Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott pénzkezelési szabályzat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Étkezési térítési díjak kezelése

Kérdés: A településen lévő iskolában - a korábbiakban kialakult gyakorlat szerint, az önkormányzat megbízása alapján - az iskolatitkár helyben szedi be az étkező gyermekektől az étkezési térítési díjakat. Mindenki készpénzben fizet, a térítési díj összegéről (kézi) nyugtát állítunk ki. (A nyugtás beszedésen egyelőre nem szeretnénk változtatni, ha nem szükséges.) Az így beszedett térítési díjakat az iskolatitkár a postán, csekken feladva befizeti az önkormányzat bankszámlájára. Így az önkormányzatnál bevételként a bankszámlán jelenik meg. Úgy véljük, hogy ez az eljárás nem helyes, mert a banki jóváíráshoz nem kapcsolhatók nyugtás, készpénzes tételek. Helyesebb lenne úgy, ha az összegyűjtött térítési díjak összegét az önkormányzat házipénztárába fizetné be az iskolatitkár (illetve innét kerülne feladásra a postán)? Amennyiben a házipénztárba fizeti be, akkor maradhat-e a pénztár bevétele, vagy mindenképpen be kell fizetni a bankszámlára?
Részlet a válaszból: […]fizetési kötelezettségeket, valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlákon, a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a pénzügyi könyvvitel során vezetett könyvviteli számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően haladéktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni. Ennek a szabálynak a betartása érdekében a pénzbeszedés napjával történő elszámolást javasoljuk előírni.Figyelembe kell venni továbbá az Áfa-tv. előírásait is. E szerint a készpénzben beszedett nyugtás bevételek teljesítési dátuma a nyugta dátuma, tehát azzal a nappal kell rögzíteni a bevételt fizetendő adóként, amely napon a nyugtát kiállították.Az étkezési térítési díjat befizető magánszemélyek készpénzben teljesítik a befizetést, ezért, ha a magánszemély nem kér számlát, akkor a nyugtaadás nem kifogásolható. A beszedett pénz készpénzbevételnek számít, amit a napi pénzkészletbe be kell számítani. A pénzkezelési szabályzatban meghatározott napi pénztárkeretet meghaladó pénzösszeget be kell fizetni a bankszámlára.A készpénzfizetési számla ellenében beszedett bevételeket a házipénztárban bevételként szerepeltetni kell. A pénztáros a pénzkezelő által kiállított nyugták, számlák alapján elszámol a pénzbeszedővel. A pénztáros[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5455

2. találat: Érvényesítő jogkör

Kérdés: Lehet-e érvényesítő jogkört adni annak a személynek, aki a számlák utalását (nem utalványozását) végzi a bank Electra rendszerén keresztül (tehát a saját maga által érvényesített számlák utalását)?
Részlet a válaszból: […]érvényesítőt írásban kell megbízni. Az érvényesítő a jogkörgyakorlással kapcsolatos felelősséget a megbízásban tudomásul veszi és vállalja.A gazdálkodásijogkör-gyakorlással kapcsolatos összeférhetetlenségi eseteket az Ávr. 60. §-a tartalmazza, e szerint a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.A pénzkezelés rendjét a pénzkezelési szabályzatban kell minden intézménynek szabályozni. A pénzkezelési szabályzat tartalmára vonatkozóan nincs jogszabályi előírás, azt mindenkinek saját magának kell a helyi sajátosságokra figyelemmel kialakítani. Számos olyan intézmény van, ahol belső szabályzatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5438

3. találat: Dolgozónak kiadott készpénzellátmány

Kérdés: Egyik dolgozónk készpénzellátmányt kapott utólagos elszámolásra, majd a megvásárolni kívánt terméket nem készpénzzel, hanem bankkártyával (saját, magánbankkártyával) fizette ki. Helyesen járt-e el a dolgozó, hogy a felvett készpénz helyett magán-/saját bankkártyájával fizetett, illetve a költségvetési szerv elfogadhatja-e, hogy az így keletkezett számlán a készpénzes fizetési mód helyett bankkártyás fizetés szerepel? Belső szabályzatunk alapján csak akkor vásárolhat a dolgozó, ha van nála kiadott ellátmány utólagos elszámolásra. Továbbá a készpénzes elszámoláshoz felrögzíthető-e az a számla, amelyen bankkártyás fizetési mód szerepel?
Részlet a válaszból: […]dolgozónak, mint amit felvett. Ha a dolgozó az elszámolási kötelezettségnek eleget tett, arra fordította a pénzt, amire az előleget kapta, szabályszerű számlával határ-időben elszámolt a pénztárral, akkor nem követett el szabálytalanságot azzal, hogy bankkártyával fizette ki a számla ellenértékét. Vannak olyan költségvetési szervek, amelyek nem rendelkeznek pénztárral, és a dolgozók részére az előleget bankszámlára utalják. A bankkártyával kiegyenlített számlát elfogadhatják, ha intézményük nevére szól, és egyébként megfelel az Áfa-tv. előírásainak.A bankkártya készpénzhelyettesítő eszköznek számít, ezért bankkártyával fizetés esetén is kiállítható készpénzes számla. A készpénzes elszámoláskor felrögzíthető a számla a pénztárban. Az elszámoláskor ugyanúgy kell eljárni, mint más esetben, tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5297

4. találat: Pénzkezelés szabályai

Kérdés: Pénzkezelési szabályzatunk fenntartói iratminta alapján készült, mely nincs figyelemmel a helyi sajátosságokra. Szabályzatunkat szeretnénk úgy módosítani, hogy megfeleljen mind a jogszabályi előírásoknak, mind a gyakorlatnak. Költségvetési szervünk 59 intézmény fenntartását látja el, akik rendszeresen kapnak kis összegű, váratlan kiadásaik fedezetére ellátmányt. Az ellátmánnyal 30 napon belül elszámolnak. Ezen intézmények területileg szétszórtan, többségük a központtól távol helyezkedik el. Az ellátmányokat az intézmények jellemzően a kincstári számláról átutalva postai úton kapják, vagy közvetlenül a meghatalmazottak csekkel, készpénzben veszik fel a kincstárból. A központban nagyon csekély készpénzforgalom fordul elő, melyet 1?db kincstári kártya használatával, vagy az intézményekhez hasonlóan ellátmányból fedezünk. A központunkban sajnálatosan jelenleg nincs is alkalmas helyiség pénztár működtetésére. Jelentős ráfordításokkal és a bérbeadó hozzájárulásával lenne csak kialakítható. Fenti körülmények okán jelenleg nincs házipénztárunk. Jelenleg az ellátmányok kiutalása, illetve a fel nem használt összeg csekken történő befizetése banki pénzforgalmi könyveléssel történik. Az ellátmány-elszámolás pedig pénzforgalom nélkül technikai bankon keresztül valósul meg. Úgy gondoljuk, hogy jelenlegi gyakorlatunk az adminisztratív terheket is jelentősen csökkenti. Jelenlegi gyakorlatunk (nincs házipénztár) megfelel-e a számviteli alapelveknek és a törvényi előírásoknak? Ha nem, akkor mi lenne a legegyszerűbb megoldás sajátos helyzetünkre?
Részlet a válaszból: […]bánó személyek ellenőrzése, az adminisztrációs feladatok optimalizálása szempontokra figyelemmel. A pénzkezelési szabályzatok előírásait a több évtizedes gyakorlat és tapasztalat alakította ki.A pénzkezelési szabályzatnak nemcsak a házipénztár és a készpénzes forgalom, hanem a bankszámla pénzkezelési szabályait is tartalmaznia kell, tehát szabályzatra akkor is szükség van, ha készpénzes forgalmat nem bonyolítanak.A pénztár könyvviteli vezetését meg kell különböztetni a házipénztár-helyiség működtetésétől. Ha bármilyen csekély készpénzforgalmuk van, akkor kötelező vezetni a pénztári bevételi és kiadási bizonylatokat és az időszaki pénztárjelentést. Meg kell határozni a pénztáros feladatait, a napi pénztárkeretet, a kiadási és bevételi jogcímeket, a zárás gyakoriságát, és ki kell alakítani a pénztárellenőrzést, továbbá biztosítani kell a pénz biztonságos tárolását. A házipénztár a készpénzes be- és kifizetések bonyolítására és a pénztárban őrizhető eszközök (értékpapírok, utalványok, bérletek, szigorú számadású nyomtatványok, céges bankkártya, csekkfüzet stb.) tárolására szolgál. A házipénztárban kell kezelni a pénzforgalmi számláról felvett készpénzt, a pénzforgalmi betétkönyvet, valamint az abból felvett készpénzt, a készpénzben teljesített befizetéseket.Nagyon sok olyan intézmény van, ahol egy irodában van a pénztár elhelyezve. A biztonsági berendezéseket az intézményeknek saját maguknak kell meghatározni a vagyonvédelmi, biztonsági szempontok alapján. Erre vonatkozóan nincs jogszabályi előírás, a lehetőségeik határán belüli megoldásokat kell keresni. Arra azonban figyelemmel kell lenni, hogy a pénztáros teljes anyagi felelősséggel tartozik a pénzért és a pénztárban őrzött egyéb értéktárgyakért, utalványokért, ezért olyan biztonsági körülményeket kell teremteni, hogy ez a felelősség vállalható legyen (minimum biztonsági zárral ellátott szekrény).Pénztárt a készpénzes fizetési formákra kell alkalmazni. A készpénzfizetés bankjeggyel és érmével történő fizetést jelent. Amennyiben Önöknél csak készpénzkímélő vagy készpénz nélküli fizetési módok vannak, és készpénzforgalom nincs, akkor bevételi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5043
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Pénztári befizetések bizonylata

Kérdés: Szabályosnak tekinthető-e készpénzbefizetés esetén, ha a befizetés során papíralapú pénztárbizonylati tömbben a bevételről kiállítják a bevételi pénztárbizonylatot (B.318-102/A/V), majd ugyanarról a tételről egy újabb pénztárbizonylat készül, ugyanis alapesetben erre integrált rendszert használunk, s oda mindenképp be kell vételeznünk? Vagyis a gépi bevételi pénztárbizonylat melléklete egy papíralapú tömbből leválasztott bevételi pénztárbizonylat lesz, ily módon 2 db bevételi pénztárbizonylatunk készül ugyanarról a befizetésről. Mit javasolnak olyan esetben, amikor a készpénz átvétele korábban történik meg, mint a pénztárbizonylat kiállítása, mondjuk egy sokfős összejövetel esetén, ahol a díjakat először begyűjtik, majd azok egyszerre kerülnek bevételezésre a pénztárba? Megfelelő lenne-e, hogy az átvételről átvételi elismervényt adjunk, s ezek alapján készítjük el a tényleges pénztárbizonylatot?
Részlet a válaszból: […]útiköltség-elszámolás, ki- vagy befizetéseket elrendelő utalvány stb. A programmal előállított pénztárbizonylat alapbizonylata nem lehet kézzel előállított pénztárbizonylat.A pénztári befizetésekről a vonatkozó alapbizonylatokkal egyezően és a pénzbefizetéssel egyidejűleg kell pénztárbizonylatot kiállítani. A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. A bevételi pénztárbizonylatot alá kell írni:- a pénztárosnak,- az ellenőrnek,- az utalványozónak és az érvényesítőnek,- az összeg átvevőjének.A rendezvényeken a részvételi díjról a vevők részére az Áfa-tv. előírásai szerint számlát vagy nyugtát kell kiállítani. A rendezvényen a résztvevőktől beszedett pénz vonatkozásában az intézménynek az a dolgozója, aki a résztvevőktől átveszi a pénzt, pénzkezelőnek minősül. Alá kell vele írattatni a felelősségi nyilatkozatot, amely szerint a pénztárban történő elszámolásig felelős az átvett pénzösszegért.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4626
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Készpénzben teljesített kifizetés

Kérdés: Milyen esetekben és feltételekkel teljesíthet készpénzkifizetést költségvetési intézmény?
Részlet a válaszból: […]felsorolt jogcímekre:a) a közfoglalkoztatásban részt vevők bére,b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, ésg)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3708

7. találat: Pénztárhiány

Kérdés: Az alábbi ügyben kérjük állásfoglalásukat: gondnokságunkhoz tartozó részben önálló intézményünknél pénztárhiány keletkezett, a pénztáros gondatlanságából, mivel saját bevallása szerint is őrizetlenül hagyta a készpénzt tartalmazó kasszát. A hiányt pénztárrovancs során megállapították, melyet írásba foglaltak, a pénztáros a hiányt azonban nem hajlandó befizetni, valamint a lopással kapcsolatos rendőrségi eljárás sem zárult még le. Ezért az időszaki pénztárjelentés úgy került lezárásra, hogy a záró pénzkészlet tartalmazta a könyv szerinti, azaz a nyitó pénzkészlet és az időszak pénztárbizonylatai alapján kimutatott készpénzállományt, a felcímletezett tényleges pénzkészlet azonban 0 Ft értéket mutatott, eltérésként pedig feltüntették az eltűnt összeget mint hiányt. Az eset kapcsán a következő kérdések merültek fel: A következő időszaki pénztárjelentés nyitó pénzkészlete 0 Ft, vagy az előző pénztárjelentésen záró pénzkészletként kimutatott pénztárjelentés szerinti érték lesz, s a hiány összegét minden időszak pénztárjelentésén fel kell tüntetni, mindaddig, míg az befizetésre nem kerül? Az érintett időszak pénztári forgalmának főkönyvi könyvelése során a hiány összegét le kell-e könyvelni, és hogyan? Ha igen, a könyvelés alapjául szolgálhat-e az írásban rögzített pénztárrovancs, és az esetről az intézmény által felvett jegyzőkönyv, vagy kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a hiányról, mint bármilyen készpénzforgalomról? Szabályos házipénztár-kezelés során a főkönyvi pénztárszámla és az időszaki pénztárjelentés időszakvégi záró pénzkészletének meg kell egyezni. Ebben az esetben az időszaki pénztárjelentés záró készpénzkészlete azt az összeget mutatja, melynek a kasszában lennie kellene. Ha azonban a főkönyvben lekönyvelésre kerül a hiány összege, akkor a főkönyv úgy egyezik meg az időszaki pénztárjelentéssel, hogy záró készpénzkészlet mínusz a pénztárjelentésen kimutatott hiány összege, elfogadható ez így? Ha a pénztáros felelőssége egyértelmű, de ezt rendőrségi határozat még nem támasztja alá, a dolgozóval szembeni követelésként le lehet-e könyvelni a megtérítendő hiányt, vagy meg kell várni a rendőrségi eljárás befejezését?
Részlet a válaszból: […]készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, a napi készpénz-záróállomány maximális mértékét, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárást. Az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról, továbbá a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól is itt kell belsőleg rendelkezni. A részben önálló intézményben keletkezett pénztárhiányt pénztárrovancs alkalmával állapították meg. A jegyzőkönyvet a pénztárhiány megállapításával egy időben kell felvenni. A jegyzőkönyv elkészítésekor a pénztáros és pénztárellenőr, vagy a pénztárostól független személyek jelenléte szükséges. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hiány okát, a pénz őrzésére vonatkozó tárgyi és személyi biztonsági feltételeket. Ebben kell megállapítani a pénztárból hiányzó pénz vagy egyéb érték összegét, a pénztáros felelősségének mértékét. Ha a hiány betörés vagy lopás miatt következett be, akkor a jegyzőkönyvben ezt is részletezni kell. A jegyzőkönyvből ki kell derülnie annak is, hogy a pénztáros mindent megtett-e annak érdekében, hogy ne keletkezzen pénztárhiány. A jegyzőkönyvet a pénztárosnak és jegyzőkönyv elkészítésekor jelen lévő személyeknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2537

8. találat: Pénzkezelés II.

Kérdés: Bankkártyával történő készpénzfelvétel esetén kötelező-e a felvett pénzt a házipénztárba bevételezni, illetve onnan elszámolási előlegként kiadni, vagy közvetlenül elszámolási előleg felvételeként is lehet könyvelni a bankkivonat alapján? A felvett készpénzzel többnyire csak napokkal később, a beszerzéseket követően számolnak el.
Részlet a válaszból: […]szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére. A kártyával történő vásárláskor számlát kell kérnie az intézmény nevére kiállítva. A kártya készpénzfelvételre is használható. Az önkormányzati költségvetési szervek által használt bankkártya és az ehhez tartozó PIN kód a számlavezető banktól igényelhető, amelyet a felvételére jogosult személy vehet fel meghatalmazás alapján. A bankkártya banktól való átvételének aláírással történő igazolása után a pénztároshoz kerül. A pénztárosnak a bankkártyáról analitikus nyilvántartást kell vezetnie. A pénztáros a bankkártyát és a PIN borítékot külön utasításban felsorolt személyek részére adhatja csak át. Az átadás-átvétel tényét a kártya adatait tartalmazó nyilvántartásban rögzíteni kell. A pénztárosnak, kártyabirtokosnak nyilatkozatot kell tennie, amelyben kötelezettséget vállal a kártya birtoklásával, használatával, őrzésével, letiltásával, elszámolásával kapcsolatosan. A pénzkezelési szabályzatban kell rendelkezni a kártya használatának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2219
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Pénzkezelés I.

Kérdés: Pénztárból kifizetett és utólagos elszámolásra kiadott összegek pontos bizonylatolásával kapcsolatosan várjuk állásfoglalásukat. Tagintézményeknek és karbantartásokat irányító dolgozónak is rendszeresen adunk ki elszámolásra előlegeket a pénztárból. Ez a 30 napot nem haladja meg, és amikor elszámolnak, visszavesszük a pénztárba bevételi pénztárbizonylaton. Egyúttal kiadásba is helyezzük a számlák összegét, mint vásárolt karbantartási anyag, szolgáltatás stb., de nem számlánként külön-külön pénztárbizonylaton, hanem egy bizonylatra vezetjük fel, amit aláírnak, akik elszámoltak az összeggel. Helyes-e ez a gyakorlat?
Részlet a válaszból: […]a pénztár bizonylatolásának alaki és tartalmi követelményeit, a pénztár kezelésével megbízott személy, pénztáros elszámoltatásának bizonylati rendjét és a pénzmozgások bizonylatolásának szabályait. Az elszámoltatásra kötelezett pénztáros feladata a pénztárban tartott pénz kezelése és megőrzése, továbbá munkája során használt nyilvántartások és elszámolások vezetése is. Feladata közé tartozik a pénztári be- és kifizetés, amely csak bizonylatok alapján számolhatók el. A pénztárbizonylatot alapbizonylatok alapján állítja ki. A pénztárból történő kifizetés csak a pénzkezelési szabályzatban meghatározott, szabályszerűen kiállított kiadási pénztárbizonylat alapján történhet. A kiadási pénztárbizonylat szükséges adatai: a kifizetés dátuma, a sorszám és bizonylatszám, a kedvezményezett vagy meghatalmazott neve, a kifizetendő összeg számmal és betűvel, a kifizetés jogcíme, a kiállító aláírása, az utalványozó aláírása, a pénz felvevőjének aláírása és személyi adatai, a pénztár közelebbi megjelölése.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2218
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Részben önálló intézmények pénzkezelése és bizonylatolása

Kérdés: Önálló gazdálkodású szerv vagyunk. Részben önálló intézmények tartoznak hozzánk. A részben önálló intézmények a nyugtaadás napján kötelesek-e a beszedett pénzt a pénzintézetbe befizetni, avagy összegyűjthetik és befizethetik hetente, vagy akár havonta is?
Részlet a válaszból: […]csak kifizetést kezelő hely, továbbá állandó és/vagy eseti ellátmányt kezelő hely. Az Szt. és az Szt-vhr. szerint a számviteli politika kötelező tartalmi elemében, a pénz- és értékkezelési szabályzatban kerül rögzítésre a pénzkezelő hely működésének, a pénzeszközök kezelésével kapcsolatos feladatok meghatározásának, a készpénzt érintő pénzmozgások eljárásrendjének és jogcímének, továbbá a pénzforgalommal kapcsolatos bizonylatoknak és nyilvántartásoknak szabályozása. A kérdésre vonatkozóan a szabályzat szerint szükséges eljárni. Ha az intézmény csak pénz befizetésével foglalkozik, akkor kizárólag pénzbefizetést kezelő helynek kell tekinteni. Így a pénzbeszedő hely a költségvetési szerv pénztárának tartozik elszámolással. Az elszámolás szabályzatban rögzített időpontja lehet időszakhoz (heti, dekádonkénti, havi elszámolás) vagy értékhatárhoz kötött. Amennyiben a beszedett pénz eléri ezt az összeget, a beszedési időszak lezárásával a beszedett térítési díjakat be kell fizetni a költségvetési szerv pénztárába. A nyugta vagy a számla tőpéldánya és a költségvetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2119
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést