Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott képzési program tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Képzéshez kapcsolódó juttatások nyújtása munkavállalónak EU-s pályázati forrásból

Kérdés: Költségvetési szervként EU-s pályázati támogatással szakmai továbbképzéseken vesznek részt néhányan. A pályázatban a tandíjak dologi költségként vannak tervezve. A képzésben részt vevőkkel tanulmányi szerződést kötött intézményünk. Az átvállalt tandíj (nem iskolarendszerű, illetve iskolarendszerű képzés esetében) összege béren kívüli juttatásnak minősül-e? A tanulással kapcsolatban gyakran van útiköltség-elszámolás, szállás- és étkezési díj. Hogyan könyveljük ezeket, K1107/K1113 személyi rovatokra, vagy K341 dologi kiadásként egyben mindent a tandíjjal vagy külön-külön? A tanulmányi szerződést rögzítsük előzetes kötelezettségvállalási dokumentumként, vagy a képzést folytató intézménnyel kötött megállapodást? Ha mindkettőt rögzítjük, akkor duplán jelenik meg pl. a tandíj költsége mint lekötött keret. A kifizetőt terheli-e valamilyen kifizetői járulék ezzel kapcsolatban (a továbbképzés a munkáltató érdekében merült fel)? Amennyiben a dolgozó nem tölti le a tanulmányi szerződésben vállalt időt, tőle mely költségek követelhetők arányosan?
Részlet a válaszból: […]ellenértékének.A 7.17. pont rögzíti, hogy az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőtt­képzésben, illetve munkaerőpiaci képzésben részt vevő magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyert forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott képzési támogatás (kivéve a keresetkiegészítést és a keresetpótló juttatást), felnőttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállásköltség-­térítés, megélhetési támogatás adómentesnek minősül.A leírtak alapján feltételezhető, hogy a képzéssel összefüggésben kapott, említett juttatások adómentesnek minősülnek. Amennyiben valamely juttatás egyik adómentes körbe sem fér bele, akkor az,- ha iskolarendszerű képzésről van szó, az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján, az ott megjelölt értékhatárig béren kívüli juttatásnak minősül (1,19-szerese után 16% szja-t és 14% ehót fizet a munkáltató), felette a 70. § szerinti egyes meghatározott juttatásnak (1,19-szerese után 16% szja-t és 27% ehót fizet a munkáltató);- ha a képzéshez kapcsolódó utazási és szállásköltségről beszélünk, az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének q), illetve r) pontja szerinti hivatali, üzleti utazás költségének - jövedelemnek nem számító tételnek - tekintendő (az ott meghatározott feltételek mellett),- ha a képzéshez kapcsolódó étkezést kap a munkavállaló, az Szja-tv. 70. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti egyes meghatározott juttatásnak számít.Felmerül még annak a lehetősége, hogy az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján a magánszemélynek nem keletkezik bevétele, mivel a képzés szakmai továbbképzés. Erről csak akkor lehet szó, ha a képzés nem iskolarendszerű, további feltétele, hogy a képzésről a számla az intézményük nevére szóljon. Ez esetben az utazás, szállás "adómentes", elszámolható dologi ki­adás. Az étkezés pedig egyes meghatározott juttatás. Az ilyen képzés és hozzá kapcsolódó utazás, szállás után a kifizetőnek nem keletkezik adó- vagy más közteher-­fizetési kötelezettsége.A kiadások számviteli kezelése is annak függvényében alakul, hogy melyik esetről van szó:Amennyiben az Szja-tv. 1. számú melléklete szerinti adómentes juttatásról van szó, vagy az Szja-tv. 4. §-ának (2a) pontja szerint elszámolható költségről, akkor azt dologi kiadásként kell elszámolni. A béren kívüli juttatást a K1107-re kell könyvelni, ha egyes meghatározott juttatásnak minősül, akkor a K1113-ra. A hivatali, üzleti utazás esetén az intézmény nevére szóló számlával megvásárolt utazási jegy ellenértékét, illetve a saját gépjárművel történő kiküldetés esetén a 9 Ft/km, továbbá az Szja-tv. rendelkezései szerinti (NAV-üzemanyagárral és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4063
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Egyetemi testnevelési órák

Kérdés: Egy egyetemnek az oktatási tevékenységébe tartozó néhány testnevelési óráját korcsolyapályán tartották meg a hallgatóknak. 1000 db belépőjegyet vásároltak 350 000 Ft értékben. Kérem, tájékoztassanak a belépőjegyek elszámolhatóságáról! Dologi költségek közé el lehet-e számolni, és ha kellenek ilyenek, akkor milyen igazolások szükségesek?
Részlet a válaszból: […]alkalmazott oktatási és képzési módszereket. Abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény oktatási programjában szerepel korcsolyaórák tartása, akkor a felsőoktatási törvény 125. §-a alapján a hallgató jogosult arra, hogy a képzési program keretei közötti szolgáltatásokat igénybe vegye, ideértve a gyakorlati foglalkozásokon való részvételt. A kérdés szerint előre megvásárolják a belépőjegyeket, amiknek a felhasználására később kerül sor. A számviteli politikájukban kellett rendelkezni arról, hogy készletre veszik-e, a 2-es számlaosztályban, vagy rögtön a dologi költségek között számolják-e[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3065
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,