Étkezés kötelező igénybevétele egészségügyi intézményben

Kérdés: Intézetünk saját főzőkonyhával rendelkezik. Az élelmezési osztály fő feladata az intézmény betegeinek, alkalmazottainak és egyéb igénybevevőinek étkeztetése a vonatkozó jogszabályok betartásával, táplálkozás-élettani és szakmai ismeretek felhasználásával, az érvényben lévő nyersanyagnorma szerinti felhasználással. A konyhai alkalmazottakat (szakács, konyha­lányok, dietetikusok stb.), illetve a különböző fekvőbetegosztályokon dolgozó nővéreket kötelezhetjük-e napi étkezés igénybevételére, illetve az alkalmazotti teljes összegű ebéd díjának megtérítésére?
Részlet a válaszából: […] ...igénybevételére vonatkozóan. A 19/2006. (VI. 16.) AB határozat alkotmányellenesnek ítélte az önkormányzati rendeleti szinten történő kötelező étkezés elrendelését. Ilyen kötelezettség tehát önkormányzati rendeletben, belső szabályzatban nem állapítható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.
Kapcsolódó címke:

Kötelező étkeztetés alkotmányellenessége

Kérdés: A Költségvetési Levelek 2699. "Kötelező étkezés elrendelése" kérdésében, mely szerint kötelezhető-e a dolgozó arra, hogy a munkáltató konyháján étkezzen, Önök hivatkoznak egy rendeletre, amely 1995-ben ezt a korábbi rendelkezést hatályon kívül helyezte. Kérem, szíveskedjenek közölni pontosan a PM rendelet számát, amely a korábbi rendeletet hatályon kívül helyezte, mert nem találjuk! Az AB határozatot megtaláltuk, amire még hivatkoztak ebben az ügyben.
Részlet a válaszából: […] ...kötelező étkezés elrendelésének alkotmányellenességéről a19/2000. (VI. 16.) AB határozat rendelkezett. A hivatkozott korábbi jogszabálya 4/1985. (I. 19.) PM rendelet volt, mely a költségvetési szerveknél és egyesmás intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.
Kapcsolódó címke:

Kötelező étkezés elrendelése

Kérdés: A 2010. 04. 06-án megjelent 128. sz. Költségvetési Levelek 2623. kérdés-válaszával kapcsolatban merült fel kérdésem. A kötelező étkezéssel kapcsolatban hivatkoznak a 19/2006. (VI. 16.) AB határozatára. A fenti határozat nem ezzel a problémával foglalkozik. Mivel intézményünk is hasonló gondokkal küszködik, kérném a vonatkozó határozat számát részemre megadni szíveskedjenek.
Részlet a válaszából: […] ...PM rendelet, de az 1995-től hatályon kívül került).Sok önkormányzat követte azt a gyakorlatot, hogy önkormányzati rendeletben írtaelő a kötelező étkezést. A hivatkozott alkotmánybírósági határozat éppen aztmondta ki, hogy ez olyan kérdés, amelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.
Kapcsolódó címke:

Kötelező étkezés

Kérdés: Létezik-e olyan jogszabály, ami előírja, hogy például egy iskolai konyhán dolgozó közalkalmazott minden munkában töltött napon köteles az intézményben étkezni, vagy csak az intézmény belső szabályzatai határozhatják meg a "kötelező étkezők" körét? Ha van ilyen szabályozás, akkor milyen lehetőség van arra, hogy valamilyen kedvezményt kaphassanak az intézmény dolgozói? Jelenleg a vendégebéddel azonos a dolgozói ebéd ára.
Részlet a válaszából: […] ...törvény, kormányrendelet nem tartalmaz előírást akötelező étkezésre vonatkozóan. A 19/2006. (VI. 16.) AB határozat pedigalkotmányellenesnek ítélte az önkormányzati rendeleti szinten történő kötelezőétkezés elrendelését. Ilyen kötelezettség tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.