Vetélkedőn részt vevő tanulóknak adott ajándékkártya

Kérdés: Az általános iskolás gyermekek vetélkedőn vettek részt, és ajándékkártyát (drogéria) kaptak. Ez milyen típusú kiadásnak minősül, illetve van utána adó- és/vagy járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...tanulók részére.Az Áhsz. 15. melléklete alapján a K47. "Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai" rovaton csak a versenyt szervező közoktatási intézménybe járó gyermekek részére juttatott ajándékutalvány, könyv számolható el. Amennyiben másik óvodába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Kifizetőt terhelő adók dolgozói juttatások után

Kérdés: Szakmai segítséget szeretnénk kérni az Szja-tv. 69. §-ának (1) bekezdése, a 70. § "Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások", valamint a 71. § "Béren kívüli juttatások után az adót a kifizetőt terheli" jogszabály értelmezésére. A saját dolgozóknak nyújtott ingyenes vendéglátást (étkezés) terheli-e járulékfizetési kötelezettség? Költségvetési szerv vagyunk, intézményünk minden évben egyszer megvendégeli saját dolgozóit (pl. pedagógusnap, köztisztviselői nap stb.), beépítettük a csapatépítő tréninget, ahol szintén ebédet kaptak munkatársaink. A számla a munkáltatónk nevére szól. Szerintünk mindkét juttatási forma után kell járulékot fizetni.
Önkormányzati rendezvények esetében csak az itt említettekre mi vonatkozik?
- Fellépők megvendégelése, illetve virágcsokor átadása;
- idős emberek köszöntésére adott virágcsokor, csokoládé;
- sportrendezvényeken vagy tanulmányi versenyeken szabadidős rendezvényeken részt vevőknek nyújtott ajándék (könyv vagy csokoládé);
- végzős diákoknak ingyenes strandbelépő jutalomként.
Munkáltató által adott védőital palackos kiszerelésben, valamint szódagéphez patron, cateringszolgáltatás után keletkezik-e adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...ajándékként az egyes meghatározott juttatás szabályai szerint adóköteles.Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.22 pontja szerint adómentes a közoktatásban részt vevő (óvodástól középiskoláig, ideértve a szakképző intézményt is) gyermek, tanuló részére a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Gyermekétkeztetési díj rendezése

Kérdés: Önkormányzatunk biztosítja az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést, azonban van egy család, amely rendszeresen nem egyenlíti ki a tartozását, a fizetési felszólítóra nem reagálnak. Milyen lehetőségeink vannak a térítési díj behajtására? Megtagadható ilyen esetben a gyermekek étkeztetése? Mennyire szabályos az étkezési térítési díj előre történő beszedése? Például szeptember 30-ig az októberi térítési díjak beszedése.
Részlet a válaszából: […] ...eljárás is, de óvodai körülmények között ez csak úgy oldható meg, hogy nem viheti óvodába a gyermeket a szülő. Ennél a kérdésnél a közoktatási, óvodai szakmai előírásokat is figyelembe kell venni.Amennyiben a gyermek szociális veszélyeztetettségét észlelik, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Köznevelési intézmény szálláshely-szolgáltatása

Kérdés: Köznevelési intézményhez tartozó kollégiumi szobáinkban többnyire diákok tartózkodnak (az iskola tanulói, alaptevékenységhez kapcsolódóan). A tartósan üres szobák egy részét bérleti szerződéssel, hosszú távra kiadjuk. Évi néhány 100 ezer forint értékben, alkalomszerűen, kizárólag a szabad kapacitás terhére a kollégiumi szobákban önköltségi áron szálláshelyet biztosítunk felnőtteknek és gyermeknek vegyesen, nem az alaptevékenységgel kapcsolatosan. Kell-e bármely tevékenység miatt csatlakoznia a fenntartónak/köznevelési intézménynek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz? Amennyiben igen, mely tevékenységek miatt? Kinek, a fenntartónak vagy a köznevelési intézménynek? Mely időponttól kell használnunk? Szükséges-e ilyen esetben engedély kérése kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] ...szabadférőhely-kihasználás miatti azon szálláshely-szolgáltatását, amely nem a köz- és felsőoktatás keretében a közszolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, egyéb felnőttképzést folytató intézmény saját diákjainak biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.

Iskolai gazdasági ügyintéző besorolása

Kérdés: Iskola gazdasági szervezetében dolgozó, tervezési és gazdálkodási feladatokat ellátó, érvényesítő gazdasági ügyintézőt, akinek legmagasabb iskolai végzettsége MA bölcsészdiploma, és emellett pénzügyi-számviteli ügyintézői végzettsége is van, milyen osztályba soroljuk be?
Részlet a válaszából: […] ...326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet alapján közoktatásban a gazdasági dolgozó "C"-"H" fizetési osztályokba sorolható be. Ezen belül abba a legmagasabb fizetési osztályba kell besorolni, amelynek megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Ajándékba kapott festmény áfája

Kérdés: Közoktatási intézményként (iskola) kaptunk egy 340?000 Ft értékű festményt egy természetfestő grafikustól. Kell-e áfát fizetnünk az ajándék után?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. alapvetően az ellenértékes ügyleteket adóztatja. Sajátos termékértékesítésnek tekinti azonban azt az esetet, ha az adóalany a terméket véglegesen kivonja gazdálkodási köréből, és azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék szerzéséhez,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Kötött felhasználású normatíva

Kérdés: A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz, III. 5. támogatási jogcímen. A kiegészítő szabályokban foglaltak alapján a III. 5. jogcím szempontjából az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető a támogatás. Az intézményi étkeztetésben részt vevők számának megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy létszámként és egy intézménynél szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg főétkezés biztosított. A támogatás elszámolásánál a háromszori étkezés, a kétszeri tízórai és ebéd, vagy csak az egyszeri étkezés, az ebédadagok vehetők figyelembe? A kollégiumi diákok esetében viszont a reggelit és a vacsorát a kollégiumban veszik igénybe, a déli főétkezést pedig abban a közoktatási intézményben, ahol napközben tanulnak. Gyakorlatilag naponta háromszori étkezést vesznek igénybe, de azt kettő feladatellátási helyen. Az ő esetükben hogyan igényelhető a támogatás, az egyszeri vagy a háromszori étkezés után? Ha háromszori étkezőként figyelembe vehetők, akkor melyik intézménynél? A kollégiumnál vagy a középiskolánál?
Részlet a válaszából: […] ...meleg főétkezést biztosítják. Álláspontunk szerint így nem tudják a normatívát megigényelni és elszámolni a kollégiumban. Viszont a közoktatási intézmény, amely a meleg főétkezést biztosítja, jogosult lesz a normatívára, ők fogják azt megigényelni és elszámolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Intézményi gyermekétkeztetés

Kérdés: Önkormányzatunk a 2017. évi Költségvetési tv. 2. mellékletének III.5. pontja értelmében a 2017. évi feltételnek eleget téve, miszerint "a támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést", az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat 2017. január 1-jétől a község önkormányzatának költségvetési szerve, a közös önkormányzati hivatal vette át. A hivatal a tevékenységet saját konyha fenntartásával, illetve a speciális étrendet igénylő gyermekek vonatkozásában szolgáltatási szerződés útján látja el. A közös hivatal, hogy eleget tegyen a speciális étrendet igénylő gyermeket étkeztetéssel kapcsolatos törvényi előírásnak is (a saját konyhában nem megoldható a speciális igények kielégítése [tárgyi, személyi, anyagi feltételek hiánya miatt]), vásárolt szolgáltatási szerződést kötött a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetével. A szervezet a hivatalunk 20 km-es körzetében elérhető egyetlen speciális étrendet igénylő gyermekétkeztetéssel is foglalkozó szolgáltató. Az étel kiszállítási költsége önkormányzatunkat terheli.
A 2017. évi megalapozó felmérésben az adatokat a leírtak figyelembevételével szerepeltettük, melyet a MÁK a vásárolt élelem vonatkozásában kifogásol. Jelen vélemény szerint a közös önkormányzati hivatal a speciális igényű gyermekek étkeztetésére kötött szolgáltatási szerződése nem gazdasági társasággal, illetve egyéni vállalkozással történt. Álláspontunk szerint a törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv útján látjuk el ezen feladatot, mivel a szerződő fél nem az önkormányzat, hanem a közös önkormányzati hivatal.
Részlet a válaszából: […] ...szerint arányosan is történhet).Önöknél a közös önkormányzati hivatal feladata a közétkeztetés ellátása, amelyet úgy old meg, hogy a Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetétől vásárolja az ételt. A szervezet nem felel meg azoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

40 éves jubileumi jutalomra való jogosultság

Kérdés: Helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményben közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó nő az alábbi jogviszonyokban dolgozott.
1. BFK Budapest 1977. 06. 29.-1984. 05. 23. - konfekciós; felmondás a dolgozó részéről;
2. Takarékszövetkezet 1984. 05. 24.-1988. 08. 25. - munkaviszonya megszűnt;
3. GAMESZ 1988. 08. 26.-1990. 12. 31. - konyhai kisegítő; áthelyezve;
4. Óvoda 1991. 01. 01.-2006. 08. 31. - konyhai kisegítő; áthelyezve;
5. ÁMK 2006. 09. 01.-2013. 06. 30. - konyhai kisegítő; áthelyezve;
6. Óvoda 2013. 07. 01.-2014. 08. 31. - konyhai kisegítő; áthelyezve;
7. Óvoda és Könyvtár 2014. szeptember 1-jétől jelenleg is - konyhai kisegítő.
A nevezett dolgozó 2017. június 30-ával meg kívánja szüntetni jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyát, és 2017. július 1-jétől a nők kedvezményes öregségi nyugdíját kívánja igénybe venni.
A szükséges feltételekkel a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiadott határozat szerint 2017. július 1-jén rendelkezni fog. Jogosult-e a dolgozó a 40 éves jubileumi jutalomra, illetve mikor?
Részlet a válaszából: […] A jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából csak a "közszférabeli szerveknél" eltöltött idők vehetők figyelembe, a BFK Budapestnél (ami feltételezhetően nem került a Kjt., illetve Ktv. hatálya alá 1992. július 1-e után), valamint a takarékszövetkezetnél fennállt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Funkciókód, szakfeladat

Kérdés: Önkormányzati költségvetési szervként ellátjuk két - gazdasági szervezettel nem rendelkező - intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait. Hozzánk tartozik a gyermekétkeztetés az iskolákban, óvodákban, a megrendelés, számlázás, térítésidíj-beszedés, hátralékok kezelése, felszólítás, illetve a közoktatási intézmények üzemeltetési feladatai, néhány önkormányzati, most nem közoktatási intézményként működő épület (magániskola működik benne, illetve jelenleg üres, felújítások során oda szoktak kiköltözni a felújítandó iskolából) üzemeltetése. A könyvelés során a központban dolgozók bérét, illetve a felmerülő kiadásokat a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény (óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmény) által használt cofogra, illetve az üzemeltetett közoktatási intézményekhez (általános iskola, gimnázium, kollégium) kapcsolódó működtetési cofogra könyveljük. Az intézményi étkezéshez kapcsolódó cofogra csak a vásárolt élelmezést, a melegítőkonyhán dolgozók bérét, illetve az étkezési térítési díjak bevételét könyveljük a MÁK elvárásnak megfelelően. 2017. január 1-jétől a közoktatási intézmények üzemeltetési, működtetési feladatai átkerülnek az államhoz. Intézményünknél marad az étkezés, illetve a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai, valamint néhány önkormányzati épület üzemeltetése. 2017-től a központban dolgozók bérét és egyéb kiadásait milyen kormányzati funkcióra és szakfeladatra kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...szervezettel nem rendelkező intézmény, óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmény által használt "cofog"-ra, illetve az üzemeltetett közoktatási intézményekhez, általános iskolához, gimnáziumhoz, kollégiumhoz kapcsolódó működtetési "cofog"-ra könyveltek. Továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.
1
2
3
24