Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott közétkeztetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közétkeztetés áfája

Kérdés: Önkormányzatunk a diákok szünidei étkeztetésére szerződést kötött egy vállalkozóval. A vállalkozó az iskola melegítőkonyhájára szállítja az ételt, a gyerekek az iskola ebédlőjében fogyasztják el. A szerződésben a következő szerepel: "Önkormányzat által biztosított helyen helyben fogyasztják, de a külterületen lakóknál az elszállítás lehetősége biztosított."
A vállalkozó 5%-os áfamértékkel számláz. Egy NAV-os anyagban azt olvastam, hogy ahhoz, hogy az adott ügylet 5%-os adómérték alá tartozzon, a következő feltételeknek kell együttesen fennállnia:
- az Áfa-tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia,
- ennek a szolgáltatásnak a Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások Jegyzékének 2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rendje szerint SZJ 55.30.1 alá kell tartoznia,
- a szolgáltatásnak étel- és helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kell vonatkoznia.
Jogszerű a vállalkozó által az 5%-os áfakulcs alkalmazása, vagy 27%-osnak kellene lennie?
Részlet a válaszból: […]készített és fogyasztott ételre vonatkozik. Tehát a vállalkozó vendéglátóhelyén, ahol az ételt főzik, ott valósulhatna meg a helyben fogyasztás. Ha a vendég pl. leül ebédelni, de nem tudja megenni az ételt, és annak egy részét becsomagoltatja, elviszi, akkor az eredeti szándék a helyben fogyasztás volt, az ilyen étel 5%-os; de ha eleve elszállításra, melegítőkonyha részére kiszállításra kerül az étel, akkor az 5% áfakulcs nem alkalmazható.Annak a szerződési feltételnek, hogy a "külterületen lakóknál az elszállítás lehetősége biztosított", nincs jelentősége a vállalkozó számlázása szempontjából, mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5381
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Közétkeztetés I.

Kérdés: Az óvodánk biztosítja az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést. A közétkeztetés igénybevételéről számlát, illetve nyugtát állítunk ki. A törvény alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany, amennyiben a szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb az Áfa-tv. 163-164. §-ában rögzített határ-időig (a teljesítésig) készpénzzel, készpénzt helyettesítő fizetési eszközzel maradéktalanul kiegyenlíti, és nem kéri számla kibocsátását [Áfa-tv. 165. § (3) bek.], részükre nyugtát állítunk ki az étkezésről. Az Áfa-tv. 163. §-ának előírása értelmében az adóalanynak a számla kiállításáról a teljesítésig, de észszerű határidőn belül kell gondoskodnia.
Az online számlázás 2021-ben válik teljessé, ekkor már minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhatóság.
1. 2021. január 1-jétől továbbra is állíthatunk ki nyugtát az étkeztetés igénybevételéről?
2. A számla kiállításakor a szülő kérheti, hogy a számla a munkáltató nevére kerüljön kiállításra. Ha nem a munkáltató nevére kérik a számlát, akkor mi a célszerűbb, a gyermek vagy a szülő nevére kiállítani a számlát?
3. Megerősítésként kérdezzük: a közétkeztetés esetében továbbra is a 27%-os áfakulcsot alkalmazzuk?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe. A vevő az, aki a szolgáltatásban részesül, jelen esetben a gyermek, aki az ebédet megeszi. A vevő és a fizető fél elválhat egymástól. A szülő munkáltatója nem vevő, nem fogyasztó, akkor sem, ha a számla ellenértékét vagy annak egy részét a szülő helyett átvállalja. A szülő sem vevő annak ellenére, hogy kifizeti a gyermeke számláját. Az Szja-tv. már nem követeli meg, hogy a munkáltató nevére szóló számlát állítsanak ki akkor, ha az étkeztetéshez hozzájárul a munkáltató.3. A közétkeztetésről továbbra is 27%-os áfakulcs alá tartozó számlát kell kiállítani, és a közétkeztető intézmények az étkeztetés miatt továbbra sem kötelezettek online pénztárgép bevezetésére. Ennek az az oka, hogy az Áfa-tv. 3. sz. mellékletének II. részében foglalt 5%-os adómérték alá tartozó szolgáltatások körébe az "Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR'15 56.10-ből)".[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5365
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Közétkeztetés adólevonása

Kérdés: Önkormányzati intézményként gyermekeket étkeztetünk. A Gyvt. alapján vannak ingyenes és kedvezményes étkezők. Az ételt vásároljuk, és az ingyenes étkezőkre jutó áfát nem vontuk le, de így is több az áfalevonásunk, mint a fizetendő áfánk, mert a kedvezményes étkezőkre jutó beszerzési áfát levontuk. A Gyvt. alapján a nyersanyag árát háríthatjuk át a gyerekekre, ezért az eladási ár alacsonyabb, mint az az ár, amin mi vesszük az ételt. Az adóhatóság kifogásolta gyakorlatunkat. Jogosan járunk-e el, ha a kedvezményesen értékesített étel beszerzési áfáját levonjuk?
Részlet a válaszból: […]Gyvt. alapján nyújtott 50%-os kedvezmény esetében az adófizetési kötelezettség a ténylegesen fizetett térítési díj után keletkezik, ugyanakkor az előzetesen felszámított áfa levonásba helyezhető. A Gyvt. alapján ingyenes étkezőknek vásárolt ételadagok áfájából az ingyenes étkezőkre jutó beszerzési áfája nem helyezhető levonásba. Ennek megállapítására az étkezési nyilvántartás adatai szerinti adagszámot javasoljuk.A Gyt. 148. §-ának (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetési intézmény térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege, ezért az adóköteles körbe tartozó, ingyenes étkeztetés adóalapja is az intézményi térítési díj alapját képező kiadás, azaz a szolgáltatónál az ingyenes étkeztetéssel kapcsolatban felmerült élelmezési nyersanyagköltségnek egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt. alapján meghatározott ár jogszabályon alapuló ár. Az ellátottak nem kapcsolt felek az intézménnyel, ezért az aránytalanul alacsony ár miatti Áfa-tv. 67. §-a szerinti adóalap-korrekció nem alkalmazandó. A kiszámlázott kedvezményes ár a fizetendő áfa alapja.A közétkeztetésre vonatkozó speciális szabályokból adódóan a közétkeztető intézmények az étkeztetés tekintetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4883
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: A kedvezményes közétkeztetés áfája

Kérdés: Önkormányzatunk az áfakörbe az általános szabályok szerint bejelentkezett. A közétkeztetés során az ellátottaknak (óvodások, iskolások) a jogszabály által előírt kedvezményeket biztosítjuk. A nyersanyagbeszerzés áfatartalmát visszaigényeljük. Az ingyenes 100%-os kedvezményes étkezési díj áfatartalmát befizetjük. Az 50%-os kedvezményben részesülők után az áfa vonatkozásában van-e valamilyen kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]alapján, hogy hány adag ételt adnak ingyen, akkor az Áfa-tv. 120. §-a alapján az ingyenesen adott ételadagokra jutó áfát nem lehet levonásba helyezni. Ha nem helyezik levonásba a beszerzési, előállítási áfát, akkor nem kell az ingyen étkezők után megfizetni az áfát. Ha a beszerzéskor nem állapítható meg a levonható, illetve nem levonható beszerzés aránya, akkor alkalmazható az a megoldás, hogy az ingyenesen étkezők után megfizetik az áfát.Az 50%-os étkezők esetében nem beszélhetünk ingyenes szolgáltatásnyújtásról, mivel van ellenérték. Az adóalap piaci áron történő meghatározását kapcsolt felek esetében írja elő az Áfa-tv. 67. §-a. Az ellátottak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4304
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Gyermekközétkeztetés

Kérdés: Több önkormányzattal áll szerződéses kapcsolatban a vállalkozó, aki a gyermekétkeztetési feladatokat látja el. Lehetséges-e, hogy a konyha eltérő nyersanyagnormát határozzon meg a különböző településekre azonos korosztályhoz tartozó gyermekek számára, ha ugyanazt a menüt kapják?
Részlet a válaszból: […]közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet határozza meg. A rendelet számos olyan előírást tartalmaz, amely alapvető befolyást gyakorol arra, hogy korcsoportonként mennyi anyagnormából lehet elő­állítani az ételt. Többek között meghatározza a nyersanyag-kiszabati előírást (egy adagra/fő), a korcsoportonkénti napi energiaszükségletet (kcal/nap/fő), a tejtermékek, húsok minőségét, arányát, változatossági mutatót stb.Ha az önkormányzat külső szolgáltatótól vásárolja az ételt, akkor a felek között polgári jogi szerződés jön létre, amelyben meghatározzák az ellenértéket. A konyha által megállapított ár tehát egy kialkudott ár a felek között. Feltételezhető, hogy ugyanaz a konyha a nyersanyagot egyforma áron tudja kihozni az ugyanolyan korcsoportba tartozó gyermekekre részére elő­állított ételnél, de az, hogy milyen árat tud érvényesíteni a vevő felé, alkupozíció[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3960
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Közétkeztetési élelmezési kiadások áfája

Kérdés: GESZ jellegű oktatási szolgáltató intézmény vagyunk. A közétkeztetést igénybe veszik normatív támogatásban részesülő gyerekek is, 50%-os kedvezménnyel, vagy ingyenesen étkezőként, ami önkormányzat által finanszírozott, állami normatív támogatás. A közétkeztetés-elszámolásnál nyilvántartásunkban a bevétellel szembe tudjuk állítani a rá vonatkozó kiadásokat. Az áfabevallásunkban szerepeltetjük a kiszámlázott szolgáltatás befizetendő áfaösszegét, valamint az előzetesen felszámított áfa összegét arányosítással számítottan. Természetesen a befizetendő adó és az előzetesen felszámított adó nem egyezik meg teljes egészében. A bevallás időszakában hol befizetendő, hol visszaigényelhető adó (áfa) keletkezik. Kérjük szíves állásfoglalásukat megküldeni, hogy a közétkeztetési élelmezési kiadásokkal kapcsolatos előzetesen felszámított áfa visszaigénylése teljes egészében jogos lenne-e? Azaz a támogatási összeg és az ingyenes adagra való tekintet nélkül kell-e kiszámolni a visszaigényelhető áfaösszeget, vagy az általunk alkalmazott, arányos elszámolási gyakorlat a megfelelő?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartó programmal, amely alapján név szerint tudják, hogy kinek a részére hány adag ételt rendeltek adott hónapban. Ha a beszerzéskor, illetve az adóbevallásig megállapítható, hogy hány adag ételt állítottak elő, vagy szereztek be ingyenes átadás céljából, akkor az a helyes eljárás, ha ezeknek a beszerzéseknek az áfáját nem helyezik levonásba. Ha az ételt vásárolják, akkor ahány adag ételt ingyenesen adnak, az arra eső áfát nem helyezik levonásba, ha saját konyhán főzik az étkeztetést, akkor norma szerint, adagszám vagy más természetes mutatószámon alapuló megosztást alkalmazhatnak. A gyermekvédelmi törvény szerint a nyersanyagnormát kell a gyermekekkel megtéríttetni, ami alacsonyabb összeg, mint az étel bekerülési értéke. 2009. január 1-jétől a 100%-os kedvezményes étkeztetés, ingyenesen adott szolgáltatásként áfaköteles, az Áfa-tv. 14. § (2) bekezdése alapján. Amennyiben az étkeztetést nyújtó közszolgáltató nem tud reális megosztási arányt képezni valamely oknál fogva, vagy csak az adólevonási jog megnyílását és gyakorlását követően állapítható meg, hogy az adott beszerzés tekintetében - jogszabályi kötelezésen alapuló - ingyenes étkeztetés is felmerül (pl. utóbb derül ki valamely személyről, hogy ingyenes étkezésre jogosult), akkor a levont áfát nem önellenőrzéssel kell visszafizetnie, hanem az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2897
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,