Folyószámla-egyenleg

Kérdés: A bankszámlánknak negatív egyenlege van, mivel a zárlati tételeket rátette a bank. Költségvetési szervről van szó. Mi lehet a megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...lejáratú kötelezettség, rövid lejáratú hitel szabályai szerint könyveljék. A negatív bankszámlaegyenleg rövid lejáratú hitelként, likvid hitelként kerül elszámolásra.Likvid hitel a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.
Kapcsolódó címkék:  

Likvid hitel

Kérdés: A Költségvetési Levelek 231. számában olvastam a likvid hitel kontírozási tételeiről, ami érthető és világos. Számomra az a kérdés, hogy a napi bankszámlakivonat mely tételeit kell könyvelni? Ha naponta a negatív záró egyenleget könyvelem bevételként és kiadásként, az előirányzatban és a teljesítésben nagyon nagy halmozódás keletkezik. Egy kis példán keresztül szíveskedjenek levezetni, hogy mely összegek kerüljenek könyvelésre:
Például:
1. kivonat nyitó +1 000 000 Ft
záró -500 000 Ft
2. kivonat nyitó -500 000 Ft
záró -2 500 000 Ft
3. kivonat nyitó -2 500 000 Ft
záró +600 000 Ft
Részlet a válaszából: […] Nem a napi záró egyenleget könyvelik le, hanem a növekményt, illetve a csökkenést. Az Önök példája szerint az első kivonat esetében a -1 500 000 Ft különbözetet, a második kivonat esetében a -2 000 000 Ft különbözetet, a harmadik kivonat esetében a +3 100 000 Ft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzati likvid hitel aláírása

Kérdés: Önkormányzati likvid hitel aláírására pénzügyi ellenjegyzőként ki jogosult? Mi az előírt szakképzettség?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 13. §-ának (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket, így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.
Kapcsolódó címkék:  

Adósságkonszolidáció

Kérdés: Önkormányzatunknál részleges adósságkonszolidáció történt. Az állam adósságunk 65%-át átvállalta. Adósságunk kötvénykibocsátásból keletkezett. A 9 555 000 CHF értékű kötvényből 500 000 000 Ft-ot óvadéki betétként kezelt a bank. Ennek 65%-át befizettük a Kincstár számlájára, 35%-át visszafizettük a banknak, csökkentve ezzel a tőketartozást. Az adósságkonszolidáció könyvviteli elszámolásában kérnénk a segítséget. A kötvényt előbb hitellé kell alakítani, majd azt az átvállalás összegével törlesztésként csökkenteni?
Részlet a válaszából: […] ...összeget a 94. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások főkönyvi számlacsoportba könyveli az önkormányzat. Likvid hitelből adódó adósságállomány törlesztése esetén a likvid hitelt, azaz a rövid lejáratú hitelt működési hitellé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 17.
Kapcsolódó címke:

Likvid hitel

Kérdés: Az önkormányzatok likvidhitel-felvételével kapcsolatban szeretném feltenni az alábbi kérdést. Amennyiben az önkormányzatnak adott év március hónapjától következő év március hónapjáig van érvényes likvidhitel-szerződése, a stabilitási törvénynek történő megfelelés érdekében, az önkormányzatnak 2012. december 31-ére módosítani kell-e a szerződés lejáratát, vagy a kormányhivatal hozzájárulását kell beszerezni az éven túli lejárat engedélyezéséhez?
Részlet a válaszából: […] ...a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthet.A kormány hozzájárulása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.
Kapcsolódó címke:

Rulírozó hitel

Kérdés: Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben döntött arról, hogy a költségvetési kiadások és bevételek különbségeként adódó költségvetési hiányt áthidaló (rulírozó) hitel felvételével kívánja finanszírozni. A hitelkereten belül a hitelek felvétele lehívólevél alapján történik. A hitelek lejárata 364 nap. A hitelfelvételt a "pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitel felvétele?előirányzaton szerepeltetjük, mivel a rövid lejáratú likviditási hitelnek nincs előirányzata. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy a hitelfelvételt és annak év közben történő visszafizetését melyik főkönyvi szám alkalmazásával, és milyen módon kell könyvelni! Az év végén fennálló tartozásra, melyet 2012-ben kell visszafizetnem, kell-e 2012-ben kiadási előirányzatot képeznem?
Részlet a válaszából: […] ...elszámolásiszámla, az előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege csak 0 vagy pozitívlehet, ezért a fordulónapon igénybe vett likvid hitel összegét alikvidhitel-számla forgalmi számláján kell nyilvántartásba venni. Az Ámr. 174.§-ának (11)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.
Kapcsolódó címkék: