Fordított adózás

Kérdés: Önkormányzatunk többször került olyan helyzetbe, hogy az általa befogadott számla a fordított adózás szabályai alapján lett kiállítva, azon belül is az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.
"142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, feltéve hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatóságiengedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának."
Mikor minősül a munka építési-szerelési, egyéb szerelési munkának? Mikor kell fordítottan adózni ezen jogszabályhely alapján? Ha több alvállalkozó is van, az alvállalkozó és a fővállalkozó között fordítottan történik az adózás?
Részlet a válaszából: […] ...be is szereli. (Kivételesen a lift beszerelésénélfelmerülhet, hogy magának a liftnek a beépítése, helyszíni megépítése,beszerelése a főszolgáltatás.) Amennyiben az építési-szerelési munka nem eredményez azÁfa-tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 22.

Főszolgáltatáshoz kapcsolódó mellékszolgáltatás adómértékének megítélése

Kérdés: A továbbszámlázott tevékenységek esetében a főtevékenységhez kapcsolódó, más adókulcs alá tartozó szolgáltatás felveszi-e az alaptevékenység adókulcsát? Pl. költségvetési intézmény kiadványt értékesít, amelyet 12 százalékos áfa terhel. A számla tartalmaz postaköltséget is, amely adómentes tevékenység. A postaköltséget terheli-e a 12 százalékos áfa?
Részlet a válaszából: […] ...alapjába beletartoznak a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek is. Eszerint a főszolgáltatás adóalapjának része a postai szolgáltatás is, így – annak ellenére, hogy a valóságban más adóalany (a posta)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.