Képzéshez kapcsolódó juttatások nyújtása munkavállalónak EU-s pályázati forrásból

Kérdés: Költségvetési szervként EU-s pályázati támogatással szakmai továbbképzéseken vesznek részt néhányan. A pályázatban a tandíjak dologi költségként vannak tervezve. A képzésben részt vevőkkel tanulmányi szerződést kötött intézményünk. Az átvállalt tandíj (nem iskolarendszerű, illetve iskolarendszerű képzés esetében) összege béren kívüli juttatásnak minősül-e? A tanulással kapcsolatban gyakran van útiköltség-elszámolás, szállás- és étkezési díj. Hogyan könyveljük ezeket, K1107/K1113 személyi rovatokra, vagy K341 dologi kiadásként egyben mindent a tandíjjal vagy külön-külön? A tanulmányi szerződést rögzítsük előzetes kötelezettségvállalási dokumentumként, vagy a képzést folytató intézménnyel kötött megállapodást? Ha mindkettőt rögzítjük, akkor duplán jelenik meg pl. a tandíj költsége mint lekötött keret. A kifizetőt terheli-e valamilyen kifizetői járulék ezzel kapcsolatban (a továbbképzés a munkáltató érdekében merült fel)? Amennyiben a dolgozó nem tölti le a tanulmányi szerződésben vállalt időt, tőle mely költségek követelhetők arányosan?
Részlet a válaszából: […] ...a lehetősége, hogy az Szja-tv. 4. §-ának (2a) bekezdése alapján a magánszemélynek nem keletkezik bevétele, mivel a képzés szakmai továbbképzés. Erről csak akkor lehet szó, ha a képzés nem iskolarendszerű, további feltétele, hogy a képzésről a számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.
Kapcsolódó címkék:  

Belső ellenőrzés és regisztráció

Kérdés: A továbbképzések sorozatos szigorításáról hallhattunk egy legutóbbi előadáson. Kérdésünk a belső ellenőrökre vonatkozó képzésre és regisztrációs szabályokra vonatkozna. Továbbá a belső kontroll témakörben szeretnénk megtudni, hogy amennyiben vezetőnk nem tud részt venni a belsőkontroll-képzésen, akkor milyen más megoldás lehetséges?
Részlet a válaszából: […] ...afoglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A nyilvántartásból törölni kell azt atermészetes személyt, aki – többek között – továbbképzésben nem vesz részt,akinek részvételét a továbbképzésben közreműködő szervezet nem igazolja,illetve aki nem tudja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.
Kapcsolódó címkék: