Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott mellékszolgáltatások áfája tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Fő- és mellékszolgáltatási viszony meghatározása

Kérdés: Költségvetési szervnél probléma merült fel a fordított adózással kapcsolatban. Egy adott beruházáson belül az építésiengedély-köteles munkarész volumene jelentősen kevesebb, mint a nem építésiengedély-köteles munkarész. Áfa szempontjából ilyen esetben az egész szolgáltatás díja fordított adózás alá tartozik?
Részlet a válaszból: […]hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatóságiengedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.A fentiek alapján döntő jelentősége van annak, hogy a felek közötti szerződés mire irányul. Összetett ügyleteknél azt kell vizsgálni, hogy mi az alapügylet, mi tekinthető fő-, és mi ahhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatásnak, illetve az egyes munkák fő- és mellékszolgáltatás viszonyban vannak-e egymással. Az építőiparban ez azt jelenti, hogy ha az egyik szolgáltatás vagy termékértékesítés elősegíti egy másik szolgáltatás vagy termékértékesítés teljesülését, akkor ez utóbbi szolgáltatás vagy termékértékesítés lesz az irány­adó. Fontos szempont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4080

2. találat: Fordított adózás

Kérdés: Önkormányzatunk többször került olyan helyzetbe, hogy az általa befogadott számla a fordított adózás szabályai alapján lett kiállítva, azon belül is az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.
"142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatóságiengedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának."
Mikor minősül a munka építési-szerelési, egyéb szerelési munkának? Mikor kell fordítottan adózni ezen jogszabályhely alapján? Ha több alvállalkozó is van, az alvállalkozó és a fővállalkozó között fordítottan történik az adózás?
Részlet a válaszból: […]minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatóságiengedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának. Az ügylet a szerinti minősítésénél, hogy az az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alá tartozik-e (és így tekintetében a fordított adózás szabályai alkalmazandók), három feltételt szükséges vizsgálni. 1. A szolgáltatás építési-szerelési, egyéb szerelési munkának minősül. 2. A szolgáltatás ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul. 3. Maga az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatóságiengedély-köteles. Amennyiben a három feltételből egy nem valósul meg, a tevékenységre az egyenes adózás szabályait kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a fővállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, az alvállalkozó és a fővállalkozó közötti ügyletet önállóan kell megítélni a fordított adózás szempontjából, függetlenül a fővállalkozó és a vevő között létrejött ügylettől. A fővállalkozónak a vevő felé teljesített ügylete az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontjának alkalmazásában csak annyiban van kihatással az alvállalkozó által teljesített ügylet adózására, hogy ha a fővállalkozó építési hatóságiengedély-köteles tevékenységet végez, a 142. § (1) bekezdésének b) pontjának alkalmazásában az alvállalkozó tevékenysége is építési hatóságiengedély-köteles tevékenységnek fog minősülni. Amennyiben egy alvállalkozó termékértékesítést végez a fővállalkozónak, és a termékértékesítés keretében mellékszolgáltatásként építési-szerelési szolgáltatást is végez, az ügyletet mint termékértékesítést kell megítélni. Így ha a termékértékesítés nem minősül az Áfa-tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítésnek, az ügylet nem fordítottan adózik. Például ha az alvállalkozó legyárt egy liftet, és mint terméket értékesíti a fővállalkozónak, a termékértékesítése egyenesen adózik, annak ellenére hogy esetlegesen a liftet be is szereli. (Kivételesen a lift beszerelésénél felmerülhet, hogy magának a liftnek a beépítése, helyszíni megépítése, beszerelése a főszolgáltatás.) Amennyiben az építési-szerelési munka nem eredményez az Áfa-tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítést, valamint nem minősül egy termékértékesítés mellékszolgáltatásának sem, az építési-szerelési munka szolgáltatásnyújtásnak minősül az Áfa-tv. alkalmazásában. A fővállalkozó-alvállalkozói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3038

3. találat: Főszolgáltatáshoz kapcsolódó mellékszolgáltatás adómértékének megítélése

Kérdés: A továbbszámlázott tevékenységek esetében a főtevékenységhez kapcsolódó, más adókulcs alá tartozó szolgáltatás felveszi-e az alaptevékenység adókulcsát? Pl. költségvetési intézmény kiadványt értékesít, amelyet 12 százalékos áfa terhel. A számla tartalmaz postaköltséget is, amely adómentes tevékenység. A postaköltséget terheli-e a 12 százalékos áfa?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatást is, melyet saját nevében, de más javára (a megrendelő javára) rendel meg, s melyet úgy kell tekinteni, mintha a társaság ténylegesen maga nyújtaná. Ez utóbbi szolgáltatás járulékosan kapcsolódik az intézmény által végzett értékesítéshez (kiadványértékesítéshez). Az Áfa-tv. 22. § (3) bekezdés b) pontja szerint az adó alapjába beletartoznak a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek is. Eszerint a főszolgáltatás adóalapjának része a postai szolgáltatás is, így - annak ellenére, hogy a valóságban más adóalany (a posta) által nyújtott postai szolgáltatásért a tárgyi adómentesség okán az intézmény felé áfát nem számítottak fel - az intézmény egységesen mindkét tevékenység ellenértékét a kiadvány 12 százalékos áfakulcsával számlázza[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 273