Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott korengedményes nyugdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nők kedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Köztisztviselő a nők 40 éves szolgálatiidő-kedvezménye igénybevételével menne nyugdíjba. A 2 hónap felmentési időt a munkában töltött utolsó naptól kell-e visszaszámolni, vagy előtte is kérheti annak kiadását úgy, hogy az időarányos szabadságát utána venné ki?
Részlet a válaszból: […]szükséges feltételeket a felmentési idő leteltekor teljesítő köztisztviselő nő kérelmezi. Ez tehát azt jelenti, hogy a felmentési idő utolsó napján kell teljesülnie a nyugdíjra való jogosultság feltételeinek.A felmentési idő 2 hónap, amely időtartam legkorábban a felmentés közlését követő napon kezdődhet. A felmentési idő felére kell mentesíteni a köztisztviselőt a munkavégzés alól. A kérdéses esetben a 2 hónapot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5184

2. találat: Köztisztviselő korengedményes nyugdíjazása

Kérdés: 2011-ben 40 éves szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő számára, aki az 59. évet csak 2012-ben tölti be, van-e bármilyen lehetősége arra, hogy még 2011-ben korkedvezményes nyugdíjba vonuljon (vállalva akár az 59. év betöltéséig a járulék megfizetését is)?
Részlet a válaszból: […]legkésőbb - 2011. december 31-től igényli. Tekintettel arra, hogy 2011. évben az 1952-ben és 1953-ban született személyek nyugdíjkorhatára már nem 62 év, a jogosultság meghatározásakor a felemelt korhatárra figyelemmel kell lenni. (Pl.: 2011-ben az 1953-ban született személyek korengedményes nyugdíjjogosultsága meghatározásakor a 63 éves nyugdíjkorhatár előtti öt évet kell megállapítani, tehát a legkorábbi nyugdíjigény megnyílása az 58. születésnapjuk.) A korengedményes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő 37 év. A 2011. évben megkötött megállapodás alapján megállapításra kerülő korengedményes nyugdíj összegét csökkentéssel kell megállapítani, azonban a csökkentés mértéke annak ellenére nem haladhatja meg a kiszámított nyugdíj 8,4%-át, hogy a korhatár betöltése előtt öt évvel korábban vehető igénybe az öregségi nyugdíj. A korengedményes nyugdíj megállapítása esetén a munkáltató a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának eléréséig a megállapított korengedményes nyugdíjának emelések és kiegészítések nélküli összegét a nyugdíjfolyósítás kezdetekor előre, egy összegben megtéríti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak. Ha a korengedményes nyugdíjazásról megállapodó munkáltató és munkavállaló a Polgári Törvénykönyv 203. § (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyban állnak (például közeli hozzátartozók), és a munkáltató a későbbiekben újabb biztosítási jogviszonyt létesít e korengedményes nyugdíjasával, a korengedményes megállapodásuk semmissé válik, azaz a korengedményes nyugdíj megszűnik, a munkáltató pedig az erre az időszakra eső nyugdíjkiadás megtérített összegét visszakapja a nyugdíjfolyósítótól. Az 1953-ban születettek esetében a munkáltatónak meg kell térítenie a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére a kiszámított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2933
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Köztisztviselői jubileumi jutalom korengedményes nyugdíjazás esetén

Kérdés: Költségvetési intézménynél dolgozó köztisztviselő 38 év szolgálati idővel rendelkezik, az idei év decemberében eléri azt az életkort, 57 évet, amikor korengedményes nyugdíj megállapítására van lehetőség, a munkáltató és a munkavállaló között létrejött megállapodás alapján. A 40 éves jubileumi jutalmat megkaphatja-e?
Részlet a válaszból: […]kerüljön sor. Sajnos, a törvény hivatkozott paragrafusa nem a nyugdíjasnak minősülés fogalmat használja, és a 19/A. § sem tartalmaz olyan előírást, hogy a 49/E. § (5) bekezdés, tehát a kedvezményes jubileumi jutalom szempontjából a "nyugdíjazásakor" kifejezés alatt a 19/A. § szerinti "nyugdíjasnak minősülést" kellene érteni. További értelmezési gondot okoz az, hogy jelenleg előbb a jogviszonyt kell megszüntetni, és utána kerülhet sor a korengedményes nyugdíj megállapítására, folyósítására, és csak ekkor mondható el, hogy az érintett részesül a nyugellátásban. A Miniszterelnöki Hivatal Közszolgálati Főosztálya a honlapjukon szereplő, jogalkalmazási kérdésekre adott válaszok között egy 2009. február 5-ei írásában hasonló esetben, ahol nem korengedményes, hanem előrehozott öregségi nyugdíjazásra került sor, úgy foglalt állást, hogy "a nyugdíjazás szabályai és feltételei 2008. január 1-jével megváltoztak". Ahhoz, hogy valaki előrehozott öregségi nyugdíjban részesülhessen, előbb meg kell szüntetni a közszolgálati jogviszonyát, így azonban nyugdíjazásakor már nem áll közszolgálati jogviszonyban, nem köztisztviselő, ennek következtében a jubileumi jutalom nem illeti meg. (Tehát értelmezésükben a jubileumi jutalom kapcsán a "nyugdíjazásakor" kifejezés nem egyezik meg a "nyugdíjasnak minősülés" fogalommal. Ez egyébként azt is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2499

4. találat: Korengedményes nyugdíj megállapítása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Egyik dolgozónk korengedményes nyugdíjba szeretne elmenni. Ebben az évben betölti a 57. évét, és 39 év 5 hónap szolgálati ideje lesz december 31-éig, így csak csökkentett összegű nyugdíjat kaphat. A 60/2009. (III. 27.) Korm. rend. szerint a jogviszony megszűnése áthúzódhat 2010. évre objektív okok miatt. Mit ért a jogalkotó objektív ok alatt felmentésen kívül? Ebben az esetben a jogviszony megszüntethető-e felmondással? Ha a jogviszony december 31-én szűnik meg, és január 1-jén már nyugdíjas, jár-e a kötelező nyugdíjemelés?
Részlet a válaszból: […]okok miatt (pl. felmentési idejük nem jár le), ugyan nem szűnik meg, de 2009. december 31-ig az 57. életévüket betöltik, és ezen időpontig rendelkeznek legalább 37 év szolgálati idővel. További feltétel, hogy a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodást 2009. december 31-ig a regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak beküldjék. Amennyiben a felmentési idő átcsúszik 2010-re, a munkavállaló jogviszonya csak a felmentési idő leteltével szűnik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2423

5. találat: Korengedményes nyugdíj

Kérdés: 1952. december 1-jén született férfi vagyok, munkaviszonyom 2009. XII. 1-jén 38 év 110 nap lesz. A 534/2008. Korm. rendelet szerint, ha a munkáltató kifizeti egy összegben a 3 évi nyugdíjamat, elmehetek-e 2009. XII. 1-jétől nyugdíjba, illetve jár-e részemre felmentés, ha igen, nyugdíjazás előtt vagy után? Egy időben megkaphatom-e a korengedményes nyugdíjat és a felmentési illetményt is?
Részlet a válaszból: […]társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjában alkalmazandó rendelkezéseiben az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt, és az illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által előzetesen igazolt szolgálati idővel. Nem köthető megállapodás azzal a munkavállalóval, aki az előrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt életkort betöltötte, vagy a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti. A korengedményes nyugdíjazás további feltétele, hogy a munkáltató a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító korhatárának az eléréséig a - nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által megállapított - nyugdíjának az évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét a fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Nyugdíj-folyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben befizesse, és ezenkívül megtérítse a fizetési értesítésben foglaltak szerint az első tényleges folyósítás naptári évében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2358

6. találat: Korengedményes nyugdíj

Kérdés: Milyen feltételekkel lehet a korengedményes nyugdíjazást 2007-ben igénybe venni? Vannak-e korlátai a nyugdíj melletti munkavégzésnek?
Részlet a válaszból: […](38 év), esetében 40 év szolgálati idő igazolt. A korengedményes nyugdíjazás intézménye női munkavállalók esetében az alábbiak miatt nem értelmezhető: A nők a rájuk vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár, a 62 év betöltését megelőző 5 évvel korábban, 57 évesen saját jogon igényelhetnek nyugdíjat. Amennyiben rendelkeznek 38 év szolgálati idővel, előrehozott öregségi nyugdíjra szereznek jogosultságot (Tny. 9. §). Abban az esetben, ha nincs meg a 38 év szolgálati idejük, de rendelkeznek legalább 33 évvel, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat igényelhetnek (Tny. 10. §). Mivel a nyugdíjra való jogosultságuk korhatára és a korengedményes nyugdíjra való jogosultság korhatára megegyezik (57 év), így nincs időtartam, amelyre a munkaadó fizetési kötelezettséget vállalhatna. A korengedményes nyugdíjazás a munkáltató és munkavállaló közötti megállapodás alapján történik, a megállapodás megkötésének nem feltétele a munkaviszony megszüntetése. Mivel a nyugdíj megállapítása és folyósítása 2007-ben megtörténik, tehát ettől az időponttól nyugdíjasnak minősül a munkavállaló, a 2008. január 1-jétől életbe lépő nyugdíj melletti munkavégzésért járó díjazást érintő korlátozás nem vonatkozik rá 2009. december 31-ig, tehát jövedelemkorlát nélkül juthat munkaviszonyból származó jövedelemhez nyugdíjas munkavállaló. A nyugdíj melletti jövedelemszerzés korlátozása a 2008. január 1-jétől, illetőleg ezt követő időponttól megállapításra kerülő nyugdíjak esetében érvényesül a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B paragrafusa értelmében. A törvény szerint az öregségi és az öregségi jellegű nyugdíjakat - korengedményes, korkedvezményes, előrehozott stb. - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas nem töltötte be a 62. életévét, és a tárgyévi járulékköteles keresete meghaladja a minimálbér tizenkétszeresét. Az éves keretösszeget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1925
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Korengedményes nyugdíjazás munkáltatót terhelő kiadásainak elszámolása

Kérdés: Dolgozónk 2008. január 9-én tölti be a reá irányadó előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárt (60 évet). Mivel törvényileg már csak az idén van arra lehetőség, hogy munkaviszonyának megtartása mellett menjen el nyugdíjba, ezért szeretne korengedménnyel nyugdíjba menni az idei évben. Úgy tudjuk, erre lehetősége van abban az esetben, ha a munkáltató megállapodást köt vele a korengedményes nyugdíjazásról, és nyilatkozatban vállalja, hogy a korengedményes nyugdíj idejére járó nyugdíj összegét és a postaköltséget egy összegben befizeti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára [181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]. Intézményünk bérszámfejtését központilag a Magyar Államkincstár végzi. Kérdésünk az, hogy a munkáltató által befizetett nyugdíj- és postaköltség könyvelési tételei melyek?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjra jogosító korhatár eléréséig (60 év) nyugdíjuk évenkénti emelések és kiegészítések nélküli összegét, valamint az első tényleges folyósítás naptári évében irányadó összegben megállapított postaköltséget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak a fizetési értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megfizetik. A munkáltatót terhelő, a korengedményes nyugdíjazással összefüggő fizetési kötelezettség teljesítését az 5842. Pénzbeli kártérítés, egyéb juttatások előirányzatának teljesítése főkönyvi számlán kell könyvelni. A költségvetési beszámolóban a 04. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1734
Kapcsolódó tárgyszavak: