Nők kedvezményes nyugdíjazása

Kérdés: Köztisztviselő a nők 40 éves szolgálatiidő-kedvezménye igénybevételével menne nyugdíjba. A 2 hónap felmentési időt a munkában töltött utolsó naptól kell-e visszaszámolni, vagy előtte is kérheti annak kiadását úgy, hogy az időarányos szabadságát utána venné ki?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. kimondja, hogy a közigazgatási szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a Tny. 18. §-ának (2a) bekezdésében foglalt feltételt, azaz a nők negyvenéves nyugdíjának igénybevételéhez szükséges feltételeket a felmentési idő leteltekor teljesítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

1952-ben született férfiak korhatár előtti ellátásra való jogosultsága

Kérdés: 1952. november 19-én született férfi köztisztviselő, aki 2012. december 31-ig a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető 41 év szolgálati időt megszerezte, a 60. év betöltésével jogosult-e nyugdíjba vonulni, és milyen jogcímen fog nyugdíjat kapni?
Részlet a válaszából: […] A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény szerint 2012. január 1-jétől főszabály szerint – tehát néhány kivételtől és átmeneti rendelkezéstől eltekintve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

Jubileumi jutalom prémiumévek után

Kérdés: Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. 25. § (1) bekezdésének e) pontja szerint aközalkalmazotti jogviszony megszűnik a prémiumévek programban történő részvételesetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint. A prémiumévekprogramról és a különleges foglalkoztatási állományról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Köztisztviselő korengedményes nyugdíjazása

Kérdés: 2011-ben 40 éves szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő számára, aki az 59. évet csak 2012-ben tölti be, van-e bármilyen lehetősége arra, hogy még 2011-ben korkedvezményes nyugdíjba vonuljon (vállalva akár az 59. év betöltéséig a járulék megfizetését is)?
Részlet a válaszából: […] A korengedményes nyugdíjba vonulás lehetősége a 181/1996.(XII. 6.) kormányrendelet alapján 2011. december 31-éig megfelelő feltételekfennállása esetén még biztosított. A jogszabály 2012. január 1-jével hatályátveszti, így a következő évben ezzel a lehetőséggel nem élhet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Prémiumévek program megszűnésével összefüggésben jubileumi jutalom kifizethetősége

Kérdés: Közalkalmazott, prémiumévek programban részt vevő dolgozónk jogviszonya a szerződés időtartamának lejártával 2011. 04. 30-án megszűnik. 40 éves jubileumi jutalomra 2011. 09. 01-én lenne jogosult. Jár-e neki jubileumi jutalom (kedvezményesen)?
Részlet a válaszából: […] A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (Pép-tv.) 4. § (5) bekezdés harmadikfordulata szerint "a jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében aprogramban való részvétellel összefüggésben foglalkoztatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Köztisztviselő nyugdíjasnak minősülése és végkielégítésre való jogosultsága

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselője 2011. május 11-én tölti be a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. Köztisztviselői jogviszonya ennek megfelelően május 10-én szűnik meg. A felmentési idő következtében az utolsó munkában töltött nap január 10-e. (8 hónap felmentési idő illetné meg, 4 hónap alól a törvénynek megfelelően mentesíti a munkaadó.) A munkaviszony megszüntetése a dolgozó kérése alapján történik, arra való hivatkozással, hogy kéri a nyugdíjazását. Ugyanakkor a nyugdíjtörvény változása miatt a nyugdíj megállapítását csak 2011. május 11-én kérheti (megszűnt a visszamenőleges hatállyal kért nyugdíj-megállapítás), vagyis a felmentési idő utolsó napján, 2011. május 10-én még nem minősül nyugdíjasnak. A kérdés az, hogy a dolgozónak jár-e a végkielégítés, hiszen a Ktv. 19. §-a értelmében csak az nem jogosult végkielégítésre, aki a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül. Hivatalunk álláspontja az, hogy mivel a dolgozó maga kérte a felmentését, így felmentési idő, jubileumi jutalom, szabadságmegváltás megilleti, ám végkielégítés nem.
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján nem teljesen egyértelmű, hogy az érintettköztisztviselő 2011. május 11-én az öregségi nyugdíjkorhatárt tölti be, vagy azelőrehozott öregségi nyugdíj megállapításához szükséges életkort.Amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséről van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 14.

Őstermelő

Kérdés: Önállóan működő és gazdálkodó általános iskolánk főzőkonyhát üzemeltet. Kérdésünk az lenne, hogy ha mezőgazdasági őstermelőtől szeretnénk felvásárolni a konyha részére, ezt hogyan tudjuk teljesen szabályosan megtenni? Milyen nyilatkozatokat kell kérni az őstermelőktől? Változtat-e valamin az a tény, hogy nyugdíj, főállás mellett őstermelő, akitől felvásárolnánk, vagy nincs állása, csak őstermelő?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó iskola konyhájaa diákok élelmezéséhez szükséges alapanyagokat őstermelőtől fogja megvásárolni,akkor elsődlegesen arról kell meggyőződniük, hogy az érintett személy valóbanőstermelőnek minősül-e, és rendelkezik-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Polgármesterek jubileumi jutalma

Kérdés: A polgármester (1947-ben született) 1980. január 1-jétől 2002. október 20-ig (új polgármester megválasztásáig) látta el ezen megbízatását. Ezt követően táppénzes állományban volt, majd a Pttv. 13/A. § (1) bekezdése alapján 2003. október 1-jétől öregségi nyugdíjba vonult. 2006 októberében újra főállású polgármesternek választották a településen. A 35 éves jubileumi jutalomra 2003-ban lett volna jogosult. Elszámolható-e nyugdíj mellett a polgármesternek a 35 éves jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] A Pttv. 13. § (1) bekezdés úgy rendelkezik, hogy apolgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell aköztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek (Ktv.) – többekközött – a 49/E. §-át, 71. § (2) bekezdését. Ez alól a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Nyugdíj melletti munkavállalás, kereseti korlát

Kérdés: 2006. 01. 01-től előrehozott öregségi nyugdíjasként dolgozom gazdasági vezetői munkakörben, egy megyei fenntartású intézményben. A nyugdíj melletti munkavállalásra vonatkozó korlátozó szabályok rám csak 2010. 01. 01-től vonatkoznak. 2010. 01. 01-től a fizetésem 3 hónap alatt eléri a minimálbér 12-szeresét. Ha tovább szeretnék dolgozni, akkor április 1-jétől szüneteltetnem kell a nyugdíjamat, de meddig, hisz 2010. 11. 25-én betöltöm a 62. életévemet. Ekkor úgy tudom, hogy rám már nem vonatkozik az éves kereseti korlát. Ezek szerint 2010. 12. 01-től ismét igényelhetem a nyugdíjamat vagy majd csak 2011. 01. 01-től? Mi történik akkor, ha közben megszüntetik a közalkalmazotti jogviszonyomat, például júniusban? Ekkor jogosult vagyok-e a felmentési időre, illetve ily módon év közben kérhetem-e ismételten a nyugdíjam folyósítását?
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. éviLXXXI. törvény (Tny.) – 2010-től hatályos – 83/B. § (1) bekezdés kimondja, hogy"ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött,a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregséginyugdíjban,b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Köztisztviselői jubileumi jutalom korengedményes nyugdíjazás esetén

Kérdés: Költségvetési intézménynél dolgozó köztisztviselő 38 év szolgálati idővel rendelkezik, az idei év decemberében eléri azt az életkort, 57 évet, amikor korengedményes nyugdíj megállapítására van lehetőség, a munkáltató és a munkavállaló között létrejött megállapodás alapján. A 40 éves jubileumi jutalmat megkaphatja-e?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.törvény (Ktv.) 49/E. § (5) bekezdése kimondja, hogy a köztisztviselőközszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén részére nyugdíjazásakor ki kellfizetni a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.
1
2
3