Járulékfizetési alsó határ megállapítása egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési alsó határt, ha egy önkormányzati dolgozó esetében munkaidőkeret, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása mellett döntenek?
Részlet a válaszából: […] ...ad arra, hogy a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben határozza meg. A munkaidőkeret egyenlőtlen munkaidő-beosztást jelent. Lehetővé teszi, hogy a munkavállaló naponta, illetve hetente eltérő munkaidőre legyen beosztva....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Szabadság egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén

Kérdés: Közalkalmazott munkavállalóink 24/48 órás beosztással dolgoznak. Előző évről jelentős mértékű szabadságuk maradt bent, mivel ők nincsenek a hét minden napjára beosztva. Hogyan kell helyesen eljárni?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 122. §-ának (2) bekezdése szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot (napokban történő nyilvántartás). A hivatkozott paragrafus (3)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.
Kapcsolódó címkék:    

Rendkívüli munkavégzés elrendelésének jogszerűsége

Kérdés: Hatórás részmunkaidőre vagyok kinevezve, de 2016 novembere óta 8 órában dolgozom. Ezt úgy oldják meg, hogy mindig 2 óra túl--órának minősül. Hiába dolgoztatnak velem 8 órát, cafeteriát 6 órás munkára fizetnek.
Részlet a válaszából: […] ...mellett nem képzelhető el, hogy egy munkavállalót folyamatosan rendkívüli munkavégzésre kötelezzenek.Rendkívüli munkaidőnek minősül a munkaidő-beosztásától eltérő, a munkaidőkereten felüli, a készenlétben elrendelt munkavégzés, továbbá az ügyelet teljes időtartama...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Kollégiumi nevelőtanár beosztása munkaidőkeretben, hétvégi rendezvényen történő részvétel, ügyelet szabályai

Kérdés: Kollégiumi nevelőtanár esetében hány órát kell beosztania a munkáltatónak, ha az érintettet munkaidőkeretben foglalkoztatja? Beosztható-e az érintett rendes munkaidőben szombat-vasárnapra, ha tanulókat kell elkísérnie egy versenyre? Milyen díjazás jár részére ekkor?
Részlet a válaszából: […] ...osztja be, azalatt nem is köteles az intézményben tartózkodni, így e részt a munkáltató nem tartja nyilván. A kollégiumi nevelőtanárok munkaidő-beosztása tehát meghatározható munkaidőkeretben, a munkáltató a heti 32 órát köteles beosztani.Hétvégére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaidő-beosztás, munkaidőkeret számítása

Kérdés: Intézményünkben éjjel-nappali portaszolgálat van. Négy portásunk van. Reggel 6-tól este 6-ig, este 6-tól reggel 6-ig látják el a feladatot, egymást váltva folyamatosan, hétvégeken és ünnepnapokon is. Mennyi a havi kötelező óraszámuk? Van-e ennek valamilyen számítási módja vagy egy fix óraszám?
Részlet a válaszából: […] ...osztja be, tehát a hét egyes napjaira vagy az egyes munkanapokra eltérő mértékű beosztás szerinti munkaidőt határoz meg, egyenlőtlen munkaidő-beosztásról beszélünk. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás legegyszerűbben munka­időkeret alapján tehető.Az Mt. 93. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.
Kapcsolódó címkék:  

Műszakpótlékra való jogosultság megítélése keresőképtelenség esetén

Kérdés: Dolgozónk munkaidő-beosztása általában rendszeresen változik az Mt. 141. §-a alapján, tehát havonta a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdeti időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér. A legutóbbi hónapban azonban három hetet betegállományban töltött. Ebben az esetben a fennmaradó időszakra jár-e részére a műszakpótlék, ha abban az időszakban a napi munkaidőt több mint egyharmadában máskor kezdte, mint a többi alkalommal?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 141. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.
Kapcsolódó címkék:  

Műszakpótlékra való jogosultság szociális ágazatban

Kérdés: 2012. július 1-jétől hogyan alakul a műszakpótlék a szociális ágazatban? Beosztás reggel 7-től este 7-ig, este 7-től reggel 7-ig mindig azonos kezdettel, megszakítás nélküli beosztással.
Részlet a válaszából: […] ...tehát mindig nappalosként vagy mindig éjszakásként látják el a munkájukat, nem jár ágazati délutáni pótlék. Ha a közalkalmazott munkaidő-beosztása rendszeresen változik, azaz nappalos és éjszakás beosztásban egyaránt dolgozik, részére - az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 18.
Kapcsolódó címkék:  

Munkaidőszabályok a közoktatásban III.

Kérdés: A pedagógusnak az iskolában az őszi, a téli és a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapok. Ha nem rendel el a munkáltató munkavégzést (képzést, ügyeletet, dokumentum ki- vagy átdolgozást stb.), akkor megkaphatja-e szabadidőként a pedagógus a tanítási napokon elrendelt túlmunkáért/munkaidőkereten felüli munkavégzésért ellentételezésként? Pedagógusok esetében a túlmunkáért szabadidőt adhat-e a munkáltató? Ha a pedagógus a teljes munkaidőn felül a tanítási órákon kívüli egyéb munkaköri feladatokat lát el, az így keletkezett túlmunkáért adható-e szabadidő?
Részlet a válaszából: […] ...egy másik eset is, amikor a kormányrendelet rendkívülimunka ellentételezéseként pihenőnap ki­adására utal, mégpedig, ha a pedagógus amunkaidő-beosztásából követhetően a tanítási órán kívüli munkaköri feladataitrendkívüli munkaidőben látja el, és díjazását az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaidőszabályok a közoktatásban IV.

Kérdés: A pedagógus a teljes rendes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részében munkaköri feladatként - a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató utasítása alapján - ellátja a nevelő- és oktatómunkával összefüggő egyéb feladatokat (pl. részt vesz a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában). Következik ebből, hogy elrendelhető, hogy a nevelő heti max. 6 órában, a bejáróknál, vagy orvosi vizsgálat alatt, vagy az iskolai ebédlőben - külön óradíj megfizetése nélkül - lásson el ügyeletet? Következik-e ebből, hogy ha pl. a földrajz szakos tanárt helyettesíti egy matematika szakos, akkor - mivel nem szakszerű a helyettesítés, ezért - az csak ügyeletként vehető figyelembe, tehát ingyen elrendelhető?
Részlet a válaszából: […] ...ellátása során a pedagógus anevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásában vesz részt.Amennyiben ezt a munkaidő-beosztása szerinti munkaidejében, a teljes rendesmunkaidőn (heti 40 óra) belül látja el, a munkaidő tanítási órákkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.
Kapcsolódó címkék:    

Jelenléti ív vezetése

Kérdés: Költségvetési szervnél kutató munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott hogyan vezeti jelenléti ívét? A 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 9. §-a szerint: "Tudományos kutatói munkakörben - kivéve ha közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály szerint a kutatói tevékenység csak a munkahelyen végezhető - a munkahelyen töltendő idő tartama heti két teljes munkanap." A kivétel ránk nem vonatkozik, a kinevezésben a heti munkaidő 40 óra. Hogyan kell a jelenléti ívet vezetni?
Részlet a válaszából: […] ...idő) pedig rögzíthető a jelenléti íven.Természetesen az is megfelelő lehet, hogy a jelenléti íven feltüntetésre kerülaz általános munkaidő-beosztás (kezdete 8 óra, vége 16 óra), és ugyanazon anyomtatványon külön, elkülöníthetően jelölik a munkaidőn belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.
Kapcsolódó címkék:    
1
2