A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés

Kérdés: Önkormányzataink által fenntartott könyvtárakban a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók dolgoznak. 2021-ben minden munkavállalónk megszerezte a könyvtári feladatok ellátásához szükséges szakképzettséget, így mindenki jogosult volt a garantált bérminimumra. A kormány 682/2021. Korm. rendeletében nem egyértelmű számunkra, hogy a 2022. évi 20%-os béremelés hogyan is történik. A rendelet az 1. § (1) bekezdése végén írja, hogy ez az emelés beépülő jellegű. A (2) bekezdésben pedig leírja, hogy a bruttó bér (pótlékokkal és munkáltató által adott kiegészítésekkel együtt) és a 2022. január 1. napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbérnek értelmezzük) összege a számítás alapja. A munkavállalók esetében hogyan kell pontosan a 2022. évi bérüket számítani, a 20%-os emelést melyik bruttó bérre (illetményre) kell számítani?
Részlet a válaszából: […] ...rendelet szerint a közalkalmazottak esetében a 20%-os emelés differenciált jellegű és beépülő azzal, hogy a kötelező minimálbér-emelésre is figyelemmel kell lenni. Véleményünk szerint az Mt. hatálya alá tartozókra is ekként értelmezendő a rendelet. Bár a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Csekély értékű ajándék

Kérdés: Mekkora összegű csekély értékű ajándékot adhatunk 2021-ben?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. bevezette 2021. január 1-jétől a minimálbér és az éves minimálbér fogalmát.Minimálbér: az év első napján érvényes legkisebb minimálbér, azaz 161 000 forint. Az éves minimálbér pedig az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:    

Falugondnok: minimálbér vagy garantált bérminimum

Kérdés: Gimnáziumi érettségivel rendelkező falu-gondnokot "C" fizetési osztályba sorolták. Elvégezte a munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyamot, erről tanúsítványt állított ki a szervező. E képzés a munkakör betöltéséhez szükséges, de álláspontunk szerint nem minősül szakképzésnek (nem OKJ-s képzés). A vonatkozó kormányrendelet értelmében a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimumra jogosult. Fenti végzettségű falugondnok jogosult-e a garantált bérminimumra?
Részlet a válaszából: […] A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján a segítő, falu- és tanyagondnok "A"-"E" fizetési osztályokba sorolható be. A besorolást a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdésében foglaltak, illetve a Kjt. 63. §-ának (1) bekezdése alapján kell elvégezni, azaz a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Közalkalmazotti bértábla és minimálbér, garantált bérminimum egymáshoz való viszonya

Kérdés: Önkormányzatunknál dolgozó falugondnok, karbantartó, kazánfűtő illetménye, előmenetele a Kjt. rendelkezései szerint történik. A besorolásánál plusz szakképesítésként elismert a kazánfűtői szakképesítés, ezek alapján kérdés, hogy a középfokú szakképesítéshez kapcsolódó 118 000 Ft garantált bérminimum illeti-e meg? A Kjt. besorolása szerint illetménye ezt az összeget nem éri el.
Részlet a válaszából: […] ...kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (2) bekezdése szerint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Garantált bérminimumra való jogosultság

Kérdés: Intézményünk alkalmazottai közül egy fő 2 évfolyamos gép- és gyorsírói bizonyítvánnyal rendelkezik (1986. 06. 18.). 1997. május 8-án elvégzett egy 160 órás megyei pedagógiai intézetben rendezett tanfolyamot, amelyen az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 8925320 12 10 11 azonosító számú dajka szakképesítést igazoló bizonyítványt szerzett. Egy fő általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezik, később 2002. december 15-én szintén 160 órás, egy intervenciós központ által kiadott Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 318999 01 azonosító számú dajka megnevezésű szakképesítést igazoló bizonyítványt szerzett. Jelenleg B/9 közalkalmazotti kategóriába vannak besorolva. Illetményük a minimálbér. A jelenlegi besorolásuk helyes-e? Megilleti-e őket a garantált bérminimum a fent említett bizonyítványok alapján?
Részlet a válaszából: […] ...pedig középszintűek. Ennek megfelelően a dajkaszakképesítés középszintű képesítésnek minősül.A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantáltbérminimum megállapításáról a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik.Ennek 2. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.

Minimálbérre és garantált bérminimumra vonatkozó szabályok alkalmazása közalkalmazottak esetében

Kérdés: Az óvodákban dolgozó "B", "C" és "D" fizetési osztályba sorolt dajkák illetményével összefüggésben szeretném megkérdezni, hogy kell-e rájuk nézve alkalmazni a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletet? Például egy D/2 fizetési osztályba besorolt dajkát megilleti-e a 108 000 Ft-os garantált bérminimum?
Részlet a válaszából: […] ...szakképzettségnek megfelelően kell meghatározni, amellyel aközalkalmazott rendelkezik.A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantáltbérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának(2) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 20.

Minimálbér

Kérdés: 1. Hentes végzettségű munkavállalót kertész végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatunk. Mi a kötelező minimálbér az ő esetében? 2. Az 50 év feletti munkavállalók garantált bérminimuma 2006. 07. 01-jétől a minimálbér 110%-a. Abban az esetben is a garantált bérminimum jár, ha az 50 év feletti munkavállaló nem rendelkezik szakképzettséggel, és nincs 2 év gyakorlati ideje?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezőlegkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításárólszóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a garantáltbérminimumot azokban a munkakörökben kell alkalmazni, amelyek legalábbközépfokú iskolai végzettséget,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 7.
Kapcsolódó címke:

Minimálbér adómentességéről

Kérdés: A minimálbér emelkedése (havi 5500 forint) után kell-e 18 százalék szja-t fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] ...kiegészítő adójóváírástovábbra is biztosítja a minimálbér adómentességét. Egymillió forint évesjövedelemig havi 2340 forint a kiegészítő adójóváírás. Az egymillió forintotmeghaladó éves jövedelem esetén a kiegészítő adójóváírás éves összegéből, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 31.
Kapcsolódó címkék: