Önkormányzati uszoda működtetése

Kérdés: 1. Önkormányzatunk a tulajdonában lévő uszoda és strandfürdő létesítményt az általa alapított nonprofit kft. vagyonkezelésébe adta. A kft. az uszodában - saját alkalmazásában lévő oktatókkal - biztosítja a kerületben lakó 1-4. évfolyamos általános iskolai tanulók tanrendben szereplő kötelező úszásoktatását, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet. A kft. az általa biztosított úszásoktatás során oktatói tevékenységet végzőnek minősül-e, és a szolgáltatás a közoktatás keretében megvalósuló szolgáltatásnyújtásnak tekintendő-e, amely az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján mentes az adó alól? 2. A kft. a létesítmény egyes részeinek bérbe­adásával is foglalkozik, pl. medence, medencerész (úszósáv), tornacsarnok bérbeadása cégek, magánszemélyek részére sportolás, testedzés céljából, vagy helyiségek bérbeadása kereskedelmi célokra (büfé, fodrász, masszázs). A kft.-nek a bérbeadás során az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján kell-e eljárnia, amely az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatást, valamint a sportolást, testedzést szolgáló ingatlan (ingatlanrész) bérbeadását adókötelessé teszi, vagy az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének l) pontját kell figyelembe venni, amely szerint az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása mentes az adó alól? A kft. az Áfa-tv. 88. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján nem kérte az adóhatóságtól a bérbeadási tevékenység adókötelessé tételét.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott köz- és felsőoktatás, továbbá az egyéb oktatás akkor adómentes, ha azt az Áfa-tv. 85. §-ának (4) bekezdésében meghatározott közszolgáltató nyújtja. További feltétele az adómentességnek, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 20.

Munkaidőszabályok a közoktatásban I.

Kérdés: Aki a nyári szünetben nem tudja a teljes szabadságát kivenni, annak kiadhatók a téli, tavaszi szünetnapok is szabadságként?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. vhr. 11. §-ának (2) bekezdése alapján a pedagógusszabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadságkivételével - elsősorban a nyári szünetben kell kiadni. Ha a szabadság a nyáriszünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, téli vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaidőszabályok a közoktatásban II.

Kérdés: Milyen módon lehet a pedagógusokat az őszi, tavaszi, téli szünetekben igénybe venni (közvetlen tevékenység a diákokkal vagy egyéb módon is)? Mivel az őszi, téli, tavaszi szünet napjai munkanapok, akkor - a Munka Törvénykönyve szerint - valamiféle munkaidő-nyilvántartást is kell vezetni róluk?
Részlet a válaszából: […] ...működési körébe tartozónevelés, oktatás;c) ha a pedagógus szabadságát részben vagy egészében aszorgalmi időben adják ki.A közoktatásban kollektív szerződés, ennek hiányában amunkáltató határozza meg, hogy a munkaidő tanítási órákkal le...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaidőszabályok a közoktatásban III.

Kérdés: A pedagógusnak az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok. Ha nem rendel el a munkáltató munkavégzést (képzést, ügyeletet, dokumentum ki- vagy átdolgozást stb.), akkor megkaphatja-e szabadidőként a pedagógus a tanítási napokon elrendelt túlmunkáért/munkaidőkereten felüli munkavégzésért ellentételezésként? Pedagógusok esetében a túlmunkáért szabadidőt adhat-e a munkáltató? Ha a pedagógus a teljes munkaidőn felül a tanítási órákon kívüli egyéb munkaköri feladatokat lát el, az így keletkezett túlmunkáért adható-e szabadidő?
Részlet a válaszából: […]  A tanítás nélküli munkanapokon a pedagógus nem tart órát,ugyanakkor számára ezek munkanapok, tehát ezeken a napokon a kötelező órákmegtartásán kívüli egyéb munkaköri feladatokat lát el. A munkáltatónak nem kellelrendelnie ezekre a napokra munkavégzést, mert ezek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaidőszabályok a közoktatásban IV.

Kérdés: A pedagógus a teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján - ellátja a nevelő- és oktatómunkával összefüggő egyéb feladatokat (pl. részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában). Következik ebből, hogy elrendelhető, hogy a nevelő heti max. 6 órában, a bejáróknál, vagy orvosi vizsgálat alatt, vagy az iskolai ebédlőben - külön óradíj megfizetése nélkül - lásson el ügyeletet? Következik-e ebből, hogy ha pl. a földrajz szakos tanárt helyettesíti egy matematika szakos, akkor - mivel nem szakszerű a helyettesítés, ezért - az csak ügyeletként vehető figyelembe, tehát ingyen elrendelhető?
Részlet a válaszából: […]  A bejáró tanulók, orvosi vizsgálaton részt vevő tanulók vagyaz iskolában ebédelő tanulók felügyeletének ellátása során a pedagógus anevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásában vesz részt.Amennyiben ezt a munkaidő-beosztása szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék: