Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott jogalap nélküli gazdagodás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Téves átutalás alapján kifizetett összeg visszakövetelése

Kérdés: Önkormányzatunk ez év elején a szociális támogatások utalásakor két egymást követő hónapban téves folyószámlaszámra utalt egy szociális jellegű kifizetést. A tévedés kiderült, a jogosult személy visszamenőlegesen megkapta a támogatást, azonban az a személy, akinek a folyószámlájára tévesen történt az utalás, a felszólító levél ellenére sem fizette vissza a jogtalanul felvett támogatást. Milyen jogszabályi lehetőség van rá, hogy a tévesen kifizetett összeget az arra nem jogosult személytől visszavegyük? Az illető bejelentett munkahellyel rendelkezik, és szociális támogatásban nem részesül.
Részlet a válaszból: […]gazdagodáshoz. Jelen esetben azonban mindenképpen számolnia kellett az érintettnek a visszatérítési kötelezettséggel, hiszen semmilyen jogalappal, jogcímmel nem rendelkezett, amely alapján őt ez a pénz megillette volna, tehát fel kellett vagy fel kellett volna ismernie, hogy őt az átutalt összeg nem illeti meg. A pénzösszeg visszatérítésén felül a gazdagodó a visszatérítés esedékessé válásától késedelmi kamat fizetésére is köteles. Ha a gazdagodó rosszhiszemű volt, a visszatérítés nyomban esedékes. Jóhiszemű gazdagodó esetén a visszatérítés esedékessége ahhoz az időponthoz igazodik, amikortól már a gazdagodó számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a vagyoni előny jogalap nélküli. Amennyiben fizetési felszólítás alapján a jogalap nélkül gazdagodó nem téríti vissza a tévesen átutalt összeget, az önkormányzat fizetési meghagyásos eljárást, polgári pert kezdeményezhet (a tévesen átutalt összeg nagyságától is függően). Természetesen ebben az esetben mérlegelendő az átutalt pénzösszeg nagyságrendje is, hiszen előfordulhat, hogy a jogi út igénybevétele olyan költségekkel (de legalábbis költségek előlegezésével) jár, amelyek nincsenek arányban a követelés nagyságával. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az Áht. 108. § (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2776
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,