Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott likvid hitel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Folyószámla-egyenleg

Kérdés: A bankszámlánknak negatív egyenlege van, mivel a zárlati tételeket rátette a bank. Költségvetési szervről van szó. Mi lehet a megoldás?
Részlet a válaszból: […]szabályai szerint könyveljék. A negatív bankszámlaegyenleg rövid lejáratú hitelként, likvid hitelként kerül elszámolásra.Likvid hitel a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. A Stabilitási tv. lehetővé teszi az önkormányzatok esetében, hogy likvid hitelt vegyenek fel (naptári éven belül visszafizetendő hitelt)
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4437
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Likvid hitel

Kérdés: A Költségvetési Levelek 231. számában olvastam a likvid hitel kontírozási tételeiről, ami érthető és világos. Számomra az a kérdés, hogy a napi bankszámlakivonat mely tételeit kell könyvelni? Ha naponta a negatív záró egyenleget könyvelem bevételként és kiadásként, az előirányzatban és a teljesítésben nagyon nagy halmozódás keletkezik. Egy kis példán keresztül szíveskedjenek levezetni, hogy mely összegek kerüljenek könyvelésre:
Például:
1. kivonat nyitó +1 000 000 Ft
záró -500 000 Ft
2. kivonat nyitó -500 000 Ft
záró -2 500 000 Ft
3. kivonat nyitó -2 500 000 Ft
záró +600 000 Ft
Részlet a válaszból: […]az első kivonat esetében a -1 500 000 Ft különbözetet, a második kivonat esetében a -2 000 000 Ft különbözetet, a harmadik kivonat esetében a +3 100 000 Ft különbözetet fogják könyvelni. Amennyiben van halmozódás amiatt,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4328
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Önkormányzati likvid hitel aláírása

Kérdés: Önkormányzati likvid hitel aláírására pénzügyi ellenjegyzőként ki jogosult? Mi az előírt szakképzettség?
Részlet a válaszból: […]visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak az általános adatokon, feltételeken túlmenően tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.Az Ávr. 55. §-ának (3) bekezdése alapján a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel, és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. Megfelelő végzettség például a mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintézői vagy közgazdasági szakközépiskolai végzettség.Az Áht. 37. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállalni a kormányrendeletben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.Az önkormányzatok hitelfelvételére vonatkozóan a Mötv. és a stabilitási törvény is tartalmaz előírásokat.A Mötv. 42. §-ának 4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.A stabilitási törvény 10. §-ának (1) bekezdése szerint az önkormányzat érvényesen kizárólag a kormány elő­zetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. A (2) bekezdés szerint települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyiadó-rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3903
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Adósságkonszolidáció

Kérdés: Önkormányzatunknál részleges adósságkonszolidáció történt. Az állam adósságunk 65%-át átvállalta. Adósságunk kötvénykibocsátásból keletkezett. A 9 555 000 CHF értékű kötvényből 500 000 000 Ft-ot óvadéki betétként kezelt a bank. Ennek 65%-át befizettük a Kincstár számlájára, 35%-át visszafizettük a banknak, csökkentve ezzel a tőketartozást. Az adósságkonszolidáció könyvviteli elszámolásában kérnénk a segítséget. A kötvényt előbb hitellé kell alakítani, majd azt az átvállalás összegével törlesztésként csökkenteni?
Részlet a válaszból: […]konszolidációval érintett fizetési kötelezettségek vonatkozásában - kölcsön-, illetve hiteljogviszonyon alapuló tartozása.A tartozás törlesztésére két lehetőség áll fenn. Az egyik az adósságelengedés, a másik eset az adósság átvállalása.Adósságelengedésnél a bankszámlára nem érkezik pénz, hanem a hosszú lejáratú hitelek, kötvények állományának csökkenésével egyidejűleg a pénzforgalom nélküli gazdasági bevételek közé kell könyvelni a törlesztés összegét.Számviteli elszámolása:hosszú lejáratú hitel elengedéseT 4311 - K 9854T 9854 - K 41331A másik törlesztési lehetőség, amely az adósságkonszolidáció esetén is történik, amikor az önkormányzat bankszámlájára érkezik az állam által utalt törlesztési támogatás, és azt a bank az önkormányzat számlájáról azonnal leemeli. Itt valós, bankszámlán történő pénzmozgás van, amit a költségvetési szerv számlájára utal az állam, és onnan emeli le a bank a tartozást, nem pedig egyből a banknak történik az utalás. Az állam által elutalt és érkeztetett összeget a 94. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások főkönyvi számlacsoportba könyveli az önkormányzat. Likvid hitelből adódó adósságállomány törlesztése esetén a likvid hitelt, azaz a rövid lejáratú hitelt működési hitellé kell átalakítani, innen történik a visszafizetés számviteli elszámolása, továbbá az átvállalt törlesztéskor a hitelállományt, kötvényállományt kell csökkenteni, kivezetni a könyvekből.Az államtól kapott összeget bevételként kell kimutatni, és el kell számolni költségvetési kiadásként az átvállalt tartozás összegét azon a kiadási jogcímen, amelyre az eredeti tartozás teljesítését (átvállalását) kellett volna elszámolni.Számviteli elszámolása a következő:hosszú lejáratú hitel felvétele, kötvénykibocsátásközgazdasági osztályozás szerintT 321 - K 4315funkcionális osztályozás szerintT 439 - K 9972állományváltozás, kötelezettség állományba vételeT 4132 - K 4311, 43211. hosszú lejáratú hitel törlesztése, kötvénybeváltás adósságkonszolidáció nélkül, önkormányzat által:hiteltörlesztés, kötvénybeváltásközgazdasági osztályozás szerintT 4314, 4344 - K 321funkcionális osztályozás szerintT 772 - K 439állományváltozásT 4311, 4341 - K 4132Ha a kötvénykibocsátás devizában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3511
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Likvid hitel

Kérdés: Az önkormányzatok likvidhitel-felvételével kapcsolatban szeretném feltenni az alábbi kérdést. Amennyiben az önkormányzatnak adott év március hónapjától következő év március hónapjáig van érvényes likvidhitel-szerződése, a stabilitási törvénynek történő megfelelés érdekében, az önkormányzatnak 2012. december 31-ére módosítani kell-e a szerződés lejáratát, vagy a kormányhivatal hozzájárulását kell beszerezni az éven túli lejárat engedélyezéséhez?
Részlet a válaszból: […]fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.Továbbá a kormány hozzájárulása nélkül lehetséges a magyar költségvetést érintő, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, a likvid hitelre vonatkozó ügylet megkötése.A stabilitási törvény 10. §-ának (4) bekezdése 2012. március 31-ével hatályon kívül került, miszerint az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a módosítás szinkronba került a fentebb leírtakkal.Likvid hitel év végén nem maradhat, az év végi egyenleget át kell könyvelni. Likvid hitel csak éven belül visszafizetett hitel lehet, ezért az így maradt egyenleg esetére van az átkönyvelési szabály.Az engedélykérés továbbra is megmarad. Ezért a naptári éven túli, március hónapjáig fennálló hitelre előzetes hozzájárulás, engedélyezés szükséges. Továbbá szerződésmódosításra van szükség március 1. és december 31-e közötti likvid hitelre.A likvid hitelnek nincs szakfeladata, viszont a likvid hitelt év[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3331
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Rulírozó hitel

Kérdés: Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben döntött arról, hogy a költségvetési kiadások és bevételek különbségeként adódó költségvetési hiányt áthidaló (rulírozó) hitel felvételével kívánja finanszírozni. A hitelkereten belül a hitelek felvétele lehívólevél alapján történik. A hitelek lejárata 364 nap. A hitelfelvételt a "pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitel felvétele?előirányzaton szerepeltetjük, mivel a rövid lejáratú likviditási hitelnek nincs előirányzata. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy a hitelfelvételt és annak év közben történő visszafizetését melyik főkönyvi szám alkalmazásával, és milyen módon kell könyvelni! Az év végén fennálló tartozásra, melyet 2012-ben kell visszafizetnem, kell-e 2012-ben kiadási előirányzatot képeznem?
Részlet a válaszból: […]fordulónapon. Az Szt. szerint a könyvviteli mérlegben az eszközök nem szerepelhetnek negatív előjelű értékben. A negyedéves mérlegjelentés, a költségvetési jelentés, a féléves és az éves elemi költségvetési beszámoló fordulónapján (március 31., június 30., szeptember 30., illetve december 31.) a költségvetési elszámolási számla, az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege csak 0 vagy pozitív lehet, ezért a fordulónapon igénybe vett likvid hitel összegét a likvidhitel-számla forgalmi számláján kell nyilvántartásba venni. Az Ámr. 174. §-ának (11) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat a likvid hitel fedezetére a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó állami hozzájárulások elszámolási számlán elkülönített összeget is felhasználhatja. Tehát a fordulónapon igénybe vett hitel összegét a negatív számlaegyenlegnek megfelelően hitelfelvételként kell lekönyvelni. Viszont év közben (negyedév közben) a likvid hitelből történő kiadásteljesítést hitelfelvételként nem kell könyvelni. A kérdésben megjelölt 451. Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozásoktól főkönyvi számla nem alkalmazható, mivel év közben nem könyvelendő a hitelfelvétel. Év végén számolja el az önkormányzat a negatív folyószámla-egyenleg összegét a bankszámlavezető pénzintézettel kötött szerződés alapján likvidhitel-felvételként a 456. Rövid lejáratú likviditási hitelek egyéb belföldi forrásból főkönyvi számon. A beszámoló fordulónapját követően a visszafizetés a rövid lejáratú kötelezettségek között kerül elszámolásra. A likvid hitellel kapcsolatos könyvelési lépések önkormányzat esetében a következők: állományi számlák megnyitása   T 491 - K 4561     a költségvetési többlet, hiány nagyságában az elő­irányzatok technikai nyitása költségvetési hiány esetében - közgazdasági osztályozás szerint   T 986 - K 498 - funkcionális osztályozás szerint   T 99713, 99714 - K 498 szakfeladaton történő elszámolása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3047
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,