Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott napidíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Külföldi napidíj kifizetése

Kérdés: A külföldi napidíj kifizetéséhez milyen nyomtatványt kell alkalmazni? Használhatjuk a külföldi kiküldetési rendelvényt?
Részlet a válaszból: […]hogy milyen személyijövedelemadó-kötelezettség terheli a kifizetett napidíjat. Főszabályként a külföldi kiküldetésre tekintettel kifizetett összeg 30%-át, de legfeljebb a kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeget, azaz legfeljebb 15 eurónak megfelelő forintösszeget lehet költségként igazolás nélkül figyelembe venni.Tehát meg kell vizsgálni, hogy a kifizetett napidíj 30%-a több vagy kevesebb, mint 15 euró, és amennyiben kevesebb, akkor csak a jövedelem 30%-a adómentes (költségként igazolás nélkül elszámolható), az ezen felüli rész már adóköteles jövedelem, méghozzá jogviszonyból származó jövedelemként.Amennyiben a napidíj 30%-a eléri vagy meghaladja a 15 eurót, akkor viszont maximum 15 eurónak megfelelő forintösszeg számolható el adómentesen.A napidíj adómentes részének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5441

2. találat: Önkormányzati képviselő részére fizetett külföldi napidíj

Kérdés: A nemzetiségi önkormányzat elnöke és képviselői külföldi kiküldetési rendelvény alapján számolnak el a testvérvárosban rendezett programon való részvételükkel kapcsolatban. Az elszámolásnál az adómentesen adható napidíjat szeretnék figyelembe venni. A szállásdíj számlán külön soron van feltüntetve az étkezés. Kérem segítségüket, ha a 15 euró/nap napidíj elszámolásra kerül, a számlán lévő étkezés elszámolható-e?
Részlet a válaszból: […]érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Az időtartam megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a törtnapokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat úgy, hogy a fennmaradó törtrész - amennyiben az legalább 8 óra - egész napnak számít. Amennyiben a kiküldetésben töltött idő 24 óránál rövidebb, de a 8 órát eléri, az egy egész napnak számít.A külföldi napidíjat forintra a következő figyelembevételével kell átszámolni. Az Szja-tv. 6. §-ának (4) bekezdése szerint, ha a külföldi pénznemben keletkezett bevétel adóelőleg levonására kötelezett kifizetőtől származik, a kifizető az adóelőleg megállapításához a bevétel megszerzése napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazhatja forintra történő átszámításakor.Napidíjnak az az összeg minősül, amellyel a magánszemély nem számol el a kifizető felé a kifizető nevére szóló számlával. Például a szállásdíjról jellemzően a kifizető nevére szóló számlát ad a szálláshely, és a kiküldött azzal a kifizető felé elszámol. Ha tehát például a kiküldött kapott 200 euró kiküldetési előleget, mellyel szemben el tudja számolni a 100 eurós, kifizető nevére szóló szállásszámlát, napidíjnak a fennmaradó 100 euró számít.Jövedelemként nem kell figyelembe venni a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5072
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Napidíj elszámolása

Kérdés: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan kifizetett napidíj számviteli elszámolásában kérünk szakmai segítséget, a teljes számviteli elszámolás levezetését (mikor milyen árfolyamot kell alkalmaznunk, hol kell árfolyam-különbözetet elszámolnunk), amelyhez az alábbi kiegészítő információkat tesszük:
- valutapénztárunk van,
- a FIFO-módszert alkalmazzuk,
- a napidíjat előleg formájában adjuk ki,
- a napidíj elszámolásánál a választott árfolyamunk a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos deviza-árfolyam,
- ASP gazdálkodási szakrendszert használjuk.
Részlet a válaszból: […]előleg esetén az előleg visszavétele a valuta kiadáskori könyv szerinti árfolyamán történik. Az elszámolásra kiadott előleg elszámolása során az NGM által kiadott könyvelési segédletek alapján a visszavételezésnél a kiadott előleget teljes összegében kell visszavételezni.Amennyiben a felvett előlegből az intézmény nevére szóló költségszámlákat is elszámol a dolgozó, pl. szállás, reptéri transzfer stb., akkor a végleges kötelezettségvállalást a benyújtott számlák alapján az Áhsz. 15. §-ának (5) bekezdése alapján a beszerzés, a szolgáltatás igénybevételének teljesítési időpontja szerinti, az Áhsz. 20. §-ának (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott árfolyamon átszámított forintértéken kell elszámolni. A kötelezettségvállalás teljesítésének elszámolása az előlegre kiadott valuta könyv szerinti árfolyamán történik.Amennyiben a pénzügyi teljesítés árfolyama kisebb, mint a kötelezettség nyilvántartás szerinti értéke, árfolyamnyereség keletkezik, amelyet az Áhsz. 44. §-ának (3) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben kötelezettség csökkentéseként kell elszámolni. Abban az esetben, ha a pénzügyi teljesítés árfolyama magasabb, mint a kötelezettség nyilvántartás szerinti értéke, árfolyamveszteség keletkezik, amelyet az Áhsz. 44. §-ának (3) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovatokhoz vezetett nyilvántartási számlán kell nyilvántartásba venni. A pénzügyi számvitelben árfolyamnyereséget, illetve árfolyamveszteséget kell könyvelni.Az Szja-tv. 6. §-ának (4) bekezdése alapján, a külföldi pénznemben keletkezett bevétel esetén, ha a bevétel adóelőleg levonására kötelezett kifizetőtől származik, a kifizető az adóelőleg megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap 15. napján érvényes hivatalos MNB-devizaárfolyamot alkalmazza. Ez a szabály vonatkozik a napidíjra is.Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7/b) pontja és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a napidíj 30 százaléka, de legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg igazolás nélkül elszámolható költség. A napidíjból a 15 eurónak megfelelő forintösszeget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5010
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Külföldi kiküldetési előleg és a napidíj összege

Kérdés: Külföldi kiküldetés alkalmából előleget vesz fel a dolgozó, a kiküldetés végeztével elszámol a költségeivel, számlákkal alátámasztva. Így nem keletkezik adóköteles jövedelme. Emellett jár-e neki napidíj?
Részlet a válaszból: […]eltérő helyen történő munkavégzéssel összefüggésben felmerülő többletköltségeit.A Kttv. 1. §-ának a)-d) pontjában meghatározott szerveknél foglalkoztatott szakmai vezetőkre, kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre vonatkozó napidíj összegét a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet szabályozza (napi 40 euró). Más alkalmazottakra vonatkozóan belső szabályzat tartalmazza a napidíj összegét. A napidíjon felüli kiküldetési előleg összege a fentebb írt dologi jellegű kiadásokra szolgál fedezetül. Ennek megfelelően tehát járhat napidíj az elszámolt dologi költségeken felül, azonban mindenképpen irányadó az adott szervezetre vonatkozó belső szabályozás, amely rendelkezik arról, hogy milyen költségeket fedez a munkáltató a kiküldetés során (pl. taxiköltség, vagy csak helyi tömegközlekedés használata stb.). Ezek jogszerűen elszámolhatók a napidíjon felül. A számlával elszámolt dologi költségek után természetesen nem keletkezik adófizetési kötelezettség. A napidíjból pedig 30%, de legfeljebb naponta 15 euró adómentes. A személyi jövedelemadó és az adómentesség szempontjából a kiküldetés időtartama az indulás és az érkezés tényleges időpontja között eltelt idő. Az időtartam megállapítása szempontjából az országhatár átlépését, légi és vízi út esetén az indulás szerinti időpontot egy órával megelőzően, illetőleg az érkezést egy órával követően kell alapul venni azzal, hogy az adott kiküldetésben töltött teljes (24 órás) napokhoz hozzá kell adni a törtnapokon kiküldetésben töltött órák számának 24-gyel való osztásával kiszámított napokat úgy, hogy a fennmaradó törtrész[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4913

5. találat: Külföldi kiküldetés napidíja kifizetésének időpontja, az alkalmazandó árfolyam

Kérdés: Költségvetési intézmény külföldi kiküldetésre tekintettel napidíjat fizet ki dolgozójának az utazás időpontja előtti hónapban. Az utazás megkezdése előtt egy hónappal fizethető-e ki napidíj jogcímen ellátmány, vagy csak előlegként? Ha az utazás megkezdése előtti hónapban kerül sor a napidíj kifizetésére, akkor a napidíj számfejtésénél milyen árfolyammal kell számolni? Az utazás megkezdése előtti hónap (ami a kifizetés hónapja) vagy a kifizetés előtti hó (ami 2 hónappal az utazás megkezdése előtt van) 15-i árfolyammal?
Részlet a válaszból: […]munkáltatónak, mely összeg csökkenti a ténylegesen napidíjként juttatott összeget. Abban az esetben, ha nem előlegként fizetik ki a napidíjat, problematikus a hazautazást követően benyújtott számlák alapján a teljesített, munkáltatót terhelő kiadások elszámolása.Külföldi pénznemben keletkezett bevétel, valamint külföldi pénznemben teljesített kiadás esetén - ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik - a kifizető az adóelőleg megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot alkalmazza.A hivatali, üzleti utazás (kiküldetés) kiadásainak fedezésére az utazáson részt vevő magánszemély (munkavállaló) részére előlegként folyósított összegek átadásakor nem kell adófizetési kötelezettséget megállapítani, mivel a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a magánszemélynek adott olyan összeget, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, kivéve olyan kiadások esetén, amelyek a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a magánszemélynél nem minősülnek elismert költségnek. Előlegként történő kifizetés esetén tehát az elszámoláskor kell megállapítani az adókötelezettséget, a napidíj szempontjából ez az időpont minősül a bevétel megszerzése időpontjának. A forintra történő átszámításhoz az ezt megelőző hónap 15. napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.Itt meg kell jegyezni, hogy az előleg (elszámolásra átadott összeg) után abban az esetben nem keletkezik kamatkedvezményből származó jövedelem (Szja-tv. 72. §),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4487
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Külföldi kiküldetés napidíjának forintban történő juttatása

Kérdés:

Valutapénztárral nem rendelkező költségvetési szerv vagyunk. Külföldi kiküldetés esetén a dolgozók költségeik fedezésére forintban előleget kapnak. Kérdésem, hogy a valutaváltás-ról hozott bizonylat alapján elszámolható-e a valutaváltás költsége, illetve az átváltással járó árfolyam-különbözet?

Részlet a válaszból: […]szóló számla alapján - a kifizetőt terhelik, azonban ebben az esetben is felmerülhet az Szja-tv. szerinti adókötelezettség (pl. a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés után). Nem keletkeztet adókötelezettséget a magánszemélynek adott olyan összeg, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére közvetlenül köteles bizonylattal elszámolni, ideértve azt is, ha a kiadást a magánszemély előlegezi meg, és azt a juttató utólag, bizonylattal történő elszámolás alapján a magánszemélynek megtéríti, feltéve hogy elismert költségről van szó.Amennyiben nem rendelkeznek valutapénztárral -?ezért a napidíjra és a felmerülő költségek fedezésére szolgáló összeget forintban adják ki -, akkor a belső szabályzatban is utalni kell a napidíj forintban történő meghatározására (pl. a napidíj összege az előleg kiadásának napján érvényes MNB-árfolyammal számított 40 euró).Ekkor, ha előleget adnak ki, akkor - az előző példánál maradva - a kiadás napján érvényes MNB-árfolyammal fogják forintra átszámolni. Ezt a munkavállaló beváltja valutára (vételi árfolyamon). Amikor az érintett elszámol az előleggel, annak egy részéről például hoz a munkáltató nevére szóló számlát, akkor a kiadások számláit a kiadás teljesítésének napján érvényes árfolyammal kell forintra átszámolni. Amikor a külföldi kiküldetéssel kapcsolatban kapott bevétel (napidíj) utáni személyijövedelemadó-kötelezettséget kell elbírálni, akkor a 15 eurót a megelőző hónap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4408

7. találat: Külföldi kiküldetés elszámolása

Kérdés: Polgármesteri hivatal valutapénztárral nem rendelkezik. Partnerközségünkhöz utazik egy delegáció Németországba. Külföldön hogyan kérjenek számlát, és hogyan tudjuk kifizetni forintpénztárunkból?
Részlet a válaszból: […]számított 40 euró a napidíj. Ebben az esetben a dolgozó gondoskodik a felvett forintösszegből a szükséges valuta megvásárlásáról, és a napidíjat forintban kell számfejteni.Az Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7/b) pontja és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a napidíj 30 százaléka, de legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg igazolás nélkül elszámolható költség. A napidíjból a 15 eurónak megfelelő forintösszeget (adómentes részt) az Szja-tv. 6. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint kell átszámítani, a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB-árfolyammal.A polgármesteri hivatal nevére szóló számlák (pl. utazás, szállás) a dolgozónál nem képeznek bevételt az Szja-tv. 4. §-ának (2a) pontja értelmében, ezeket a számlákat az Szt. 60.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4002
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: A kiküldetésben lévő dolgozóknak előleget adunk a napidíjra és egyéb költségekre. Amikor a dolgozó hazajön és elszámol, akkor a kiküldetési rendelvény mellékleteként leadott számlákat a napi­díjjal együtt a megelőző hónap 15-ei árfolyammal számoljuk ki. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszból: […]alkalmazható.Ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől (munkáltatótól) származik, a kifizetőnek az adóelőleg megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos deviza­árfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell alkalmaznia.Az Szja-tv. 6. §-a (4) bekezdésének a) pontja alapján a munkáltatónak (kifizetőnek) az adóelőleg megállapításához kell alkalmazni a bevételnek vagy kiadásnak minősülő kifizetésekre a teljesítés napját megelőző hónap 15-ei árfolyamot.Nagyon fontos tisztázni, hogy mi minősül a magánszemély bevételének, illetve kiadásának. A magánszemély bevételének a napidíj minősül, tehát a megelőző hónap 15-ei árfolyam csak a napidíj vonatkozásában alkalmazható. Ha a dolgozó a munkáltató nevére szóló számlákat ad le az elszámoláskor, akkor az ilyen számlák a magánszemélynél nem minősülnek bevételnek az Szja-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3912
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Rovatrend

Kérdés: Milyen rovatra kell könyvelni:
- -a saját dolgozónak, nem a munkavégzéséhez kapcsolódóan kifizetett megbízási díjat,
- -az 500 Ft-os, költségátalányként kifizetett belföldi napidíjat?
Ez utóbbi adómentesen fizethető ki vagy van valamilyen adóvonzata?
Részlet a válaszból: […]napidíj a K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovaton kerül elszámolásra, melynek a számlatükör szerinti főkönyvi száma a 05/1113.1 Belföldi napidíj főkönyvi számon kerül megtervezésre, kötelezettségvállalásra és teljesítésre. A dolgozónak juttatott belföldi kiküldetés nem adómentes, ez után 27% szociális hozzájárulási adó terheli a kifizetőt, munkáltatót, melynek számviteli elszámolása a K2 Munkaadókat terhelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3765
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Külföldi vendégelőadóknak fizetett napidíj, illetve költségtérítés számviteli elszámolása

Kérdés: A 184. lapban megjelent 3495-ös kérdéshez kapcsolódóan kérdezném, hogy a külföldi vendégelőadóknak fizetett napidíj, illetve költségtérítés (szállás, utazás) milyen főkönyvi számra könyvelendő?
Részlet a válaszból: […]vendég­­előadók nélkül megrendezni nem tudná. A kutató­intézet nevére szóló számla alapján az említett költségek megtéríthetők úgy, hogy a külföldi vendégelő­adóknak ne keletkezzen jövedelme. Az útiköltség-térítést, amennyiben saját gépjárművel érkeznek az elő­adók, kiküldetési rendelvény alapján is megtéríthetik, a futott kilométer, a gépjármű fogyasztási normája, az adóhatóság által közzétett üzemanyagár és a kilométerenkénti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3582
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést