Külföldi napidíj kifizetése

Kérdés: A külföldi napidíj kifizetéséhez milyen nyomtatványt kell alkalmazni? Használhatjuk a külföldi kiküldetési rendelvényt?
Részlet a válaszából: […] ...és az ideiglenes külföldi kiküldetésről.A legfontosabb kérdés, hogy milyen személyijövedelemadó-kötelezettség terheli a kifizetett napidíjat. Főszabályként a külföldi kiküldetésre tekintettel kifizetett összeg 30%-át, de legfeljebb a kormányrendelet szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Önkormányzati képviselő részére fizetett külföldi napidíj

Kérdés: A nemzetiségi önkormányzat elnöke és képviselői külföldi kiküldetési rendelvény alapján számolnak el a testvérvárosban rendezett programon való részvételükkel kapcsolatban. Az elszámolásnál az adómentesen adható napidíjat szeretnék figyelembe venni. A szállásdíj számlán külön soron van feltüntetve az étkezés. Kérem segítségüket, ha a 15 euró/nap napidíj elszámolásra kerül, a számlán lévő étkezés elszámolható-e?
Részlet a válaszából: […] ...vagy árukísérő) magánszemélyek külföldi kiküldetése esetén az Szja-tv. 3. sz. mellékletének II. 7./b) pontja alapján a kifizetett napidíj 30 százaléka, de legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Napidíj elszámolása

Kérdés: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan kifizetett napidíj számviteli elszámolásában kérünk szakmai segítséget, a teljes számviteli elszámolás levezetését (mikor milyen árfolyamot kell alkalmaznunk, hol kell árfolyam-különbözetet elszámolnunk), amelyhez az alábbi kiegészítő információkat tesszük:
- valutapénztárunk van,
- a FIFO-módszert alkalmazzuk,
- a napidíjat előleg formájában adjuk ki,
- a napidíj elszámolásánál a választott árfolyamunk a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos deviza-árfolyam,
- ASP gazdálkodási szakrendszert használjuk.
Részlet a válaszából: […] ...a bevétel megszerzése napját megelőző hónap 15. napján érvényes hivatalos MNB-devizaárfolyamot alkalmazza. Ez a szabály vonatkozik a napidíjra is.Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7/b) pontja és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Külföldi kiküldetési előleg és a napidíj összege

Kérdés: Külföldi kiküldetés alkalmából előleget vesz fel a dolgozó, a kiküldetés végeztével elszámol a költségeivel, számlákkal alátámasztva. Így nem keletkezik adóköteles jövedelme. Emellett jár-e neki napidíj?
Részlet a válaszából: […] ...tisztviselőről van szó. A kiküldetési előleg szolgálhat fedezetül a külföldi kiküldetéssel összefüggő kiadásokra, így a napidíjra, az utazási költségekre, szállásdíjra és egyéb költségekre (pl. helyi, helyközi közlekedés költsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Külföldi kiküldetés napidíja kifizetésének időpontja, az alkalmazandó árfolyam

Kérdés: Költségvetési intézmény külföldi kiküldetésre tekintettel napidíjat fizet ki dolgozójának az utazás időpontja előtti hónapban. Az utazás megkezdése előtt egy hónappal fizethető-e ki napidíj jogcímen ellátmány, vagy csak előlegként? Ha az utazás megkezdése előtti hónapban kerül sor a napidíj kifizetésére, akkor a napidíj számfejtésénél milyen árfolyammal kell számolni? Az utazás megkezdése előtti hónap (ami a kifizetés hónapja) vagy a kifizetés előtti hó (ami 2 hónappal az utazás megkezdése előtt van) 15-i árfolyammal?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásánál a napidíj funkciójából kell kiindulni. A napidíj a munkavállaló kiküldetésével összefüggésben felmerülő költségek megtérítésére szolgál. A jogszabályok nem írják elő, hogy a napidíj mikor, mennyivel az utazás előtt fizethető ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Külföldi kiküldetés napidíjának forintban történő juttatása

Kérdés:

Valutapénztárral nem rendelkező költségvetési szerv vagyunk. Külföldi kiküldetés esetén a dolgozók költségeik fedezésére forintban előleget kapnak. Kérdésem, hogy a valutaváltás-ról hozott bizonylat alapján elszámolható-e a valutaváltás költsége, illetve az átváltással járó árfolyam-különbözet?

Részlet a válaszából: […] ...II/7. pontjának b) alpontja alapján igazolás nélkül költségként elszámolható a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel (napidíj) 30 százaléka, de legfeljebb 15 euró naponta.Bizonyos költségek - a nevére szóló számla alapján - a kifizetőt terhelik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Külföldi kiküldetés elszámolása

Kérdés: Polgármesteri hivatal valutapénztárral nem rendelkezik. Partnerközségünkhöz utazik egy delegáció Németországba. Külföldön hogyan kérjenek számlát, és hogyan tudjuk kifizetni forintpénztárunkból?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az a helyes eljárás, ha a valutapénztárral nem rendelkező szervezetek kiküldetés esetén a dolgozóknak a napidíjra és egyéb felmerülő költségekre az előleget forintban adják ki, és forintban számolnak el a dolgozókkal. Ilyen esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: A kiküldetésben lévő dolgozóknak előleget adunk a napidíjra és egyéb költségekre. Amikor a dolgozó hazajön és elszámol, akkor a kiküldetési rendelvény mellékleteként leadott számlákat a napi­díjjal együtt a megelőző hónap 15-ei árfolyammal számoljuk ki. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] ...15-ei árfolyamot.Nagyon fontos tisztázni, hogy mi minősül a magánszemély bevételének, illetve kiadásának. A magánszemély bevételének a napidíj minősül, tehát a megelőző hónap 15-ei árfolyam csak a napidíj vonatkozásában alkalmazható. Ha a dolgozó a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Rovatrend

Kérdés: Milyen rovatra kell könyvelni:
- -a saját dolgozónak, nem a munkavégzéséhez kapcsolódóan kifizetett megbízási díjat,
- -az 500 Ft-os, költségátalányként kifizetett belföldi napidíjat?
Ez utóbbi adómentesen fizethető ki vagy van valamilyen adóvonzata?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetett megbízási díja a K123 Külső személyi juttatás rovaton kerül elszámolásra.2. Az ötszáz forint értékű, belföldi napidíj a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton kerül elszámolásra, melynek a számlatükör szerinti főkönyvi száma...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 12.

Külföldi vendégelőadóknak fizetett napidíj, illetve költségtérítés számviteli elszámolása

Kérdés: A 184. lapban megjelent 3495-ös kérdéshez kapcsolódóan kérdezném, hogy a külföldi vendégelőadóknak fizetett napidíj, illetve költségtérítés (szállás, utazás) milyen főkönyvi számra könyvelendő?
Részlet a válaszából: […] Egy kutatóintézet által rendezett konferenciára meghívott külföldi előadók számára biztosított szállás- és útiköltség-térítés a kutatóintézetnél elismert költségnek minősül, miután a konferenciát a külföldi vendég­­előadók nélkül megrendezni nem tudná. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.
1
2