Intézményi étkezés kötelező igénybevétele

Kérdés:

Van-e jelenleg olyan jogszabály vagy egyéb szabályozás, ami meghatározza, hogy az önkormányzat konyháján, szociális intézményében, illetve óvodájában dolgozó foglalkoztatott kötelező étkezésben vegyen részt?

Részlet a válaszából: […] A hatályos törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek nem tartalmaznak előírást az intézményi étkezés kötelező igénybevételére vonatkozóan. A 126/1995. Korm. rendelet alapján az Alkotmánybíróság kimondta a munkahelyi étkezés kötelezővé tételének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Étkezés kötelező igénybevétele egészségügyi intézményben

Kérdés: Intézetünk saját főzőkonyhával rendelkezik. Az élelmezési osztály fő feladata az intézmény betegeinek, alkalmazottainak és egyéb igénybevevőinek étkeztetése a vonatkozó jogszabályok betartásával, táplálkozás-élettani és szakmai ismeretek felhasználásával, az érvényben lévő nyersanyagnorma szerinti felhasználással. A konyhai alkalmazottakat (szakács, konyha­lányok, dietetikusok stb.), illetve a különböző fekvőbetegosztályokon dolgozó nővéreket kötelezhetjük-e napi étkezés igénybevételére, illetve az alkalmazotti teljes összegű ebéd díjának megtérítésére?
Részlet a válaszából: […] A hatályos törvények, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek nem tartalmaznak előírást az intézményi étkezés kötelező igénybevételére vonatkozóan. A 19/2006. (VI. 16.) AB határozat alkotmányellenesnek ítélte az önkormányzati rendeleti szinten történő kötelező étkezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.

Kötelező étkeztetés alkotmányellenessége

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2699. "Kötelező étkezés elrendelése" kérdésében, mely szerint kötelezhető-e a dolgozó arra, hogy a munkáltató konyháján étkezzen, Önök hivatkoznak egy rendeletre, amely 1995-ben ezt a korábbi rendelkezést hatályon kívül helyezte. Kérem, szíveskedjenek közölni pontosan a PM rendelet számát, amely a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezte, mert nem találjuk! Az AB határozatot megtaláltuk, amire még hivatkoztak ebben az ügyben.
Részlet a válaszából: […] A kötelező étkezés elrendelésének alkotmányellenességéről a19/2000. (VI. 16.) AB határozat rendelkezett. A hivatkozott korábbi jogszabálya 4/1985. (I. 19.) PM rendelet volt, mely a költségvetési szerveknél és egyesmás intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Kötelező étkezés elrendelése

Kérdés: A 2010. 04. 06-án megjelent 128. sz. Költségvetési Levelek 2623. kérdés-válaszával kapcsolatban merült fel kérdésem. A kötelező étkezéssel kapcsolatban hivatkoznak a 19/2006. (VI. 16.) AB határozatára. A fenti határozat nem ezzel a problémával foglalkozik. Mivel intézményünk is hasonló gondokkal küszködik, kérném a vonatkozó határozat számát részemre megadni szíveskedjenek.
Részlet a válaszából: […] A korábbi válaszban megadott 19/2006. (VI. 16.) AB határozatszáma helyes, és az Ön által feltett kérdésben is irányadó. Önnek az volt akérdése, hogy létezik-e olyan jogszabály, ami előírja, hogy például egy iskolaikonyhán dolgozó közalkalmazott minden munkában töltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Kötelező étkezés

Kérdés: Létezik-e olyan jogszabály, ami előírja, hogy például egy iskolai konyhán dolgozó közalkalmazott minden munkában töltött napon köteles az intézményben étkezni, vagy csak az intézmény belső szabályzatai határozhatják meg a "kötelező étkezők" körét? Ha van ilyen szabályozás, akkor milyen lehetőség van arra, hogy valamilyen kedvezményt kaphassanak az intézmény dolgozói? Jelenleg a vendégebéddel azonos a dolgozói ebéd ára.
Részlet a válaszából: […] Jelenleg törvény, kormányrendelet nem tartalmaz előírást akötelező étkezésre vonatkozóan. A 19/2006. (VI. 16.) AB határozat pedigalkotmányellenesnek ítélte az önkormányzati rendeleti szinten történő kötelezőétkezés elrendelését. Ilyen kötelezettség tehát önkormányzati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Adómentes természetbeni étkeztetés I.

Kérdés: Létezik-e még az úgynevezett kötelező étkezés konyhai dolgozók, óvónők, kollégiumi nevelők, napközis tanárok esetében? Helyesen jár-e el az intézmény akkor, ha a kötelező étkezésre hivatkozással az ott érintett dolgozóinak a természetben nyújtott étkezés értékéből 4000 forint/hó kedvezményt, míg az e körbe nem tartozóknak 2000 forint/hó értékű, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt juttat?
Részlet a válaszából: […] Az adójogszabályok nem tesznek különbséget az adómentes természetbeni étkeztetés adókötelezettségét illetően a munkahelyén kötelező vagy nem kötelező jelleggel étkező munkavállaló között. Amennyiben az adott intézményre vonatkozóan létezik olyan jogszabályi előírás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 1.