Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

52 találat a megadott mérleg tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: A mérlegkészítés időpontját követően feltárt hibák javítása

Kérdés: Előző évről a befejezetlen beruházások között, 151-es főkönyvön hagyott a korábbi könyvelőnk olyan tételeket, amelyek nem beruházási tételek (pl. nyomtatópatron, projekt-előkészítés, kötelező nyilvánosság biztosítása). Ezeket hogyan tudom szabályosan kivezetni a 151-ről?
Részlet a válaszból: […]számvitelben a bevételek és kiadások téves rovaton történő nyilvántartásba vétele a mérlegkészítés időpontját követően nem javítható. A mérlegkészítés időpontját követően - az 54/A. §-ban felsorolt szervek által feltárt hibák javításai kivételével - a pénzügyi számvitelben az eredményszámlákat is érintő hibákat az eredményszámlákon történő könyveléssel kell javítani. A hibajavítás során figyelemmel kell lenni arra, hogy azok elérik-e a jelentős összegű hiba értékhatárát. A jelentős összegű hibákat az éves könyvviteli zárlatot megelőzően át kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára, és a jelentős összegű hibákat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5238
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Időbeli elhatárolás

Kérdés: Helyesen jártunk-e el, amikor a januárban esedékes szociális juttatásokat - a karácsonyi ünnepekre való tekintettel - hamarabb, azaz nem januárban, hanem az azt megelőző év decemberében fizettük ki, és a ráfordítás összegét az időbeli elhatárolások között mutattuk ki?
Részlet a válaszból: […]az Áhsz. 10-12. §-aiban foglaltakon kívül az eszközök között kell kimutatni a pénzeszközöket, a követeléseket, az egyéb sajátos elszámolásokat és az aktív időbeli elhatárolásokat. A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásokat és a forrásokat a könyv szerinti értéken kell kimutatni.Ha olyan összeget utaltak el, amely kiadás, ráfordítás vonatkozási ideje január, azaz a mérleg fordulónapját követő hónap, de az összeget már a januári hónapot megelőzően előre, decemberben, azaz a mérlegfordulónapot megelőzően utalták el, akkor a gazdasági esemény tekintetében helyesen jártak el, amikor időbeli elhatárolást képeztek.Amikor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4986
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Kérdés: A 0921 felhalmozási célú önkormányzati támogatások főkönyvön szereplő összegek esetében is szükséges a halasztott eredményszemléletű bevételként könyvelés, valamint - azon összegek esetében, amelyek utalása korábban történik, mint a megvalósítás - a függő kötelezettségként nyilvántartásba vétel?
Részlet a válaszból: […]értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz kapcsolódik, legfeljebb az elengedett kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékének összegéig,b) fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét.A mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. §-a (1) és (2) bekezdése szerintieket kell kimutatni azzal, hogy az Szt. 45. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatáson a felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is.Számviteli elszámolása a következő:443. Halasztott eredményszemléletű bevételekIdőbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint] T923 - K443Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg lehet követelést nyilvántartani az egységes rovatrend szerint:B11. Önkormányzatok működési támogatásai,B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások,B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről,B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól,B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása,B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása,B813. Maradvány igénybevétele,B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések,B816. Központi, irányító szervi támogatás,B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei,B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása,B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől,B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől,B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei ésB84. Váltóbevételek rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.A támogatást a folyósítással egyidejűleg fogják követelésként és teljesítésként könyvelni.A felhalmozási célú önkormányzati támogatások számviteli elszámolása a következő:1. előirányzat a költségvetési számvitel szerinta) bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T001 - K0921b) kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)   T05(1) - K0012. támogatás folyósítása költségvetési számvitel szerinta) követelésként   T0921 - K0041b) teljesítésként T005 - K0921c) támogatási előlegnél támogatási kötelezettségként   T044 - K0063. támogatás folyósítása pénzügyi számvitel szerinta) követelésként T3511/3512 - K921/922/923/9244b) teljesítésként T32/33 - K3511/35124. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [az Szt. 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 25. § (10) bekezdése szerint]   T923 - K4435. A folyósított (támogatási előleg nélküli támogatásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatási előleg terhére kötelezettségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: az általános kötelezettségvállalási, ki-adás teljesítési szabályok szerint6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) követelésként   T0916/0925(2) - K0041b) teljesítésként T005 - K0916/0925(3)c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként T05(3) - K0037. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) követelésként   T3511/3512 - K922/923b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban elszámolt kötelezettségek és a követelés összevezetése)   T421 - K3511/35128. Támogatási előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kivezetése a költségvetési számvitel szerint   T006 -K044Függő követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. Idetartoznak különösen a kapott garanciák, kezességek harmadik felek tartozásaiért, valamint a kapott fedezetek, biztosítékok, zálogtárgyak, óvadékok és az opciós ügylet miatti pénzeszköz vagy egyéb eszköz átvételére vonatkozó követelések.Biztos (jövőbeni) követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4928
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Fejlesztési támogatás elszámolással

Kérdés: A 2017. évi beszámoló ellenőrzés során a belső ellenőrzés észrevételezte, hogy a passzív időbeli elhatárolás között a fejlesztési célra kapott támogatást eddig a felhasználáskor szüntettük meg. Az ellenőr javaslata szerint az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése alapján a fejlesztésként megvalósított eszköz bekerülési értékének költségként, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az időbeli elhatárolást az értékcsökkenés negyedéves elszámolásakor szüntetem meg? Pl. Uniós beruházásnál, több 100 millió Ft esetén ez hány év alatt szüntethető meg a 2-3%-os leírási kulcs alkalmazásával? Helyes ez az elgondolás, amikor a bevételként elhatárolt összeget már a kivitelezőnek kifizettem, vagyis elköltöttem?
Részlet a válaszból: […]eredményszemléletű bevételeit kell érteni, illetve meg kell szüntetni a halasztott eredményszemléletű bevételt a támogatás visszafizetésének elszámolásakor is. Az időbeli elhatárolás feloldása a ráfordításként történő elszámoláskor, azzal arányosan történik. Az értékcsökkenési leírást a Tao-tv. 2. sz. melléklete szerint kell megállapítani. A?hosszú élettartalmú szerkezetekből álló épületek leírási kulcsa 2%, a közepes élettartalmúaké 3%, az ipari és egyéb építmények között pedig előfordul 2, illetve 3%-os leírási kulcs is. A?fejlesztési támogatás időbeli elhatárolásának feloldása a fejlesztési támogatással érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4739

5. találat: Mérlegfordulónap után érkezett folyamatos teljesítésű számlák

Kérdés: A Költségvetési Levelek 207. számában a 3879. kérdésre az a válasz, hogy a mérlegforduló napja után érkezett közüzemi számlákat passzív időbeli elhatárolásként kell könyvelni, mivel a közüzemi számlán a számla kelte, teljesítése és a fizetési határidő is a mérlegfordulónap utáni. A Költségvetési Levelek 254. számában a 4641. kérdésre adott válasz szerint a folyamatos szolgáltatásnyújtás vonatkozásában a számlákat szállítói kötelezettségként kell kezelni az adott év beszámolójának mérlegében. Milyen módon lehet rögzíteni szállítói kötelezettségként az olyan számlát, amelyen minden dátum (kelte, teljesítés, fizetési határidő) a mérlegfordulónap utáni? A mérlegfordulónap után beérkezett folyamatos teljesítésű közüzemi számlákat melyik módon kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]teljesítéseit kell számításba venni az adott időszak költségei között. Ez az összemérés elve.Főszabály szerint könyvelni csak szabályszerűen kiállított bizonylat (számla) alapján lehet, amit jellemzően a szállító utólag állít ki.Az Szt. 42. §-ának (1) bekezdése szerint a kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök - törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján történő - kezelésbevételéhez kapcsolódnak. A hangsúly azon van, hogy teljesített és a vevő által elismert szállítás történt-e. Ebből következően az a döntő szempont a tekintetben, hogy szállítói tartozásként kell-e az adott eseményt könyvelni, hogy a teljesítés időpontja december 31-ig befejeződött-e.A 2017. december 31-ei, vagy azt megelőző teljesítési időpontú számlákat, pl. december havi bérleti díj, a mérlegfordulónapig befejezett teljesítésnek számít, ezért akkor is le kell könyvelni szállítói kötelezettségként, ha a számlát 2018-ban állították ki.A szállító helyett a passzív időbeli elhatárolásokkal szembeni költségelszámolás akkor lehetséges,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4680
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Lezárt költségvetési évhez kapcsolódó hiba javítása

Kérdés: Az alábbi probléma megoldásában kérném a segítségüket. Még 2014-ben történt egy hiba az év zárásakor, az általános forgalmi adó főkönyvi számlákon lévő egyenleget nem vezettem át a 8-as számlaosztályba. Akkor még a mérlegben nem szerepelhetett az áfa, ezért az egyéb eszközoldali elszámolások közé került az összeg. A 2015-ös év nyitásakor pedig a 3661. december havi illetmények számlán került megnyitásra. Jelenleg a MÁK javaslatára a 36513. Készletekre adott előlegen van az összeg. 2016-ban átkönyveltem a megfelelő áfaszámlákra, onnan pedig a 8-asba. Beszámolókor azonban a KGR nem fogadta el, mivel pénzkészlethiányt mutatott az ellenőrzés. A másik mód, hogy lekönyvelem kiadásként, akkor viszont negatív maradványom lesz, ami nem lehet.
Részlet a válaszból: […]mérlegkészítés időpontját követően feltárt hibákat a feltárás időszakának könyvelése keretében kell a hibát okozó tétel megfelelő könyvelésével javítani. A lezárt költségvetési évhez kapcsolódó hiba javításának szabályait az Áhsz. szabályozza.Kérdésükre a választ
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4637
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Szállítói állomány

Kérdés: A kormányrendelet előírásai szerint a mérlegkészítés időpontja február 25. A pénzügyi számvitelben a december havi vevők és szállítók rögzítésénél problémát jelent, hogy nem érkezik be a számla a mérlegkészítés időpontjáig, nem állítják ki, különösen ha a fenntartó korábbi mérlegkészítési időpontot határoz meg. Még érdekesebb a helyzet a készletek könyvelésénél, itt ugyanis könnyen előfordulhat az év végi beszerzéseknél, hogy a bevételezése az anyagnak megtörténik, a számla viszont nem érkezik meg, vagy nem kerül feldolgozásra a mérlegkészítés határidejére, emiatt a technikai számlának egyenlege marad. Ha jól tudom, a pénzügyi számvitelben nem értelmezhető a nem számlázott szállító szállítóként történő könyvelése. Amennyiben így van, hova kell könyvelni év végén a technikai számlán maradt egyenleget? Az egyéb, nem készletet érintő, de le nem könyvelt szállítókkal van-e teendő? Hibának minősül-e a költségvetési beszámoló szempontjából, ha nincs lekönyvelve az összes december havi számla a be nem érkezés/feldolgozás miatt? Ha igen, és ez jelentős, akkor a következő évben 3 oszlopos mérleget kell készítenie a költségvetési szervnek?
Részlet a válaszból: […]elszámolása a következő, ha a beruházás átvétele során a bekerülési érték nem a szállító számlája, hanem a kapcsolódó egyéb dokumentumok alapján került megállapításra, és ennek nagysága eltér:3) Beruházás állományba vétele a szállító számlája alapján[amennyiben az eszköz átvételre került, de a szállító számlája nem érkezett meg - nem számlázott szállítás -, akkor a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül elszámolásra, ekkor a számla megérkezésekor a 3e) pont is figyelembe veendő]3a) Beruházás esetében a vételár, felár állományba vétele a szállító számlája (egyéb dokumentum) alapjánA) PÉNZÜGYI SZÁMVITELTárgyévi rész állományba vétele beruházásként- tárgyévi vételárrész áfa nélkül1511 4216- egyenes adózás alá tartozó levonható áfa teljes összegben3641 4216- egyenes adózás alá tartozó le nem vonható áfa teljes összegben84331 4216Következő évi rész állományba vétele beruházásként- következő évi vételárrész áfa nélkül1511 4226B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITELTárgyévi "sima" kötelezettségvállalás csökkentése- vételár áfa nélkül05/62/21 05/63/21 05/64/21 0021- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/21 0021Megjegyzés: Amennyiben a "sima" kötelezettségvállalásként nyilvántartott összeg kisebb, ez kerül kivezetésre, de a végleges kötelezettségvállalásnál már a szállító által számlázott összeg kerül nyilvántartásba vételre, ha a teljesítésigazolást elfogadta.Tárgyévi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés vagy nyilvántartásba vétel "sima" kötelezettségvállalás elmaradása esetében- vételár áfa nélkül0022 05/62/22 05/63/22 05/64/22- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0022 05/67/22Következő évi "sima" kötelezettségvállalás csökkentése- vételár áfa nélkül05/62/23 05/63/23 05/64/23 0023Következő évi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés vagy nyilvántartásba vétel "sima" kötelezettségvállalás elmaradása esetében- vételár áfa nélkül0024 05/62/24 05/63/24 05/64/24Tárgyévi "sima" kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor- tárgyévi "sima" kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül0021 05/62/21 05/63/21 05/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0021 05/67/21Következő évi "sima" kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor- következő évi "sima" kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül0023 05/62/23 05/63/23 05/64/233b) Beruházáshoz kapcsolható az Áhsz. 16. §-ának (3b) bekezdése szerint aktiválható tételek ("munkák") állományba vétele a szállító számlája alapján.Elszámolása megegyezik a 3a) pontnál leírtakkal3c) Beruházáshoz hozzá nem kapcsolható az Áhsz. 16. §-ának (3), illetve (3b) bekezdése szerint nem aktiválható szolgáltatások a szállító számlája alapján3d) Beszerzéshez kapcsolódó hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, adók,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4227
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Közfoglalkoztatott dolgozók

Kérdés: Az önkormányzat által, a Start közmunkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozók által előállított terményekkel kapcsolatos alábbi gazdasági események könyvelését kérnénk levezetni:
1. Önkormányzatnál:
Az önköltségszabályzatban foglaltak alapján megállapításra kerül a közfoglalkoztatottak által előállított élelmiszer-nyersanyag önköltsége, amely alapján:
1.3. Készletre vétel könyvelése az önkormányzatnál.
1.4. Felhasználás könyvelése:
- saját célra történő felhasználás esetén (szociális rászorultság alapján természetbeni juttatásként),
- térítésmentes átadás az önkormányzati költségvetési szervnek (intézménynek), amely az önkormányzat konyháját üzemeltetve látja el a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. (Az önkormányzat áfaalany, de az előállítással kapcsolatban felmerült kiadások áfáját nem vonta le.),
- feleslegessé vált készlet értékesítése külső szerv, illetve magánszemély részére.
2. Intézménynél:
2.1. Önkormányzattól kapott élelmiszer-nyersanyag térítésmentes átvételének könyvelése.
2.2. Felhasználás könyvelése:
- intézmény által üzemeltetett konyhán történő felhasználás.
A könyvelési tételeket szíveskedjenek a költségvetési számvitel szerint (rovatok), pénzügyi számvitel szerint és az előirányzat könyvelése szerint is levezetni.
Részlet a válaszból: […]állatok) előállítási érték az 51. § szerinti közvetlen önköltség, vagy az átlagos (súlyozott) közvetlen önköltség, vagy a FIFO-módszer szerint meghatározott közvetlen önköltség. A közvetlen önköltség utókalkulációval meghatározott vagy norma szerinti közvetlen önköltség lehet. A mérlegben a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek között az olyan saját előállítású anyagi eszközök költségeit kell kimutatni, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, vagy amelyek feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak.Az Szt. 51. §-ának (1) bekezdése alapján az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek:a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbác) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók(együttesen: közvetlen önköltség).Számviteli elszámolása a következő:Késztermékek készletre vétele elszámolása1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerintKapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelésT51-56 ­- K1-4T6/7 - K5912. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerintT232/233 - K571T591 - K6/7Félkész termékek állományba vételének elszámolása1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerintKapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelésT5 - K1-4T6/7 - K5912. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint (év végén a befejezetlen termelés állományba vétele)T231 - K571T591 - K6/7Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámo­lása1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT863 - K2322. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerintT571 - K5723. A térítés nélküli átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha nem hárítja át az átvevőreT8434 - K36424. Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint, ha áthárítja az átvevőrea) követeléskéntT094062 - K004b) teljesítéskéntT005 - K0940635. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőrea) követeléskéntT3514 - K3642b) teljesítéskéntT32/33 - K3514Késztermékek értékesítésének elszámolása1. Késztermék, növendék, hízó- és egyéb állatok kivezetése a pénzügyi számvitel szerintT571 - K232/2332. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT094012 - K0041b) Általános forgalmi adóT094062 - K00413. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó értékT3514 - K912/923b) Általános forgalmi adóT3514 - K36424. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT005 - K094013b) Általános forgalmi adóT005 - K0940635. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerintT32/33 - K3514Értékvesztés elszámolása1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT8434 - K2382. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3984
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Mérlegrendezés

Kérdés: 1. Az önkormányzat államháztartáson kívülre és belülre működési, illetve felhalmozási céllal támogatást folyósít. A támogatásokat utólagos elszámolással kapják a címzettek, felhasználási célhoz kötötten. Amíg a támogatás felhasználásáról az elszámolás nem történik meg, addig követelésként van a mérlegben nyilvántartva. Az átrendezés során az Áhsz. és a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet elő­írásait figyelembe véve a 3516, 3526 és a 3527 főkönyvi számlákra kerültek ezek a támogatások, 2014-ben a támogatásokkal kapcsolatos elszámolások megtörténtek, a kitűzött céloknak megfelelően használták fel a támogatásokat, így követelésként további nyilvántartásuk nem indokolt. Mivel a nyitómérlegben szereplő követelések csökkenése nem pénzforgalommal kapcsolatosan keletkezett, ezért jelenlegi álláspontunk szerint a felhalmozási eredmény (414) számlával szemben tudjuk csak kivezetni a fenti tételeket a mérlegrendezési számla (4951) közbeiktatásával.
Kérdésünk: Az általunk tartott megoldás jó-e?
2. Az önkormányzat határozattal arról döntött, hogy mint az egyik cégének egyszemélyes részvényese, a zrt. és az önkormányzat között kötött vagyonkezelői szerződésben szereplő követeléssel "...a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 13. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nem pénzbeli hozzájárulás címén megemeli a ... Zrt. jegyzett tőkéjét (saját vagyon növeléseként, ezért ez nem minősül követeléselengedésnek)".
Úgy gondoltuk, hogy a képviselő-testületi határozat végrehajtása úgy történhet, ha a pénzmaradvány felosztása során a követelés nagyságrendjének megfelelő összeggel biztosítjuk a tőkeemelés fedezetét. (Így bevételi előirányzatot tudunk biztosítani jegyzett tőkeemeléshez.) A tőkeemelés bejegyzése a Cégbíróságon 2014-ben megtörtént. A követelés az átrendezés során a 3655 főkönyvi számlára került. A 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet tartalmazza a 2013. évi pénzmaradvány felosztásának módosított szabályozását, ennek megfelelően a pénzkészletet korrigáló tételek között nem szerepel a 3655 főkönyvi számla, így a pénzmaradvány felosztása során módosítottuk eredeti elképzelésünket, ezért, véleményünk szerint, itt sem vehető (és nem is) vettük figyelembe. A követelés pénzforgalom útján történő kiegyenlítése a határozat alapján nem fog megtörténni, ezért a kivezetés indokolt, de ha az eredményszámlával szemben vezetjük ki a fent említett tételt, a követelés ugyan eltűnik, de így mi biztosít előirányzatilag fedezetet a tőkeemelésre, valamint a kiadásra? Amennyiben pénzforgalomban próbáljuk a követelés kivezetését rendezni, erre csak egy mód van, valamilyen bevétel könyvelése, ez a pénzkészletet megnöveli, viszont pénzforgalomban a kiadás tétel (jegyzett tőkeemelés) átutalására soha nem kerül sor, ezért a pénzkészlet torzul (azt növeli).
Kérjük a segítséget a képviselő-testületi határozat költségvetési és pénzügyi számvitelben történő helyes elszámolásához!
3. Helyi adók (építmény, telek, iparűzési stb.) esetében a 2013. évi túlfizetéseket a 3673 főkönyvi számlára fordítottuk át a 2014. évi nyitó mérlegben. A túlfizetések 2014. június 30-i állománya a nyitó mérlegben szereplő nagyságrendhez viszonyítva csökkent, amit nem kizárólag az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség teljesítése eredményezett (pl.: iparűzési adó esetében az év végi túlfizetés nem is valós túlfizetést jelent a feltöltések miatt). Mivel a 3673-as számla pénzforgalmi, ezért a csökkenést is pénzforgalmi változásként számoltuk el, ami a valós pénzkészlet csökkenését eredményezte.
Kérjük szíves segítségüket az állománycsökkenés helyes számviteli elszámolása érdekében!
4. Az általános forgalmi adó elszámolásakor pénzforgalom szerint az áfa fizetendő vagy visszaigényelhető. Azonban mindkét esetben tartalmaz a bevallás különböző jogcímeken fizetendő áfát, fordított adózás szabályai szerint fizetendő áfát, illetve elő­zetesen felszámított, levonható áfát.
Kérdésünk: az adóbevallást egy összegben nettó módon kell-e elszámolnunk, vagy a fenti megosztás szerint egy bevallás számviteli elszámolásakor fizetendő, fordított és visszaigényelhető áfát is kell könyvelnünk? Ebben az esetben az elszámolást a felmerülés szerinti kormányzati funkciókra kell megbontani?
5. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégnek a veszteség pótlására pótbefizetést teljesített, melyet az önkormányzat kölcsön jogcímen könyvelt 2011-ben. A pótbefizetést teljes egészében felhasználta a cég a veszteségeink pótlására, az önkormányzat pedig a törzsbetétet teljesen befizette.
Kérdésünk: ilyen esetben a kölcsön visszafizetése az önkormányzatnál várható-e? A szerződésben a visszafizetésről nem rendelkeztek, nyereséges működés nem várható. A kölcsön csak elengedés formájában vezethető ki a könyveinkből?
Részlet a válaszból: […]vétel a többletkötelezettség összegében történik.A tőkeemelést a cégbírósági bejegyzésig elő kell írni kötelezettségként. A kötelezettség a követeléssel összevezethető pénzmozgás nélkül.3. A helyiadó-követelést 2014. évben első lépésként T 3513 - K 911 közhatalmi bevétel, második lépésként T 3671 - K 3513 főkönyvi számlákra kell könyvelni. A halmozott követelést nem szabad csökkenteni, mert azt már 2013-ban elszámolták. 2014-ben a pénzügyi számvitelben nem könyvelhető ez a gazdasági esemény.4. Az általános forgalmi adó utalásakor a felszámított és levonható áfa egyenlegét kell könyvelni, a 3641-es és 3642-es főkönyvi számlákat össze kell vezetni.A számlatükörben az előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása a következő számlaszámokon történik:36411 előzetesen felszámított egyenes adózású általános forgalmi adó elszámolása, ezen belül az alábbi alszámlák javasoltak:364111 Működési célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása364112 Beruházási célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó kiadásai364113 Felújítási célú előzetesen felszámított egyenes adózású levonható általános forgalmi adó teljesítése36412 Előzetesen felszámított fordított adózás alá tartozó általános forgalmi adó elszámolása364121 Működési célú előzetesen felszámított fordított adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása364122 Beruházási célú előzetesen felszámított fordított adózású levonható általános forgalmi adó elszámolása364123 Felújítási célú előzetesen felszámított fordított adózású levonható általános forgalmi adó teljesítése3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása36421 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása364211 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások fizetendő általános forgalmi adó elszámolása364212 Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak elszámolása36422 Fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek, nyújtott szolgáltatások elszámolása364221 Fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek szolgáltatások miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása364222 Fordított adózás alá tartozó immateriális javak vásárlása, tárgyi eszközök beruházása miatti fizetendő általános forgalmi adó elszámolása364223 Fordított adózás alá tartozó felújítás miatt fizetendő általános forgalmi adó elszámolásaAz áfabevalláskor a 3642-es számlacsoport számláit a 3641-es számlacsoport[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3845
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Étkezési térítésidíj-hátralék és -túlfizetés elszámolása

Kérdés: A mérlegjelentésben ki szeretném mutatni az étkezési túlfizetést és hátralékot, hogyan kell kikontírozni az új számvitel szerint?
Részlet a válaszból: […]került, azt bevételcsökkentésként kell elszámolni. A túlfizetés tényének megállapításakor a követelés csökkentését is elő kell írni. Ha a túlfizetés pénzügyi teljesítése nem történt meg a tárgyévben, akkor a visszafizetés tényét végleges kötelezettségvállalásként, a pénzügyi teljesítést költségvetési kiadásként is el kell számolni.Az étkezési térítési díjnál a hátralékoknak a követelések között kell megjelenniük. Ezen belül a fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3744
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 52 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést