Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

42 találat a megadott megbízásos jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Közfoglalkoztatott munkaviszonyon kívüli foglalkoztatása

Kérdés: Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében munkavállalókat foglalkoztat. Van-e lehetősége az önkormányzat által alapított költségvetési szervnek a közfoglalkoztatottal megbízási szerződést kötni a közfoglalkoztatott munkaidején kívül elvégzendő munkára (például szombat, vasárnapi munkavégzésre)? Van-e a megbízási szerződésnek időbeli korlátja? Ugyancsak az önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottal köthet-e az önkormányzat költségvetési szerve szintén a munkaidején kívül ellátandó feladatokra egyszerűsített foglalkoztatási szerződést?
Részlet a válaszból: […]maximum 120 napig tartó - munkaviszonyon kívüli egyéb keresőtevékenységet folytathat, ellenkező esetben az állami foglalkoztatási szerv törli az álláskeresők nyilvántartásából, a közfoglalkoztató pedig köteles megszüntetni a közfoglalkoztatási jogviszonyt. Megbízási jogviszonyt akkor létesíthet a közfoglalkoztatott, ha az rövid idejű keresőtevékenységnek minősül, azaz a jogviszony időtartama nem haladja meg a 120 napot. Azonban a megbízó nem lehet azonos a közfoglalkoztatóval.A közfoglalkoztató[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5402

2. találat: Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok

Kérdés: 1. Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott háziorvos a Kjt. és a 2020. évi C. törvény értelmében lehet-e vezető tisztségviselő egy gazdasági társaságban?
2. Az orvosi ügyeleti kötelező önkormányzati feladatot az önkormányzat szerződéssel átadta egy egészségügyi bt.-nek. Az önkormányzat alkalmazásában álló háziorvos az önkormányzatnál megbízási szerződéssel látja el az orvosi ügyeletet a megbízott bt.-nél, mely szolgáltatást az önkormányzat kiszámlázza a bt. felé. Szabályosan kötött-e megbízási szerződést az önkormányzat a közalkalmazottjával?
Részlet a válaszból: […]elmulasztása esetén az egészségügyi szolgálati jogviszony azonnali hatályú felmondással megszüntethető.A vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkakörével, vezetői megbízásával összeférhetetlena) ha hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne,b) a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.A b) pont az egészségügyi szolgáltatónál, valamint az egészségügyért felelős miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó, egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó költségvetési szervnél létesített, egészségügyi tevékenység végzésére irányuló, az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó munkakörre, vezetői megbízásra nem alkalmazandó.Tehát az új szabályok egy háziorvos esetében nem feltétlenül zárják ki önmagában azt, hogy a háziorvos vezető tisztségviselő legyen egy gazdasági társaságban.Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy köteles a munkáltatónak haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésekor vagy fennállása alatt az e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merült fel, vagy ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe került. A munkáltató köteles haladéktalanul írásban felszólítani az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt, hogy az összeférhetetlenséget harminc napon belül szüntesse meg, vagy köteles a szükséges intézkedést megtenni az összeférhetetlenség kizárására.Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy az összeférhetetlenséget a felszólítástól számított harminc napon belül nem szüntette meg, az egészségügyi szolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.2. A kérdés második[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5395

3. találat: Önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak irányítása

Kérdés: Van az önkormányzatnak egy 100%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társasága. Amennyiben ennek a társaságnak az alkalmazottja irányítaná az önkormányzatnál alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak munkáját, van-e lehetőség arra, hogy a munkabérére és járulékaira az önkormányzat pénzeszközt biztosítson? Ha lehetséges, elszámolható-e ez az átadott pénzeszköz (milyen kormányzati funkción) a "települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása" terhére?
Részlet a válaszból: […]részmunkaidős vagy más szerződést, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni a díjazást személyi kifizetésként.Ha az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasággal kötnek szerződést a közfoglalkoztatottak munkájának irányítására, akkor szolgáltatást vesznek igénybe a gazdasági társaságtól. A gazdasági társaságnak a szolgáltatása ellenértékét számlázni kell. A számlázott ár feltehetően tartalmazni fogja a gazdasági társaságnál a feladatellátással kapcsolatban felmerült bér- és járulékköltséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5134

4. találat: Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása

Kérdés: Önkormányzat által fenntartott óvodában milyen feltételekkel alkalmazható nyugdíjas óvodapedagógus? Felvehető-e üres keretre vagy GYES-en lévő dolgozó helyére, illetve határozott idejű szerződéssel vagy megbízási szerződéssel alkalmazható-e?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatható, vagy óraadóként megbízási szerződéssel (heti legfeljebb 10 óra megtartására).Önkormányzati óvoda esetében a nyugdíjasok foglalkoztatása engedélyezett. Ha közalkalmazotti jogviszonyban kerül sor a foglalkoztatásra, abban az esetben - mivel a foglalkoztatás nem az Mt. szerinti munkaviszonyban történik - ők biztosítottnak minősülnek, egyéni járulékokat is kell tőlük vonni a bruttó illetményből. A Tny. 83/C. §-a alapján továbbá érvényesül a nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabály a közalkalmazotti jogviszony fennállásának idejére.Óraadóként, megbízási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetén szintén biztosítottnak minősül az alkalmazott pedagógus (a kifizetésre kerülő összeg nagyságának figyelembevételével). Ebből következően az illetménye nyugdíjjárulék-alapot képező keresetnek minősül, így vonatkozik rá a Tny. 83/B. §-a szerinti kereseti korlát (minimálbér tizen-nyolcszorosa évente), melynek elérése után a nyugdíj szüneteltetésre kerül az adott év december 31-ig.Figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy amennyiben nyugdíjast közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4951

5. találat: Kereseti korlát megbízási szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas esetében

Kérdés: Intézményünknél megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy magánszemélyt, aki nyugdíjas, "nők negyvenéves öregségi nyugdíjában" részesül. Érvényesül-e esetében kereseti korlát?
Részlet a válaszból: […]hiányában nem beszélhetünk nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelemről, keresetről, ennek hiányában pedig kereseti korlát sem érvényesül esetében.Fontos azonban, hogy ez csak a munkaviszonyra vonatkozik. Ha a magánszemély a keresőtevékenységét megbízási szerződés alapján végzi, akkor e tevékenysége alapján - feltéve, hogy az abból származó jövedelem eléri a biztosítottság határát, azaz a minimálbér[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4877

6. találat: Megbízási jogviszony pénzügyi, számviteli területen

Kérdés: Költségvetési szervnél számviteli, pénzügyi területen lévő státuszt megbízási jogviszonnyal be lehet tölteni?
Részlet a válaszból: […]használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.Ezen feladatok közül csak a b) pont szerintiek ellátása történhet szolgáltatás megrendelésével, a gazdasági szervezeten kívül. Ugyanakkor - ha a gazdasági szervezet nem egy főből áll - attól, hogy adott státuszba tartozó feladatokat megbízási jogviszony keretében láttatnak el, még nem jelenti azt, hogy a feladatok szolgáltatás megrendelésével valósulnának meg. Általánosságban tehát nincs ilyen tilalom. Érdemes viszont figyelemmel lenni a színlelt szerződések tilalmára. Ha a jogviszony a munkaviszony sajátosságait tükrözi, a jogviszony munkaviszonynak tekintendő, tehát színleltnek minősül. Amennyiben a szerződés más szerződést leplez, azt a leplezett szerződés alapján kell megítélni.A munkaviszonyra jellemző sajátosságok az alá-fölé rendeltségi kapcsolat, a munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4460

7. találat: Közalkalmazott orvossal megbízási szerződés kötése a munkakörével megegyező feladatra

Kérdés: Költségvetési intézményként az intézményünknél közalkalmazottként foglalkoztatott orvossal köthetünk-e vállalkozói vagy egyéb megbízási szerződést közalkalmazotti munkaidejét követően végzendő, közalkalmazotti munkakörével egyező orvosi tevékenység ellátására? Az Ávr. 42. §-át megsértjük-e, ha az Ávr. 51. §-ának (2) bekezdése alapján, amennyiben intézményünknél szemész közalkalmazott orvosunkkal vállalkozói vagy megbízási szerződést kötünk szintén szemészeti tevékenység ellátására (többletfeladatként), és a szerződésbe belefoglaljuk, hogy a közalkalmazotti kinevezésén túli időben ellátott feladatához kapcsolódó díjat teljesítésigazolást követően fizetjük ki, és ennek további feltétele, hogy közalkalmazotti munkakörébe tartozó feladatainak maradéktalanul eleget tegyen?
Részlet a válaszból: […]önök által is hivatkozott 51. §-ának (2) bekezdése szerint azonban a költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A leírás szerint pedig a közalkalmazotti munkakörével egyező orvosi tevékenységről lenne szó. Ez egyébként
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4444
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Egyéni vállalkozó, illetve adószámos magánszemély költségeinek elszámolása a díjat fizető felé

Kérdés: Partnerünk szakfordítást végez nekünk. A számlában a fordítás díján felül postázási költséget is feltüntet fizetendő díjként. Szakmai utasításokban, rendeletekben iránymutatást nem találtunk arra vonatkozóan, hogy egyéb költségtérítési kötelezettségünk állna fenn. A partnerrel vállalkozási szerződésünk sincs, amiben külön szabályozva lenne a fordítási díjon felüli költségtérítés. Kérdésem, hogy jogosan állít-e be a számlán a saját költségeinek fedezetére vonatkozó tételt, ha igen, a számlához csatolni kell az összeget alátámasztó bizonylat hiteles másolatát?
Részlet a válaszból: […]terheli. Esetében felmerülhet, hogy a díjazásán felül költségtérítést is fizetnek részére, feltéve hogy a felek megállapodása így szól. Ebben az esetben azonban a költségtérítés is az adott jogviszonyból származó jövedelemként adóköteles. Miután az adószámos magánszemély által végzett szakfordítás önálló tevékenységnek (megbízási jogviszonynak) minősül, annak szabályai szerint kell eljárnia a kifizetőnek az adókötelezettségek teljesítésénél. A költségtérítés is az önálló tevékenység bevételét képezi, mellyel szemben - akárcsak magával a megbízási díjjal szemben - 10% költséghányad figyelembevételére vagy tételes költségelszámolásra van lehetőség. Tételes költségelszámolás választása esetén a költségtérítés vonatkozásában az adóelőleg-levonásra kötelezett kifizető részére akár 100%-os költségnyilatkozatot is tehet a magánszemély. Tehát ha kifizetik a magánszemély részére költségtérítésként a postázási költséget, akkor azzal szemben a magánszemély a nevére szóló bizonylat alapján beállíthatja a költségét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4239
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Kiküldetési költségtérítés megbízási jogviszonyban

Kérdés: Önkormányzatunknál megbízási jogviszonyban álló személy belföldi kiküldetési rendelvényt adott le, melyet a polgármester leigazolt. Adhat-e le megbízási jogviszonyban álló személy kiküldetési rendelvényt (belföldit és külföldit egy­aránt)? A bérszámfejtéssel foglalkozó kolléga ismeretei szerint befogadhatjuk a kiküldetési rendelvényt, viszont járulékvonzata van (a kolléga "felbruttósítja" az összeget, és elszámolja utána a járulékokat is). Helyes ez így, vagy pedig csak az alapösszeggel kell számolnunk?
Részlet a válaszból: […]polgármester, az önkormányzati képviselő ezen tisztségével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás is.Önkormányzatukkal megbízási jogviszonyban álló személy, amennyiben a megbízási szerződésében rögzített feladat ellátása érdekében felmerült költségekhez kapcsolódóan adja le akár belföldi, akár külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan a kiküldetési rendelvénynek megfelelő adattartalommal a költségtérítés-elszámolási igényét, azt az önkormányzatnak meg kell térítenie.Az Szja-tv. 7. §-a (1) bekezdésének r) pontja értelmében a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén kifizetett összeget, feltéve hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket.Az igazolás nélkül elszámolható mértékről az Szja-tv. 3. számú mellékletének II. 6. pontja rendelkezik. E szerint igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül a kifizető által a magánszemélynek saját személygépkocsi használatára tekintettel fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett kilométer-távolság szerint, az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adóhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 9 Ft/km általános normaköltség figyelembevételével számított összeg.Ha az önkormányzatuk a fentieknek megfelelő költségtérítést fizet a megbízott részére, azt költségtérítésként a kiküldetési rendelvény alapján kifizethetik, nem keletkezik a magánszemélynek jövedelme.Miután megbízott költségtérítéséről beszélünk, fel sem merülhet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3549
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Megbízási jogviszony nem ismerhető el közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként

Kérdés: 1998-ban munkanélküli voltam, a munkaügyi központtól támogatást kaptam, mellette megbízási szerződéssel dolgoztam óvónőként. A megbízási jogviszony nem tartalmazza a napi munkaidő hosszát. Kérdésem, hogy munkaviszonynak számít-e a megbízási szerződés időtartama?
Részlet a válaszból: […]munkaviszonynak, így nem számítható be munkaviszonyként a besorolásnál a közalkalmazotti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3543
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 42 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést