - is számlaadási kötelezettség fogja terhelni a rajtuk keresztül történő termékértékesítésekkel kapcsolatban. Az Áfa-tv. szabályaiból tényleg ez következik? Mely esetekben kell egy online piactérnek, elektronikus platformnak számlát kibocsátania?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2021. február 9-én (303. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5393

[…] egyben". A 12/C. § (2) bekezdése rögzíti, hogy "ha egy adóalany elektronikus felület, különösen piactér, platform, portál vagy más hasonló eszköz használata által termék Közösség területén történő - a Közösségben nem letelepedett adóalany által nem adóalany részére történő - értékesítését segíti elő, úgy kell tekinteni, mint aki (amely) ennek a terméknek a beszerzője és értékesítője is egyben".Ezek alapján két esetet különböztethetünk meg, két esetben válik egy platform adófizetésre kötelezetté: egyrészt a 150 eurónak megfelelő pénzösszeget meg nem haladó importált termékek távértékesítésének elősegítése kapcsán, másrészt a Közösség területén nem letelepedett adóalany által, a Közösség területén már szabadforgalomban lévő termék nem adóalany részére történő értékesítésének elősegítése kapcsán keletkezik egy platformnak, pontosabban a platformot működtető adóalanynak adókötelezettsége.Figyelemmel arra, hogy a bizonylatolásnak követnie kell az Áfa-tv. szerinti termékértékesítés útját és szabályait, ha a platform minősül olyannak a fenti szabályok alapján, mint aki/amely a vevőnek értékesített, akkor a termék értékesítője (a "valódi" értékesítő) a platform felé köteles számlát kiállítani, a platform pedig a vevőnek köteles számlát kibocsátani. Ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, hogy valóban terheli-e a platformot számlakibocsátási kötelezettség, figyelembe kell venni a termékértékesítés teljesítési helyét, illetve hogy melyik tagállam bizonylatolási szabályait kell alkalmazni. (A vonatkozó szabályokat az Áfa-tv. - jelenleg is hatályos - 158/A. §-a tárgyalja.)A számlakibocsátási kötelezettséggel kapcsolatban figyelemmel kell lenni még egy szabályra, mégpedig az Áfa-tv. 165. §-ának (6) bekezdése szerinti előírásra, amely 2021. július 1-jétől hatályos.Az említett (6) bekezdés kimondja, hogy nem mentesül az adóalany a számlakibocsátási kötelezettség alól az Áfa-tv. 2021. július 1-jétől hatályos 29. §-ának a) pontja szerinti Közösségen belüli távértékesítés teljesítése esetén, kivéve, ha az adóalany az adófizetési kötelezettsége teljesítésére azt a tagállami szabályozást alkalmazza, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv XII. cím 6. fejezetének 3. szakaszában foglalt […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.