Téves átutalás alapján kifizetett összeg visszakövetelése

Kérdés: Önkormányzatunk ez év elején a szociális támogatások utalásakor két egymást követő hónapban téves folyószámlaszámra utalt egy szociális jellegű kifizetést. A tévedés kiderült, a jogosult személy visszamenőlegesen megkapta a támogatást, azonban az a személy, akinek a folyószámlájára tévesen történt az utalás, a felszólító levél ellenére sem fizette vissza a jogtalanul felvett támogatást. Milyen jogszabályi lehetőség van rá, hogy a tévesen kifizetett összeget az arra nem jogosult személytől visszavegyük? Az illető bejelentett munkahellyel rendelkezik, és szociális támogatásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] ...téves utalásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. éviIV. törvény (Ptk.) jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó rendelkezései(361-164. §) irányadóak, feltéve hogy a gazdagodó és a sérelmet szenvedett (azönkormányzat) között egyébként jogviszony nem áll fenn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.