Késedelmes számlakibocsátás szankciója

Kérdés: A 2008. évi Áfa-tv. január 1-jétől a számla kiállítását határidőhöz köti. Idevonatkozó 163. §-a szerint: "Az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a) a teljesítésig, b) előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított 15 napon belül köteles gondoskodni". Milyen szankció sújtja a számla kibocsátóját és a befogadóját, ha ezt időben nem tudja teljesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...köteles kibocsátani.Ennek elmulasztása az Art. 172. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mulasztásibírsággal szankcionálható. A mulasztási bírság az adóalany személyétől független,egységes és emelt tételű, összege 1 millió forintig terjed. Az Art. 174. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Bevallás késedelmes benyújtása

Kérdés: Már másodszor fordult elő, hogy könyvelőnk a bevallás benyújtását megelőzően kórházba került, így késve tudtuk elküldeni az esedékes bevallást. Kérhetjük-e ilyenkor az adóhatóságtól a bevallási határidő meghosszabbítását, nem szeretnénk ugyanis mulasztási bírságot kapni a késés miatt?
Részlet a válaszából: […] ...van. Ha azigazolási kérelmet elutasítják, akkor az adóhatóságnak lehetősége van az Art.172. § (1) bekezdésének b) pontja alapján mulasztási bírság kiszabására. Amulasztási bírság összege magánszemélyeknél 200 ezer, más adózóknál 500 ezerforintig terjedhet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 5.
Kapcsolódó címkék:  

Lezárt időszak bírságolása

Kérdés: 2007-ben átfogó adóellenőrzést tartott az adóhivatal. Mindent rendben találtak, július 25-én jogerőre emelkedett a kiadott elsőfokú határozat. Szeptemberben kaptunk egy újabb határozatot, amely a 2006. évi társaságiadó-előleg feltöltésének elmulasztása miatt mulasztási bírságot állapított meg. A december 20-ai feltöltés helyett valóban csak márciusban fizettünk, de ismereteim szerint a lezárt időszakot ismételten nem lehet ellenőrizni, ezért szerintem jogtalan az "elfelejtett" bírság kiszabása.
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott határidőre (december 20.) befizette-e a bevallásbanmegjelölt összeget. Ha akár csak egy napot késik az adózó, jogszerű amulasztási bírság kiszabása. Az adóhatóság gyakorlatában enyhítő körülménykéntértékeli, ha az adózó a befizetést csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Elmulasztott bevallás

Kérdés: Pénzforgalmi ellenőrzés során derült fény arra, hogy a 2005. negyedik negyedévi bevallásunkat nem nyújtottuk be, csak a befizetést teljesítettük. Ebben az időszakban váltottunk könyvelőt, valószínűleg ez okozta a mulasztást. Mindenképpen helyre kívánjuk hozni a hibát az adóhivatal ellenőrzése előtt, de nem akarunk semmilyen pótlékot sem fizetni. Alkalmazható-e erre az esetre a 2006. december 31-éig hatályos pótlékmentes önellenőrzés?
Részlet a válaszából: […] ...adózó az adóhatóság ellenőrzésének hátrányos jogkövetkezményeit.Jelen esetben az adókülönbözet megállapítását és az esetleges mulasztási bírságalkalmazását. Az Art. 172. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a nemmagánszemély adózót 200 ezer forintig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Magánszemély által bérbeadott ingatlan adózása

Kérdés: Intézményünk magánszemélytől vesz bérbe ingatlant. Ilyen esetben nekünk kizárólag 20 százalék adót kell levonnunk a kifizetett bérleti díjból, vagy 38 százalék adóelőleget, tekintettel arra, hogy a bérbeadó önálló tevékenységet folytató magánszemélyként végzi ezt a tevékenységet adószám birtokában?
Részlet a válaszából: […] ...elmulasztja, vagy a megállapított adót ugyan levonta, de azt az esedékességig nem fizeti meg, a késedelmi pótlék mellett 50 százalék mulasztási bírságot kell fizetnie, melynek alapja a levonni, illetőleg megfizetni elmulasztott adó összege.A 20 százalékos -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 12.

Adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolás kiállítási kötelezettsége

Kérdés: Oktatási intézményként néhány hallgatónak - tévedésből - elmulasztottuk az adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolást kiadni 2004. január 31-ig. Amennyiben ezt kérik az érintett hallgatók, kiadhatjuk-e a határidő letelte után is?
Részlet a válaszából: […] ...szervezet mulasztása, és az be is bizonyosodik (vagyis valóban nem történt meg az igazolás kiadása), akkor az érintett szervezet terhére mulasztási bírságot állapíthat meg az állami adóhatóság az Art.-ben megállapított kötelezettség elmulasztása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 20.
Kapcsolódó címkék:  

Jogszabály által elő nem írt nyilvántartások, összesítések készítése a revizor részére

Kérdés: Az adóhatósági ellenőrzés során a vizsgált időszakkal kapcsolatos valamennyi anyagot a revizor rendelkezésére bocsátottuk. Az ellenőrzés során azonban mindig újabb és újabb adatokat, kigyűjtéseket kért az ellenőr, amellyel lehetetlenné tette napi munkánk végzését. Van-e jogszabályi lehetősége a revizornak arra, hogy saját munkáját velünk végeztesse el? Ha a könyvelésünket számítógépes program segítségével végezzük, akkor elegendő-e, ha az így készített adatbázisokat bocsátjuk a revizor rendelkezésére?
Részlet a válaszából: […] ...a revízió rendelkezésére. Az adatok átadásának megtagadása az ellenőrzés akadályozásának minősül, így azt az adóhatóság mulasztási bírsággal is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 28.