Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

25 találat a megadott nyilvántartás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Patakmeder-rendezés elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk TOP-os pályázati támogatásból patakmeder-rendezést végzett. A patak-meder az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság tulajdona, melyre éves 1500 forint bérleti díjat fizetünk. A felújítás elszámolását, illetve aktiválását az önkormányzat könyveiben hogyan tartjuk nyilván?
Részlet a válaszból: […]kimutatni.Fentiek alapján tehát az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó többek között a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg.Az Áhsz. 11. §-ának (6) bekezdése alapján a mérlegben a felújítások között kell kimutatni a mérlegben szereplő és a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön végzett, az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontja szerinti felújítások bekerülési értékét.Amennyiben tehát a patakmeder-rendezés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5440
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: A 3657. és 3662. főkönyvi számlák javítása

Kérdés: A 3657. főkönyvi számokon az intézmények esetében Tartozik oldalon, az önkormányzat esetében Követel oldalon nyilvántartott egyenlegek találhatóak, melyek az előző évek könyvelési hibáit tartalmazzák, ezeket nem tudjuk, hogyan kell helyesen javítani. Ugyanez a helyzet a 3662. főkönyvi szám Tartozik egyenlegeivel is. Kérjük, adjanak részletes útmutatást a helyes javítási szabályokra, szükséges javítási lépésekre!
Részlet a válaszból: […]terhelő táppénz-hozzájárulás és a befolyt, megtérített ellátás. A megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megtérítése pénzforgalom nélkül az intézménynél az intézményfinanszírozási bevétel teljesítésének elszámolásával történhet, az önkormányzat pedig ezzel együtt elszámolja az intézmény-finanszírozási kiadás teljesítését és a megtérített ellátás továbbadását. Javasoljuk annak ellenőrzését, hogy megtörtént-e a hiba keletkezésének időszakában az ellátás megtérítésének elszámolása a költségvetési szervnél. A 3662. főkönyvi számlán az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket kell elszámolni. A számla Tartozik oldalán az intézmény által megvásárolt utalványok, bérletek stb. szerepelnek, a könyvelés a pénztárral vagy bankszámlával szemben történik. Akkor történik a számlára Követel oldalon könyvelés, amikor az utalvány, bérlet felhasználásra, számfejtésre kerül. A kérdés alapján a felhasználás könyvelése hiányzik. Amennyiben a 3662. számlának Tartozik egyenlege van, abban az esetben a fel nem használt utalványoknak, bérleteknek fizikailag is meg kell lenni a költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5435
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Követelés fejében átvett eszköz

Kérdés: Az önkormányzat vásárolt követelése a felszámolási eljárásban egy ingatlan átvételével lett kiegyenlítve. Milyen értéken kell az ingatlant az önkormányzatnak lekönyvelnie?
Részlet a válaszból: […]Az ingatlan bekerülési értéke jelen esetben tehát a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték. A követelés fejében átvett ingatlan számviteli elszámolását a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Fejezet, Növekedések rész, M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím 1-2. pontja szerint kell elvégezni. Az ingatlan vagyon felosztási javaslat szerinti értéke és a vásárolt követelés könyv szerinti értéke[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5408
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartása

Kérdés: Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet VIII. fejezetének 90. §-a alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást olyan nyilvántartásban kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy mely víziközmű-fejlesztésekre használtak fel befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást az összeg megjelölésével. Tehát ezen értelmezés szerint víziközmű-fejlesztésre lehet felhasználni a közműfejlesztési hozzájárulást, mely a beruházási tervfejezetekben valósul meg. Helyes az értelmezésünk?
Részlet a válaszból: […]szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet.A törvény 72. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon víziközműrendszer víziközmű-fejlesztési igényeivel összefüggésben - ide nem értve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvízbekötő vezetéket - használható fel, amelyhez a hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználási hely csatlakozik.A végrehajtásról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet VIII. fejezete 90. §-ának (8) bekezdése a hivatkozott törvényi előírások betartása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5400

5. találat: Babacsomag

Kérdés: Önkormányzatunk 2021-ben az elsőként megszületett babának babacsomagot adott, melyben rugdalódzó, pelenka, rágóka volt, édesanyja pedig virágcsokrot kapott. Települési támogatásból pénzösszeget. A babacsomag könyvelése a K 312-es rovatra vagy az Egyes meghatározott juttatásra történik?
Részlet a válaszból: […]rágóka, rugdalózó) nettó értékét a K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovaton, míg az általános forgalmi adó összegét a K351. Működési célú előzetesen felszámított
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5394
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Szolgáltatás vagy termék

Kérdés: Minisztériumunk által kötött vállalkozói szerződés esetében az a kérdés merült fel, hogy a szerződés tárgyát képező igazolványok legyártását szolgáltatásként (K337) vagy szakmai anyagként (K311) kell-e nyilvántartanunk. A szerződés tárgya a következő: Az "A" okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállítása és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyában kötött vállalkozói szerződés szerint a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalja az alább felsorolt kötelezettségek ellátását:
1. az "A" okmányvédelmi kategóriába sorolt biztonsági okmányok előállítását, úgymint:
- gépjárművezetői képesítési igazolvány,
- vasúti járművezetői igazolvány,
- nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány,
- belvízi hajóvezetői bizonyítvány,
- tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány.
2. a biztonsági okmányok beszerzését, raktározását, megszemélyesítését és kézbesítését,
3. a biztonsági okmányok életútkövető központi okmánynyilvántartásának kialakítását, a kapcsolódó szakrendszerek illesztését, és a megszemélyesítéshez szükséges adatok kezelését, az okmányok kiadását, statisztikák, riportok elkészítését, személyes adatok kezelését.
Ezen okmányok kiadására jelenleg csak az ITM jogosult, a 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak az ITM-be történő beolvadása következtében. A szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséről a vállalkozó havonta teljesítési összesítőt készít, mely tartalmazza a teljesítés dátumát, a megjelölt okmányokat, valamint azok darabszámát.
A teljesítésigazolás után beérkező számla az igazolvány típusát, egységárát, darabszámát, nettó, áfa- és bruttó értékét tartalmazza, nincs szolgáltatásonként részletezve. A fent leírtak tekintetében melyik rovatot kell alkalmaznunk a helyes nyilvántartás érdekében?
Részlet a válaszból: […]ellenértékét külön-külön határozták meg.Az 1. pont az okmányok előállításáról szól. A szerződés 2. és 3. pontjaiban felsorolt tevékenységek szolgáltatások. Az igazolványokat azok felhasználásig, kibocsátásig véleményünk szerint készletre kell venni, ezért azokat a K312. Üzemeltetési anyagok rovaton javasoljuk elszámolni. A készlet előállítási árába nem számolhatók be a szerződés 2. és 3. pontjaiban felsorolt szolgáltatások. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5377

7. találat: Önkormányzati ingatlanok használata

Kérdés: Önkormányzatunk intézményei (óvoda, bölcsőde, gyermekétkeztetési intézmény) az önkormányzat tulajdonában levő épületekben működnek, az épületek az önkormányzat könyveiben vannak nyilvántartva, az önkormányzat mérlegében szerepelnek. A 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése módosította a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 28.1. sorát, mely szerint "Az önkormányzat költségvetési intézménye a működését egy éven túl szolgáló ingatlant, illetve ingatlanokat saját mérlegében szerepelteti, és annak vagyonkezelője". Ez 2020. március 1-jétől hatályos. Ez azt jelenti, hogy az intézmények elhelyezését szolgáló ingatlanokra vagyonkezelési szerződést kell kötni, azokat ki kell vezetni az önkormányzat könyveiből, és fel kell venni az intézmények könyveibe mint vagyonkezelt ingatlant? Jól gondolom, hogy mindezt március 1-jei határidővel kellett volna elvégezni?
Részlet a válaszból: […]módosítást követően, mint azt megelőzően. Ez nem egy kötelező előírás arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat köteles az intézménynek vagyonkezelésbe adni az általa használt ingatlant, hanem kitöltési útmutató az ingatlanadatlap 28.1. sorához.A Mötv. 109. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél lévő vagyon használatának módját, jogcímét az önkormányzatnak a vagyonrendeletében szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5371
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Eszközök nyilvántartása

Kérdés: Kulturális intézményünk a vásárolt anyagokat készletre veszi, a központi raktárban tárolja, ahonnan különböző, ún. táraknak (pl. asztalos, szabó, lakatos) ad ki anyagokat, amelyek tárgyi eszközt (jelmezt, díszletet) állítanak elő belőlük, melyeket állományba is veszünk. Az év végi mérlegben a tárakban lévő anyagokat kell-e szerepeltetni, és ha igen, melyik soron?
Részlet a válaszból: […]felvétellel,- egyeztetéssel (nyilvántartások alapján).A mennyiségi felvétel az eszközök és a források tényleges megmérését, megszámlálását, míg az egyeztetés a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességét igazoló egyéb okmányokkal (bankkivonatok, folyószámla-kivonatok, egyeztető levelek, analitikus nyilvántartások, számítások stb.) való egybevetését, összehasonlítását jelenti. Folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás vezetése mellett lehetőség van egyeztető leltár elkészítésére. Tényleges mennyiségi felvétellel történő leltározást a leltározási szabályzatukban meghatározott időszakonként, de legalább 3 évente kell végrehajtani.Amennyiben nagy mennyiségű és bontatlancsomag-anyagok vannak a tárakban, akkor megtehetik, hogy visszavételezik a raktárba visszavételi, illetve raktári bevételi bizonylattal ugyanazon az értéken, amin kiadták, így belekerül a mérlegbe készletértékként. Az anyagokból elkészült díszleteket, jelmezeket attól függően kell tárgyi eszköznek vagy készletnek tekinteni, hogy egy éven túl szolgálja-e a tevékenységet, vagy sem. A díszleteket és jelmezeket jellemzően többször átalakítják, újrahasznosítják, felhasználják másképpen, ezért jellemzően a készletek között szokás nyilvántartani.Amennyiben az előállított díszleteket, jelmezeket a tárgyi eszközök között tartják nyilván, és új tárgyi eszközöket állítanak elő saját munkaerővel, akkor a saját előállítású új tárgyi eszköz az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5109
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Ingyenes földhasználati jog alapítása

Kérdés: Önkormányzatunk ingyenes földhasználati jog alapítására kötött szerződést egy másik önkormányzattal. A szerződés arra irányul, hogy önkormányzatunk a másik önkormányzat tulajdonában levő földterületen (külterületi telek, önálló helyrajzi számmal) ingyenes földhasználatot kap, amelyre egy felépítményt épít, ami önkormányzatunk tulajdona lesz. Az ingyenes földhasználati jogot önkormányzatunk vagyonában milyen jogcímen és milyen értékben vegyük nyilvántartásba?
Részlet a válaszból: […]díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.A másik önkormányzattól kapott földhasználati jogot az Áhsz. 11. §-a szerint a mérlegben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között, ezen belül az immateriális javak, vagyoni értékű jogok között kell kimutatni. A vagyoni értékű jogoknál az értékcsökkenési leírás 16%, vagy a tervezett használati idő alapján megállapított lineáris kulcs.Az Áhsz. 15. §-ának (4) bekezdése és az Szt. 50. §-ának (4) bekezdése szerint a térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke - ha jogszabály eltérően nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5042
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Kórházi könyvek számviteli elszámolása

Kérdés: Kórházunk könyvtárában lévő könyvek nyilvántartását és számviteli elszámolását szeretnénk ellenőrizni, és ezt követően a nyilvántartást rendbe tenni. A könyvtári könyveinket milyen szempontok szerint és hogyan szükséges nyilvántartani, illetve a beszerzéseket könyvelni?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdésének 4. pontja szerint: "kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök."Ha tehát a beszerzett könyv egyedi bekerülési értéke kettőszázezer forint feletti érték, akkor az nagy értékű tárgyi eszköz lesz. Amennyiben viszont nem haladja meg a kettőszázezer forintot a beszerzett könyv értéke (és ez a jellemző), akkor azt kis értékű tárgyieszköz-beszerzésként szükséges nyilvántartásba venni és elszámolni. A kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értékét egy összegben fogják elszámolni értékcsökkenésként.Az Áhsz. 20. § (2) szerint:"Az egyidejűleg beszerzett, azonos beszerzési árhoz tartozó, azonos paraméterekkel rendelkező, egyidejűleg használatba vett tárgyi eszközöket, értékpapírokat, készleteket csoportosan is nyilván lehet tartani. A csoportosan nyilvántartott eszközök esetén az értékelést külön-külön, csoportonként kell elvégezni. A csoportos értékelést addig lehet alkalmazni, amíg az egyedi eszköz nyilvántartási értékében elkülönült változás nem következik be."Amennyiben tehát egyszerre szereztek be több, azonos paraméterrel bíró könyvet és ugyanolyan áron, akkor arra is van lehetőségük, hogy ezeket a könyveket mint tárgyi eszközöket csoportosan tartsák nyilván.Az Áhsz. 10. §-ának (7) bekezdése kimondja:"Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vagy forgóeszközök közé sorolni. Ha az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, azok besorolását módosítani kell."A fent leírtak okán a kórház könyvtárába beszerzésre kerülő CD-k, DVD-k, elektronikus és egyéb információhordozók a rendeltetésük, használatuk szerint kerülnek besorolásra, azaz a kérdéses esetben egy éven túl a tevékenységet szolgálók tárgyi eszközök lesznek, és ugyanúgy, mint a könyvek, értékük szerint (kétszázezer forint alatti vagy feletti egyedi bekerülési érték) kerülnek kis értékű vagy nagy értékű tárgyi eszközként könyvelésre. Itt is tudják érvényesíteni az Áhsz. 20. §-ának (2) bekezdésében leírtakat. Ha a kettőszázezer forintot nem haladja meg az egyedi bekerülési érték, akkor a használatbavételt követően a bekerülési értéket terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben fogják elszámolni.A tárgyi eszköz beszerzésével, vásárlásával kapcsolatos számviteli elszámolás az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, "II. fejezet - immateriális javak beszerzésével, előállításával, beruházásokkal kapcsolatos elszámolások" szerint a következő:1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) Nettó érték T0021 - K05612/05622 /05632/05642b) Általános forgalmi adó T0021 - K056722. Előleg a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó előleg a kifizetés alapján T36511/36512 - K32/33b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36411 - K32/33c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó T36413 - K32/33d) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó átvezetése T8435 - K364143. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó érték T05612/05622/ 05632/05642 T0022 - K0021 K05612/05622 /05632/05642b) Általános forgalmi adó T05672 T0022 - K0021 K05672c) Nettó előleg teljesítésként T05613/05623/ 05633/05643 - K003d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként T05673 - K0034. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó összeg (előleggel együtt) T11/151 - K4216b) Előleg rendezése T4216 - K36511/36512c)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4985
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 25 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést