Önkormányzatok illetékmentessége

Kérdés: Ha egy helyi nemzetiségi önkormányzat vásárol ingatlant, kell-e illetéket fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...Itv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében a helyi önkormányzatok és azok társulásai teljes személyes illetékmentességben részesülnek. A jogszabály szövege azonban a helyi nemzetiségi önkormányzatokra külön nem tér ki, ezért kérdés, hogy azok a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.
Kapcsolódó címkék:      

Közigazgatási hatósági eljárási illeték kezelése

Kérdés: Az illetéktörvény szabályai szerint a közigazgatási hatósági eljárásért a törvényben megállapított illetéket kell fizetni az eljárás kezdeményezésekor annak, aki az eljárás megindítását kéri. A közigazgatási hatósági eljárási illetékeket az elektronikus ügyintézés bevezetésével már nem illetékbélyeggel vagy egyéb módon kell megfizetni az ügyfélnek ilyen esetben, hanem átutalással. Önkormányzatunk létrehozott erre egy Közigazgatási hatósági eljárási illetékek számlát. Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet nem tartalmazza, hogy az önkormányzatok közigazgatási hatósági eljárásai kapcsán befolyt illetékekkel a továbbiakban az önkormányzatoknak milyen teendőjük van. Ez véglegesen az önkormányzatok bevételét képezi, vagy tovább kell utalni a Magyar Államkincstár számlájára? Ha igen, kell-e valamilyen adatszolgáltatást teljesíteni ezzel kapcsolatban? Szabályozza-e ezt valamilyen jogszabály?
Részlet a válaszából: […] ...a helyi önkormányzatokat, az éves költségvetési törvény tartalmazza. A?költségvetési törvény a közigazgatási hatósági eljárási illetéket nem szabályozza átadott bevételként, így az a központi költségvetést illeti meg.Az Ávr. 145. §-a alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzatiilleték-bevételi számla

Kérdés: Önkormányzatunk évtizedek óta tart fenn illetékbevételi számlát. A jelenleg hatályos rendeletek alapján milyen bevételek fogadására használhatjuk ezt a bankszámlát?
Részlet a válaszából: […] ...illetékbeszedési számlát hatósági eljárási illetékbevételek beszedésére használhatják mindazokban az ügyekben, amelyekben törvény vagy más jogszabály az önkormányzatot vagy a polgármestert ruházza fel államigazgatási hatósági hatáskörrel.Eljárási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.
Kapcsolódó címkék:  

Ajándék

Kérdés: Idősek otthonának lakója jelentős összeggel szeretne hozzájárulni a költségvetési szervként működő intézményünk működési kiadásaihoz. Elfogadhatjuk-e az összeget, ha igen, hogyan könyveljük, és van-e adófizetési kötelezettsége az ajándékozónak vagy az intézményünknek?
Részlet a válaszából: […] ...jogszabályi akadálya annak, hogy intézményük elfogadja a felajánlott pénzösszeget. Az ajándékozónak nem keletkezik emiatt adó- vagy illetékfizetési kötelezettsége.Az ajándékozási illetéket mindig annak a félnek kell fizetni, aki az ajándékot kapja, jelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.
Kapcsolódó címkék:  

Ajándékba kapott vagyontárgy bejelentése

Kérdés: Központi költségvetési szervként adományt kaptunk egy vállalkozástól. Úgy tudom, hogy költségvetési szervként illetékmentességünk van. A támogató azt a feltételt szabta, hogy jelentsük be a kapott a támogatást a NAV-hoz. Valóban be kell jelentenünk? Ha igen, hogyan?
Részlet a válaszából: […] ...ajándékozásiilleték-kötelezettség az Itv. 3. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján- ingó, vagyoni értékű jog ajándékozása esetén a szerződésről kiállított okirat aláírása napján keletkezik;- ha a szerződésről csak külföldön állítottak ki okiratot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.
Kapcsolódó címkék:  

Falunap megrendezéséhez kapott támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk vállalkozóktól, magánszemélyektől a falunap magrendezéséhez támogatást kapott. Van-e valamilyen fizetési kötelezettsége az adományozónak vagy az adományozottnak (áfa, szja)?
Részlet a válaszából: […] ...közcélú adomány az általános forgalmi adóhatályán kívül esik, ezért számlát sem kell róla kiállítani. Továbbá azajándékozási illeték alól is mentes a hazai tudományos, művészeti, oktatási,közművelődési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Illeték fizetése

Kérdés: Az illetékhivataltól 2006 júniusában tartozásunkra 24 havi részletfizetést kaptunk. A határozathoz mellékeltek annyi csekket, ahány részletet engedélyeztek. Az illetékhivatalok megszűnése után hova kell fizetnünk a részleteket?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől valóban változott az illetékbeszedésszabályozása. Az illetékhivatal feladatai átkerültek az Adó- és PénzügyiEllenőrzési Hivatal igazgatóságainak hatáskörébe. Az adóhatóság teljes körűjogutódja az illetékhivataloknak, így a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.
Kapcsolódó címke: