Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott helyi adó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szociális ellátások és a fővárosi közösségi közlekedési feladatok finanszírozása

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a helyi önkormányzatoknak a Htv. 36/A. §-át?
Részlet a válaszból: […]fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására is felhasználható. A rendelkezés értelmezéséhez szükséges megismerni az önkormányzatok működési támogatásával és az ehhez kapcsolódó beszámítással kapcsolatos szabályokat.Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2016-ban is fenntartották a "kiegyenlítő rendszert". Ennek megfelelően az önkormányzatok iparűzésiadó-alapból számított bevétele 2016-ban is csökkenti az általános támogatások összegét. A beszámítás mellett az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések továbbra is számíthatnak a pozitív "kiegyenlítésre", azaz kiegészítő támogatásra. A Költségvetési tv. 2016. 2. számú mellékletének I/1. pontja tartalmazza az önkormányzatok működési támogatását. A V. pont pedig rendelkezik az ehhez kapcsolódó beszámításról, illetve kiegészítésről. A települési önkormányzatot a következő sorrend szerint a hivatkozott melléklet I.1.c), I.1.d), I.1.ba), I.1.bb), I.1.bc), I.1.bd), I.1.e) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig (beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A számított bevétel a 2014. évi iparűzésiadó-alap 0,55%-a. A támogatáscsökkentés, illetve kiegészítés a számított bevételnek az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján a költségvetési törvény 2. számú melléklet V. pontjában meghatározott százaléka. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó százalékos támogatáscsökkentés a 3-12. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb.A számított bevétel számítása során az iparűzésiadó-alap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 2016. január 1-jén hatályos 3. §-a, illetve a törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4142
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Helyi iparűzési adó alapja

Kérdés: Az orvosi tevékenységet végző vállalkozásnál (továbbiakban: bt.) az iparűzési adó alapját képezi-e a vállalkozás egészségügyi szolgáltatásért az Egészségbiztosítási Pénztárral (továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződés alapján kapott ellenérték? A bt. szerint az OEP-támogatást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (3) bekezdés b) pontja szerint a költségek ellentételezésére a jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt támogatásként kell kimutatni, és nem pedig a 72. § (1) bekezdése szerinti nettó árbevételként.
Részlet a válaszból: […]ellenértéknek nevezi a kérdező az OEP-finanszírozást, ezért az Szt. 72. §-ának (1) és (2) bekezdése szerint árbevételként kell kimutatni. Téves a bt.-nek az a megközelítése, miszerint az OEP-finanszírozást költségek ellentételezésére kapja. Az OEP-finanszírozás árkiegészítésnek, az árat közvetlenül befolyásoló támogatásnak minősül. Az egészségügyi szolgáltatónak az általa megkapott teljes ellenértéket tevékenység bevételének kell tekintenie, ideértve az árkiegészítésként kapott OEP-finanszírozást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3061
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Helyi adókról szóló törvény értelmezése

Kérdés: Hogyan kell értelmezni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 49. § a) pontjában foglaltakat?
Részlet a válaszból: […]bevezetéséről szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adóval azonos adótárgyat érintő adót megállapító korábbi jogszabály. A törvény e szakaszai pontosan felsorolják mely helyi adók bevezetésével, mely adót, adójellegű kötelezettséget megállapító jogszabályok válnak hatálytalanná, és rendezik az e jogszabályok alapján hozott adómentességet, adókedvezményeket megállapító határozatok hatályát is. Ebben az esetben - ahogyan azt a 67/1991. (XII. 21.) AB határozat is kifejtette - nem az önkormányzat kapott felhatalmazást arra, hogy rendelettel hatályon kívül helyezzen magasabb szintű jogszabályt, hanem maga a törvény helyezi hatályon kívül - az adott önkormányzat működési területére - a felsorolt adót, adójellegű kötelezettséget megállapító jogszabályokat azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat meghatározott helyi adót - 1992. január 1-jét megelőzően - bevezetett. A hivatkozott alkotmánybírósági határozat megállapította,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2281
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,