Szociális ellátások és a fővárosi közösségi közlekedési feladatok finanszírozása

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a helyi önkormányzatoknak a Htv. 36/A. §-át?
Részlet a válaszából: […] 2016. január 1-jétől a Htv. 36/A. §-a úgy rendelkezik, hogy a helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására és - a fővárosi önkormányzat esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.
Kapcsolódó címke:

Helyi iparűzési adó alapja

Kérdés: Az orvosi tevékenységet végző vállalkozásnál (továbbiakban: bt.) az iparűzési adó alapját képezi-e a vállalkozás egészségügyi szolgáltatásért az Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződés alapján kapott ellenérték? A bt. szerint az OEP-támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés b) pontja szerint a költségek ellentételezésére a jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt támogatásként kell kimutatni, és nem pedig a 72. § (1) bekezdése szerinti nettó árbevételként.
Részlet a válaszából: […] ...az árbevétel része az árkiegészítés is. Ebből következően azOEP-finanszírozás a helyi iparűzési adó alapját is képezi, a helyi adóról szóló1990. évi C. törvény 39. §-a alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 13.
Kapcsolódó címkék:    

Helyi adókról szóló törvény értelmezése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 49. § a) pontjában foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] ...helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:Htv.) 49. § a) pontja az átmeneti és hatályba léptető rendelkezések közötttartalmazza, hogy ha az önkormányzat a lakástulajdonra bevezeti az építményadótvagy a kommunális adót, egyidejűleg hatályát veszti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 3.
Kapcsolódó címke: