Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott minimálbér tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Csekély értékű ajándék

Kérdés: Mekkora összegű csekély értékű ajándékot adhatunk 2021-ben?
Részlet a válaszból: […]legkisebb munkabér havi összegének 12-szerese, azaz 12 × 161 000 forint.Az Szja-tv. 70. §-ának (9) bekezdése szerint csekély értékű ajándék a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás. Mivel az adótörvény minimálbért említ, ezért ezt sokan úgy értelmezték, hogy az év elején érvényes minimálbért kell alatta érteni. 2021. február 1-jétől a minimálbér bruttó 167 400 forintra nőtt. Bár a törvény szövegéből ez egyértelműen nem olvasható ki, az adóhatóság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5419
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Falugondnok: minimálbér vagy garantált bérminimum

Kérdés: Gimnáziumi érettségivel rendelkező falu-gondnokot "C" fizetési osztályba sorolták. Elvégezte a munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyamot, erről tanúsítványt állított ki a szervező. E képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, de álláspontunk szerint nem minősül szakképzésnek (nem OKJ-s képzés). A vonatkozó kormányrendelet értelmében a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumra jogosult. Fenti végzettségű falugondnok jogosult-e a garantált bérminimumra?
Részlet a válaszból: […]meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A falugondnok esetében tehát legfeljebb az "E" fizetési osztályra előírt végzettség, szakképzettség vehető figyelembe.A kérdésben szereplő falugondnok érettségi végzettséggel rendelkezik, ami "C" fizetési osztályba történő besorolást tesz lehetővé.A Kjt. 63. §-ának (3) bekezdését figyelembe véve, nem érinti a besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen túl egyéb más képesítés is szükséges. Amennyiben tehát a falugondnok munkakör betöltéséhez előírt tanfolyam nem ad végzettséget, szakképzettséget (nincs OKJ-száma, csak egy tanfolyam jellegű képzésről van szó), akkor az a besorolást nem befolyásolja.Ahogyan az a kérdésben is szerepel, garantált bérminimumra a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4732

3. találat: Közalkalmazotti bértábla és minimálbér, garantált bérminimum egymáshoz való viszonya

Kérdés: Önkormányzatunknál dolgozó falugondnok, karbantartó, kazánfűtő illetménye, előmenetele a Kjt. rendelkezései szerint történik. A besorolásánál plusz szakképesítésként elismert a kazánfűtői szakképesítés, ezek alapján kérdés, hogy a középfokú szakképesítéshez kapcsolódó 118 000 Ft garantált bérminimum illeti-e meg? A Kjt. besorolása szerint illetménye ezt az összeget nem éri el.
Részlet a válaszból: […]alkalmazása esetén 118 000 forint.A Kjt. 66. §-ának (9) bekezdése kimondja, hogy a közalkalmazottat garantált illetményként legalább a kötelező legkisebb munkabérnek, középfokú vagy magasabb iskolai végzettséget, illetve középfokú vagy magasabb szakképzettséget igénylő munkakör betöltése esetén a garantált bérminimumnak megfelelő összeg illeti meg.A garantált bérminimumra való jogosultság tehát az érintett munkakör, illetve az alapján a dolgozó besorolásától függ. Amennyiben tehát a munkakör [a végrehajtási rendelet szerinti osztályba sorolást és a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdését figyelembe véve] legalább középfokú szakképzettséget igényel, és az érintett azzal rendelkezik, akkor őt megilleti a garantált bérminimum, és a tábla szerinti illetményt meg kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3660
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: Intézményünk alkalmazottai közül egy fő 2 évfolyamos gép- és gyorsírói bizonyítvánnyal rendelkezik (1986. 06. 18.). 1997. május 8-án elvégzett egy 160 órás megyei pedagógiai intézetben rendezett tanfolyamot, amelyen az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 8925320 12 10 11 azonosító számú dajka szakképesítést igazoló bizonyítványt szerzett. Egy fő általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezik, később 2002. december 15-én szintén 160 órás, egy intervenciós központ által kiadott Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 318999 01 azonosító számú dajka megnevezésű szakképesítést igazoló bizonyítványt szerzett. Jelenleg B/9 közalkalmazotti kategóriába vannak besorolva. Illetményük a minimálbér. A jelenlegi besorolásuk helyes-e? Megilleti-e őket a garantált bérminimum a fent említett bizonyítványok alapján?
Részlet a válaszból: […]szakképesítések, a "31"-gyel kezdődőek pedig középszintűek. Ennek megfelelően a dajka szakképesítés középszintű képesítésnek minősül. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik. Ennek 2. §-a (1)-(2) bekezdései alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 93 000 forint. Ettől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2012. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 108 000 forint. A dajka mukakörben foglalkoztatott közalkalmazott "A"-"D" fizetési osztályokba sorolható be. Mindkét érintett alapfokú iskolai végzettséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3206

5. találat: Minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozó szabályok alkalmazása közalkalmazottak esetében

Kérdés: Az óvodákban dolgozó "B", "C" és "D" fizetési osztályba sorolt dajkák illetményével összefüggésben szeretném megkérdezni, hogy kell-e rájuk nézve alkalmazni a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletet? Például egy D/2 fizetési osztályba besorolt dajkát megilleti-e a 108 000 Ft-os garantált bérminimum?
Részlet a válaszból: […]iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött. A "C" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör, a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, továbbá a középiskolai végzettséghez kötött munkakör sorolható be. "D" fizetési osztályba a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakör és a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör sorolható. A Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a besorolást - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek megfelelően kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalóra kell alkalmazni a garantált bérminimumra vonatkozó előírást, azaz a teljes munkaidő esetén a havibér (közalkalmazottak esetében illetmény) el kell érje a 108 000 forintot. Tehát már az is elegendő, ha a munkakörhöz középfokú szakképzettség szükséges, és azzal a munkavállaló rendelkezik is. Közalkalmazottak esetében ez teljesül, ha a munkakörre meghatározott fizetési osztályok közül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3126

6. találat: Minimálbér

Kérdés: 1. Hentes végzettségű munkavállalót kertész végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatunk. Mi a kötelező minimálbér az ő esetében? 2. Az 50 év feletti munkavállalók garantált bérminimuma 2006. 07. 01-jétől a minimálbér 110%-a. Abban az esetben is a garantált bérminimum jár, ha az 50 év feletti munkavállaló nem rendelkezik szakképzettséggel, és nincs 2 év gyakorlati ideje?
Részlet a válaszból: […]legkisebb munkabér mértékét, azt azonban differenciáltan teszi, különböző feltételek teljesülése esetén eltérő mértékében meghatározva azt. Alapesetben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére 2006. január 1-jétől a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint 62 500 Ft-ban határozza meg a minimálbért. (Nem térünk most ki a hetibér, napibér, órabér, illetve teljesítménybérezés esetén meghatározott minimálbér összegére.) Ez az összeg különböző mértékében emelkedhet, bizonyos feltételek teljesülése esetén. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított havi személyi alapbér garantált bérminimuma a) 2 évnél kevesebb, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylő szakmában a fennálló munkaviszonyban, illetve azt megelőzően szerzett gyakorlati idő esetén 105%, azaz 65 700 Ft, b) legalább 2 év gyakorlati idő esetén 110%, azaz 68 800 Ft. Ezen bekezdés - tehát az alapesethez képest - azok minimálbérét határozza meg, akik legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben vannak foglalkoztatva. A kérdés megfogalmazásából vélelmezhető, hogy a kertész munkakör is igényel legalább középfokú iskolai végzettséget, mellyel az alkalmazott rendelkezik is, csupán a szakképzettsége nem szakirányú. Így álláspontunk szerint esetében ezen bekezdést kell alkalmazni a garantált minimálbér meghatározása során, de az a kérdés, hogy ezen belül mely mértéket. Itt viszont akkor lehet a magasabb összeget (a 110%-ot) alkalmazni, ha a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget igénylő szakmában legalább 2 év gyakorlati ideje van. Az ötven év felettiek garantált bérminimumát a hivatkozott rendelet 4. § (3) bekezdése szabályozza, oly módon, hogy az ötven év feletti munkavállaló garantált bérminimuma 2006. január 1-jétől ugyanannyi, mint a legalább két év gyakorlati idővel rendelkező középfokú iskolai végzettséget, ill. szakképzettséget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1522
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Minimálbér adómentességéről

Kérdés: A minimálbér emelkedése (havi 5500 forint) után kell-e 18 százalék szja-t fizetnünk?
Részlet a válaszból: […]esetén a kiegészítő adójóváírás éves összegéből, a 28 080 forintból csak az egymillió forint feletti jövedelem 5 százalékát meghaladó összeg érvényesíthető. Az alap-adójóváírás az eddigieknél magasabb jövedelemhatárig jár. Ebben az évben 1500 ezer forintig a bér 18 százaléka, legfeljebb jogosultsági hónaponként 9000 forint az alap-adójóváírás. Ha az éves jövedelem az 1500 ezer forintos jogosultsági határnál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1289
Kapcsolódó tárgyszavak: ,