Kötelező étkezés elrendelése


A 2010. 04. 06-án megjelent 128. sz. Költségvetési Levelek 2623. kérdés-válaszával kapcsolatban merült fel kérdésem. A kötelező étkezéssel kapcsolatban hivatkoznak a 19/2006. (VI. 16.) AB határozatára. A fenti határozat nem ezzel a problémával foglalkozik. Mivel intézményünk is hasonló gondokkal küszködik, kérném a vonatkozó határozat számát részemre megadni szíveskedjenek.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2010. július 20-án (133. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2699

[…] volt egy PM rendelet, de az 1995-től hatályon kívül került). Sok önkormányzat követte azt a gyakorlatot, hogy önkormányzati rendeletben írta elő a kötelező étkezést. A hivatkozott alkotmánybírósági határozat éppen azt mondta ki, hogy ez olyan kérdés, amelyet önkormányzati rendeletben nem lehet szabályozni, mert az alkotmányellenes, figyelemmel a jogalkotási törvény előírásaira. Természetesen magasabb szinten elő lehetne írni ilyen kötelezettséget (pl. a közoktatási törvényben), de jelenleg ilyen előírás nincs, önkormányzati rendelettel pedig ezt a kérdést nem lehet szabályozni, és ebből következően természetesen munkáltatói belső szabályzatban sem. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy nincs akadálya annak, hogy a képviselő-testület az érintettek egyes, nem önkényesen kiválasztott csoportjai számára kedvezményes díjakat állapítson meg. Így az tehát nem kizárt, hogy egyes csoportokat úgy ösztönözzenek arra, hogy igénybe vegyék a helyi étkezést, hogy számukra kedvezményes díjat állapítanak meg. Ha ezt egy munkáltató teszi a dolgozók meghatározott körére, akkor természetesen figyelembe kell venni azt, hogy csak objektív indokok alapján lehet ilyen megkülönböztetést tenni (például objektíve indokolható lehet véleményem szerint, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.