Reprezentáció utáni adókötelezettség

Kérdés: Reprezentációs költséggel és az utána fizetett adóval és járulékkal kapcsolatosan adózás szempontjából lényeges-e, hogy az önkormányzat által szervezett rendezvény nyílt vagy zárt körű? Ehhez kapcsolódóan a Költségvetési Levelek 249. számában a 4552. kérdésre adott választ úgy kell értelmezni, hogy az önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat által szervezett falunapon elfogyasztott étel és ital nem számít reprezentációs költségnek, és így az önkormányzatoknak nem keletkezik fizetési kötelezettsége (15% kifizetői szja és 15,5% szocho; igaz, az utóbbit 06. 10-től ideiglenesen nem kell megfizetni)? A vendéglátáshoz kapcsolódó számlákat dologi kiadásként könyvelhetjük?
Részlet a válaszából: […] Önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok esetében jelentősége van az adózás szempontjából annak, hogy a rendezvény nyílt vagy zárt körű.Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.35. pontja alapján adómentes a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az egyesület,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Egészségügyiszolgáltatásijárulék- kötelezettség átvállalása

Kérdés: Egészségügyiszolgáltatásijárulék-kötele-zett-ség átvállalása esetén milyen kötelezettség terheli az átvállaló szervet?
Részlet a válaszából: […] ...július 1-jétől átalakult az egészségügyiszolgáltatásijárulék-fizetés rendszere. Ettől az időponttól a NAV automatikusan írja elő az egészségügyi szolgáltatási járulékot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatszolgáltatása alapján, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Járulékfizetés alsó határa

Kérdés: 2021-ben találkoztam először a bér könyvelésekor a kifizetőt terhelő járulékot tartalmazó oszlopokban a járulékfizetés alsó határa megnevezéssel. Ha a munkáltatót terheli, akkor melyik K2-es rovatra kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. 23. §-ának (3) bekezdése alapján a foglalkoztató köteles a járulékfizetési alsó határ és a ténylegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelem közötti különbözet után fennálló társadalombiztosításijárulék--fizetési kötelezettséget teljesíteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:  

Juttatás utólagos számfejtése, bevallása és könyvelése

Kérdés: Önkormányzat intézményeként működő szervezet vagyunk. 2019-ben cafeteriautalás történt a dolgozók részére igazgatói rendelkezés alapján, azonban a bérszámfejtő néhány tételt nem rögzített a KIRA rendszerben. Sajnos 2020-ban sem kerültek számfejtésre a kimaradt tételek, így a kifizetett összegek járulékai nem kerültek a megfelelő helyre. A könyvelés milyen módon tudja a kifizetetlen járulékokat megjeleníteni a beszámolóban?
Részlet a válaszából: […] ...nem történt meg a juttatás számfejtése, abban az esetben nem szerepel a könyvelési értesítőn sem a juttatás, sem a fizetendő adók és járulékok összege, illetve nem szerepel a 08-as bevallásban sem. A fizetendő járulékot akkor tudják szerepeltetni a könyvelésben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címkék:      

Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, 63 éves vagyok, 44 év munkaviszonyom van, szeretnék nyugdíjasként folyamatosan tovább dolgozni a jelenlegi munkahelyemen. Hogyan lehetséges? Ha tovább dolgozom, akkor a munkabér után csak a 15% adót kell fizetni, vagy maradnak a közterhek is? A nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni, amíg a jogviszony fennáll?
Részlet a válaszából: […] Ha a köztisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, főszabályként a jogviszonya megszűnik, kivéve, ha a köztisztviselő kérelmére és hivatali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása

Kérdés: A 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján fizettük ki az egyszeri, rendkívüli juttatást. Még nem mindenki számára egyértelmű, hogy a kifizetésre került összeget melyik rovatra kell könyvelni, és emiatt szeretném a megerősítésüket, miszerint a vállalkozó orvosok részére ez az összeg kifizetői oldalon a K51208-as rovaton (Működési célú támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak) jelenik meg, amely főkönyvi számlán a katás vállalkozás esetén a bruttó összeg, nem katás esetében a K123-as rovaton az 500 ezer forint nettó összege, alkalmazottak esetében pedig a K1101-es rovaton, utóbbi két esetben a levont munkáltatói járulékok a K2-es rovaton. A kifizetések alapján bevételi rovat: B16-005.
Részlet a válaszából: […] ...jelenti, hogy a közreműködői szerződés alapján utalt támogatás tartalmazza a fizetendő közteher összegét is.A K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton a kifizetőt terhelő járulékokat kell elszámolni, a levont járulék elszámolása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.
Kapcsolódó címkék:    

Mezőőri járulék könyvelése

Kérdés: Mezőőri járulékot hova kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.A mezőőri járulék mértékét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.
Kapcsolódó címke:

Kettős adóztatás és járulékfizetési kötelezettség az EU-ban

Kérdés: Múzeumunkban osztrák és angol magánszemélyek tartanak időnként megbízási szerződés keretében előadást. Megbízási díjuk adó- és járulékfizetési kötelezettségére milyen szabályok vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] ...az illetékes államban, annak adójogszabálya szerint teljesítik.Az adókötelezettség megállapítása mellett a megszerzett jövedelem járulékkötelezettségének megállapítása is fontos feladat. Miután uniós állampolgárok Magyarországon történő munkavégzéséről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.
Kapcsolódó címkék:    

Fizetés nélküli szabadság - járulék

Kérdés: Amennyiben a dolgozó fizetés nélküli szabadságot kér egyéb célból, nem a törvényben nevesített okokból, akkor valóban köteles megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot arra az időszakra, amíg szünetel a biztosítása?
Részlet a válaszából: […] ...egészségügyi szolgáltatásra a Tbj-tv. egyéb rendelkezései alapján sem jogosult, köteles havonta 6810 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.A fizetés nélküli szabadság ideje alatt szünetel a biztosítás, kivéve ha a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.
Kapcsolódó címkék: