Tanulmányi szerződésben biztosított utazásiköltség-támogatás adózása

Kérdés: Tanulmányi szerződésben biztosított utazásiköltség-támogatás (iskolarendszerű képzés esetében, illetve iskolarendszeren kívüli esetekben) bérként adózik-e? Tehát a munkavállalónak bérként számfejtődik, és a munkáltató szochót fizet utána?
Részlet a válaszából: […] ...kiszámított üzemanyag-felhasználás értéke, valamint 15 Ft/km általános normaköltség.- Étkezés: amennyiben a munkáltató napidíjat nem fizet a munkavállalónak a képzés idejére, hanem vállalja, hogy az étkezést a munkáltató nevére szóló számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Külföldi napidíj kifizetése

Kérdés: A külföldi napidíj kifizetéséhez milyen nyomtatványt kell alkalmazni? Használhatjuk a külföldi kiküldetési rendelvényt?
Részlet a válaszából: […] ...és az ideiglenes külföldi kiküldetésről.A legfontosabb kérdés, hogy milyen személyijövedelemadó-kötelezettség terheli a kifizetett napidíjat. Főszabályként a külföldi kiküldetésre tekintettel kifizetett összeg 30%-át, de legfeljebb a kormányrendelet szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Külföldi kiküldetés elszámolása

Kérdés: Az alábbi, külföldi kiküldetés elszámolásával kapcsolatosan kérjük szíves állásfoglalásukat. Egy kollégánk külföldi kiküldetésen vett részt Lengyelországban, 2020. 01. 08-án. Az akkor érvényben lévő, ideiglenes külföldi kiküldetésekre vonatkozó belső szabályzatunk szerint valutaellátmányt nem vehetett fel terem bérlésére, így azt a forintpénztárból forintban, elszámolásra kiadott előleg formájában biztosítottuk 2020. 01. 07-én részére. 2020. 01. 07-én a felvett 231 000 forintot a kiküldött kolléga egy pénzváltónál 82,80 Ft/PLN árfolyamon beváltotta złotyra (228 528 Ft/82,80 Ft/PLN = 2760 PLN), melyről leadta az elszámoláskor az átváltás dokumentumát. Lengyelországban kifizette a terembérletről szóló számlát 1845 PLN összegben, a számla teljesítési ideje: 2020. 01. 08. A kiküldetést követő 9 nappal a megmaradt 915 złotyból 2020. 01. 17-én, 74,50 Ft/PLN árfolyamon 910 złotyt visszaváltott Ft-ra (910 PLN × 74,50) 67 795 Ft összegben, melynek bizonylatát szintén leadta. A kiküldetés költségének elszámolásakor a számla összegét a 2020. 01. 07-i valutavásárlás bizonylatán szereplő árfolyammal számoltuk át forintra, figyelembe véve a pénzváltás költségét is (1845 PLN × 82,80 PLN/Ft = 152 766 Ft + 3400 Ft = 156 166 Ft). Álláspontunk szerint a 2020. 01. 07-ei valutavásárlás árfolyamát figyelembe véve 156 166 forint összeg számolható el költségként, így a felvett 231 000 forint előleg összegéből a terembérlet és a pénzváltás 156 166 forint összegét levonva a visszafizetendő összeg 74 834 forint. A kiküldött kolléga viszont a visszaváltáskori árfolyamon (2020. 01. 17.) szeretné visszafizetni a fel nem használt 910 złotyt 910 PLN × 74,50 Ft/PLN = 67 795 Ft összegben. Kérjük mielőbbi szíves állásfoglalásukat az elszámolás során alkalmazandó árfolyamokra, illetve a visszafizetendő forintösszegre vonatkozóan!
Részlet a válaszából: […] ...esetben a leírtakból az derül ki, hogy a kiadott ellátmány nem napidíjként vagy bármilyen, a magánszemély részére adott juttatásként lett kifizetve. A terembérletre feltételezhetően a munkáltató érdekében került sor, az a munkáltatónál dologi és nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Házipénztárból történő készpénzkifizetés

Kérdés: Mikor lehetséges házipénztárból készpénzkifizetés? Tilos-e a házipénztárból munkabérrel összefüggő kifizetést eszközölni?
Részlet a válaszából: […] ...forint értéket el nem érő kiadások,f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Önkormányzati képviselő részére fizetett külföldi napidíj

Kérdés: A nemzetiségi önkormányzat elnöke és képviselői külföldi kiküldetési rendelvény alapján számolnak el a testvérvárosban rendezett programon való részvételükkel kapcsolatban. Az elszámolásnál az adómentesen adható napidíjat szeretnék figyelembe venni. A szállásdíj számlán külön soron van feltüntetve az étkezés. Kérem segítségüket, ha a 15 euró/nap napidíj elszámolásra kerül, a számlán lévő étkezés elszámolható-e?
Részlet a válaszából: […] ...vagy árukísérő) magánszemélyek külföldi kiküldetése esetén az Szja-tv. 3. sz. mellékletének II. 7./b) pontja alapján a kifizetett napidíj 30 százaléka, de legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg igazolás nélkül elszámolható költségnek minősül. Ebből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Napidíj elszámolása

Kérdés: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan kifizetett napidíj számviteli elszámolásában kérünk szakmai segítséget, a teljes számviteli elszámolás levezetését (mikor milyen árfolyamot kell alkalmaznunk, hol kell árfolyam-különbözetet elszámolnunk), amelyhez az alábbi kiegészítő információkat tesszük:
- valutapénztárunk van,
- a FIFO-módszert alkalmazzuk,
- a napidíjat előleg formájában adjuk ki,
- a napidíj elszámolásánál a választott árfolyamunk a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos deviza-árfolyam,
- ASP gazdálkodási szakrendszert használjuk.
Részlet a válaszából: […] ...a bevétel megszerzése napját megelőző hónap 15. napján érvényes hivatalos MNB-devizaárfolyamot alkalmazza. Ez a szabály vonatkozik a napidíjra is.Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7/b) pontja és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Külföldi kiküldetési előleg és a napidíj összege

Kérdés: Külföldi kiküldetés alkalmából előleget vesz fel a dolgozó, a kiküldetés végeztével elszámol a költségeivel, számlákkal alátámasztva. Így nem keletkezik adóköteles jövedelme. Emellett jár-e neki napidíj?
Részlet a válaszából: […] ...tisztviselőről van szó. A kiküldetési előleg szolgálhat fedezetül a külföldi kiküldetéssel összefüggő kiadásokra, így a napidíjra, az utazási költségekre, szállásdíjra és egyéb költségekre (pl. helyi, helyközi közlekedés költsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Településen belüli telephelyek közötti utazás elszámolása

Kérdés: Karbantartó munkatársunknak az egyazon településen lévő, egymástól fizikailag távol lévő telephelyek között saját gépjárművel kell megoldani a karbantartási feladatokat. Hogyan lehet ezt a költséget intézményünknek (központi költségvetési szerv) elszámolni? Kiküldetési rendelvény alapján? Keletkezik jövedelme a munkavállalónak a kifizetés kapcsán?
Részlet a válaszából: […] ...várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell,- a munkavállaló ezzel kapcsolatos többletköltségét meg kell téríteni, napidíj jár (belföldi kiküldetés esetén 500 Ft/nap közalkalmazottak esetében, mely munkaviszonyból származó jövedelemként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Külföldi kiküldetés napidíja kifizetésének időpontja, az alkalmazandó árfolyam

Kérdés: Költségvetési intézmény külföldi kiküldetésre tekintettel napidíjat fizet ki dolgozójának az utazás időpontja előtti hónapban. Az utazás megkezdése előtt egy hónappal fizethető-e ki napidíj jogcímen ellátmány, vagy csak előlegként? Ha az utazás megkezdése előtti hónapban kerül sor a napidíj kifizetésére, akkor a napidíj számfejtésénél milyen árfolyammal kell számolni? Az utazás megkezdése előtti hónap (ami a kifizetés hónapja) vagy a kifizetés előtti hó (ami 2 hónappal az utazás megkezdése előtt van) 15-i árfolyammal?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásánál a napidíj funkciójából kell kiindulni. A napidíj a munkavállaló kiküldetésével összefüggésben felmerülő költségek megtérítésére szolgál. A jogszabályok nem írják elő, hogy a napidíj mikor, mennyivel az utazás előtt fizethető ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Külföldi kiküldetés napidíjának forintban történő juttatása

Kérdés:

Valutapénztárral nem rendelkező költségvetési szerv vagyunk. Külföldi kiküldetés esetén a dolgozók költségeik fedezésére forintban előleget kapnak. Kérdésem, hogy a valutaváltás-ról hozott bizonylat alapján elszámolható-e a valutaváltás költsége, illetve az átváltással járó árfolyam-különbözet?

Részlet a válaszából: […] ...II/7. pontjának b) alpontja alapján igazolás nélkül költségként elszámolható a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel (napidíj) 30 százaléka, de legfeljebb 15 euró naponta.Bizonyos költségek - a nevére szóló számla alapján - a kifizetőt terhelik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.
1
2
3
7