Taxiszámlák elszámolása

Kérdés: A koronavírus-járvány miatt egészségügyi szakdolgozók kerültek kirendelésre anyaintézetekből kórházakba. Egy-két dolgozó a munkaidő-beosztása miatt kénytelen volt a taxi-szolgáltatást igénybe venni a tömegközlekedési eszközök mellőzésével. A taxiszámlák az intézet nevére szólnak. Hogyan kezeljük ezeket a számlákat, belföldi kiküldetésként számoljuk, vagy kezeljük ezen bizonylatokat szállítói számlaként, és a dologi kiadások között számoljuk el?
Részlet a válaszából: […]

A taxiszolgáltatásról szóló számlákat mint hivatali, üzleti utazás költsége a dologi kiadások között javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2020. 07. 27.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Emelt összegű cafeteria

Kérdés: A Költségvetési Levelek 292-es számában, az 5208-as kérdésre adott válaszuk az emelt összegű SZÉP-kártya-juttatással kapcsolatos. A mi önkormányzatunk nem emelte fel a cafeteriakeret összegét, így 2020-ban is bruttó 200 ezer forintot kap minden dolgozó. A válasz elolvasása után úgy értelmezzük ezt a változást, hogy a járvány miatti jogszabály-módosítások hatására a bruttó 200 ezer forint helyett nettó 200 ezer forint illet meg minden dolgozót június 30-ig. Jól értelmezzük a választ, vagy az csak a felemelt 400 ezer forintos összeg esetében jelent nettó összeget? Önkormányzatunknál március elején kapták meg a dolgozók az éves bruttó 200 ezer forintos juttatás 50%-át, most júniusban lenne esedékes az összeg másik fele. Így nettó 162 613 forint illetné meg a dolgozókat, figyelembe véve a szochómentességet is. A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a Kvtv. 58. §-ának (4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteriajuttatásának kerete, illetve cafeteriajuttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja-tv. 71. §-ának (1) bekezdésében meghatározott juttatások - adott juttatások együttes nettó összege - törvény eltérő rendelkezése hiányában - 2020-ban nem haladhatja meg a 400 000 forintot.
Részlet a válaszából: […] A kormányrendelet a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalható összegek kereteit is a duplájára emelte, ezenkívül az Szja-tv. szerinti rekreációs keretösszeget is megemelte.A 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet a szociálishozzájárulásiadó-mentességet meghosszabbította december 31-ig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Dolgozóknak biztosított védőeszközök áfája

Kérdés: Levonásba helyezhető-e a dolgozóknak biztosított szájmaszk, illetve a kézfertőtlenítők beszerzéseihez kapcsolódó áfa? Van-e áfalevonási joguk azoknak, akik a vevők, ügyfelek részére biztosítanak kézfertőtlenítőt, pl. a bejáratnál elhelyezve?
Részlet a válaszából: […] A munkavégzés időtartama alatt a dolgozóknak biztosított szájmaszk, illetve a kézfertőtlenítő szappan egészségvédelmi, higiéniai követelmény, a dolgozók biztonságos munkavégzését szolgálja.Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalany olyan mértékben jogosult a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Emelt összegű SZÉP-kártya-juttatás

Kérdés: 2020. április 21-én a Magyar Közlönyben megjelent 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazását írja elő: a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves maximális cafeteriakeretét 400 ezer forintban határozzák meg. Nálunk a 200 ezer forint kifizetésre került. Az ezen jogszabály alapján kifizetésre kerülő 200 ezer forint cafeteria nettó vagy bruttó módon értelmezhető? A jogszabály úgy írja, hogy nettó 200 ezer forint. A félreértést az okozza, hogy a következő sorban már azt írják, hogy nem kell levonni a szochót.
Részlet a válaszából: […] A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet a következők szerint rendelkezik:3. § (1) A 2020. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja-tv.) 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártyaa) szálláshely alszámlájára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Önkormányzat áfa-adóbevallása koronavírus-járvány alatt

Kérdés: Polgármesteri hivatal vagyunk, és mi könyveljük a nemzetiségi önkormányzatot is. Negyed--éves áfabevallók vagyunk, és a gyermek-étkeztetés miatt jellemzően több a levonható áfánk, mint a fizetendő. Vonatkozik-e ránk és a nemzetiségi önkormányzatra az éves bevallási kötelezettség? Lehet-e gyakorított bevallást kérni?
Részlet a válaszából: […] A 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. §-ának rendelkezése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezettek az áfabevallási kötelezettségüknek éves gyakorisággal tudnak eleget tenni, melynek legközelebbi határideje 2021....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok elhalasztása

Kérdés: A koronavírus-járványra tekintettel hogyan kell eleget tenni a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatoknak?
Részlet a válaszából: […] ...a nem elhalasztható alapfeladataik teljes körű ellátására kötelezettek. Ezt a nemzetgazdaság működőképességének megtartása és a járványügyi védekezés biztosíthatósága indokolja. Az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kihirdetését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Végrehajtási eljárások szünetelése a veszélyhelyzet alatt

Kérdés: Kell-e továbbra is vonnia a munkáltatónak a letiltásokat, avagy azokra is vonatkozik a felfüggesztés a járványügyi helyzet miatt?
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtási eljárások - az Avt. 57. és 57/B. alcíme szerint folytatott eljárások és a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárások kivételével - a veszélyhelyzet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Munkáltatói felelősség járványhelyzetben

Kérdés: Milyen felelősséggel tartozhat a munkáltató, ha a munkavállaló munkát végez, és megfertőződik a koronavírussal?
Részlet a válaszából: […] ...számolnia, és- nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.A koronavírus miatti járvány elháríthatatlan külső oknak (vis maior) minősül, és ezzel előre nem is számolhatott a munkáltató. Ezen túl azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Járvány ideje alatti leállás

Kérdés: Amennyiben a munkáltató nem tud munkát biztosítani a munkavállalónak a járványhelyzet miatt, kell-e fizetnie állásidőt?
Részlet a válaszából: […] ...ha ez elháríthatatlan külső ok miatt történik, a munkavállaló részére nem jár állásidő, illetve állásidőre járó juttatás.A járványügyi helyzet akkor minősül ilyennek, ha megállapítható az okozati összefüggés a járvány és a között, hogy a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Munkaidőkeret alkalmazása

Kérdés: Alkalmazható-e a 24 havi munkaidőkeret közalkalmazottak esetében a járványhelyzetre tekintettel? Meddig teheti meg a munkáltató, hogy elrendeli ezt a munkaidőkeretet, és hogyan kell azt a közalkalmazottakkal közölni? Szükséges-e ehhez a közalkalmazott hozzájárulása, illetve mi a helyzet akkor, ha azt valaki mégsem akarja elfogadni?
Részlet a válaszából: […] ...a közalkalmazottakra. Tehát ezen szabályt közalkalmazottaknál is alkalmazni lehet.A keretet a kormányrendelet hatálya alatt, vagyis a járvány miatti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt lehet elrendelni. A kormányrendelet azt is tartalmazza, hogy az ezen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.
1
2
3