Fő- és mellékszolgáltatási viszony meghatározása

Kérdés: Költségvetési szervnél probléma merült fel a fordított adózással kapcsolatban. Egy adott beruházáson belül az építésiengedély-köteles munkarész volumene jelentősen kevesebb, mint a nem építésiengedély-köteles munkarész. Áfa szempontjából ilyen esetben az egész szolgáltatás díja fordított adózás alá tartozik?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Főszolgáltatáshoz kapcsolódó mellékszolgáltatás adómértékének megítélése

Kérdés: A továbbszámlázott tevékenységek esetében a főtevékenységhez kapcsolódó, más adókulcs alá tartozó szolgáltatás felveszi-e az alaptevékenység adókulcsát? Pl. költségvetési intézmény kiadványt értékesít, amelyet 12 százalékos áfa terhel. A számla tartalmaz postaköltséget is, amely adómentes tevékenység. A postaköltséget terheli-e a 12 százalékos áfa?
Részlet a válaszából: […] ...b) pontja szerint az adó alapjába beletartoznak a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek is. Eszerint a főszolgáltatás adóalapjának része a postai szolgáltatás is, így – annak ellenére, hogy a valóságban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.