Kisegítő munkakörben foglalkoztatottakat megillető garantált bérminimum

Kérdés: Szociális ágazatban a kisegítő munkakörben foglalkoztatottakat (pl. konyhai kisegítő, takarító, segédmunkás) megilleti-e a garantált bérminimum, amennyiben "B" fizetési osztályba kerülnek besorolásra? A közművelődési ágazatban a végrehajtási rendelet a segédmunkás és kisegítő alkalmazott munkaköröket akár "D" fizetési osztályig is megengedi besorolni. A "C" vagy "D" fizetési osztályba sorolt takarítónőnek is jár a garantált bérminimum?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazottakat a Kjt. 61. és 63. §-a alapján kell besorolni, figyelembe véve a vonatkozó ágazati végrehajtási rendelet – a kérdéses esetben a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, illetve a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (Vhr.-ek) – szerinti osztályba sorolást. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Képzéshez kapcsolódó juttatások nyújtása munkavállalónak EU-s pályázati forrásból

Kérdés: Költségvetési szervként EU-s pályázati támogatással szakmai továbbképzéseken vesznek részt néhányan. A pályázatban a tandíjak dologi költségként vannak tervezve. A képzésben részt vevőkkel tanulmányi szerződést kötött intézményünk. Az átvállalt tandíj (nem iskolarendszerű, illetve iskolarendszerű képzés esetében) összege béren kívüli juttatásnak minősül-e? A tanulással kapcsolatban gyakran van útiköltség-elszámolás, szállás- és étkezési díj. Hogyan könyveljük ezeket, K1107/K1113 személyi rovatokra, vagy K341 dologi kiadásként egyben mindent a tandíjjal vagy külön-külön? A tanulmányi szerződést rögzítsük előzetes kötelezettségvállalási dokumentumként, vagy a képzést folytató intézménnyel kötött megállapodást? Ha mindkettőt rögzítjük, akkor duplán jelenik meg pl. a tandíj költsége mint lekötött keret. A kifizetőt terheli-e valamilyen kifizetői járulék ezzel kapcsolatban (a továbbképzés a munkáltató érdekében merült fel)? Amennyiben a dolgozó nem tölti le a tanulmányi szerződésben vállalt időt, tőle mely költségek követelhetők arányosan?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nem szerepel pontosan, hogy milyen EU-s pályázatról van szó, azonban az Szja-tv. 1. számú melléklete több olyan esetet is rögzít, amikor ilyen pályázat alapján a munkavállalók adómentesen részesülhetnek egyes képzéssel összefüggő juttatásban.A hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.

Akkreditált képzések számlázása

Kérdés: Milyen időpontig, illetve milyen feltételekkel lehet adómentesen számlázni az akkreditált képzéseket?
Részlet a válaszából: […] 2013. szeptember 1-jéig az intézményi akkreditációval és programakkreditációval rendelkező képzések voltak adómentesek a 85. § (2) bekezdés b) pontja alapján.A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. elő­írásai szerint 2013. szeptember 1-jétől a korábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Egyetemi testnevelési órák

Kérdés: Egy egyetemnek az oktatási tevékenységébe tartozó néhány testnevelési óráját korcsolyapályán tartották meg a hallgatóknak. 1000 db belépőjegyet vásároltak 350 000 Ft értékben. Kérem, tájékoztassanak a belépőjegyek elszámolhatóságáról! Dologi költségek közé el lehet-e számolni, és ha kellenek ilyenek, akkor milyen igazolások szükségesek?
Részlet a válaszából: […]  A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. szerint afelsőoktatási intézmény alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás, aművészeti alkotótevékenység. Az oktatási intézmény a képzési program kereteiközött határozza meg az oktatott tananyagot, megválasztja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 10.

Belső ellenőrzés és regisztráció

Kérdés: A továbbképzések sorozatos szigorításáról hallhattunk egy legutóbbi előadáson. Kérdésünk a belső ellenőrökre vonatkozó képzésre és regisztrációs szabályokra vonatkozna. Továbbá a belső kontroll témakörben szeretnénk megtudni, hogy amennyiben vezetőnk nem tud részt venni a belsőkontroll-képzésen, akkor milyen más megoldás lehetséges?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozóegyes törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. törvény 2009. október1-jétől módosította az Áht. belső ellenőrök regisztrációjára vonatkozószabályait, amelyek igazából pontosítások, továbbá a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Az egyik községben a falugondnokot közalkalmazotti státuszba nevezték ki. Iskolai végzettsége szakmunkásképző, géplakatos szakmában. Közalkalmazotti osztályba sorolásánál az "A" vagy a "B" osztályba kell-e besorolni?
Részlet a válaszából: […] A falugondnok vonatkozásában jogszabály nem ír előmeghatározott képesítést, illetve az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számúmelléklete annyit tartalmaz, hogy általános iskolai végzettség szükséges amunkakör betöltéséhez. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt-vhr.) 2...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Önkormányzatunk falugondnoki szolgálatot kíván létrehozni. A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján a falugondnok "A"-"C" fizetési osztályba sorolható. A falugondnoknak 260 órás falugondnoki képzésen kell részt vennie. Falugondnokunk szakmunkásképzőben végzett állatgondozóként. Kérdésem, hogy melyik osztályba kell besorolnunk, illetve a tanfolyam elvégzése után át kell-e sorolni más osztályba?
Részlet a válaszából: […] A falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó főbb szabályokat aszociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényrögzíti. A falugondnoki munkakör betöltésének feltételeire vonatkozóan az1/2000. SzCsM rendelet 3. számú melléklete (falugondnoki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Falugondnok besorolása

Kérdés: Önkormányzatunk falugondnoki szolgálatot kíván létrehozni. A falugondnok személye megválasztásra került. A falugondnok számára az 1/2000. SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerint általános iskolai végzettség van előírva minimumként. A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a falugondnok "A", "B", "C" fizetési osztályba sorolható. A falugondnoknak falugondnoki képzésen kell részt vennie, amely 260 órás, és az ESzCsM képzési központja szervezi. Akit alkalmazni kívánunk, nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik, ezen túl "D" kategóriás jogosítványa van (ez szükséges a falugondnoki busz vezetéséhez). Kérdésem, hogy melyik osztályba kell besorolni, illetve ha elvégzi a falugondnoki tanfolyamot, akkor át kell-e sorolni más osztályba?
Részlet a válaszából: […] A falugondnoki szolgáltatásra vonatkozó főbb szabályokat aszociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényrögzíti. A szakmai jogszabályok a falu- és tanyagondnoki munkakörbenfoglalkoztatottak számára nem írnak elő meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 23.

Besorolás képesítés szerint

Kérdés: Gyengénlátók Általános Iskolája Diákotthona és Pedagógiai Szakszolgálataként országos beiskolázású körzeti intézmény vagyunk. Munkaügyi problémát jelent nekünk a szakképesítések értelmezése a besorolás szempontjából. A szakképesítést indító iskolák által kiadott okleveleken nem szerepel, hogy az elvégzett tanfolyam közép-, illetve felsőfokú végzettséget ad-e. Nem tudjuk eldönteni, hogy a munkavállalót a Kjt. szerinti D vagy E fizetési osztályba soroljuk. 3 konkrét példa: 54 5012 02 "Csecsemőápoló", 54 1499 01 "Gyógypedagógiai asszisztens", 52 6601 01 "Élelmezésvezető". Hol és milyen támpontot találhatunk a szabályos besoroláshoz?
Részlet a válaszából: […] Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. MüM rendelet tételesen meghatározza a képzések besorolásának rendjét. Továbbá a szakképző intézmények a rendelet mellékletében meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell hogy kialakítsák tantervüket vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.

Oktatási tevékenység áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Milyen esetekben marad tárgyi adómentes az oktatás 2003. július 1-jétől? Az óraadó tanárok továbbra is tárgyi mentesen folytathatják-e tevékenységüket?
Részlet a válaszából: […] Feltétel nélkül tárgyi adómentes marad a köz- és felsőoktatásnak minősülő oktatás a módosítás hatálybalépését követően is. Az Fk-tv. hatálya alá tartozó képzések esetében adómentes marad az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítést adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 15.