Nők kedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Köztisztviselő a nők 40 éves szolgálatiidő-kedvezménye igénybevételével menne nyugdíjba. A 2 hónap felmentési időt a munkában töltött utolsó naptól kell-e visszaszámolni, vagy előtte is kérheti annak kiadását úgy, hogy az időarányos szabadságát utána venné ki?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. kimondja, hogy a közigazgatási szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a Tny. 18. §-ának (2a) bekezdésében foglalt feltételt, azaz a nők negyvenéves nyugdíjának igénybevételéhez szükséges feltételeket a felmentési idő leteltekor teljesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Köztisztviselő korengedményes nyugdíjazása

Kérdés: 2011-ben 40 éves szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő számára, aki az 59. évet csak 2012-ben tölti be, van-e bármilyen lehetősége arra, hogy még 2011-ben korkedvezményes nyugdíjba vonuljon (vállalva akár az 59. év betöltéséig a járulék megfizetését is)?
Részlet a válaszából: […] ...korengedményes nyugdíjba vonulás lehetősége a 181/1996.(XII. 6.) kormányrendelet alapján 2011. december 31-éig megfelelő feltételekfennállása esetén még biztosított. A jogszabály 2012. január 1-jével hatályátveszti, így a következő évben ezzel a lehetőséggel nem élhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.
Kapcsolódó címkék:  

Köztisztviselői jubileumi jutalom korengedményes nyugdíjazás esetén

Kérdés: Költségvetési intézménynél dolgozó köztisztviselő 38 év szolgálati idővel rendelkezik, az idei év decemberében eléri azt az életkort, 57 évet, amikor korengedményes nyugdíj megállapítására van lehetőség, a munkáltató és a munkavállaló között létrejött megállapodás alapján. A 40 éves jubileumi jutalmat megkaphatja-e?
Részlet a válaszából: […] ...érteni. További értelmezési gondot okoz az, hogy jelenleg előbb ajogviszonyt kell megszüntetni, és utána kerülhet sor a korengedményes nyugdíjmegállapítására, folyósítására, és csak ekkor mondható el, hogy az érintettrészesül a nyugellátásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Korengedményes nyugdíj megállapítása

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Egyik dolgozónk korengedményes nyugdíjba szeretne elmenni. Ebben az évben betölti a 57. évét, és 39 év 5 hónap szolgálati ideje lesz december 31-éig, így csak csökkentett összegű nyugdíjat kaphat. A 60/2009. (III. 27.) Korm. rend. szerint a jogviszony megszűnése áthúzódhat 2010. évre objektív okok miatt. Mit ért a jogalkotó objektív ok alatt felmentésen kívül? Ebben az esetben a jogviszony megszüntethető-e felmondással? Ha a jogviszony december 31-én szűnik meg, és január 1-jén már nyugdíjas, jár-e a kötelező nyugdíjemelés?
Részlet a válaszából: […] ...2009. március 27-én kihirdetésre került 60/2009. (III.27.) Korm. rendelet alapján a korengedményes nyugdíj 2009. december 31-e utánis megállapítható azon igénylők részére, akiknek a biztosítási jogviszonya2009. évben objektív okok miatt (pl. felmentési idejük nem jár le)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 28.

Korengedményes nyugdíj

Kérdés: 1952. december 1-jén született férfi vagyok, munkaviszonyom 2009. XII. 1-jén 38 év 110 nap lesz. A 534/2008. Korm. rendelet szerint, ha a munkáltató kifizeti egy összegben a 3 évi nyugdíjamat, elmehetek-e 2009. XII. 1-jétől nyugdíjba, illetve jár-e részemre felmentés, ha igen, nyugdíjazás előtt vagy után? Egy időben megkaphatom-e a korengedményes nyugdíjat és a felmentési illetményt is?
Részlet a válaszából: […] ...korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.)Korm. rendelet 2009. december 31-ig ad lehetőséget a munkáltató és amunkavállaló megállapodása alapján a munkavállaló korengedményes nyugdíjbavonulására.A hivatkozott jogszabály értelmében a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Korengedményes nyugdíj

Kérdés: Milyen feltételekkel lehet a korengedményes nyugdíjazást 2007-ben igénybe venni? Vannak-e korlátai a nyugdíj melletti munkavégzésnek?
Részlet a válaszából: […] ...évben korengedményes nyugdíjat vehet igénybe a férfi,az irányadó nyugdíjkorhatár (62 év) betöltését megelőző legfeljebb 5 évvelkorábban, azaz 57. életéve betöltésétől. Abban az esetben lehetséges, harendelkezik 38 év szolgálati idővel, valamint megállapodik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.
Kapcsolódó címke:

Korengedményes nyugdíjazás munkáltatót terhelő kiadásainak elszámolása

Kérdés: Dolgozónk 2008. január 9-én tölti be a reá irányadó előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárt (60 évet). Mivel törvényileg már csak az idén van arra lehetőség, hogy munkaviszonyának megtartása mellett menjen el nyugdíjba, ezért szeretne korengedménnyel nyugdíjba menni az idei évben. Úgy tudjuk, erre lehetősége van abban az esetben, ha a munkáltató megállapodást köt vele a korengedményes nyugdíjazásról, és nyilatkozatban vállalja, hogy a korengedményes nyugdíj idejére járó nyugdíj összegét és a postaköltséget egy összegben befizeti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára [181/1996. (XII. 6.) Korm. rend.]. Intézményünk bérszámfejtését központilag a Magyar Államkincstár végzi. Kérdésünk az, hogy a munkáltató által befizetett nyugdíj- és postaköltség könyvelési tételei melyek?
Részlet a válaszából: […] ...évben korengedményes nyugdíjat vehetnek igénybe aférfiak, az irányadó nyugdíjkorhatár (62 év) betöltését megelőző legfeljebb 5évvel korábban, azaz 57 éves kortól, amennyiben - rendelkeznek 38 év szolgálati idővel, valamint - megállapodnak a foglalkoztatóval abban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.
Kapcsolódó címke: