Munkáltatói felelősség járványhelyzetben

Kérdés: Milyen felelősséggel tartozhat a munkáltató, ha a munkavállaló munkát végez, és megfertőződik a koronavírussal?
Részlet a válaszából: […] ...munkáltatónak biztosítania kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit. Amennyiben ezen kötelezettség megszegéséből a munkavállalónak kára származik, azért főszabály szerint a munkáltató felelősséggel tartozik.Ha a munkáltató a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Járvány ideje alatti leállás

Kérdés: Amennyiben a munkáltató nem tud munkát biztosítani a munkavállalónak a járványhelyzet miatt, kell-e fizetnie állásidőt?
Részlet a válaszából: […] Állásidőről akkor beszélünk, ha a munkáltató nem tud munkát biztosítani a munkavállalónak. Abban az esetben azonban, ha ez elháríthatatlan külső ok miatt történik, a munkavállaló részére nem jár állásidő, illetve állásidőre járó juttatás.A járványügyi helyzet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Munkavédelmi szabályok a home office-ban

Kérdés: Home office elrendelése, illetve biztosítása esetén vannak-e munkavédelmi kötelezettségei a munkáltatónak? Köteles-e a munkavégzés helyszínét megtekinteni, felmérni?
Részlet a válaszából: […] ...home office-t, azaz az otthoni munkavégzést az Mt. nem szabályozza, csak a távmunkavégzésre van az Mt.-ben, továbbá az Mvt.-ben rendelkezés.2020. március 19. napjától a veszélyhelyzettel összefüggésben a munkáltató egyoldalúan is elrendelheti az otthoni munkavégzést....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Alkoholszonda alkalmazása

Kérdés: Hogyan alkalmazható alkoholszonda, ha feltehető, hogy a munkavállaló ittasan végzi a munkáját? Milyen következménye lehet annak, ha valaki alkoholos befolyás alatt dolgozik, erre tekintettel megszüntethető-e a jogviszony, és ha igen, milyen módon? Adatvédelmi (GDPR) szempontból mikor jogszerű az alkoholszondás vizsgálat?
Részlet a válaszából: […] ...által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni. Továbbá a munkáltatónak biztosítania kell a biztonságos munkavégzés feltételeit.Ezt erősítik meg a munkavédelmi törvény előírásai is. Az egészséget nem veszélyeztető és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
Kapcsolódó címkék:      

Munkahelyi baleset során megsérült szemüveg árának megtérítése

Kérdés: Munkahelyi baleset következett be a munkahelyen munkavégzés közben. Személyi sérülés nem történt, de a munkavállaló elesett, és eltört a szemüvege. Az esetről jegyzőkönyv készült. A munkavállaló kéri megtéríteni részére a szemüvege újrakészítésének árát. Meg kell-e térítenünk azt részére? Ha igen, hogyan állapítható meg a kár összege?
Részlet a válaszából: […] ...így különösen ilyen lehet a szemüvegben okozott kár, mivel azt a munkavállalónak szükségszerűen és rendszerint magánál kell tartania a munkavégzés során. Munkahelyi balesettel összefüggésben, a munkahelyre a munkavállaló által rendszerint bevitt dologban bekövetkezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.
Kapcsolódó címkék:    

Falugondnok hétvégi munkavégzése

Kérdés: Kötelezhető-e a falugondnok hétvégi munkavégzésre? Jár-e ezért részére külön díjazás?
Részlet a válaszából: […] ...munkajogi szabályok szigorúbban határozzák meg a vasárnapi és a munkaszüneti napra munkavégzésre történő beosztás feltételeit. Azt, hogy egy munkavállaló beosztható-e vasárnapra vagy munkaszüneti napra dolgozni, a munkarendjének sajátosságai alapján határozza meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.
Kapcsolódó címkék:    

Vasárnap és munkaszüneti napon is működő munkakör

Kérdés: Önkormányzatunknál mind a piaci, mind a parkolási díjat beszedő kollégák hétvégi munkát is ellátnak. A dolgozók nem végeznek rendkívüli munkát, heti negyven óra a munkaidejük, de a parkolási rendeletnek, illetve a piacüzemeltetési szabályzatban foglalt nyitvatartási időpontoknak megfelelően vasárnap, illetve munkaszüneti napokon is folyik munkavégzés. A parkolási rendelet szerint díjfizetési kötelezettség hétfőtől péntekig 8.00-18.00 óráig, szombaton 8.00-18.00 óráig, vasárnap 8.00-18.00 óráig van a kijelölt parkolási zónákban. A dolgozók ezen időszakban kerülnek beosztásra. A munkaszüneti napokon a fizetőparkoló-zóna díjfizetés nélkül vehető igénybe, ekkor értelemszerűen nincs munkavégzés sem. A piac nyitvatartása naptári időszakonként változó. Hétköznap 8.00-16.00-ig, 8.00-17.00-ig, illetve 8.00-18.00-ig, szombaton 8.00-15.00-ig 8.00-16.00-ig, illetve 8.00-17.00-ig, vasárnap 8.00-12.00-ig tart nyitva. Munkaszüneti napokon május 1., pünkösdhétfő és augusztus 20. kivételével zárva tart. A fent vázoltak alapján a munkáltató az Mt.-ben foglaltak szerinti rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónak minősül-e, és így vasárnapra, illetve munkaszüneti napra rendes munkaidőben beoszthatók-e? Ha igen, akkor milyen pótlékra jogosultak, továbbá mire kell figyelni a részükre járó pihenőidő kiadásakor?
Részlet a válaszából: […] ...folytán vasárnap/munkaszüneti nap is működő munkakör esetében vasárnapra, illetve munkaszüneti napra rendes munkaidőben is beosztható munkavégzésre a munkavállaló. Természetesen ez csak egyenlőtlen munkaidő-beosztás (munkaidőkeret) alkalmazásával tehető meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.
Kapcsolódó címkék:  

Rokkantsági ellátás melletti keresőtevékenység folytatásának feltételei

Kérdés: Korábban rehabilitációs ellátás mellett több éve foglalkoztatott - 1955-ös születésű - magánszemély 2014 januárjában elvégzett rehabilitációs felülvizsgálata során 45%-os rokkantsági ellátást, C2-es besorolást kapott. Továbbra is foglalkoztatható-e költségvetési szervnél a magánszemély a rokkantsági ellátása mellett? Amennyiben igen, milyen feltételekkel, melyek a kizáró okok? Ha nem foglalkoztatható, ki mond fel kinek?
Részlet a válaszából: […] Az érintett továbbra is foglalkoztatható, azonban esetében kereseti korlát érvényesül. A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni az ok megállapítását követő hónap első napjával, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.
Kapcsolódó címkék:  

Nevelőszülők munkavégzése 2014-től

Kérdés: 2014-től hogyan lehet keresőtevékenységet folytatni a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony mellett?
Részlet a válaszából: […] ...Ekkor keresőtevékenységet heti húsz órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, feltéve hogy a munkavégzés otthonában történik. A munkavégzésre a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.
Kapcsolódó címkék: